Pristupačnost

Pristupačnost mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje

HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI (u daljnjem tekstu HAZU)  prepoznaje važnost osiguravanja digitalne pristupačnosti za sve korisnike, s posebnim naglaskom na lakšem pristupu javnim uslugama i informacijama osobama s invaliditetom, primjenjujući, u najvećoj mogućoj mjeri, Direktivu (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

HAZU kontinuirano poboljšava korisničko iskustvo primjenjujući relevantne standarde pristupačnosti prema smjernicama i standardizaciji mrežnog sadržaja (WCAG 2.1) inicijative za mrežnu pristupačnost (WAI) World Wide Web konzorcija (W3C), organizacije koja se bavi standardizacijom mrežnih tehnologija.

Izjava o pristupačnosti

HAZU nastoji svoje internetske stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon o pristupačnosti) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327 od 2. prosinca 2016.)

Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na internetske stranice HAZU na mrežnom mjestu www.hazu.hr.

Status usklađenosti

Mrežna stranica www.hazu.hr  je djelomično usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora. Ispunjena je većina zahtjeva europske norme EN 301 549 V1.1.2 (2015-04), ali uz neke iznimke.

Nepristupačni sadržaj

Tehnička ograničenja trenutne mrežne stranice onemogućavaju postizanje potpune usklađenosti mrežne stanice www.hazu.hr sa Zakonom o pristupačnosti.

Iznimke od usklađenosti sa Zakonom o pristupačnosti, prema četiri opća zahtjeva za osiguranje pristupačnosti – mogućnost opažanja, operabilnost, razumljivost i stabilnost – očituju se u sljedećim dijelovima sadržaja:

Mogućnost opažanja

Korisnicima nije omogućena promjena veličine teksta, vrste i boje fonta, boje i pozadine teksta kao i kontrasta. Nije omogućena tekstualna alternativa (alt atribut) netekstualnom sadržaju poput slika ili video materijala. Dio linkova prikazan je s tekstom „Opširnije“.

Operabilnost

Korisnicima nije omogućena optimalna navigacija sadržajem niti su pojedina područja stranica (tekstualna ili ikone) dovoljno velika i udaljena za nesmetano korištenje osobama s motoričkim poteškoćama.

Razumljivost

Neki od PDF dokumenata nisu čitljivi čitačima ekrana jer su ponuđeni u slikovnom obliku koji čitači ekrana ne mogu pročitati.

Video sadržajima nedostaju podnaslovi.

Stabilnost

Postoji mogućnost da se sadržaj stranica u različitim preglednicima ne prikazuje uvijek na isti način.

Stranica nije prilagođena mobilnim uređajima.

Podizanje razine pristupačnosti

HAZU će provesti korektivne mjere za rješavanje problema nepristupačnog sadržaja svog mrežnog sjedišta u maksimalnoj mogućoj mjeri nakon osposobljavanja djelatnika za izradu, vođenje i održavanje sadržaja mrežnih stranica u skladu sa Zakonom o pristupačnosti.

Također, s obzirom da postojeće mrežno sjedište nije moguće nadograditi u mjeri kojom bi navedeni nedostaci bili ispravljeni, HAZU će pristupiti izradi novog mrežnog sjedišta www.hazu.hr čim za to budu osigurani neophodni uvjeti, a sve u skladu s preporukama za unaprjeđenje pristupačnosti sustava i s ciljem postizanja potpune usklađenosti sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

Priprema ove Izjave o pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je dana 15. srpnja 2020., prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene koju je provela HAZU, uz automatiziranu provjeru pristupačnosti korištenjem alata WAVE Web Accessibility Evaluation Tool.

Testiranja su izvršena na sljedećim operativnim sustavima i internetskim preglednicima i mobilnim uređajima: Microsoft Windows 10 – Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Android 10 – Chrome.

HAZU će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni. Izjava je zadnji put revidirana 15. srpnja 2020.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Podnošenjem zahtjeva Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti možete dobiti povratne informacije i/ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća.

HAZU je dužna na upit, obavijest ili zahtjev korisnika vezano uz osiguravanje pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti, odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.

Zahtjev možete podnijeti službeniku za informiranje HAZU na telefon 01 4895 144, e-poštom na gpoletto@hazu.hr te poštom na adresu HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI, Službenik za informiranje, Trg N. Š. Zrinskog 11, 10000 Zagreb.

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje telefonom na  broj 01 4609 041 ili putem elektroničke pošte na adresi pristupacnost@pristupinfo.hr