Nagrade i natječaji

Natječaj za radno mjesto 20. listopada, 2021

Natječaj za izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda, znanstveno područje prirodnih znanosti, znanstveno polje biologija u Zavodu za ornitologiju HAZU

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, na temelju Ugovora o dodjeli sredstava Hrvatske zaklade za znanost po natječaju „Istraživački projekti, rok IP-2020-02“ raspisuje N A T J E Č A J za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda u znanstvenom području prirodnih znanosti, znanstveno polje biologije […]

Pročitaj više
Natječaj za radno mjesto 14. listopada, 2021

Natječaj za izbor doktoranda suradnika na radno mjesto asistenta: znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti, u Strossmayerovoj galeriji starih majstora HAZU

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, na temelju Ugovora o dodjeli sredstava Hrvatske zaklade za znanost po natječaju „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ raspisuje N A T J E Č A J za izbor doktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta u znanstvenom […]

Pročitaj više
Natječaj za radno mjesto 30. srpnja, 2021

Natječaj za popunu radnog mjesta i imenovanje na položaj upravitelja/upraviteljice Strossmayerove galerije starih majstora HAZU

Na temelju suglasnosti Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske, klasa: 112-02/21-01/658, Urbroj: 514-08-01-02/02-21-02 od 18. lipnja 2021. i Ministarstva financija Republike Hrvatske pod poslovnom oznakom Klasa: 100-01/21-01/86, Urbroj: 513-05-01-21-2 od 12. srpnja 2021., te u skladu s člankom 26. i 27. Zakona o muzejima (NN 61/18, 98/19), Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, Trg Nikole […]

Pročitaj više
Natječaj za radno mjesto 9. srpnja, 2021

Natječaj za radno mjesto arhivist/arhivistica u Arhivu HAZU

Na temelju suglasnosti Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske, 112-02/21-01/518, Urbroj: 514-08-01-02/05-21-02 od 20. svibnja 2021. i Ministarstva financija Republike Hrvatske pod poslovnom oznakom Klasa: 100-01/21-01/68, Urbroj: 513-05-01-21-3 od 2. lipnja 2021., Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, raspisuje N A T J E Č A J za popunu radnog […]

Pročitaj više
Natječaj za radno mjesto 9. srpnja, 2021

Natječaj za izbor suradnika: znanstveno područje humanističkih znanosti – polje povijest, u Zavodu za povijesne znanosti HAZU u Zadru

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, raspisuje N A T J E Č A J  za izbor znanstvenika, 1 (jedan) izvršitelj, na radno mjesto znanstvenog suradnika u znanstvenom području humanističkih znanosti – polje povijest, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme u Zavodu za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti […]

Pročitaj više
Natječaj za radno mjesto 16. lipnja, 2021

Natječaj za radno mjesto rukovoditelja odjela u područnoj službi u Odjelu za zaštitu i održavanje imovine Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu

Na temelju suglasnosti Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske, KLASA: 112-02/21-01/518, URBROJ: 514-08-01-02/05-21-02 od 20. svibnja 2021. i suglasnosti Ministarstva financija Republike Hrvatske, KLASA: 100-01/21-01/68, URBROJ: 513-05-01-21-3 od 2. lipnja 2021., Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, raspisuje   N A T J E Č A J   za popunu […]

Pročitaj više

Navigacija

Pretraga objavljenih natječaja