Steiner Sanja

Članovi suradnici IX. Razred za tehničke znanosti
Steiner Sanja

Datum rođenja:

  • 28.04.1964

Mjesto rođenja:

  • Zagreb

Telefoni:

  • +385 0 91 2841 964

E-mail adrese:

Steiner Sanja

Članovi suradnici IX. Razred za tehničke znanosti

Akademske titule:

  • profesor doktor znanosti (2010. – …)

Institucije:

  • redovita profesorica – Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

Funkcije u Akademiji:

  • upraviteljica – Zavod za promet (2017. – …)

Članstvo u Akademiji:

  • član suradnik – Razred za tehničke znanosti (10.05.2018. – …)

Životopis

Sanja Steiner rođena je 1964. u Zagrebu. Nakon studija zračnog prometa, magistrirala je 1995. na Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, a doktorirala 1998. na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Od 1988. zaposlena je na Fakultetu prometnih znanosti, gdje je 2010. izabrana u trajno zvanje redovitog profesora. Predstojnica je Zavoda za zračni promet.

Tijekom 30 godina znanstvenog i nastavnog rada posebno se je afirmirala u području sigurnosnog menadžmenta zračnog prometa i strategijskog planiranja prometa te ostvarila iznimne rezultate u razvoju hrvatskog zrakoplovstva na međunarodnom planu.

Objavila je 160 znanstvenih radova, koji su objavljeni u znanstvenim časopisima i zbornicima sa znanstvenih skupova, uključujući 25 pozivnih predavanja.

Njezin rad o metodologiji vremenske i prostorne separacije zrakoplova u fazama polijetanja, prilaza i slijetanja uvršten je u bibliografsku bazu Nacionalnog programa prevencije turbulencije traga (wake-vortex) američkog ministarstva prometa. Rezultati istraživanja utjecaja tranzicijskih procesa na sigurnost međunarodnog zračnog prometa prezentirani su na poziv Svjetske organizacije za sigurnost letenja (Flight Safety Foundation) 2002., slijedom čega je dr. sc. Sanja Steiner imenovana za člana Europskog savjetodavnog odbora (European Advisory Committee).

Poseban je njezin doprinos u rješavanju prometne izolacije zračnog prostora Hrvatske u razdoblju od 1991. do 2000. Njezina istraživanja i izvorni radovi s modelom integrativnog rješenja uspostave novog Jadranskog koridora kao opcije najkraće veze između zapadne Europe i Bliskog istoka, rezultirali su uspostavom tri nova međunarodna zračna puta u europskoj rutnoj mreži, duljine oko 450 kilometara, vremena letne operacije 30 do 45 minuta, kojima godišnje preleti 350 tisuća zrakoplova, što hrvatskom gospodarstvu godišnje donosi oko 60 milijuna eura prihoda.

Kao istaknuti član Međunarodnog udruženja kontrole letenja (Air Traffic Control Association) bila je 2002. nominirana za regionalnog direktora za područje Europe i Afrike.

Sudjelovala je u organizacijskim i programskim odborima dvadeset i pet znanstvenih skupova u Hrvatskoj i inozemstvu, te u uredničkim odborima četiri međunarodna znanstvena časopisa indeksirana u značajnim bibliografskim bazama – SCI-E, Scopus, TRID.

Na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu nositeljica je stručnih predmeta Zavoda za zračni promet u sklopu preddiplomskog i diplomskog studija Promet, te predmeta Strategijsko planiranje prometa i Prometna politika na poslijediplomskom doktorskom studiju. Angažirana je kao nositeljica stručnih predmeta usmjerenja zračnog prometa na preddiplomskom, diplomskom i doktorskom studiju Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, te kao nositeljica predmeta Strategijsko modeliranje prometnog razvoja na poslijediplomskom doktorskom studiju Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

Nastavni rad označen je mentorstvom na više od 150 diplomskih radova, 11 znanstvenih magistarskih radova i 6 doktorskih disertacija. Objavila je četiri autorske knjige i devet uredničkih knjiga. Bila je gostujući znanstvenik i predavač na sveučilištima u Berlinu, Dresdenu, Pragu, Budimpešti, Vilniusu, Sofiji, Bratislavi, Bukureštu, Sarajevu i Ljubljani.

Za njezin doprinos razvoju prometnih znanosti u Europi, Konferencija prometnih fakulteta Europe, proglasila ju je znanstvenicom Europe u polju prometa i veza za 2008. godinu.

Od 2007. do 2013. bila je članica Programskog odbora za transport i aeronautiku (Programme Committee for Transport and Aeronautics) Sedmog okvirnog programa Europske komisije za istraživanje i tehnološki razvoj u Briselu, a od 2017. članica je Ekspertne skupine Europske komisije za upravljanje Strateškim programom istraživanja i inovacija u području prometa (Strategic Transport Research and Innovation Agenda).

Vodila je šest projekata i nacionalni program Harmonizacija prometnog sustava u kontekstu održivog razvoja, te sudjelovala u devet međunarodnih i domaćih projekata.

Za svoj rad primila je Nagradu Hrvatske akademije znanosti  i umjetnosti za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u Republici Hrvatskoj u području tehničkih znanosti.

Članica je Matičnog odbora za područje tehničkih znanosti, polja strojarstvo, brodogradnja, tehnologija prometa i transport, zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika (od 2009.), te Sektorskog vijeća za zrakoplovstvo, raketnu i svemirsku tehniku Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (od 2017.).

Upraviteljica je Zavoda za promet Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (od 2017.), i zamjenica predsjednika Znanstvenog vijeća za promet (od 2014.).

Kao njezine stručne referencije mogu se navesti funkcije predsjednice Upravnog vijeća Instituta prometa i veza (do 2015.), predsjednice Nadzornog odbora Hrvatske kontrole zračnog prometa (2012.) te članice Vijeća Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo (od 2017.).

Služi se naprednim računalnim tehnikama te vlada engleskim i njemačkim jezikom.


Bibliografija

Sanja Steiner – Hrvatska znanstvena bibliografija CROSBI

Autorska knjiga

1.   S. Steiner: Elementi sigurnosti zračnog prometa, Sveučilišni udžbenik s elementima znanstvenog djela (Odlukom Senata Sveučilišta u Zagrebu broj 02-0063/2-1999), Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 1998., 186. p., ISBN 953-6221-88-8.

2.   S. Steiner: Elementi prometne politike, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2006., 57. p., ISBN 953-243-015-6

Urednička knjiga

1.   S. Steiner, I. Štimac: Zagrebački prometni čvor – Podloga za planiranje prometnog razvoja zagrebačkog prstena, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2017., 145 p., ISBN 978-953-347-196-9.

2.   S. Steiner: Valorizacija intermodalnoga logističkoga koridora Ploče-Mostar-Sarajevo-Vukovar (Srednji Jadran-Podunavlje), Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2017., 244 p., ISBN 978-953-347-167-9.

3.   S. Steiner, V. Koroman, J. Božičević, J. Blašković Zavada, M. Nikšić, N. Brnjac: Valorizacija intermodalnoga logističkoga koridora Ploče-Mostar-Sarajevo-Vukovar (Srednji Jadran-Podunavlje), Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog 11. lipnja 2014. u Zagrebu, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2014., 289 p., ISBN 978-953-154-268-5.

4.   S. Steiner, J. Božičević, M. Bukljaš Skočibušić: Ocjena dosadašnjeg prometnog razvitka Hrvatske i osnovne smjernice daljnjeg razvoja, Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog 11. travnja 2012. u Zagrebu, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2012., 297 p., ISBN 978-953-154-118-3.

5.   S. Steiner: Ekološki problemi prometnog razvoja, Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa održanog 24. veljače 2011. u Zagrebu, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2011., 263 p., ISBN 978-953-154-948-6.

6.   S. Steiner, E. Missoni: Medicinski, tehnički i pravni aspekti sigurnosti prometa, Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog 1. prosinca 2009. u Zagrebu, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2009., 252 p., ISBN 978-953-154-905-9.

7.   Kaštela, S. Steiner: Nezgode i nesreće u prometu i mjere za njihovo sprječavanje, Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog 28. studenoga 2007. u Zagrebu, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2007., 286 p., ISBN 978-953-154-790-1.

8.   S. Steiner: International Scientific Symposium: Role of Transport Sciences Faculties in European Transport System Development, Proceedings, University of Sarajevo, Faculty of Transportation and Communications, Sarajevo, 2006., 181 p., ISBN 9958-619-12-1.

9.   J. Božičević, S. Steiner: International scientific symposium Faculties and studies of transport and traffic engineering in Europe, Proceedings, Croatian Academy of Sciences and Arts, Scientific Council for Traffic, Zagreb, 2005., 150 p., ISBN 953-154-671-1.

Poglavlje u knjizi

1.   S. Steiner: Koridor Jadran-Podunavlje u kontekstu intermodalnog sustava Jadran-Baltik-Crno more, u S. Steiner (ur.): Valorizacija intermodalnoga logističkoga koridora Ploče-Mostar-Sarajevo-Vukovar (Srednji Jadran-Podunavlje), Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2017., 244 p., ISBN 978-953-347-167-9.

2.   S. Steiner, M. Tatalović, J. Bajić: Competition and Cooperation on European SouthEast Air Transport Market, in V. Kandžija, A. Kumar (eds.): Economic integrations, competition and cooperation, Research monograph, University of Rijeka, Faculty of Economics, Rijeka, 2010., 843 p., ISBN 978-953-6148-93-6.

3.   S. Steiner: Prospects of Emergency Aviation Development as Part of the Civil Defence System in Croatia, in C. A. Brebbia, T. Bucciarelli, F. Garzia, M. Guarascio (eds.): Safety and Security Engineering, Wessex Institute of Technology, WIT Press, Southampton, 2005., 919 p., ISBN 1-84564-019-5.

Znanstveni radovi objavljeni u časopisima koji su zastupljeni u bazama WoS

1.   A. Nešić, O. Čokorilo, S. Steiner, D. Odić: Aircraft Repair and Withdrawal Costs Generated by Bird Collision with the Windshield. Promet – Traffic & Transportation: Scientific Journal on Traffic and Transportation Research, Vol. 29, 6, 2017, p. 623-629.

2.   T. Mihetec, S. Steiner, D. Odić: Utilization of Flexible Airspace Structure in Flight Efficiency Optimization. Promet – Traffic & Transportation: Scientific Journal on Traffic and Transportation Research, Vol. 25, 2, 2013, p. 109-118.

3.   A. Vidović, T. Mihetec, S. Steiner: Low-cost Airlines Traffic Evolution in South-East Europe. Technics Technologies Education Management – TTEM, Vol.7, 1, 2012, p. 369-375.

4.   A. Vidović, S. Steiner, I. Štimac: Development Potentials of Low Cost Aviation in the Republic of Croatia. Promet – Traffic & Transportation: Scientific Journal on Traffic and Transportation Research, Vol. 23, 6, 2011, p. 519-527.

5.   S. Steiner, T. Mihetec, A. Božičević: Prospects of Air Traffic Management in South Eastern Europe. Promet – Traffic & Transportation: Scientific Journal on Traffic and Transportation Research, Vol. 22, 4, 2010, p. 293-302.

6.   S. Steiner, B. Galović, Ž. Radačić: Strategic Framework of Air Traffic Development. Promet – Traffic & Transportation: Scientific Journal on Traffic and Transportation Research, Vol. 20, 3, 2008, p. 157-167.

7.   I. Mišetić, S. Steiner, M. Tatalović: Airline Marketing Factors. Promet – Traffic & Transportation: Scientific Journal on Traffic and Transportation Research, Vol. 19, 1, 2007, p. 11-19.

8.   A. Vidović, S. Steiner: Helicopter Emergency Medical Service in the Republic of Croatia. Promet – Traffic & Transportation: Scientific Journal on Traffic and Transportation Research, Vol. 19, 6, 2007, p. 361-369.

Znanstveni radovi objavljeni u časopisima koji su zastupljeni u drugim značajnim bibliografskim bazama

1.   D. Novak, S. Steiner, P. Andraši: Environmental Aspects of Air Traffic Expansion. Journal of Traffic and Logistics Engineering, Vol. 3, 1, 2015, p. 31-35.

2.   A. Šimecki, S. Steiner, O. Čokorilo: The Accessibility Assessment of Regional Transport Network in the South East Europe. International Journal for Traffic and Transport Engineering, Vol. 3, 4, 2013, p. 351-364.

3.   T. Mihetec, S. Steiner, Z. Jakšić: Analysis of Expected ATM Processes Changes in Central Europe. Transport Problems: Scientific Journal, Vol. 7, 2, 2012, p. 61-72.

4.   T. Mihetec, D. Odić, S. Steiner: Evaluation of Night Route Network on Flight Efficiency in Europe.International Journal for Traffic and Transport Engineering. Vol. 1, 3, 2011, p. 132-141.

5.   I. Mišetić, S. Steiner, M. Tatalović: Strateško planiranje u zračnom prijevozu. Suvremeni promet: Časopis za pitanja teorije i prakse prometa, Vol. 29, 1-2, 2009, p. 60-66.

6.   S. Steiner: Strategic Framework of Transport Development, Transport Problems: International Scientific Journal, Vol. 4, 1, 2009, p. 5-14.

7.   S. Steiner, A. Božičević, T. Mihetec: Determinants of European Air Traffic Development, Transport Problems: International Scientific Journal, Vol. 3, 4, 2008, p. 73-84.

8.   S. Steiner, Z.  Vogrin, D. Lovrić: Optional Model of Urban Public Transport. Slovak Journal of Civil Engineering, Vol. 15, 1, 2007, p. 33-39.

9.   S. Roguljić, S. Pavlin, S. Steiner: Split Airport Business Processes Functional Analysis. Promet-Traffic-Traffico, Vol. 17, No. 1, 2005, p. 7-23.

10.  D. Fakleš, T. Gradišar, S. Steiner: IATA Operational Safety Audit (IOSA) in Function of Safety. Promet Traffic Traffico, Vol. 16, Supplement No 1, 2004, p. 175-180.

11.  M. Tatalović; S. Steiner, I. Mišetić, M. Košenski: New Technologies and Air Traffic Safety. Promet Traffic Traffico, Vol. 16, Supplement No 1, 2004, p. 29-39.

12.  I. Grebenar, Đ. Mikuljan, S. Steiner: Development Concept of a National Search and Rescue Service. Promet-Traffic-Traffico, Vol. 14, Supplement No. 1, 2002, p. 137-141.

13.  I. Bošnjak, D. Glibić, S. Steiner: Harmonisation Aspects of Post and Telecom Regulations. Promet-Traffic-Traffico, Vol. 14, Supplement No. 1, 2002, p. 205-209.

14.  S. Steiner, A. Vidović, S. Dinjar: Safety Culture in Aviation. Promet-Traffic-Traffico, Vol. 14, Supplement No. 1, 2002, p. 211-216.

15.  T. Gradišar, S. Steiner, S. Pavlin: Croatian Airports as Potential European Flight Crew Training Centres. Promet-Traffic-Traffico, 1, 2000, p. 9-36.

16.  S. Steiner, Ž. Radačić, S. Pavlin: Croatian Air Traffic in the Integration Process of the Countries of 21st Century Europe. Promet-Traffic-Traffico, 2-3, 1999, p. 179-183.

17.  B. Galović, S. Steiner, E. Bazijanac: Aging Evaluation Programs for Jet Transport Aircraft Structural Integrity. Promet – Traffic – Traffico, 1, 1999, p. 21-26.

18.  S. Steiner, B. Galović, Ž. Radačić: Concept of Air Traffic Safety Program in Croatia. Promet – Traffic – Traffico, 5-6, Portorož, 1998, p. 251-256.

19.  J. Golubić, S. Steiner, F. Jelušić: The Concept of Environmentally Friendly Individual Mobility in the Future. Promet, 1-2, 1998, p. 51-55.

20.  S. Steiner, Ž. Radačić, M. Mikula: The Conceptual Guidelines for Integration of Croatia into the European Air Traffic Management System. Promet-Traffic-Traffico, Vol. 10, 1-2, 1998, p. 5-10.

21.  S. Steiner, B. Galović, A. Malić: Considerations Regarding Development of Alternative Propulsion in Aviation. Promet-Traffic-Traffico, Vol. 9, 5-6, 1997, p. 201-208.

22.  B. Galović, B. Grozdanić, S. Steiner: Influence of Wake-Vortex Turbulence on the Flight Safety. Promet-Traffic-Traffico, Vol. 9, 1-2, 1997, p. 1-14.

23.  S. Steiner, B. Galović, S. Pavlin: Environmental Requirements of Aircraft Operations. Promet-Traffic, Vol. 8, 4-5, 1996, p. 147-151.

24.  B. Galović, S. Steiner: The Application of Thrust Vectoring with Regard to the Supermaneuverability of the Research Aircraft X-31A. Promet-Traffic, Vol. 8, 4-5, 1996, p. 113-117.

Znanstveni radovi objavljeni u domaćim časopisima izvan baza

1.   J. Bajić, S. Šimunović, S. Steiner: Zračni prijevoz u europskom sustavu trgovanja emisijama CO2. Suvremeni promet: Časopis za pitanja teorije i prakse prometa, Vol. 33, 1-2, 2013, p. 123-129.

2.   S. Steiner: Teorijski pristup definiranju nekonvencionalnih prijevoznih tehnologija s valorizacijom sredstava zračnog prometa. Promet, Vol. 6, 3-4, 1994, p. 91-97.

3.   Ž. Radačić, S. Steiner: Teorijski pristup definiranju problema sigurnosti zračnog prometa. Bilten, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveni savjet za promet, Vol. 5, 1, 1992, p. 90-94.

4.   S. Steiner: Sigurnosni aspekt funkcioniranja u uvjetima deregulacije zračnog prometa. Promet, Vol. 2, 5-6, 1990, p. 447-452.

5.   S. Steiner: Pravno-tehnički aspekt eksploatacije aerodroma. Promet, Vol. 1, 6, 1989, p. 703-709.

6.   S. Steiner: Čarter-letovi kao faktor razvoja turizma. Promet, Vol. 1, 4-5, 1989, p. 535-537.

Znanstveni radovi objavljeni u Zbornicima radova s međunarodnih znanstvenih skupova u inozemstvu

1.   S. Steiner, D. Bartulović, D. Fakleš: Integration of Fatigue Risk Management in Aviation Safety Management System. Faculty of Maritime Studies and Transport, 18th International Conference on Transport Science, Conference Proceedings, Portorož, June 14-15, 2018, p. 351-357.

2.   A. Nešić, O. Čokorilo, S. Steiner: Modeling the Cost of the Bird Strikes Prevention. City Net Scientific Research Center and University of Belgrade, Faculty of Traffic and Transport Engineering, 3rd International Conference on Traffic and Transport Engineering ICTTE 2016, Proceedings, Belgrade, November 24-25, 2016, p. 36-43.

3.   S. Steiner, A. Šimecki, S. Ljubojević: Air Transport Connectivity Scenario of Regional Development. Faculty of Maritime Studies and Transport, 17th International Conference on Transport Science, Conference Proceedings, Portorož, May 21-22, 2015, p. 460-473.

4.   T. Mihetec, I. Miljak, S. Steiner: Analysis of Airspace Complexity in FAB CE. City Net Scientific Research Center and University of Belgrade, Faculty of Traffic and Transport Engineering, 2nd International Conference on Traffic and Transport Engineering ICTTE 2014, Proceedings, Belgrade, November 27-28, 2014, p. 431-444.

5.   S. Steiner, I. Štimac, M. Melvan: Towards to Collaborative Air Traffic and Airport Management. Electrotechnical Association of Slovenia, 22nd International Symposium on Electronics in Transport ISEP 2014: ITS for Seamless and Energy Smart Transport, Proceedings, Ljubljana, March 24-25, 2014, p. A1-A1.

6.   A. Modić, S. Steiner, T. Mihetec: Performance Scheme Implementation in Functional Airspace Block Central Europe. 22nd International Symposium on Electronics in Transport, ISEP 2014, Electrotechnical Association of Slovenia, Proceedings, Ljubljana, March 24-25, 2014, P5 (Plenary speech).

7.   S. Steiner, T. Mihetec, A. Modić: Performance Based Air Navigation Services. University of Žilina, Faculty of Operations and Economics of Transport and Communications & Slovak Civil Aviation Authority, International Conference on Air Transport INAIR 2013, Proceedings, Bratislava, November 7-8, 2013, p. 120-125.

8.   Z. Jakšić, T. Mihetec, S. Steiner: Model for Evaluating the Impact of Automation on the Capacity of the Air Traffic Control System. City Net Scientific Research Center et al, 1st International Conference on Traffic and Transport Engineering ICTTE 2012, Proceedings, Belgrade, November 29-30, 2012, p. 463-469.

9.   S. Steiner, D. Fakleš, T. Gradišar: Problems of Crew Fatigue Management in Airline Operations. City Net Scientific Research Center et al, First International Conference on Traffic and Transport Engineering ICTTE 2012, Proceedings, Belgrade, November 29-30, 2012, p. 617-623.

10.  T. Bagaric, D. Odic, S. Steiner: The Impact of a Generic Temporary Segregated Area in the Croatian Airspace within the Regional Air Traffic Flow. Faculty of Maritime Studies and Transport, University of Ljubljana, 15th International Conference on Transport Science, Conference Proceedings, Portorož, May 28, 2012, p. 1-10.

11.  T. Mihetec, S. Steiner, Z. Jakšić: Analysis of expected ATM processes changes in Central Europe. Silesian University of Technology Faculty of Transport, 3rd International Scientific Conference: Transport Problems, Conference Materials, Katowice, June 20-22, 2011, p. 475-486.

12.  Mihetec, Z. Jakšić, S. Steiner: Air Space Management Procedures in Europe. University of Ljubljana, Faculty of Maritime Studies and Transport, 14th International Conference on Transport Science ICTS 2011: Maritime, Transport and Logistics, Conference Proceedings, Portorož, May 27, 2011, p. 1-13.

13.  A. Šimecki, N. Nikolić, S. Steiner: Valorisation of Air Transport Infrastructure in South East Europe. University of Ljubljana, Faculty of Maritime Studies and Transport, 14th International Conference on Transport Science ICTS 2011: Maritime, Transport and Logistics, Conference Proceedings, Portorož, May 27, 2011, p. 1-9.

14.  A. Šimecki, S. Steiner, S. Pavlin: Airport Network Development in South East Europe. 11th International Scientific Conference– MOBILITA ’11, Slovak University of Technology, Bratislava, May 26-27, 2011, p. 42-47 (Plenary speech).

15.  T. Mihetec, Z. Jakšić, S. Steiner: Implications in the Implementation of Functional Airspace Block Central Europe. Air Transport Research Society, 14th ATRS Conference, Conference CD, Porto (Portugal), July 6-9, 2010, p. 1-17.

16.  S. Steiner, T.  Gradišar, B. Smrečki: Problems of SMS Implementation in Transition. Flight Safety Foundation & ERAA & EUROCONTROL, European Aviation Safety Seminar, EASS 2009 Proceedings, Nicosia (Cyprus), March 16-18, 2009, p. 1-10.

17.  S. Steiner, J. Božičević: Subsidiarity in Strategic Transport Planning. University Politehnica of Bucharest, Politehnica Press, International Conference – Transportation and Land Use Interaction, Conference Proceedings, Bucharest, October 23-25, 2008, p. 107-119.

18.  S. Steiner: Strategic Framework of Transport Development. Silesian University of Technology, VIII Scientific Conference: Telematics, Logistics and Transport Safety, TLTS ’08 Conference Materials, Katowice/Cieszyn, October 16-18, 2008, p. 289-298.

