Odbori HAZU

Odbore, koji mogu biti stalni ili privremeni, osniva Predsjedništvo HAZU kao svoja pomoćna tijela radi razmatranja određenih područja djelatnosti Akademije. Akademijini razredi mogu za rješavanje određenih pitanja iz svojeg djelokruga osnivati odbore.

Odbor projekta Hrvatska i Europa

Predsjednik: akademik Mislav Ježić

Glavni urednik edicije “Hrvatska i Europa”: akademik Mislav Ježić

Tajništvo edicije: Zrinka Muhek  4895 169, e-mail: zmuhek@hazu.hr

 

IV. svezak na engleskom jeziku:

glavni urednik akad. Stanislav Tuksar

 

V. svezak na hrvatskom jeziku:

glavni urednik  akad. Mislav Ježić

urednik: akad. Žarko Dadić

likovni urednik: akad. Josip Bratulić

 


POVIJEST

Predsjednik. akademik Ivan Supičić

Zamjenik predsjednika: akademik Eduard Hercigonja

Tajnik: prof. dr. sc. Slobodan Kaštela

Osoba za kontakt: e-mail: europa@hazu.hr

Opći podaci

Promicanje hrvatske kulture, znanosti i umjetnosti u Europi razmjenom edicije “Hrvatska i Europa” na engleskom i francuskom jeziku s inozemnim znanstvenim, kulturnim i umjetničkim ustanovama, predstavljanje edicije stranim veleposlanstvima  i političkim djelatnicima te održavanjem okruglih stolova, predavanja, simpozija i sl. u zemlji i inozemstvu.

Popis članova Odbora:Akademici Ivan Supičić, Eduard Hercigonja, Žarko Dadić, Dragan Dekaris, Boris Magaš (†), Nenad Trinajstić, Alica Wertheimer-Baletić, Antun Dubravko Jelčić, Milan Meštrov (†); Tomislav Raukar; Josip Vončina (†), prof. dr. sc. Ivan Golub (†); Ante Žužul, prof.