Marković Vladimir, akademik

Redoviti članovi VII. Razred za likovne umjetnosti
Marković Vladimir

Datum rođenja:

 • 11.12.1939.

Mjesto rođenja:

 • Daruvar

Adrese:

 • Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10000 Zagreb

Telefoni:

 • Razred za likovne umjetnosti HAZU +385 01 4895 169

E-mail adrese:

Marković Vladimir, akademik

Redoviti članovi VII. Razred za likovne umjetnosti

Akademske titule:

 • akademik
 • doktor znanosti

Institucije:

 • redoviti profesor u miru

Funkcije u Akademiji:

 • upravitelj – Strossmayerova galerija starih majstora (2023. – …)
 • zamjenik tajnika – Razred za likovne umjetnosti (01.01.2019. – …)
 • tajnik – Razred za likovne umjetnosti (01.01.2015. – 31.12.2018.)
 • predsjednik – Odbor za obnovu i razvitak Arboretuma Trsteno (01.03.2012. – …)
 • zamjenik tajnika – Razred za likovne umjetnosti (18.02.2012. – 31.12.2014.)
 • voditelj – Strossmayerova galerija starih majstora (2005. – …)

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član – Razred za likovne umjetnosti (18.05.2000. – …)

Životopis

Vladimir Marković rođen je 11. prosinca 1939. godine u Daruvaru. Srednju školu i studij na Filozofskom fakultetu (grupe Povijest umjetnosti i Komparativna književnost) završio je u Zagrebu. Od 1964. godine radi na Odsjeku za povijest umjetnosti istoga fakulteta. Magistrirao je 1972., a doktorirao 1978. godine. U zvanje docenta unaprijeđen je 1979. godine, potom je 1985. imenovan izvanrednim, a 1993. redovitim profesorom. Od 1986. godine predstojnik je Katedre za povijest umjetnosti novoga vijeka. Nastavnik je i mentor na poslijediplomskom studiju na matičnom fakultetu i u dva navrata njegov voditelj. Sudjelovao je kao nastavnik i mentor u radu poslijediplomskih studija u Dubrovniku i bio voditelj studija od 1986. do 1989. godine. Dugogodišnji je suradnik Instituta za povijest umjetnosti u Zagrebu, gdje je vodio pojedine projekte te na mnogima surađivao.

Akademik Marković bio je voditelj izložbe “Zlatno doba Dubrovnika XV. i XVI. stoljeće” (Zagreb – Dubrovnik, 1987.). Sudjelovao je kao hrvatski predstavnik na međunarodnom projektu “Barok u srednjoj Europi” u okviru koje je organizirano sedam velikih izložbi te rad simpozija vezanih uz njihovu tematiku (1991./1992.). Bio je začetnik i voditelj izložbe “Hrvati – kršćanstvo, kultura, umjetnost” koja se održala u Vatikanskim muzejima (1999./2000.), kao i urednik kataloga na talijanskome i engleskome jeziku koji su ju pratili. Voditelj je projekta: “Arhitektura i štafelajno slikarstvo XVII. i XVIII. stoljeća u Hrvatskoj”.

Član je strukovnih udruga i sada obavlja dužnost predsjednika Upravnoga odbora Hrvatskoga restauratorskog zavoda, te predsjednika Vijeća za kulturna dobra i Nacionalnoga vijeća za kulturu Republike Hrvatske.


