Povijest

Škrinja sv. Šimuna

ŠKRINJA SV. ŠIMUNA U ATRIJU AKADEMIJE

Original: Zadar, crkva Sv. Šime
zlatar Franjo iz Milana, 1377. – 1380. god.
pozlaćeni srebrni iskucani lim na drvenoj osnovi
127 x 192 x 62,5 cm

Škrinja je izrađena za tijelo biblijskog bogoprimaoca sv. Šimuna (Lk 2,25-35) koji se od XIII. stoljeća štuje u Zadru. Po narudžbi kraljice Elizabete Kotromanić, žene hrvatsko-ugarskog kralja Ludovika Anžuvinca, u periodu od 1377. do 1380., izrađuje je zlatar Franjo iz Milana sa suradnicima. Škrinja ima oblik sarkofaga s dvostrešnim krovom na kome je u visokom reljefu izrađen ležeći lik sveca. Ostale plohe pokrivene su sa 13 različitih figuralnih kopozicija koje uglavnom prikazuju svečeva čuda. Glavna kompozicija na sredini škrinje sadrži Prikazanje u Hramu i izvedena je prema crtežu koji je reproducirao poznatu Giottovu fresku u Padovi.

Kopiju škrinje sv. Šimuna izrađuje Teodor Krivak-Klaužer (1900. – 1980.), učenik Ive Kerdića i jedan od naših prvorazrednih majstora graverskog zanata. Škrinja je izvedena u srebru (oko 240 kg) i zlatu (količinama istovjetnih originalu), tehnikom iskucavanja i predstavlja remek-djelo reproduktivne kiparske umjetnosti. Izložena je na izložbi “Zlato i srebro Zadra” u Zagrebu 1951. godine.