19.  J. Božičević, S. Steiner, B. Smrečki: Evaluation of the Croatian Transport System. Electrotechnical Association of Slovenia, 16th International Symposium on Electronics in Traffic, ISEP 2008, Proceedings, Ljubljana, October 9-10, 2008, p. G6.

20.  S. Steiner, T. Ercegovac, M. Opačak: European Context of Air Transport Development. Electrotechnical Association of Slovenia, 16th International Symposium on Electronics in Traffic, ISEP 2008, Proceedings, Ljubljana, October 9-10, 2008, p. A1.

21.  A. Božičević, T. Mihetec, S. Steiner: Croatian Transport Development in Context of SEETO Projection. University of Ljubljana, Faculty of Maritime Studies and Transport, 11th International Conference on Transport Science: Transport Policy, Conference Proceedings, Portorož, May 28-29, 2008, p. 1-8.

22.  T. Mihetec, A. Božičević, S. Steiner: Air Traffic Management Reform in South Eastern Europe. University of Ljubljana, Faculty of Maritime Studies and Transport, 11th International Conference on Transport Science: Transport Policy, Conference Proceedings, Portorož, May 28-29, 2008, p. 1-8.

23.  S. Steiner, I. Dadić, J. Božičević: Croatian Transport System in the Process of European Integration. University of Ljubljana, Faculty of Maritime Studies and Transport, 11th International Conference on Transport Science: Transport Policy, Conference Proceedings, Portorož, May 28-29, 2008, p. 1-10.

24.  S. Steiner, Z. Vogrin, D. Lovrić: Optional Model of Urban Public Transport. Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Civil Engineering, 10th International Scientific Conference MOBILITA ’07: Sustainable Mobility in Urban Areas, Proceedings, Bratislava, May 24-25, 2007, p. 69-78.

25.  I. Mehmedi, S. Steiner, Ž. Radačić: Concept of Macedonian Air Transport Regulative. University of Ljubljana, Faculty of Maritime Studies and Transportation, 10th International Conference on Traffic Science: Globalization and Transportation, Proceedings, Portorož, December 6-7, 2006, p. 1-11.

26.  A. Vidović, S. Steiner, R. Škurla: Impact of Low-Cost Carriers on the European Air Transport Market. University of Ljubljana, Faculty of Maritime Studies and Transportation, 10th International Conference on Traffic Science: Globalization and Transportation, Proceedings, Portorož, December 6-7, 2006, p. 1-10.

27.  S. Steiner, Š. Čekić, A. Biščević: Transport Policy versus Sustainable Development. Vilnius Gediminas Technical University, 6th International Conference: Environmental Engineering, CD Proceedings, Vilnius, May 25-27, 2005, p. 1-5.

28.  S. Alispahić, N. Zuber, S. Steiner: Driving Motives and Road Safety. 3rd Conference: On Safe Roads in the XXI. Century, ERTICO & PIARC World Road Association, CD Proceedings, Budapest (Hungary), 25-27 October 2004, p. 1-6.

29.  A. Vidović, S. Steiner, R. Škurla: Possibility of Implementing Non-Conventional Aviation in Croatia. Faculty of Maritime Studies and Transport & Slovenian Society for Traffic Science, 7th International Conference on Traffic Science – ICTS 2003, CD Proceedings, Nova Gorica (Slovenia), November 6-8, 2003, p. 1-10.

30.  Z. Kavran, S. Steiner, K. Miloš: Multicriteria Decision and Public Transport Management. 10th World Congress on Intelligent Transport Systems and Services – ITS 2003: Solutions for Today and Tomorrow, CD Proceedings, ERTICO & ITS AMERICA & ITS Japan, Madrid (Spain), 16-20 November, 2003, p. 2733.

31.  I. Bogović, A. Vidović, S. Steiner: Attending Medical Aviation in Croatia. Electrotechnical Society of Slovenia, 11th International Symposium on Electronics in Traffic: Intelligent Transport Systems, ISEP 2003, Proceedings, Ljubljana (Slovenia), October 9-10, 2003, p. Z3.

32.  R. Škurla, A. Vidović, S. Steiner: The Implementation of Self Service Kiosks at Croatian Airports. Electrotechnical Society of Slovenia, 11th International Symposium on Electronics in Traffic: Intelligent Transport Systems, ISEP 2003, Proceedings, Ljubljana (Slovenia), October 9-10, 2003, p. Z2

33.  B. Galović, S. Steiner: Fatique and Corrosion Issues for Safety Improvements in Aviation Industry. International Body Engineering Conference IBEC 2003, Proceedings, Society of Automotive Engineers SAE, Chiba (Japan), 27-29 October, 2003, p. 367-370.

34.  S. Steiner, J. Božičević, D. Badanjak: Transition Countries Transport Policies versus EU – Enlargement. 19th Conference on Traffic and Transportation Sciences: Mobility and Traffic Management in a Networked World, CD Proceedings, Technical University Dresden, Faculty of Traffic and Transportation Sciences „Friedrich List”, Dresden (Germany), 22-23. September, 2003, p. 72.1-72.11. pdf

35.  S. Steiner, J. Božičević, A. Brkić: National Air Navigation Services in Transition Conditions. Air Traffic Control Association, 47th International Technical Conference ATCA 2002: Aviation in Recovery – Meeting New Challenges, Conference Proceedings, Washington (USA), November 3-7, 2002, p. 178-182.

36.  S. Steiner, A. Vidović, R. Škurla: Air Traffic Infrastructure Management. Faculty of Maritime Studies and Transport & Slovenian Society for Traffic Science, 6th International Conference on Traffic Science – ICTS 2002, Proceedings, Portorož (Slovenia), October 24-26, 2002, p. 460-470.

37.  S. Steiner, S. Novački, Z. Vogrin: Methodology of Transport External Costs Estimation – Implementation in Croatia. Electrotechnical Society of Slovenia, 10th International Symposium on Electronics in Traffic. Safety and Ecology of Transportation systems, ISEP 2002, Proceedings, Ljubljana (Slovenia), October 3-4, 2002, P 15, 6 p.

38.  S. Steiner, D. Badanjak, J. Božičević: External Transport Costs as Element of Planning Policy. St. Petersburg University of Architecture and Civil Engineering, 5th International Conference: Traffic Safety Management for Big Cities, St. Petersburg (Russia), September 19-20, 2002, 7 p.

39.  S. Steiner, Ž. Radačić, S. Kaštela: Transition Processes Versus Safety Culture. 19th Annual FAA/JAA International Conference, Conference Materials Package, Phoenix, Arizona, (USA), June 3-7, 2002, 4 p.

40.  S. Steiner, J. Božičević, A. Brkić: Croatian Transport Strategy Draft. Air Traffic Control Association, 46th International Technical Conference ATCA 2001: Improving Capacity and Efficiency, Conference Proceedings, Washington (USA), November 4-8, 2001, p. 223-227.

41.  R. Škurla, S. Steiner, B. Popović: Revenue Management and Airline Alliances. Faculty of Maritime Studies and Transport & Slovenian Society for Traffic Science, 5th International Conference on Traffic Science – ICTS 2001, Proceedings, Venice-Patras (Italia-Greece), October 27-30, 2001, p. 389-399.

42.  E. Bazijanac, B. Popović, S. Steiner: Adjustment of Croatian Air Navigation Legislature to European Standards. Faculty of Maritime Studies and Transport & Slovenian Society for Traffic Science, 5th International Conference on Traffic Science – ICTS 2001, Proceedings, Venice-Patras (Italia-Greece), October 27-30, 2001, p. 400-405.

43.  B. Galović, S. Steiner: Baltic-Adriatic Air Carriers Cooperation Aspects. 18th Annual JAA/FAA International Conference, Conference Materials Package, Geneva, (Switzerland), June 4-8, 2001, 7 p.

44.  S. Steiner, B. Galović, B. Popović: Segments of Croatian Transport Strategy Draft with Regard to Air Traffic. 18th Annual JAA/FAA International Conference, Conference Materials Package, Geneva, (Switzerland), June 4-8, 2001, 13 p.

