Znanstvena vijeća HAZU

Zadaća Akademijinih vijeća je poticanje, organiziranje, koordinacija i pomaganje znanstvenih i stručnih istraživanja iz svojih znanstvenih i umjetničkih područja. Radi toga vijeća okupljaju znanstvene i stručne institucije te istaknute znanstvenike i stručnjake iz područja svoje djelatnosti. 

Znanstveno vijeće za promet

Vodstvo i članstvo za četverogodišnje mandatno razdoblje 2023. – 2027.

Predsjednik: akademik Ivan Petrovićivan.petrovic@fer.hr

Zamjenici predsjednika:
prof. dr. sc. Sanja Steiner, članica suradnica HAZU, Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu, ssteiner@hazu.hr
prof. dr. sc. Natalija Kavran, Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu, natalija.kavran@fpz.unizg.hr

Tajnik: doc. dr. sc. Igor Štimac, Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu, istimac@zagreb-airport.hr

Administracija: Gordana Poletto Ružić, +385 01 4895 144 , gpoletto@hazu.hr


Znanstveno vijeće za promet u svojem djelokrugu i istraživačkoj domeni obrađuje tematiku svih prometnih grana te interdisciplinarno izučava korelaciju prometnog sa gospodarskim, okolišnim i društvenim razvojem. U svom radu Vijeće okuplja znanstvenike u sekcijama, koje pokrivaju relevantna područja strategijskog planiranja održivog prometnog razvoja, razvoja tehnike i tehnologije intermodalnog prometa, optimiranja infrastrukture, sustava upravljanja i operacija kopnenog, vodnog i zračnog prometa, te urbanog prometa i prostornog planiranja.

Izvršni odbor

 • Akademik Ivan Petrović
 • Prof. dr. sc. Sanja Steiner, članica suradnica HAZU, Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu
 • Prof. dr. sc. Natalija Kavran, Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu
 • Prof. dr. sc. Nikolina Brnjac, Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu
 • Prof. dr. sc. Zvonko Kavran, Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu
 • Prof. dr. sc. Tomislav Josip Mlinarić, Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu
 • Izv. prof. dr. sc. Marko Šoštarić, Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu
 • Doc. dr. sc. Igor Štimac, Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu

Članovi

 1. Sekcija za strategijsko prometno planiranje i međunarodnu suradnju

 1. prof. dr. sc. Sanja Steiner, pročelnica, Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu
 2. prof. dr. sc. Dražen Vikić Topić, Institut Ruđer Bošković
 3. dr. sc. Ivan Mišetić, Atlantic Grupa d.d.
 4. akademik Ignac Lovrek
 5. akademik Franjo Tomić
 6. prof. dr. sc. Goran Vojković, Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu
 7. prof. dr. sc. Marinko Jurčević, Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu
 8. prof. dr. sc. Samir Čaušević, Fakultet za saobraćaj i komunikacije, Univerzitet u Sarajevu
 9. prof. dr. sc. Elen Twrdy, Fakulteta za pomorstvo in promet, Univerza v Ljubljani
 10. prof. dr. sc. Danilo Nikolić, Pomorski fakultet Kotor, Univerzitet Crne Gore

2. Sekcija za intermodalni promet i logistiku

 1. prof. dr. sc. Nikolina Brnjac, pročelnica, Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu
 2. doc. dr. sc. Dražen Žgaljić, Pomorski fakultet, Sveučilište u Rijeci
 3. prof. dr. sc. Jasmina Pašagić Škrinjar, Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu
 4. prof. dr. sc. Violeta Roso, Chalmers University of Technology
 5. prof. dr. sc. Kristijan Rogić, Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu
 6. izv. prof. dr. sc. Mihovil Anđelinović, Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 7. dr. sc. Ivica Lovrić, Grad Zagreb, Gradska skupština

3. Sekcija za kopneni promet

 1. prof. dr. sc. Tomislav Josip Mlinarić, pročelnik, Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu
 2. izv. prof. dr. sc. Mladen Nikšić, Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu
 3. prof. dr. sc. Grgo Luburić, Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu
 4. prof. dr. sc. Stjepan Lakušić, Građevinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 5. prof. dr. sc. Goran Zovak, Centar za vozila Hrvatske d.d.
 6. prof. dr. sc. Zdravko Schauperl, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu
 7. prof. dr. sc. Jurica Pavičić, Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 8. prof. dr. sc. Jasna Blašković Zavada, Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu

4. Sekcija za zračni promet

 1. doc. dr. sc. Igor Štimac, pročelnik, Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu
 2. izv. prof. dr. sc. Tomislav Mihetec, Hrvatska kontrola zračne plovidbe
 3. dr. sc. Zvonimir Rezo, Institut prometa i veza, Zagreb
 4. prof. dr. sc. Doris Novak, Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu
 5. prof. dr. sc. Sanja Steiner, Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu

5. Sekcija za digitalizaciju prometa

 1. prof. dr. sc. Zvonko Kavran, pročelnik, Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu
 2. prof. dr. sc. Dragan Peraković, Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu
 3. izv. prof. dr. sc. Ivan Grgurević, Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu
 4. dr. sc. Tomislav Tepeš, Hrvatska agencija civilnog zrakoplovstva
 5. doc. dr. sc. Damir Budimir, Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu
 6. doc. dr. sc. Krešimir Vidović, Ericsson Nikola Tesla d.d.
 7. doc. dr. sc. Pero Škorput, Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu

6. Sekcija za vodni promet

 1. prof. dr. sc. Natalija Kavran, pročelnica, Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu
 2. prof. dr. sc. Pero Vidan, Pomorski fakultet, Sveučilište u Splitu
 3. prof. dr. sc. Mihaela Bukljaš Skočibušić, Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu
 4. doc. dr. sc. Rino Bošnjak, Pomorski fakultet Sveučilište u Splitu
 5. prof. dr. sc. Alen Jugović, Pomorski fakultet, Sveučilište u Rijeci

7. Sekcija za urbani promet i prostorno planiranje

 1. izv. prof. dr. sc. Marko Šoštarić, pročelnik, Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu
 2. prof. dr. sc. Damir Medak, Geodetski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 3. prof. dr. sc. Ljudevit Krpan, Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima, Primorsko-goranska županija
 4. prof. dr. sc. Krunoslav Šmit, Arhitektonski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 5. doc. dr. sc. Petar Feletar, Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu
 6. doc. dr. sc. Dario Babić, Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu
 7. dr. sc. Marijan Jakovljević, Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu