Znanstvena vijeća HAZU

Zadaća Akademijinih vijeća je poticanje, organiziranje, koordinacija i pomaganje znanstvenih i stručnih istraživanja iz svojih znanstvenih i umjetničkih područja. Radi toga vijeća okupljaju znanstvene i stručne institucije te istaknute znanstvenike i stručnjake iz područja svoje djelatnosti. 

Znanstveno vijeće za promet

Predsjednik:

Zamjenici predsjednika: akademik Marin Hraste, prof. dr. sc. Sanja Steiner

Tajnik: dr. sc. Vladimir Marić

Administrativni tajnik – kontakt osoba:


Predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti donijelo je odluku o imenovanju predsjednika i članova Znanstvenoga vijeća za promet na mandatno razdoblje od 4 godine s početkom od 27. veljače 2019.

Znanstveno vijeće za promet u svojem djelokrugu i istraživačkoj domeni obrađuje tematiku svih prometnih grana te interdisciplinarno izučava korelaciju prometnog sa gospodarskim, okolišnim i društvenim razvojem. U svom radu Vijeće okuplja znanstvenike u sekcijama, koje pokrivaju relevantna područja strategijskog planiranja održivog prometnog razvoja, razvoja tehnike i tehnologije intermodalnog prometa, optimiranja infrastrukture, sustava upravljanja i operacija kopnenog, vodnog i zračnog prometa, te urbanog prometa i prostornog planiranja.

Znanstveno vijeće za promet ima 50 članova izabranih u znanstvena zvanja iz prometa i srodnih znanstvenih disciplina, koji se biraju na četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora.

Znanstveno vijeće za promet djeluje u sedam sekcija:

 

1. Sekcija za strategijsko prometno planiranje i međunarodnu suradnju

 • prof. dr. sc. Sanja Steiner, pročelnica, Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu
 • prof. dr. sc. Dražen Vikić Topić, zamjenik, Institut Ruđer Bošković
 • dr. sc. Ivan Mišetić, tajnik, Atlantic Grupa d.d.
 • akademik Franjo Tomić, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
 • akademik Marin Hraste, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
 • prof. dr. sc. Tonći Lazibat, Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • prof. dr. sc. Božo Skoko, Fakultet političkih znanosti, Sveučilište u Zagrebu
 • prof. dr. sc. Samir Čaušević, Fakultet za saobraćaj i komunikacije, Univerzitet u Sarajevu
 • prof. dr. sc. Elen Twrdy, Fakulteta za pomorstvo in promet, Univerza v Ljubljani
 • prof. dr. sc. Danilo Nikolić, Pomorski fakultet Kotor, Univerzitet Crne Gore

2. Sekcija za intermodalni promet i logistiku

 • izv. prof. dr. sc. Nikolina Brnjac, pročelnik, Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu
 • doc. dr. sc. Dražen Žgaljić, zamjenik, Pomorski fakultet, Sveučilište u Rijeci
 • izv. prof. dr. sc. Jasmina Pašagić Škrinjar, tajnica, Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu
 • prof. dr. sc. Violeta Roso, Chalmers University of Technology
 • prof. dr. sc. Kristijan Rogić, Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu
 • doc. dr. sc. Mihovil Anđelinović, Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • doc. dr. sc. Davor Filipović, Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

3. Sekcija za kopneni promet

 • prof. dr. sc. Tomislav Josip Mlinarić, pročelnik, Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu
 • izv. prof. dr. sc. Mladen Nikšić, zamjenik, Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu
 • izv. prof. dr. sc. Grgo Luburić, tajnik, Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu
 • prof. dr. sc. Stjepan Lakušić, Građevinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • prof. dr. sc. Goran Zovak, Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu
 • prof. dr. sc. Zdravko Schauperl, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu
 • prof. dr. sc. Planko Rožić (u miru), Građevinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • izv. prof. dr. sc. Jasna Blašković Zavada, Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu

4. Sekcija za zračni promet

 • doc. dr. sc. Igor Štimac, pročelnik, Zračna luka Zagreb d.o.o.
 • doc. dr. sc. Tomislav Mihetec, zamjenik, Integra Consult A/S
 • dr. sc. Slavko Roguljić, tajnik, Zračna luka Franjo Tuđman, Međunarodna zračna luka Zagreb d.d.
 • prof. dr. sc. Doris Novak, Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu
 • prof. dr. sc. Sanja Steiner, Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu

5. Sekcija za digitalizaciju prometa

 • prof. dr. sc. Zvonko Kavran, pročelnik, Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu
 • prof. dr. sc. Dragan Peraković, zamjenik, Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu
 • doc. dr. sc. Ivan Grgurević, tajnik, Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu
 • prof. dr. sc. Božidar Tepeš (u miru), Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • dr. sc. Damir Budimir, Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu
 • dr. sc. Krešimir Vidović, Ericsson Nikola Tesla d.d.
 • dr. sc. Pero Škorput, Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu

6. Sekcija za vodni promet

 • prof. dr. sc. Natalija Kavran, pročelnica, Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu
 • izv. prof. dr. sc. Pero Vidan, zamjenik, Pomorski fakultet, Sveučilište u Splitu
 • prof. dr. sc. Mihaela Bukljaš Skočibušić, tajnica, Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu
 • prof. dr. sc. Josip Marušić (u miru), Građevinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • izv. prof. dr. sc. Alen Jugović, Pomorski fakultet, Sveučilište u Rijeci

7. Sekcija za urbani promet i prostorno planiranje

 • doc. dr. sc. Marko Šoštarić, pročelnik, Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu
 • prof. dr. sc. Damir Medak, zamjenik, Geodetski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • izv. prof. dr. sc. Ljudevit Krpan, tajnik, Upravni odjel za regionalni razvoj,  infrastrukturu i upravljanje projektima, Primorsko-goranska županija
 • izv. prof. dr. sc. Krunoslav Šmit, Arhitektonski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • dr. sc. Petar Feletar, Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu
 • dr. sc. Vladimir Marić (u miru), Institut prometa i veza