Bibliografija

KNJIGE: AUTORSKE I UREDNIČKE

 • Barokni dvorci Hrvatskog zagorja, Zagreb: Kajkavsko spravišče, 1975.
 • Zidno slikarstvo 17. i 18. stoljeća u Dalmaciji, Zagreb: Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, 1985.
 • Zlatno doba Dubrovnika XV. i XVI. stoljeće: urbanizam, arhitektura, skulptura, slikarstvo, iluminirani rukopisi, zlatarstvo, Katalog izložbe, Muzejski prostor Jezuitski trg, travanj, svibanj, lipanj 1987.; Dubrovački muzej Knežev dvor, srpanj, kolovoz, rujan 1987, ur. Vladimir Marković, Zagreb: Muzej MTM, 1987.
 • Barokni dvorci Hrvatskog zagorja, Zagreb: Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 1995. [II. izdanje]
 • The Croats – Christianity, Culture, Art, Katalog izložbe, Città del Vaticano, Musei Vaticani, Biblioteca Apostolica Vaticana, listopad 1999 – siječanj 2000., ur. Vladimir Marković, Anđelko Badurina. Zagreb: Ministry of Culture of the Republic of Croatia – The Gallery of Klovićevi dvori, 1999.
 • I Croati – cristianesimo, cultura, arte, Katalog izložbe. Città del Vaticano, Musei Vaticani, Biblioteca Apostolica Vaticana, listopad 1999 – siječanj 2000., ur. Vladimir Marković, Anđelko Badurina. Zagreb: Ministero della Cultura della Republica di Croazia – Gallaria Klovićevi dvori, 1999.
 • Crkve 17. i 18. stoljeća u Istri – tipologija i stil, Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 2004.
 • Studije iz povijesti umjetnosti renesanse i baroka, Zagreb: Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, 2014., Biblioteka digitalnih izdanja. Povijesnoumjetničke studije  2; prir. Danko Zelić.
 • Crkve u Dalmaciji 17. i 18. stoljeća : prošlost i promjene, Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Gliptoteka, 2018. Biblioteka ArtisHistoria; knjiga 5.