45.  S. Steiner, E. Mušinović, A. Brkić: Adriatic Corridor’s Traffic Evolution. Air Traffic Control Association, 45th International Technical Conference ATCA 2000: Dawn of the Millennium, Conference Proceedings, Atlantic City (USA), October 22-26, 2000, p. 217-221.

46.  R. Škurla, S. Steiner: Smart Card Technology as a Way for Speeding Airport Passenger Flows. 7th World Congress on Inteligent Transport Systems: From Vision to Reality, Proceedings (CD-ROM), Turin (Italy), 6-9 November 2000, 2174 pdf.

47.  S. Steiner, J. Golubić, A. Brkić: Model of Organizing Multipurpose SAR/EMS Service in Croatia. International Academy of Aviation and Space Medicine, 48th International Congress of Aviation and Space Medicine, Scientific Programme, Rio de Janeiro (Brazil), September 17-21, 2000, p. 51

48.  S. Steiner, J. Božičević, D. Badanjak: Assessment of Croatian ATM Evolution. Faculty of Maritime Studies and Transport & Slovenian Society for Traffic Science, 4th International Conference on Traffic Science – ICTS 2000, Proceedings, Portorož (Slovenia), June 22-24, 2000, p. 273-277.

49.  B. Galović, S. Steiner, Z. Miljak: Worldwide Standards Implementation Aspects for Transition Countries. 17th Annual FAA/JAA International Harmonization Conference, Conference Materials Package, Chicago, Illinois (USA), June 5-9, 2000, 4 p.

50.  S. Steiner, B. Galović, Z. Zubak: Adriatic Airports as Possible Crew Training Locations. 17th Annual FAA/JAA International Harmonization Conference, Conference Materials Package, Chicago, Illinois (USA), June 5-9, 2000, 11 p.

51.  S. Steiner, J. Jurum Kipke, G. Štefančić: CNS/ATM System Development in European Air Traffic with regard to Croatia. Elektrotehniška zveza Slovenije, 8th International Symposium on Electronics in Traffic ISEP ’99, Proceedings, Ljubljana, (Slovenia), 7-8.10.1999, p. 245-249.

52.  G. Štefančić, S. Steiner, J. Jurum-Kipke: Metodology of Traffic Issues Design and Study. Faculty of Maritime Studies and Transport & Slovenian Society for Traffic Science, 3rd International Conference on Traffic Science, Proceedings, Portorož (Slovenia), October 7-9, 1999, p. 281-284.

53.  R. Škurla, Ž. Radačić, S. Steiner: The impact of alliances on international air traffic structure. Faculty of Maritime Studies and Transport & Slovenian Society for Traffic Science, 3rd International Conference on Traffic Science, Proceedings, Portorož (Slovenia), October 7-9, 1999, p. 183-190.

54.  S. Steiner, J. Božičević, Č. Ivaković: Air Traffic Flow Management in Croatia – Possibilities of International Airways Return. Air Traffic Control Association, 44th International Conference ATCA ’99: Eve of Millennium”, Conference Proceedings, San Diego (USA), 1999, p. 166-170.

55.  S. Steiner, V. Zagorec: Flight Crew Licensing Regulation regarding Medical Requirements in Croatia. 47th International Congress of Aviation and Space Medicine, Poster presentation, Scientific Programme Abstracts, Budapest (Hungary), 22-26. August 1999, p. 67.

56.  B. Galović, S. Steiner, S. Kaštela: Aircraft Certification/Maintenance International Standards from Croatian Point of View. 16th Annual JAA/FAA International Harmonisation Conference, Conference Package, Rome (Italy), 31 May – 4 June 1999, 5 p.

57.  S. Steiner, Z. Vedriš, B. Galović: The Model of National Air Traffic Safety Program. 16th Annual JAA/FAA International Harmonisation Conference, Conference Package, Rome (Italy), 31 May – 4 June 1999, 9 p.

58.  B. Galović, S. Steiner, D. Badanjak: Unconventional Vertical Take-off and Landing Aircraft Characteristics. Faculty of Maritime Studies and Transport & Slovenian Society for Traffic Science, International Conference on Traffic Science ICTS ’98, Proceedings, Trieste – Patras, 1998, p. 319-322.

59.  S. Steiner, B. Galović, J. Božičević: The Model of National Air Traffic Safety Program. Faculty of Maritime Studies and Transport & Slovenian Society for Traffic Science, International Conference on Traffic Science ICTS ’98, Proceedings, Trieste – Patras, 1998, p. 305-309.

60.  S. Steiner, B. Galović, Č. Ivaković: Croatian ATC System Development within European Integration Programmes. Air Traffic Control Association, 43rd International Conference ATCA ’98: Facing the Challenges of FANS CNS/ATM Implementation, Conference Proceedings, Atlantic City (USA), 1998, p. 223-227.

61.  E. Bazijanac, B. Galović, S. Steiner: Monitoring the Technical Condition of the Prop-Jet Engine. University of Maribor, 1st Congress Transport – Traffic – Logistics, Proceedings, Maribor, 1998, p. 407-410.

62.  S. Steiner, E. Bazijanac, B. Galović: Evaluation of the Air Traffic Control System in Croatia within the context of the European Integration Programmes. University of Maribor, 1st Congress Transport – Traffic – Logistics, Proceedings, Maribor, 1998, p. 175-179.

63.  B. Grozdanić, S. Steiner, N. Hoti: Basic suppositions of appliance of electronic navigational systems by European B-RNAV standards in Croatian airspace. Elektrotehniška zveza Slovenije, 7th International Symposium on Electronics in Traffic, Proceedings, Ljubljana, 1998, p.321-325.

64.  S. Steiner, J. Golubić, D. Božičević: Study of Alternative Propulsion System in Aviation. University of Ljubljana, Faculty of Traffic Sciences and Transport, 1st International Conference on Traffic Science, Proceedings, Portorož, 20.-21. November 1997, p. 341-347.

65.  S. Steiner, S. Pavlin, I. Mavrin: Geotraffic Position of the Republic of Croatia and Bosnia and Herzegovina within the European and Intercontinental Airways System. Faculty of Transportation and Comunications University of Sarajevo & Scientific Council for Traffic of the Croatian Academy of Sciences and Arts, Symposium: Position and role of Bosnia and Herzegovina and Croatia in the European Transport and Communications Corridors, Proceedings, Sarajevo, June, 1997, p. 35-38.

Znanstveni radovi objavljeni u Zbornicima radova s međunarodnih znanstvenih skupova u Hrvatskoj

1.   S. Steiner, N. Brnjac: Koridor Jadran-Podunavlje u kontekstu intermodalnog sustava Baltik-Jadran-Crno more. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveno vijeće za promet, Međunarodni znanstveni skup Valorizacija intermodalnoga logističkoga koridora Ploče-Mostar-Sarajevo-Vukovar (Srednji Jadran – Podunavlje), Zbornik radova, Zagreb, 25. travnja 2017, p. 151-155.

2.   M. Rapan, I. Štimac, S. Steiner: Implementation of IT Systems for Emergency Management at the Zadar Airport. Faculty of Maritime Studies, University of Split, 7th International Maritime Science Conference IMSC 2017, Book of Proceedings, Split-Solin, 20-21 April 2017, p. 395-403.

3.   V. Brajković, B. Lazić, F. Polanščak, S. Steiner: Development Potential of UAV Operations in Croatia. Faculty of Maritime Studies, University of Split, 7th International Maritime Science Conference IMSC 2017, Book of Proceedings, Split-Solin, 20-21 April 2017, p. 412-423.

4.   S. Steiner: Potencijali razvoja zračnog prometa u okruženju luke Ploče. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveno vijeće za promet, Međunarodni znanstveni skup Valorizacija intermodalnoga logističkoga koridora Ploče-Mostar-Sarajevo-Vukovar (Srednji Jadran – Podunavlje), Zbornik radova, Zagreb, 11. lipnja 2014, p. 63-74.

