Pristupačnost

Pristupačnost mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje

HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI (u daljnjem tekstu HAZU)  prepoznaje važnost osiguravanja digitalne pristupačnosti za sve korisnike, s posebnim naglaskom na lakšem pristupu javnim uslugama i informacijama osobama s invaliditetom, primjenjujući, u najvećoj mogućoj mjeri, Direktivu (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

HAZU kontinuirano poboljšava korisničko iskustvo primjenjujući relevantne standarde pristupačnosti prema smjernicama i standardizaciji mrežnog sadržaja (WCAG 2.1) inicijative za mrežnu pristupačnost (WAI) World Wide Web konzorcija (W3C), organizacije koja se bavi standardizacijom mrežnih tehnologija.

Izjava o pristupačnosti

HAZU nastoji svoje internetske stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon o pristupačnosti) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327 od 2. prosinca 2016.)

Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na internetske stranice HAZU na mrežnom mjestu www.hazu.hr.

Status usklađenosti

Mrežno sjedište www.hazu.hr djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačni sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je iz razloga:

  • Pojedine datoteke nisu dostupne u formatu u kojem ih može pročitati čitač ekrana
  • Pojedine slike na stranici ne sadrže <alt> atribut ili sadrže prazan <alt> atribut
  • Pojedinim video sadržajima nedostaju podnaslovi

Podizanje razine pristupačnosti

HAZU radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Priprema ove Izjave o pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je 15. srpnja 2020., prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene koju je provela HAZU, uz automatiziranu provjeru pristupačnosti korištenjem alata WAVE Web Accessibility Evaluation Tool.

Testiranja su izvršena na sljedećim operativnim sustavima i internetskim preglednicima i mobilnim uređajima: Microsoft Windows 10 – Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Android 10 – Chrome.

HAZU će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni. Izjava je zadnji put revidirana 29. lipnja 2021.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Hrvatsku akademiju znanosti i umjetnosti.
Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: gpoletto@hazu.hr 

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.