Odbori HAZU

Odbore, koji mogu biti stalni ili privremeni, osniva Predsjedništvo HAZU kao svoja pomoćna tijela radi razmatranja određenih područja djelatnosti Akademije. Akademijini razredi mogu za rješavanje određenih pitanja iz svojeg djelokruga osnivati odbore.

Odbor projekta Hrvatska i Europa

Predsjednik Odbora: akademik Mislav Ježić

Glavni urednik edicije “Hrvatska i Europa”: akademik Mislav Ježić

Tajništvo edicije: Zrinka Muhek  4895 169, e-mail: zmuhek@hazu.hr


Uloga i ciljevi Odbora

Promicanje hrvatske kulture, znanosti i umjetnosti u Europi razmjenom edicije “Hrvatska i Europa” na engleskom i francuskom jeziku s inozemnim znanstvenim, kulturnim i umjetničkim ustanovama, predstavljanje edicije stranim veleposlanstvima i političkim djelatnicima te održavanjem okruglih stolova, predavanja, simpozija i sl. u zemlji i inozemstvu.

Članovi Odbora

  1. akademik Mislav Ježić, predsjednik
  2. akademik Ivan Supičić, član
  3. akademik Žarko Dadić, član
  4. akademik Dragan Dekaris, član
  5. Ante Žužul, član

IV. svezak na engleskom jeziku

Englesko izdanje IV. sveska, prošlo je posljednju superlekturu i predano je glavnomu uredniku i Akademiji u dalji postupak i očekuje se slanje nakladniku.

V. svezak na hrvatskom jeziku:

Hrvatsko izdanje V. sveska edicije Hrvatska i Europa, tekstovi svih sedam blokova (u blokovima 1-6 je 38 članaka, u 7. bloku je 37 članaka, ukupno 75 članaka, preko 1800 kartica) urednički su obrađeni, izabrane su ilustracije, napisane legende uz njih, svi su članci lektorirani i pripremljeni za izradu kazala. Očekuje se izrada sloga knjige kod nakladnika Školska knjiga, korekture i odlazak u tisak.