5.   S. Steiner, P. Feletar, A. Šimecki: Prometno-prostorna interakcija regionalnog razvoja. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveno vijeće za promet, Međunarodni znanstveni skup Valorizacija intermodalnoga logističkoga koridora Ploče-Mostar-Sarajevo-Vukovar (Srednji Jadran – Podunavlje), Zbornik radova, Zagreb, 11. lipnja 2014, p. 44-62.

6.   S. Steiner, P. Feletar, A. Šimecki: Transport and Spatial Correlation of Regional Development. Faculty of Maritime Studies, University of Split, 6th International Maritime Science Conference IMSC 2014, Book of Proceedings, Split, 28-29 April 2014, p. 505-517.

7.   M. Bračić, M. Melvan, S. Pavlin, S. Steiner: Implementation Assessment of Airport Collaborative Decision Making at Split Airport. Faculty of Maritime Studies, University of Split, 6th International Maritime Science Conference IMSC 2014, Book of Proceedings, Split, 28-29 April 2014, p. 470-476.

8.   S. Steiner, M. Drljača, I. Lešković: Promet i urbani razvoj. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveno vijeće za promet, Međunarodni znanstveni skup Zelenilo grada Zagreba, Zbornik, Zagreb, 4.-5. lipnja  2013, p. 245-260.

9.   J. Paljetak, D. Bartulović, S. Steiner: Prednosti hidroavijacije s aspekta zaštite okoliša. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveno vijeće za promet, Međunarodni znanstveni skup Ekološki problemi prometnog razvoja, Zbornik, Zagreb, 24. veljače 2011, p. 277-285.

10.  S. Steiner, A. Šimecki, N. Nikolić: Regionalni kontekst održivog prometnog razvitka. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveno vijeće za promet, Međunarodni znanstveni skup Ekološki problemi prometnog razvoja, Zbornik, Zagreb, 24. veljače 2011, p. 233-245.

11.  S. Steiner, I. Bošnjak, D. Glibić: Interconnection in a Transition Marketplace. KoREMA, 24th International Conference on Transportation Systems: Automation in Transportation 2004, Proceedings, Vinkovci, 2004. p. 116-121.

12.  B. Galović, S. Steiner, S. Kaštela: Cooperation Aspects of Regional Baltic-Adriatic Air Carriers. Croatian Academy of Sciences and Arts, Scientific Council for Traffic, Symposium Proceedings, International Scientific Symposium: Traffic Connection between Baltic and the Adriatic/Mediterranean, November, 2000, Zagreb, p. 139-144.

13.  B. Grozdanić, S. Steiner, K. Mikačić: European B-RNAV Standards and their Influence on Segments of Strategic Development of Croatian Air Traffic. KoREMA, 18th Conference on Transportation Systems: Automation in Transportation ‘98, Proceedings, Stubičke Toplice/Graz–Vienna, 1998, p. 242-247.

14.  S. Steiner, E. Missoni: Pretpostavke razvoja interventnoga medicinskog zrakoplovstva u Hrvatskoj. HAZU, Znanstveno vijeće za promet, Zbornik radova, Međunarodni simpozij prometne medicine, Zagreb, 21. i 22. studeni 1997, p. 87-96.

15.  S. Steiner: Čimbenici sigurnosti u zračnom prometu. Hrvatsko znanstveno društvo za promet, Zbornik radova s međunarodnog znanstvenostručnog savjetovanja: Organizacija i sigurnost prometa, Opatija, 17.-18. travnja 1997, p. 187-191.

16.  Ž. Radačić, S. Steiner, S. Pavlin: Elementi sigurnosti u zračnoj luci. Hrvatsko znanstveno društvo za promet, Zbornik radova s međunarodnog znanstvenostručnog savjetovanja: Organizacija i sigurnost prometa, Opatija, travanj 1997, p. 181-184.

17.  S. Pavlin, S. Steiner: Valorizacija potencijalnih mogućnosti i potreba Hrvatske i Bosne i Hercegovine u zračnom prometu. Zbornik radova, HAZU, Znanstveni savjet za promet, Znanstveni skup: Revalorizacija geoprometnog položaja Hrvatske i Bosne i Hercegovine u interesu obiju država, Zagreb, 5-6. lipnja1996, p. 61-65.

18.  S. Steiner, S. Pavlin: Izbor optimalne lokacije zračne luke na otoku Hvaru. Zbornik radova, Hrvatsko znanstveno društvo za promet, Međunarodno znanstvenostručno savjetovanje: Prilozi strategiji razvoja prometa Hrvatske, Opatija, 10-12. travnja 1996, p. 93-96.

Znanstveni radovi objavljeni u Zbornicima radova s domaćih znanstvenih skupova

1.   J. Paljetak, A. Šimecki, S. Steiner: Valorizacija prometa zračnih luka jugoistočne Europe od 2000. do 2010. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveno vijeće za promet, Znanstveni skup Ocjena dosadašnjeg prometnog razvitka Hrvatske i osnovne smjernice daljnjeg razvoja, Zbornik, Zagreb, 11. travnja 2012, p. 43-52.

2.   S. Steiner, J. Božičević, S. Tišma: Prometno-prostorna korelacija u strategijskom planiranju razvoja. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveno vijeće za promet, Znanstveni skup Ocjena dosadašnjeg prometnog razvitka Hrvatske i osnovne smjernice daljnjeg razvoja, Zbornik, Zagreb, 11. travnja 2012, p. 53-69.

3.   G. Strmečki, S. Steiner, T. Bagarić: Konotacije vojnog sustava u Nacionalnom programu sigurnosti zračnog prometa. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveno vijeće za promet, Znanstveni skup Ocjena dosadašnjeg prometnog razvitka Hrvatske i osnovne smjernice daljnjeg razvoja, Zbornik, Zagreb, 11. travnja 2012, p. 196-202.

4.   T. Mihetec, A. Božičević, S. Steiner: Sigurnosni menadžment u kontroli leta. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveno vijeće za promet, Znanstveni skup Medicinski, tehnički i pravni aspekti sigurnosti prometa, Zbornik, Zagreb, 1. prosinac 2009, p. 195-204.

5.   A. Vidović, S. Steiner: Organizacija hitne medicinske pomoći helikopterima u funkciji unapređenja prometne sigurnosti. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveno vijeće za promet, Znanstveni skup Medicinski, tehnički i pravni aspekti sigurnosti prometa, Zbornik, Zagreb, 1. prosinac 2009, p. 117-128.

6.   D. Lovrić, S. Steiner, D. Budimir: Mjere unapređenja prometa opasne robe u Hrvatskoj. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveno vijeće za promet, Znanstveni skup Medicinski, tehnički i pravni aspekti sigurnosti prometa, Zbornik, Zagreb, 1. prosinac 2009, p. 142-158.

7.   I. Belobrajdić, S. Steiner: Sigurnosni aspekti vertikalnog transporta. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveno vijeće za promet, Znanstveni skup Medicinski, tehnički i pravni aspekti sigurnosti prometa, Zbornik, Zagreb, 1. prosinac 2009, p. 189-194.

8.   D. Božić, S. Steiner, S. Kaštela: Metodologija upravljanja kvalitetom u zračnom prometu. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveno vijeće za promet, Znanstveni skup Nezgode i nesreće u prometu i mjere za njihovo sprječavanje, Zbornik, Zagreb, 28. studenog 2007, p. 217-226.

9.   T. Mihetec, A. Božičević, S. Steiner: Sigurnosna domena europskog programa ATM 2000+. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveno vijeće za promet, Znanstveni skup Nezgode i nesreće u prometu i mjere za njihovo sprječavanje, Zbornik, Zagreb, 28. studenog 2007, p. 108-115.

10.  D. Slavica, Z. Jakšić, S. Steiner: Kontrola upravljanja tokovima zračnog prometa u realnom vremenu. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveno vijeće za promet, Znanstveni skup Nezgode i nesreće u prometu i mjere za njihovo sprječavanje, Zbornik, Zagreb, 28. studenog 2007, p. 209-216.

