Nagrade i natječaji

Natječaji za radna mjesta 28. travnja, 2021

Natječaj za izbor znanstvenika: radno mjesto višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području humanističkih znanosti – polje povijest

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, raspisuje   N A T J E Č A J  za izbor znanstvenika, 2 (dva) izvršitelja, na radno mjesto višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području humanističkih znanosti – polje povijest, na provedbi projekta koji nije ograničenog trajanja Povijest Dubrovnika, u radnom odnosu na neodređeno […]

Pročitaj više
Natječaji za radna mjesta 26. veljače, 2021

Natječaj za izbor suradnika: znanstveno polje arheologija i antropologija u Antropološkom centru HAZU

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti objavljuje ISPRAVAK DIJELA NATJEČAJA objavljenog u Narodnim novinama broj 20/21 od 26. veljače 2021., na portalu Europskog istraživačkog prostora i Akademijinoj web-stranici za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda, u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje arheologija i antropologija u Antropološkom centru Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti […]

Pročitaj više
Natječaji za radna mjesta 12. veljače, 2021

Natječaj za rukovoditelja pododsjeka u područnoj službi

Broj: 10-230-11/1-2021. Zagreb, 11. siječnja 2021. Na temelju suglasnosti Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske, Klasa: 112-02/20-01/395, Urbroj: 514-U-03-01-02/1-20-2 od 8. listopada 2020. i suglasnosti Ministarstva financija Republike Hrvatske, Klasa: 100-01/20-01/63, Urbroj: 513-05-01-20-2 od 6. studenog 2020., Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, raspisuje N A T J E Č […]

Pročitaj više
Natječaji za radna mjesta 5. veljače, 2021

Natječaj za poslijedoktoranda u znanstvenom području humanističkih znanosti

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, na temelju Ugovora o dodjeli sredstava Hrvatske zaklade za znanost po natječaju „Istraživački projekti, rok IP-2020-02″ raspisuje N A T J E Č A J za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje […]

Pročitaj više

Navigacija

Pretraga objavljenih natječaja