Pretraga:

Rezultati:

Izjava Odbora za normu hrvatskoga standardnog jezika HAZU u vezi s pristupanjem Republike Srbije Europskoj uniji

Odbor za normu hrvatskoga standardnog jezika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti donio je Izjavu u vezi s pristupanjem Republike Srbije Europskoj uniji kojom se Vladi Republike Hrvatske predlaže da u pristupnim pregovorima kao jedan od uvjeta za pristupanje Republike Srbije Europskoj uniji zatraži da Vlada Republike Srbije javno i nedvosmisleno prizna hrvatski jezik kao poseban i neovisan standardni jezik i jedan od službenih jezika Europske unije. Izjavu je prihvatila Uprava Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i ona je službeni stav HAZU.

Pregled aktivnosti M-G-Z

MUZEJI – GALERIJE – ZBIRKE Muzejsko-galerijske i druge jedinice Akademije organiziraju izložbe i digitalne izložbe, surađuju u organizaciji izložbi posudbom građe srodnim institucijama u Hrvatskoj

Albaneže Nikola, prof.

upravitelj Strossmayerove galerije Telefon: 385 01 4895 115 Strossmayerova galerija starih majstora HAZU Trg N. Š. Zrinskog 11, 10000 Zagreb Email: nalbaneze@hazu.hr

Konferencija „Norma hrvatskoga standardnoga jezika u 21. stoljeću“

U organizaciji Odbora za normu hrvatskog standardnog jezika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Knjižnici HAZU u ponedjeljak i utorak 18. i 19. listopada održana je konferenciju na temu Norma hrvatskog standardnog jezika u dvadeset i prvom stoljeću na kojoj su sudjelovali jezikoslovci različitih teorijskih pogleda o hrvatskom standardnom jeziku i njegovoj normi.

Germanizmi u varaždinskom govoru

/ Sanja Županić ;  [urednik Vladimir Huzjan]. – Zagreb ; Varaždin : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad u Varaždinu, 2021. –