ZNANSTVENI ČLANCI, POGLAVLJA

 • Arhitektonski razvitak dvorca MiljaneRadovi Odsjeka za povijest umjetnosti, 6 (1969.): 42–46., + 5 tabli s nacrtom i fotografijama
 • Anton Erhard Martinelli: graditelj Althanovog dvorca u ČakovcuRadovi Instituta za povijest umjetnosti, 1–2 (1972.): 13–21., [Summary:] Anton Erhard Martinelli Builder of Althan Castle at Čakovec, str. 21
 • Barokni dvorci Hrvatskog zagorjaArhitektura, 144 (1973.): 11–17.
 • Udio geometrijske konstrukcije u tlocrtnim rješenjima baroknih dvoraca u Hrvatskom zagorjuArhitektura,145 (1973.): 37–41.
 • Mit i povijest na zidnim slikama u Sorkočevićevom ljetnikovcu u Rijeci dubrovačkoj, u: Fiskovićev zbornik, sv. I / Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, 21 (1980.): 490–514., [Summary:] Mural Paintings in The Sorkočević Villa in the Ombla River near Dubrovnik, str. 513‒514
 • Pietro Passalacqua u DubrovnikuPeristil, 24 (1981.): 95–114., [Zusammenfassung:] Pietro Passalacqua in Dubrovnik, str. 162
 • Zidne slike u ljetnikovcu dubrovačkog plemićaDometi, 1–2–3 (1981.): 96–121.
 • Zidno slikarstvo 17. i 18. stoljeća u DalmacijiDometi, 1–2–3 (1983.): 125–150.
 • Prilog slikarstvu 16. stoljeća u DubrovnikuPeristil, 27–28 (1984–1985.): 159–176.
 • Slikarstvo [15. i 16. stoljeća u Dubrovniku], u: Zlatno doba Dubrovnika XV. i XVI. stoljeće: urbanizam, arhitektura, skulptura, slikarstvo, iluminirani rukopisi, zlatarstvo, katalog izložbe, Muzejski prostor Jezuitski trg, travanj, svibanj, lipanj 1987.; Dubrovački muzej Knežev dvor, srpanj, kolovoz, rujan 1987, ur. Vladimir Marković, Zagreb: Muzej MTM, 1987., 169–176., [Summary:] Painting, str. 403‒404
 • O baroknim dvorcima u Hrvatskoj (dvije skice)Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 11 (1988.): 143–157., Summary: On the Baroque Castles in Croatia (two studies), str. 157
 • Kuća i prostor grada u Dubrovniku nakon potresa 1667. godineRadovi Instituta za povijest umjetnosti, 14 (1990.): 137–149., Summary: House and area of the city of Dubrovnik after the earthquake of 1667, str. 148
 • Ljetnikovac Bozdari u Rijeci dubrovačkoj i Marino GropelliPrilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, 30 (1990.): 231–265., [Riassunto:] La villa estiva Bozdari a Rijeka dubrovačka e Marino Groppeli, str. 264‒265
 • Crkva sv. Servola u Bujama – izgradnja i arhitekturaPeristil, 34 (1991.): 69–80., Summary: The Church of S. Servolo in Buje ‒ Construction and Architecture, str. 80
 • Nikola Božidarević u Rimu, u: Likovna kultura Dubrovnika 15. i 16. stoljeća. Zbornik radova sa Simpozija uz izložbu »Zlatno doba Dubrovnika«, Zagreb, 18.–20. 05. 1987., ur. Igor Fisković, Zagreb: Muzejsko galerijski centar, 1991., 184–189., Summary: Nikola Božidarević in Rome, str. 188
 • Slika Martena de Vosa u slanskom primorju kod DubrovnikaPrilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, 31 (1991.): 177–188., [Summary:] Painting of Marten de Vos in Slano near Dubrovnik, str. 188
 • Neopalladijevske jednobrodne crkve 18. stoljeća u sjevernojadranskoj Hrvatskoj, u: Prijateljev zbornik, sv. II / Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, 33 (1992.): 425–458., [Riassunto:] Chiese neopalladiane a navata unica del XVIII secolo nella Croazia nordadriatica, str. 457‒458
 • Croatia, u: The Baroque in Central Europe. Places, Architecture and Art, ur. Manlio Brusatin, Gilberto Pizzamiglio. Venice: Marsilio, 1992, str. 235-261.
 • Jednobrodne crkve s parom kapela iz 17. i 18. stoljeća u IstriPeristil, 35–36 (1992–1993.): 169–180., Summary: Aisleless Churches with a Pair of Chapels in the 17th And the 18th Century in Istria, str. 180
