Znanstvena vijeća HAZU

Zadaća Akademijinih vijeća je poticanje, organiziranje, koordinacija i pomaganje znanstvenih i stručnih istraživanja iz svojih znanstvenih i umjetničkih područja. Radi toga vijeća okupljaju znanstvene i stručne institucije te istaknute znanstvenike i stručnjake iz područja svoje djelatnosti. 

Znanstveno vijeće za ekonomska istraživanja i hrvatsko gospodarstvo

Predsjednik: akademik Zvonimir Baletić

Tajnik: akademik Gordan Družić

Osoba za kontakt: Snježana Vujatović, tel. 4895-102, fax: 4895-140, e-mail: ekonistr@hazu.hr


U lipnju 2008. akademik Zvonimir Baletić izabran je za predsjednika Znanstvenog vijeća za ekonomska istraživanja i hrvatsko gospodarstvo  Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Osnovni djelokrug rada Vijeća obuhvaća: temeljna teorijska istraživanja i njihovu primjenu, makroekonomske analize, pitanja gospodarskoga, tehnološkoga i demografskoga razvoja, financijski položaj osnovnih privrednih subjekata, ekonomsku povijest te istraživanja o uvjetima, strukturi i strategiji razvitka hrvatskoga gospodarstva.

Članovi Znanstvenoga vijeća:

  1. akademik Zvonimir Baletić
  2. akademik  Gordan Družić
  3. prof. dr. Ivo Družić
  4. dr. sc. Guste Santini
  5. prof. dr. Soumitra Sharma
  6. prof. dr. Boris Vukonić
  7. akademkinja Alica Wertheimer Baletić
  8. dr. sc. Stjepan Zdunić