Znanstvena vijeća HAZU

Zadaća Akademijinih vijeća je poticanje, organiziranje, koordinacija i pomaganje znanstvenih i stručnih istraživanja iz svojih znanstvenih i umjetničkih područja. Radi toga vijeća okupljaju znanstvene i stručne institucije te istaknute znanstvenike i stručnjake iz područja svoje djelatnosti. 

Znanstveno vijeće za ekonomska istraživanja i hrvatsko gospodarstvo

Predsjednik:

Tajnik: akademik Gordan Družić

Osoba za kontakt: Snježana Vujatović, tel. 4895-102, fax: 4895-140, e-mail: ekonistr@hazu.hr


Osnovni djelokrug rada Vijeća obuhvaća: temeljna teorijska istraživanja i njihovu primjenu, makroekonomske analize, pitanja gospodarskoga, tehnološkoga i demografskoga razvoja, financijski položaj osnovnih privrednih subjekata, ekonomsku povijest te istraživanja o uvjetima, strukturi i strategiji razvitka hrvatskoga gospodarstva.

Članovi Znanstvenoga vijeća:

  1. akademik  Gordan Družić
  2. prof. dr. Ivo Družić
  3. dr. sc. Guste Santini
  4. prof. dr. Soumitra Sharma
  5. prof. dr. Boris Vukonić
  6. dr. sc. Stjepan Zdunić