Znanstvena vijeća HAZU

Zadaća Akademijinih vijeća je poticanje, organiziranje, koordinacija i pomaganje znanstvenih i stručnih istraživanja iz svojih znanstvenih i umjetničkih područja. Radi toga vijeća okupljaju znanstvene i stručne institucije te istaknute znanstvenike i stručnjake iz područja svoje djelatnosti. 

Znanstveno vijeće za ekonomska istraživanja i hrvatsko gospodarstvo

Predsjednik:

Tajnik: akademik Gordan Družić

Osoba za kontakt: Snježana Vujatović, tel. 4895-102, fax: 4895-140, e-mail: ekonistr@hazu.hr


Osnovni djelokrug rada Vijeća obuhvaća: temeljna teorijska istraživanja i njihovu primjenu, makroekonomske analize, pitanja gospodarskoga, tehnološkoga i demografskoga razvoja, financijski položaj osnovnih privrednih subjekata, ekonomsku povijest te istraživanja o uvjetima, strukturi i strategiji razvitka hrvatskoga gospodarstva.

Članovi Znanstvenoga vijeća:

  1. akademik  Gordan Družić
  2. prof. dr. Ivo Družić
  3. dr. sc. Guste Santini
  4. prof. dr. Soumitra Sharma
  5. prof. dr. Boris Vukonić
  6. dr. sc. Stjepan Zdunić

Od lipnja 2008. do listopada 2022. predsjednik Vijeća bio je akademik Zvonimir Baletić.