Petranović Martina, dr. sc.

Zaposlenici Akademije
Petranović Martina, dr. sc.

Datum rođenja:

 • 27.05.1976

Mjesto rođenja:

 • Rijeka

Adrese:

 • Odsjek za povijest hrvatskog kazališta Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU, Opatička 18, 10000 Zagreb

Telefoni:

 • +385 01 4895 305
 • +385 01 4895 333

E-mail adrese:

Petranović Martina, dr. sc.

Zaposlenici Akademije

Akademske titule:

 • doktor znanosti

Institucije:

 • viša znanstvena suradnica – Odsjek za povijest hrvatskog kazališta Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU

Životopis

Teatrologinja Martina Petranović rođena je 1976. godine u Rijeci. Diplomirala je komparativnu književnost i anglistiku (2000.) te dodatni studij teatrologije (2000.) na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je i doktorirala temom o povijesti hrvatske kostimografije (2010.). Od 2001. zaposlena je u Odsjeku za povijest hrvatskoga kazališta Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu, najprije kao znanstvena novakinja, a potom kao znanstvena suradnica i viša znanstvena suradnica. Sudjelovala je na više domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu i napisala nekoliko desetaka znanstvenih radova objavljenih u zbornicima skupova i časopisima. Autorica je stručnih radova, prikaza, recenzija i kritika, pogovora književnim djelima te većeg broja leksikografskih jedinica o hrvatskoj drami i kazalištu za niz domaćih i nekoliko međunarodnih izdanja. Recenzentica je znanstvenih radova i znanstvenih projekata u Hrvatskoj i izvan njezinih granica, članica je organizacijskih odbora znanstvenih skupova, povjerenstava za dodjelu nagrada i festivalskih vijeća. Od 2001. surađivala je na nekoliko znanstvenih i umjetničkih projekata u zemlji i inzemstvu. Autorica je i stručna suradnica više izložbi o kazalištu (Sto godina hrvatske scenografije i kostimografije – kostimografski dio, Kazalište po Krleži, Kostim u muzeju – kostimografkinja Vanda Pavelić Weinert, Naš Shakespeare, Kazalište i kulturna memorija – 50 godina Odsjeka za povijest hrvatskoga kazališta HAZU, Ljubav i otpor Ivane Popović – kostimografski dio, Tri desetljeća Krležinih dana u Osijeku). Urednica je (s Ivanom Bakal) biblioteke Kazališna likovnost u knjizi koju zajednički izdaju HAZU i ULUPUH. Kao gost predavač, mentor ili član povjerenstava surađivala je s nekoliko zagrebačkih fakulteta i umjetničkih akademija te je održala više javnih predavanja o hrvatskome kazalištu, poglavito o scenografiji i kostimografiji. Dugogodišnja je suradnica Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža. Za izdavačku kuću Algoritam s engleskoga je jezika prevela desetak književnih djela. Članica je Hrvatskoga društva kazališnih kritičara i teatrologa, Matice hrvatske, Hrvatskog centra ITI i udruge International Federation for Theatre Research te počasna članica ULUPUH-a. Dobitnica je nekoliko strukovnih nagrada i priznanja, uključujući i Nagradu Marko Fotez (2016.). Glavna područja njezinoga znanstvenog interesa su povijest hrvatskoga kazališta, suvremena hrvatska drama i kazalište, kazališna kostimografija i scenografija te kazališna historiografija.

U suradnji s Ivanom Bakal i Anom Lederer objavila je knjigu Sto godina hrvatske scenografije i kostimografije (1909.2009.) (ULUPUH, Zagreb 2011.), a u suradnji s Lucijom Ljubić knjigu Repertoar hrvatskih kazališta, knjiga peta – Deskriptivna obrada važnijih predstava na hrvatskom jeziku i izvedbi na stranim jezicima hrvatskih izvođača do 1840. godine (HAZU, AGM, Zagreb 2012.). Autorica je knjiga Na sceni i oko nje (Oksimoron, Osijek 2013.), Prepoznatljivo svoja – kostimografkinja Ika Škomrlj (ULUPUH, Zagreb 2014.), Od kostima do kostimografije. Hrvatska kazališna kostimografija (ULUPUH, Zagreb 2015.), Kazalište i (pri)povijest. Ogledi o hrvatskoj kazališnoj historiografiji (Ex libris, Zagreb 2015.) i Kamilo Tompa i kazalište (HAZU, ULUPUH, Zagreb 2017.). S Guidom Quienom objavila je knjigu Vanda Pavelić Weinert (HAZU, ULUPUH, Zagreb 2018.), a s Anom Lederer dvojezičnu studiju Ideja sinteze. Oblikovanje scene i kostima pedesetih godina 20. stoljeća (Školska knjiga, Zagreb 2019.). Autorica je monografije Slikar u kazalištu – Zlatko Kauzlarić Atač (HAZU, ULUPUH, Zagreb 2020.).

Važniji radovi

 • Ivana Bakal – Ana Lederer – Martina Petranović, Sto godina hrvatske scenografije i kostimografije (1909. – 2009.), ULUPUH, Zagreb 2011., 393 str.
 • Lucija Ljubić – Martina Petranović, Repertoar hrvatskih kazališta, knjiga peta – Deskriptivna obrada važnijih predstava na hrvatskom jeziku i izvedbi na stranim jezicima hrvatskih izvođača do 1840. godine, HAZU, AGM, Zagreb 2012., 172 str.
 • Martina Petranović, Na sceni i oko nje. Studije o hrvatskoj drami i kazalištu, Oksimoron, Osijek 2013., 263 str.
 • Martina Petranović, Prepoznatljivo svoja – kostimografkinja Ika Škomrlj, ULUPUH, Zagreb 2014., 400 str.
 • Martina Petranović, Od kostima do kostimografije. Hrvatska kazališna kostimografija, ULUPUH, Zagreb 2015., 576 str.
 • Martina Petranović, Kazalište i (pri)povijest. Ogledi o hrvatskoj kazališnoj historiografiji, Ex Libris, Zagreb 2015., 297 str.
 • Martina Petranović, Kamilo Tompa i kazalište, HAZU, ULUPUH, Zagreb 2017., 216 str.
 • Martina Petranović – Guido Quien, Vanda Pavelić Weinert, HAZU, ULUPUH, Zagreb 2018., 246 str.
 • Ana Lederer – Martina Petranović, Ideja sinteze. Oblikovanje scene i kostima pedesetih godina 20. stoljeća, Školska knjiga, Zagreb 2019., 489 str.
 • Martina Petranović, Slikar u kazalištu – Zlatko Kauzlarić Atač, HAZU, ULUPUH, Zagreb 2020., 472 str.

Bibliografija

Martina Petranović – Hrvatska znanstvena bibliografija CROSBI