11.  A. Vidović, S. Steiner, D. Vitasović: Helikopterska operativa u sustavu hitne medicinske pomoći. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveno vijeće za promet, Znanstveni skup Nezgode i nesreće u prometu i mjere za njihovo sprječavanje, Zbornik, Zagreb, 28. studenog 2007, p. 116-124.

12   S. Steiner, J. Sapunar, J. Golubić: Prometna politika u funkciji održivog razvoja. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveno vijeće za promet, Znanstveni skup Nezgode i nesreće u prometu i mjere za njihovo sprječavanje, Zbornik, Zagreb, 28. studenog 2007, p. 227-234.

13.  S. Pavlin, S. Steiner, B. Galović, J. Blašković: The Impacts of Airports on the Environment. KoREMA, Zbornik radova s 16. skupa o prometnim sustavima: Automatizacija u prometu ’96, Split-Ancona, 27-29.11.1996.

14.  B. Galović, S. Steiner, S. Pavlin: Implikacije međunarodnih normativa buke na zračni promet Hrvatske. KoREMA, Zbornik radova s 16. skupa o prometnim sustavima: Automatizacija u prometu ’96, Split-Ancona, 27-29.11.1996.

15.  B. Galović, S. Steiner, S. Pavlin: Primjena zrakoplova u medicinskom zbrinjavanju stradalnika. Zbornik radova, Hrvatska akademija medicinskih znanosti, II hrvatski simpozij zrakoplovne medicine, Zagreb, 13-14.09.1996, p. 29-35.

16.  S. Steiner: Stanje i smjernice razvoja nacionalnog zračnog prometa s naglaskom na normativu. Zbornik radova, KoREMA, 15. skup o prometnim sustavima: Automatizacija u prometu ’95, Zagreb, 22-24.11.1995, p. 113-119.

17.  S. Steiner: Sigurnosno-tehnički aspekt funkcioniranja zračnog prometa. Zbornik referata II naučnog skupa: Optimizacija razvoja saobraćajnog sistema Jugoslavije, Savez inženjera i tehničara saobraćaja i veza, Beograd, 31.05.-1.06.1990, p. 151-158.

Znanstvena studija

1.   J. Božičević, S. Steiner i dr.: Stručna podloga za definiranje međunarodnih željezničkih koridora važnih za Republiku Hrvatsku. Institut prometa i veza, Zagreb, 2018, 166 p.

2.   S. Steiner: Ekspertni osvrt na moguće utjecaje zračnog prometa na okoliš i opasnosti u slučaju akcidenta. Studija o utjecaju na okoliš Novog putničkog terminala Zračne luke Zagreb, Institut IGH, Zagreb, 2012, 61 p.

3.   S. Steiner: Valorizacija prometnog sustava Hrvatske. (projekt Komplementarna prometna politika) Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveno vijeće za promet, Zagreb, 2007, 22 p.

4.   S. Steiner: Prometni sustav Hrvatske u procesu europskih integracija. (projekt Komplementarna prometna politika) Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveno vijeće za promet, Zagreb, 2007, 22 p.

5.   J. Božičević, S. Steiner i dr.: Prometna strategija u javnom prijevozu na području Krapinsko-zagorske županije. Institut prometa i veza, Zagreb, 2005.

6.   J. Božičević, S. Steiner i dr.: Koncepcija strategije razvoja zračnog prometa u Hrvatskoj. Institut prometa i veza, Zagreb, 2002, 75 p.

7.   J. Božičević, S. Steiner i dr.: Strategija razvitka Republike Hrvatske «Hrvatska u 21. stoljeću» – Promet. Ured za strategiju razvitka Republike Hrvatske, Vlada Republike Hrvatske, Zagreb, 2001, 77 p.

8.   J. Božičević, S. Steiner i dr.: Koncepcijske postavke za poboljšanje prometnog povezivanja, Studija prometnog povezivanja Baltičkih i Srednjoeuropskih zemalja s Jadranom, Knjiga II. Institut prometa i veza i Znanstveno vijeće za promet HAZU, Zagreb, 2001, 81 p.

9.   J. Božičević, S. Steiner i dr.: Promet i prometna infrastruktura, Studija prometnog povezivanja Baltičkih i Srednjoeuropskih zemalja s Jadranom, Knjiga I. Institut prometa i veza i Znanstveno vijeće za promet HAZU, Zagreb, 2001, 128 p.

10.  J. Božičević, S. Steiner i dr.: Inicijativa Baltik-Jadran – Koncepcijske postavke za optimiranje prometne mreže. Elaborat. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveno vijeće za promet, Zagreb, 2000, 29 p.

11.  J. Božičević, S. Steiner i dr.: Tehničko održavanje zrakoplovne tehnike za potrebe Oružanih Snaga Republike Hrvatske. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveno vijeće za promet, Zagreb, 1999, 66 p.

12.  J. Božičević, S. Steiner i dr.: Prijedlog strategije prometnog razvitka Republike Hrvatske. Institut prometa i veza, Zagreb, 1998.

Znanstveni program

1.      Harmonizacija prometnog sustava u kontekstu održivog razvoja, Fakultet prometnih znanosti (Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa), 2007.-2013. – voditeljica programa

Znanstveni projekti

1.   Istraživanje utjecaja novih operativnih koncepcija upravljanja zračnim prometom u srednjoj i jugoistočnoj Europi, Fakultet prometnih znanosti (Sveučilište u Zagrebu), 2014. – voditeljica

2.   Prometno-prostorna korelacija održivog regionalnog razvoja, Fakultet prometnih znanosti (Sveučilište u Zagrebu), 2013.-2014. – voditeljica

3.   Strategijsko modeliranje razvoja zračnog prometa, Fakultet prometnih znanosti (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa), 2007.-2013. –  voditeljica projekta

4.   Planiranje i razvoj zračnog prometa Hrvatske, Fakultet prometnih znanosti (Ministarstvo znanosti i tehnologije), Zagreb, 2002.-2006. – voditeljica projekta

5.   Model normative licenciranja letačkog osoblja, Fakultet prometnih znanosti (Ministarstvo znanosti i tehnologije), Zagreb, 2000.-2002. – voditeljica projekta

6.   Koncepcija strategije razvoja zračnog prometa u Republici Hrvatskoj. Institut prometa i veza (Ministarstvo pomorstva, prometa i veza), Zagreb, 2001. – voditeljica projekta.

Aktivno sudjelovanje u realizaciji znanstvenih  projekata

1.   WINGS project – Regional Educational Centre for specialised Training at Airports, Zračna luka Zagreb (European Social Found), 2013.-2014. –  partner

2.   Study of Environmental Impact of the New Passenger Terminal of Zagreb Airport, Institut IGH (Zračna luka Zagreb), 2011.-2012. – autor

3.      Komplementarna prometna politika, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa), 2007.-2013. –  istraživač

4.   Prometna politika i strategijsko planiranje razvoja. Institut prometa i veza (Ministarstvo znanosti i tehnologije), Zagreb, 2002.-2006. – istraživač

5.   Strategija razvitka Republike Hrvatske – Hrvatska u 21. stoljeću, Promet. Vlada Republike Hrvatske, Zagreb, 2000.-2001. – voditelj potprojekta Zračni promet

6.   Prometno povezivanje između Baltika i Jadrana/Mediterana. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveno vijeće za promet, Zagreb, 1999.-2000. – istraživač

7.   Koncepcija razvoja zračnog prometa Hrvatske. Fakultet prometnih znanosti (Ministarstvo znanosti i tehnologije), 1998.-2000. – istraživač

8.   Strategija prometnog razvitka Republike Hrvatske, Institut prometa i veza, (Ministarstvo pomorstva, prometa i veza), Zagreb, 1997.-1998. – istraživač

9.   Integralni transport u funkciji povezivanja prometnih grana, Fakultet prometnih znanosti (Ministarstvo znanosti, tehnologije i informatike), Zagreb, 1991.-1995. – istraživač

Pozvana predavanja

1.   S. Steiner: TEN-T policy from a perspective of Researcher – Is European Transport policy on the right track? 2017 Connecting Europe Facility Transport Conference: Achievements, Results and a Look to the Future, Ministry of Sea, Transport and Infrastructure of the Republic of Croatia, Dubrovnik, September 7-8, 2017, 5 p.

