Razredi HAZU

Razredi su nosioci Akademijinih zadataka. Radni sastav razredā čine redoviti članovi, a u širi sastav ulaze i dopisni članovi i članovi suradnici.

VII. Razred za likovne umjetnosti

Tajnik: akademik Mladen Obad Šćitaroci
Zamjenik tajnika: akademik Vladimir Marković

Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10000 Zagreb
Telefon: +385(0)14895169
centrala: +385(0)14895111
E-mail: zmuhek@hazu.hr

 

Razred za likovne umjetnosti u svom djelovanju posvećuje posebnu pažnju razmatranju i rješavanju umjetničke, znanstvene i kulturne tematike uključene u osnovni program djelatnosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Uza skupni i samostalni rad svojih članova, Razred za likovne umjetnosti surađuje s ostalim Akademijinim razredima, vijećima i odborima.

Likovni umjetnici – slikari, kipari – članovi Razreda za likovne umjetnosti, kreativnim su ostvarenjima formirali umjetnička djela originalne i individualne fizionomije, snažne izražajnosti i visokih likovnih kvaliteta. Njihova brojna djela ušla su u povijest kretanja novijega hrvatskoga kiparstva i slikarstva kao realizacije koje određuju međašne etape na putu razvoja likovnoga izraza.

Članovi Razreda, arhitekti i urbanisti, u svojem kreativnom radu ostvaruju istaknute kvalitete visokoga stupnja rješavajući najrazličitije probleme suvremene arhitekture u sklopu teorijskih i kreativnih analiza te brojnih ostvarenja koja znače domet u razvoju naše arhitekture.

Teoretičari i povjesničari umjetnosti, članovi Razreda, svojim su znanstvenim i istraživačkim radom na terenu i javnim djelovanjem u rješavanju brojnih problema znanosti, kulture i umjetnosti ostvarili konzekventnu primjenu naprednih metoda analize i postigli izniman domet.

Razred je preko svojih članova sudjelovao u organizaciji kulturnih i umjetničkih manifestacija.

 

Strossmayerova galerija starih majstora
Strossmayerova galerija starih majstora, dio izložbenog prostora u Akademijinoj palači

Razred za likovne umjetnosti razvio je intenzivnu izdavačku djelatnost u ediciji Rad. Časopis Bulletin Razreda za likovne umjetnosti kontinuirano izlazi od 1952. godine do danas. U tom časopisu publicirano je mnogo tema koje su od bitnog značenja za naš umjetnički život i našu kulturu. Djelovanje Razreda i njegovih pojedinačnih članova bilo je od pomoći Akademiji pri održavanju njezinih objekata, od kojih su neki važni spomenici kulture.