 • The Baroque,u: Cultural heritage of Croatia in the War 1991/92, (ed. R. Ivančević), Zagreb: Hrvatska Sveučilišna naklada, 1993., 145–159.
 • O predlošcima za zidne slike 17. i 18. stoljeća u Dubrovniku, Peristil, 37 (1994.): 137–146., [Summary:] Models for Some Baroque Wall Paintings in Dubrovnik, str. 146
 • Slika Eberharta Keilhaua u ZagrebuPeristil, 38 (1995.): 107–110., [Summary:] A Painting by Eberhart Keilhau ‒ Monsu Bernardo in Zagreb, str. 110
 • Crkva sv. Blaža u VodnjanuPeristil, 39 (1996.): 111–116., [Summary:] The Church of St Blasius in Vodnjan, str. 116
 • Crkva sv. Eufemije u Rovinju — između projekta i izgradnje, u: Petriciolijev zbornik, sv. II / Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, 36 (1996.): 263–271., [Riassunto:] La chiesa di S. Eufemia a Rovinj tra il progetto e la costruzione, str. 271
 • Dvorci bedekovčanskoga kraja, u: Bedekovčina: stara i plemenita, ur. Željko Bajza, Bedekovčina: Općinsko poglavarstvo Bedekovčina, 1997., 67–74., Zusammenfassung: Die Schlösser der Gegend von Bedekovčina, str. 74
 • Jedan tip trobrodnih istarskih crkava 17. i 18. stoljećaRadovi Instituta za povijest umjetnosti, 21 (1997.): 87–95., Summary: One Type of Three-Naved Churches in Istria (17th and 18th c), str. 95
 • Pavlinska crkva Sv. Petar u Šumi i odjeci njezine arhitekture u IstriPeristil, 40 (1997.): 91–96., [Summary:] The Pauline Church Sveti Petar u Šumi and its architectural impacts in Istria, str. 96
 • Art and architecture, u: The Croats – Christianity, Culture, Art, katalog izložbe, Città Del Vaticano, Musei Vaticani, Biblioteca Apostolica Vaticana, Salone Sistino, 28. 10. 1999. – 15. 01. 2000., (ed. V. Marković – A. Badurina), Zagreb: Ministry of Culture of the Republic of Croatia – The Gallery of Klovićevi dvori, 1999., 285–310.
 • Pročelje župne crkve sv. Servola u Bujama, Acta Bullearum, 1 (1999.): 111–118.
 • Crkve 17. i 18. stoljeća u sjevernojadranskoj HrvatskojPeristil, 42–43 (1999–2000.): 97–114., [Summary:] The 17th and 18th century churches in the Northern Adriatic part of Croatia, str. 114
 • La Scultura marmorea a Zagabria prima di Francesco Robba, u: Francesco Robba and Venetian sculpture of the eighteenth century. Papers from an International Symposium. Ljubljana, 16th – 18th October 1998, (ed. J. Höfler), Ljubljana, 2000., 191–196.
 • Grafika i štafelajno slikarstvo u Dubrovniku, u: Klovićev zbornik: minijatura – crtež – grafika: 1450.–1700. Zbornik radova sa znanstvenog skupa povodom petstote obljetnice rođenja Jurja Julija Klovića, Zagreb, 22.–24. listopada 1998., ur. M. Pelc, Zagreb, 2001., 171–175., Summary: Prints and easel paintings in Dubrovnik, str. 175
 • Slika Francesca Albanija u ZagrebuRadovi Instituta za povijest umjetnosti, 25 (2001.): 131–134., Summary: Francesco Albani’s Painting in Zagreb, str. 134
 • Arhitektura u Hrvatskoj, u: Hrvatska i Europa: kultura, znanost, umjetnost, ur. Ivan Supičić, Sv. 3: Barok i prosvjetiteljstvo (XVII–XVIII. stoljeće), ur. Ivan Golub, Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Školska knjiga, 2003., 599–616.
 • Rimsko pročelje dvorca Odescalchi u IlokuRadovi Instituta za povijest umjetnosti, 27 (2003.): 185–195., Summary: Roman Façade of the Odescalchi Castle in Ilok, str. 195
 • Istraživanje barokne arhitekture u Hrvatskoj — rezultati i prijedlozi, u: Zbornik I. kongresa hrvatskih povjesničara umjetnosti: Zagreb, 15.–17. XI. 2001., ur. Milan Pelc, Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 2004., 71–73., Summary: Architecture of 17th and 18t h Centuries in Croatia ‒ Results and Propositions, str. 73