2.   S. Steiner, J. Božičević: Promet – Razvojni potencijal zelene ekonomije. Zbornik radova znanstvenog skupa Razvojni potencijali hrvatskog gospodarstva, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 16. listopada 2014, p. 307-331.

3.   S. Steiner: Role of Transport in Regional Development and Cohesion. 1st Conference on Transport and Research in the Danube Region: Search for Synergies between EU Transport, Research and Regional Policies, Ministry of Infrastructure and spatial planning, Office for International Affairs, Slovenia, Ljubljana, April 2-3, 2014, p. 1-14.

4.   T. Bagarić, S. Steiner: Safety Aspects of UAS Integration in Pan-European Airspace. 4th International Maritime Science Conference, IMSC 2012, Faculty of Maritime Studies, University of Split, Book of Proceedings, Split,  June 16-17, 2012, p. 1-7.

5.   S. Steiner: Challenges and solutions for Air transport in the Danube region. 1st Annual Stakeholder Conference The Danube Region Transport Days 2012: Towards Coordinated Efforts for Efficient Transport in the Danube Region, EU Strategy for the Danube Region (EUSDR) Priority area 1b: To improve mobility and multimodality – rail, road and air links, Ministry of Infrastructure and Spatial planning, Slovenia, Ljubljana, November, 18-19, 2012, p. 1-17.

6.   J. Božičević, S. Steiner: Europski kontekst prometnog razvoja Hrvatske. Zbornik radova Znanstveno-stručnog skupa Perspektive prostornog razvoja Republike Hrvatske, Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Hrvatska komora arhitekata, Zagreb, 25. listopada 2011., p. 75-85.

7.   S. Steiner, J. Božičević, S. Kaštela: New regional context of transport faculties’ collaboration. 5th International Scientific Symposium of Transport Faculties – Collaboration Creates Opportunities, University of Žilina, Proceedings, Žilina, April, 14-15, 2011, p. 74-87.

8.   S. Steiner: Prometni razvoj, status i potencijali u regiji. Informativni dan: Ususret Radnom programu 2012. za FP7 Promet (uključujući zrakoplovstvo), Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, Zagreb, 18. ožujka 2011., p. 1-10.

9.   S. Steiner: Sedmi okvirni program FP7. Fakultet prometnih znanosti, Hrvatska gospodarska komora i Klaster intermodalnog prijevoza, 5. međunarodno savjetovanje Luke i plovni putovi – Ports and waterways – POWA 2010, Zagreb, 24. rujna 2010.

10.  J. Božičević, S. Steiner, E. Bazijanac: Transport in Function of Ecological Sustainibility. Institut za saobraćaj i komunikacije Sarajevo, Znanstveno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem Tehnički pregledi motornih vozila i zaštita okoliša, Zbornik radova, Sarajevo, 10. Juni 2010, p. 25-39.

11.  S. Kaštela, J. Božičević, S. Steiner: Scientific Contribution of Croatian Transport System Harmonisation. Dnipropetrovsk National University of Railway Transport, International Scientific Symposium – Professional Training of Transport Personnel in Acordance with the European Standards, Proceedings, Dnipropetrovsk, April 23-24, 2009, p. 64-70.

12.  S. Steiner, A. Božičević, T. Mihetec: Determinants of European Air Traffic Development. Silesian University of Technology, VIII Scientific Conference – Telematics, Logistics and Transport Safety, TLTS ’08 Conference Materials, Katowice/Cieszyn, October 16-18, 2008, p. 278-288.

13.  S. Steiner, D. Badanjak, J. Božičević: Croatian Research Capacity for Transport Related FP7 Projects. Warsaw University of Technology, Faculty of Transport, International Scientific Symposium – Cooperation of Transport Sciences Faculties in FP7 European Projects, Proceedings, Warsaw, October 18-19, 2007, p. 111-117.

14.  J. Božičević, S. Steiner, Z. Kavran: Experiences and Prospects of Transport Studies and Projects in Croatia. University of Sarajevo, Faculty of Transportation and Communications, International Scientific Symposium – Role of Transport Sciences Faculties in European Transport System Development, Proceedings, Sarajevo, October 26-27,  2006, p. 43-49.

15.  S. Steiner, B. Galović, S. Pavlin: Potencijal razvoja avijacije u gravitirajućem prostoru 5-C koridora. Univerzitet u Sarajevu, Fakultet za saobraćaj i komunikacije, Znanstveni simpozijum o saobraćaju s međunarodnim učešćem – Saobraćajni sistem koridora 5-C – nove mogućnosti razvoja, Zbornik radova, Sarajevo, 26-27. April 2006, p. 71-82.

16.  S. Steiner, Ž. Marušić, J. Božičević: Ekonomski aspekti razvoja zračnog prometa. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet, Mednarodno srečanje – Promet v funkciji gospodarskega in trajnostnega razvoja, Zbornik referatov, Ljubljana, Portorož, 12-13. maja 2005, p. 42-52.

17.  J. Božičević, S. Steiner: Prospects of Transport Sciences Development. Croatian Academy of Sciences and Arts, Scientific Council for Traffic, International Scientific Symposium „Faculties and Studies of Transport and Traffic Engineering in Europe, Proceedings, Zagreb, April 27-28, 2005, p. 11-14.

18.  S. Steiner: National Transport Policies Harmonisation in Europe. Electrotechnical Society of Slovenia, 12th International Symposium on Electronics in Traffic – Harmonization of Transport Systems in the European Union, ISEP 2004, Proceedings, Ljubljana (Slovenia), October 7-8, 2004, p. V2.

19. Steiner: Conceptual Assumptions of Air Transport Strategy. Faculty of Transport and Traffic Engineering, AMAC-FSC & Zagreb Fair, International Scientific Conference – Sciences and Traffic Development, Proceedings, Promet-Traffic-Traffico, Vol. 16, Supplement No.1, Zagreb, 22-23.03.2004, p. 7-16.

20.  S. Steiner, J. Božičević, S. Kaštela: Ekološki aspekti zračnog prometa. ANU BiH, HAZU, SAZU, Fakultet za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu i Fakulteta za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani, Znanstveni skup – Ekološki problemi suvremenog prometa, Zbornik radova, Sarajevo, 15-16.10.2003, p. 33-40.

21.  S. Steiner: The Impact of Transition Processes on Safety. Flight Safety Foundation & European Regions Airline Association, 14th European Aviation Safety Seminar EASS 2002 – Safety: Learning from Each Other, Proceedings, Budapest, March 11-13, 2002, p. 1-6.

22.  J. Božičević, S. Steiner: Croatian Transport Strategy Draft. Faculty of Maritime Studies and Transport & Slovenian Society for Traffic Science, 5th International Conference on Traffic Science – ICTS 2001, Proceedings, Venice-Patras (Italia-Greece), October 27-30, 2001, p. 18-26.

23.  S. Steiner: New Initiatives in Croatian Transport Strategy Draft. Air Traffic Control Association, Conference Package Separate, International Technical Conference – Strategies for Success, Dublin (Ireland), July 17-20, 2001, p. 1-10.

24.  S. Steiner: ATM Aspects of Better Connection between the Baltic and the Adriatic/Mediterranean. Croatian Academy of Sciences and Arts, Scientific Council for Traffic, Symposium Proceedings, International Scientific Symposium – Traffic Connection between the Baltic and the Adriatic/Mediterranean, November 22-23, 2000, Zagreb, p. 145-150.

25.  S. Steiner: Role of Adriatic Corridor in European ATM Evolution. Air Traffic Control Association, Conference Package Separate, International Technical Conference – VANCOUVER 2000, Vancouver (Canada), June 6-9, 2000, p. 1-24.

26.  S. Steiner: Air Traffic Management Evolution from Croatian Point of View. Air Traffic Control Association, Conference Package Separate, International Technical Conference – Era of Transition, Vienna (Austria), June 8-11, 1999, p. 1-19.