Jedinice u sastavu HAZU

Znanstveni i umjetnički rad Akademije organizira se u njezinim razredima te znanstvenim i umjetničkim jedinicama.

Odsjek za povijest hrvatskog kazališta

Voditelj: akademik Boris Senker

Opatička 18, 10000 Zagreb
Tajništvo: +385(0)14895302
Telefaks: +385(0)14895303
Centrala: +385(0)14895333
Muzejsko-kazališna zbirka: +385(0)14895304
Muzejsko-kazališna zbirka: +385(0)14895307
E-mail: teatar@hazu.hr

Stranke se primaju utorkom i četvrtkom od 9 do 13 sati.

Podstranice:

O posudbi arhivske i bibliotečne građe vidi:
Pravilnik
Prijavnicu (za istraživanje)
Prijavnicu (za snimanje)od 17. listopada Odsjek za povijest hrvatskog kazališta počinje naplaćivati usluge
korištenja građe prema Cjeniku usluga Arhiva HAZU
Cjenik usluga

Obavijest za korisnike muzejsko-kazališne zbirke Odsjeka za povijest hrvatskoga kazališta

Zbog trajanja epidemije bolesti COVID-I9, korisnici će se do daljnjega primati pojedinačno, i to isključivo uz prethodnu najavu arhivskim djelatnicima Jasni Đurdević i/ili Vanji Budišćaku na e-mail adrese jasnad@hazu.hr, vbudiscak@hazu.hr i teatar@hazu.hr ili telefonske brojeve (01) 4895 304 (J. Đurđević), 4895 307 (V. Budišćak) i 4895 302 (tajništvo) te uz popunjenu prijavnicu za istraživanje, temeljem čega će im biti ponuđeni slobodni termini dolaska i uvida u traženo gradivo.

Odsjek za teatrologiju, danas Odsjek za povijest hrvatskog kazališta, započeo je radom 1. siječnja 1966. kao jedan od dvaju odsjeka tada novoimenovanoga i novooblikovanoga Instituta za književnost i teatrologiju. Prethodno je, potkraj 1965., obavljena kadrovska i personalna integracija Akademijina Instituta za književnost s Arhivom i muzejom Hrvatskoga narodnoga kazališta u Zagrebu od kojega je preuzeta nepopisana kazališna građa do 1950. Odsjek za povijest hrvatskog kazališta bavi se istraživanjima nacionalne dramske književnosti i svih oblika i profesija nacionalnog kazališta. U sklopu znanstvenoistraživačkog projekta Repertoar hrvatskih kazališta voditelja dr. sc. Branka Hećimovića popisan je i u tri knjige objavljen Repertoar hrvatskih kazališta od 1840. do 1980., odnosno od 1981. do 1990., a u pripremi je i četvrta knjiga koja obuhvaća vrijeme od 1991. do 2000. godine. Također, u petoj knjizi repertoara objavljen je popis predstava do 1840. godine. Od 2007. u tijeku je rad na znanstvenom projektu Vrijeme i prostor europske i hrvatske kazališne djelatnosti glumca i redatelja Ive Raića voditeljice prof. dr. sc. Antonije Bogner-Šaban. (vidi: Povijest Odsjeka za povijest hrvatskoga kazališta)

U sastavu Odsjeka nalazi se Muzejsko-kazališna zbirka, od 1988. upisana u registar muzejskih organizacija, u kojoj se čuva raznovrsna kazališna građa. Zbirka se stalno nadopunjava građom o kazališnim autorima i umjetnicima te hrvatskim kazalištima, festivalima, družinama i grupama. Po opsegu svoje građe Muzejsko-kazališna zbirka jedna je od najvećih u ovom dijelu Europe. Građa se posuđuje za izložbe, a stranke je koriste za znanstveni i stručni rad. U sastavu Odsjeka nalazi se i Knjižnica Odsjeka.

U Odsjeku je redovita i izložbena djelatnost (vidi: Izložbe) kojom se javnosti predstavljaju važni sudionici hrvatskoga kazališnog života, a izložbe obuhvaćaju scenografske i kostimografske skice, kazališne plakate i cedulje te ostalu vrijednu teatrografsku građu. Izložbe su obvezatno popraćene tiskanje kataloga.

Znanstvenici zaposleni u Odsjeku surađuju u časopisu „Kronika“ Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, a objavljeno je i nekoliko tematskih kazališnopovijesnih brojeva.

Godine 1980. tadašnji Zavod za književnost i teatrologiju JAZU utemeljio je Nagradu Marko Fotez koja se dodjeljuje kvadrijenalno za radove koji se zasnivaju na istraživanju hrvatske dramske i kazališne baštine. Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Odsjek za povijest hrvatskog kazališta suosnivač je i Povelje za promicanje hrvatske dramske baštine na lutkarskoj sceni (1991.) i suutemeljitelj Nagrade hrvatskog glumišta (1992.). (vidi: Nagrade i povelja Odsjeka)

Odsjek za povijest hrvatskog kazališta suutemeljitelj je kazališno-teatrološke manifestacije Krležini dani u Osijeku koja se održava od 1990. godine i okuplja vodeće hrvatske znanstvenike i kazališne djelatnike u promišljanju tema iz hrvatske dramsko-kazališne povijesti i suvremenosti, a svake se godine objavi i zbornik radova s prošlogodišnjeg skupa.

U tijeku je digitalizacija građe, kazališnih cedulja (počevši od 1840. godine) i objavljenih knjiga Repertoara hrvatskih kazališta. Građu je moguće pregledavati na internetskim stranicama u sklopu Digitalnoga repozitorija Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Dodatni podaci o građi koja se čuva u Odsjeku za povijest hrvatskoga kazališta mogu se pronaći u tiskanim i/ili internim popisima:

 1. Arhivski fondovi i zbirke u SFRJ. SR Hrvatska, Savez arhivskih radnika Jugoslavije Beograd 1984., str. 434-439.
 2. Vodič Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, HAZU, Zagreb 2001. (p. o. „Kronike“ Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 8, 2001).
 3. Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske, svezak 1, Hrvatski državni arhiv, Zagreb 2006., str. 1034-1048.
 4. Zbirni popis gradiva Odsjeka za povijest hrvatskoga kazališta (dostupno na internim mrežnim stranicama Odsjeka)

KRALJ RIKARD III
William Shakespeare: KRALJ RIKARD III.
Hrvatsko narodno kazalište, Zagreb.
Red. Branko Gavella. Sc. Ljubo Babić. 01. 11. 1923. Scenografska skica.

 

Djelatnici Odsjeka za povijest hrvatskoga kazališta

 • akademik Boris Senker, voditelj Odsjeka za povijest hrvatskog kazališta
 • dr. sc. Ana Lederer, viša znanstvena suradnica
 • dr. sc. Martina Petranović, viša znanstvena suradnica
 • izv. prof. dr. sc. Lucija Ljubić, znanstvena suradnica
 • Vanja Budišćak, arhivski tehničar
 • Jasna Đurđević, arhivska tehničarka
 • Tatjana Skendrović, arhivska tehničarka / administrativni poslovi

Navigacija

Znanstvenoistraživačke jedinice

Muzeji - Galerije - Zbirke

Druge jedinice