 • Svetohranište Veroneseova poliptiha u VrboskojRadovi Instituta za povijest umjetnosti, 28 (2004.): 79–85., Summary: The Tabernacle of Veronese’s Polyptych in Vrboska, str. 85
 • Škrinja sv. Šimuna i arhitektura u Zadru oko 1600.Peristil, 48 (2005.): 95–108., Summary: The Shrine of St. Simon and Zadar Architecture Around 1600, str. 108
 • Anđeo iz zagrebačke katedralePeristil, 49 (2006.): 99–106., Summary: The Angel from Zagreb Cathedral, str. 106
 • Dioklecijanov mauzolej od biskupskih namjera do poljičkih selaPeristil, 50 (2007.): 131–140., Summary: Diocletian’s Mausoleum – from Bishop’s Intentions to Poljica Villages, str. 140
 • Kapela blaženog Ivana Trogirskog Nikole Firentinca i sakralna arhitektura u Dalmaciji 300 godina poslijeRadovi Instituta za povijest umjetnosti, 31 (2007.): 121–130., Summary: Chapel of Blessed John of Trogir, work of Niccolò Fiorentino, and Dalmatian Religious Architecture 300 Years Later, str. 130
 • Katedrale i trobrodne župne crkve 17. i 18. stoljeća u Dalmaciji,u: Umjetnički dodiri dviju jadranskih obala u 17. i 18. stoljeću. Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog 21. i 22. studenog 2003. godine u Splitu, ur. Vladimir Marković – Ivana Prijatelj-Pavičić, Split: Književni krug, 2007., 17–30., Riassunto: Cattedrali e chiese parrocchiali a tre navate del XVII e XVIII secolo in Dalmazia, str. 29‒30
 • Dalmatinske crkve 17. i 18. stoljeća sa šiljastim bačvastim svodom i pojasnicama — ishodišta i putovi usvajanjaRadovi Instituta za povijest umjetnosti, 32 (2008.): 115–138., Summary: Dalmatian Churches of the 17th and 18th centuries with Pointed Barrel Vaulting and Transverse Ribs – Origins and Routes of Adoption, str. 138
 • Pročelje hvarske katedrale, u: Renesansa i renesanse u umjetnosti Hrvatske. Zbornik radova sa znanstvenih skupova “Dani Cvita Fiskovića” održanih 2003. i 2004. godine [Zbornik Danâ Cvita Fiskovića 2], ur. Predrag Marković – Jasenka Gudelj, Zagreb: Institut za povijest umjetnosti – Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta, 2008., 269–280., [Riassunto:] La facciata della cattedrale de Lesina, str. 279‒280
 • Kapela Giorgija Massarija na Badiji kraj KorčulePeristil, 53 (2010.): 69–74., Summary: Giorgio Massari’s Chapel on the Island of Badija near the Island of Korčula, str. 74
 • Prijedlog za Vincenza Scamozzia — projekt za dogradnju splitske katedrale, Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 34 (2010.): 83–90., Summary: Proposal for Vincenzo Scamozzi – Project for the Enlargement of the Split Cathedral, str. 90
 • Projekt i izgradnja dubrovačke katedraleRadovi Instituta za povijest umjetnosti, 36 (2012.): 83–92., Summary: Design and Construction of Dubrovnik Cathedral, str. 92
 • Napolijevo pročelje isusovačkog kolegija u Dubrovniku, u: Mjera stanovanja – odah ladanja. Zbornik u čast Nadi Grujić / Peristil, 56 (2013.): 155–158., Summary: Napoli’s Front of the Jesuit Collegium in Dubrovnik, str. 158
 • Churches by Dalmatian architects of the seventeenth and eighteenth centuries, u: Scripta in honorem Igor Fisković: Zbornik povodom sedamdesetog rođendana. Festschrift on the occasion of his 70th birthday, ur. Miljenko Jurković, Predrag Marković. Zagreb – Motovun: University of Zagreb, Faculty of Humanities and Social Sciences – International Research Center for Late Antiquity and the Middle Ages str. 349-359, Sažetak: Crkve Dalmatinskih graditelja 17. i 18. stoljeća, str. 360-361

STRUČNI ČLANCI, ELABORATI, MEDIJSKI ODJECI

 • Dvorci Hrvatskog zagorja – zapušteno nasljeđe, u: Telegram, 09.02.1968. Zagreb, str. 17-24.
 • Germain Bazin: Barok i rokoko, u: Život umjetnosti br. 6, Zagreb 1968. str. 151-154.
 • Crteži Otona Glihe 1964/68., u: Život umjetnosti br. 7-8, Zagreb 1968. str. 168-179.
 • Jesus Rafael Soto – razvitak forme, u: Život umjetnosti br. 13. Zagreb 1971. str. 63-69.
 • Kulturna baština koje smo se odrekli, u: Kaj br. 2, Zagreb str. 48-51.
 • Vrijedan prilog poznavanju umjetnosti prošlih razdoblja u sjevernoj Hrvatskoj, u: Kaj br. 2, Zagreb 1975. str. 54-58.
 • Ratkaji i njihov dvorac Miljana, u: Kaj br. 11, Zagreb 1974. str. 11-16.
 • Oton Gliha: slike i crteži, Katalog izložbe, prosinac 1974. Zagreb: Galerija suvremene umjetnosti, 1974., 7-22
 • Mit i zbilja života u dvorcu Gornja Bistra, Radio Sarajevo, III program, veljača 1975.
 • Remek djelo zagrebačkog baroka, Radio Sarajevo, III program, travanj 1975.
 • Arhitektura i pejsaž u Dubrovniku u 18. stoljeću, Radio Sarajevo, III program, svibanj 1975.
 • Zidne slike u lapadskom ljetnikovcu porodice Sorkočevića, Radio Sarajevo, III program, ožujak 1977.
 • U povodu 14. Zagrebačkog salona, Radio Zagreb, I. program, U prvom planu danas: likovna kultura, 25.V.1979.
 • Povratak izvorima (u povodu izložbe crteža P.Cezannea u Rimu), u: Čovjek i prostor br. 6-7, Zagreb 1979. str. 12-17.
 • Marijan Detoni, Radio Zagreb, I. program, U prvom planu danas: likovna kultura, 15.06.1979.
 • Marijan Detoni, u: 15 dana br. 8, Zagreb 1979. str. 7-9.
 • Sociologija umjetnosti danas, Radio Zagreb, I. program, U prvom planu danas: likovna kultura, 18.01.1980.
 • Uz izložbu Jugoslavensko slikarstvo šestog decenija, Radio Zagreb, I. program, U prvom planu danas: likovna kultura, 22.03.1980.
 • barok, enciklopedijski članak, u: Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture, Zagreb 1980.
 • Ranger, Ivan; enciklopedijski članak, u: Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture, Zagreb 1980.
 • Robba, Francesco, enciklopedijski članak, u: Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture, Zagreb 1980.
 • dvorci, enciklopedijski članak, u: Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture, Zagreb 1980.
 • Gromače – vraćanje izvorima, u: monografiji Oton Gliha – Gromače, Zagreb 1983. str. 14-20.
 • Dubrovnik – Pustijerna, elaborat (s grupom autora), Zagreb 1984., 86 stranica.
 • Izvještaj o istraživanju u svetištu katedrale u Dubrovniku, u: Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske br.12, Zagreb 1986. str. 34-39.
 • Ljetnikovac Bozdari – Caboga – Škaprlenda u Rijeci dubrovačkoj, elaborat, 37 stranica, Zagreb 1986.
 • Palača Sorkočević (Biskupska) u Dubrovniku, elaborat (I. dio), 36 stranica, Zagreb 1988.
 • Ljetnikovac Rastić – Gjonovina u Rijeci dubrovačkoj, elaborat, 24 stranice, Zagreb 1988.
 • Izvještaj o istraživanju u pročelnom krilu dvorca u Klenovniku, elaborat, 22 stranice, Zagreb, 1988.
 • Tumačenje zidnih slika u palači iz Andrijićeve ulice 4-6 u Dubrovniku, elaborat, 12 stranica, Zagreb, 1988.
 • Palača u Andrijićevoj ulici 8 u Dubrovniku, elaborat, 47 stranica, Zagreb, 1989.
 • Ljetnikovac Bozdari – Kaboga – Škaprlenda u Rijeci dubrovačkoj, elaborat, 36 stranica, Zagreb 1987.
 • Restićeva palača u  Restićevoj ulici 7 u Dubrovniku, elaborat, 52 stranice, Zagreb, 1989.
 • Rezultati istraživanja Kabogine palače u Ulici Cvijete Zuzorić 4 u Dubrovniku, elaborat, 18 stranica, Zagreb, 1989.
 • Godina europskog baroka, “Komunist”, br. 1687. god. XLVII, Zagreb str. 8 (nema godine).
 • Ljetnikovac Pucić na Pilama u Dubrovniku, elaborat, 35 stranica, Zagreb, 1989.
 • Palača Bettica u Vodnjanu, elaborat, 20 stranica, Zagreb, 1990.
 • Sorkočevićeva (biskupska) palača u Dubrovniku, elaborat, suautor akademik Igor Fisković.
 • Les édifices baroques du Nord – Ouest de la Croatie, u: Keiichi Tahara, photo-monographie Les anges de Croatie. Paris: Assouline, 1995, str. 8-13.
 • Proslov, u: fotomonografiji Keiichi Tahara Pamćenje anđela, Zagreb: Nakladni zavod Globus, 1996., str. 10-13.
 • S Krunom Prijateljem kroz povijest umjetnosti u  Dalmaciji, u: Kulturna baština 26/27, Split 1995. str. 200-206.
 • Tisuću godina hrvatskog kiparstva, u: Mogućnosti 10/12,  str. 295-298, Split 1997.
 • Palača Patačić Erdödy u Varaždinu, elaborat, 31 stranica, Zagreb, 1997/98.
 • Arhitektura i zidne slike u Gradskoj vijećnici u Rovinju, elaborat, 28 stranica, Zagreb, 1998.
 • Lâge baroque, u; Les arts en Croatie, L’OEIL, 1998, str. 18-28.