Marković Vladimir, akademik

Redoviti članovi VII. Razred za likovne umjetnosti

Datum rođenja:

 • 1939

Mjesto rođenja:

 • Daruvar

Adrese:

 • : Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10000 Zagreb

Telefoni:

 • Razred za likovne umjetnosti HAZU: +385(01)4895169

E-mail adrese:

Marković Vladimir, akademik

Redoviti članovi VII. Razred za likovne umjetnosti

Akademske titule:

 • akademik (18.05.2000. – …)
 • doktor znanosti (1978. – …)

Institucije:

 • redoviti profesor – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (1993. – …)

Funkcije u Akademiji:

 • voditelj – Strossmayerova galerija starih majstora (2005. – …)
 • predsjednik – Odbor za obnovu i razvitak Arboretuma Trsteno (01.03.2012. – …)
 • zamjenik tajnika – Razred za likovne umjetnosti (01.01.2019. – …)
 • tajnik – Razred za likovne umjetnosti (01.01.2015. – 31.12.2018.)
 • zamjenik tajnika – Razred za likovne umjetnosti (18.02.2012. – 31.12.2014.)

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član – Razred za likovne umjetnosti (18.05.2000. – …)

 

Životopis

Akademik Vladimir Marković rođen je 1939. godine u Daruvaru. Srednju školu i studij na Filozofskom fakultetu (grupe Povijest umjetnosti i Komparativna književnost) završio je u Zagrebu. Od 1964. godine radi na Odsjeku za povijest umjetnosti istoga fakulteta. Magistrirao je 1972., a doktorirao 1978. godine. U zvanje docenta unaprijeđen je 1979. godine, potom je 1985. imenovan izvanrednim, a 1993. redovitim profesorom. Od 1986. godine predstojnik je Katedre za povijest umjetnosti novoga vijeka. Nastavnik je i mentor na poslijediplomskom studiju na matičnom fakultetu i u dva navrata njegov voditelj. Sudjelovao je kao nastavnik i mentor u radu poslijediplomskih studija u Dubrovniku i bio voditelj studija od 1986. do 1989. godine. Dugogodišnji je suradnik Instituta za povijest umjetnosti u Zagrebu, gdje je vodio pojedine projekte te na mnogima surađivao.

Akademik Marković bio je voditelj izložbe “Zlatno doba Dubrovnika XV. i XVI. stoljeće” (Zagreb – Dubrovnik, 1987.). Sudjelovao je kao hrvatski predstavnik na međunarodnom projektu “Barok u srednjoj Europi” u okviru koje je organizirano sedam velikih izložbi te rad simpozija vezanih uz njihovu tematiku (1991./1992.). Bio je začetnik i voditelj izložbe “Hrvati – kršćanstvo, kultura, umjetnost” koja se održala u Vatikanskim muzejima (1999./2000.), kao i urednik kataloga na talijanskome i engleskome jeziku koji su ju pratili. Voditelj je projekta: “Arhitektura i štafelajno slikarstvo XVII. i XVIII. stoljeća u Hrvatskoj”.

Član je strukovnih udruga i sada obavlja dužnost predsjednika Upravnoga odbora Hrvatskoga restauratorskog zavoda, te predsjednika Vijeća za kulturna dobra i Nacionalnoga vijeća za kulturu Republike Hrvatske.

 

Bibliografija

knjige: autorske i uredničke

Barokni dvorci Hrvatskog zagorja

Zagreb: Kajkavsko spravišče, 1975.

Zidno slikarstvo 17. i 18. stoljeća u Dalmaciji.

Zagreb: Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, 1985.

Zlatno doba Dubrovnika XV. i XVI. stoljeće: urbanizam, arhitektura, skulptura, slikarstvo, iluminirani rukopisi, zlatarstvo

Katalog izložbe, Muzejski prostor Jezuitski trg, travanj, svibanj, lipanj 1987.; Dubrovački muzej Knežev dvor, srpanj, kolovoz, rujan 1987, ur. Vladimir Marković, Zagreb: Muzej MTM, 1987.

Barokni dvorci Hrvatskog zagorja

Zagreb: Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 1995. [II. izdanje]

The Croats – Christianity, Culture, Art

Katalog izložbe, Città del Vaticano, Musei Vaticani, Biblioteca Apostolica Vaticana, listopad 1999 – siječanj 2000., ur. Vladimir Marković, Anđelko Badurina. Zagreb: Ministry of Culture of the Republic of Croatia – The Gallery of Klovićevi dvori, 1999.

I Croati – cristianesimo, cultura, arte

Katalog izložbe. Città del Vaticano, Musei Vaticani, Biblioteca Apostolica Vaticana, listopad 1999 – siječanj 2000., ur. Vladimir Marković, Anđelko Badurina. Zagreb: Ministero della Cultura della Republica di Croazia – Gallaria Klovićevi dvori, 1999.

Crkve 17. i 18. stoljeća u Istri – tipologija i stil.

Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 2004.

Studije iz povijesti umjetnosti renesanse i baroka

Zagreb: Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, 2014.

Biblioteka digitalnih izdanja. Povijesnoumjetničke studije  2; prir. Danko Zelić.

Crkve u Dalmaciji 17. i 18. stoljeća : prošlost i promjene

Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Gliptoteka, 2018.

Biblioteka ArtisHistoria; knjiga 5.

 

znanstveni članci, poglavlja

Arhitektonski razvitak dvorca Miljane

Radovi Odsjeka za povijest umjetnosti, 6 (1969.): 42–46.

+ 5 tabli s nacrtom i fotografijama

Anton Erhard Martinelli: graditelj Althanovog dvorca u Čakovcu

Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 1–2 (1972.): 13–21.

[Summary:] Anton Erhard Martinelli Builder of Althan Castle at Čakovec, str. 21

Barokni dvorci Hrvatskog zagorja

Arhitektura, 144 (1973.): 11–17.

Udio geometrijske konstrukcije u tlocrtnim rješenjima baroknih dvoraca u Hrvatskom zagorju

Arhitektura,145 (1973.): 37–41.

Mit i povijest na zidnim slikama u Sorkočevićevom ljetnikovcu u Rijeci dubrovačkoj

u: Fiskovićev zbornik, sv. I / Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, 21 (1980.): 490–514.

[Summary:] Mural Paintings in The Sorkočević Villa in the Ombla River near Dubrovnik, str. 513‒514

Pietro Passalacqua u Dubrovniku

Peristil, 24 (1981.): 95–114.

[Zusammenfassung:] Pietro Passalacqua in Dubrovnik, str. 162

Zidne slike u ljetnikovcu dubrovačkog plemića

Dometi, 1–2–3 (1981.): 96–121.

Zidno slikarstvo 17. i 18. stoljeća u Dalmaciji

Dometi, 1–2–3 (1983.): 125–150.

Prilog slikarstvu 16. stoljeća u Dubrovniku

Peristil, 27–28 (1984–1985.): 159–176.

Slikarstvo [15. i 16. stoljeća u Dubrovniku]

u: Zlatno doba Dubrovnika XV. i XVI. stoljeće: urbanizam, arhitektura, skulptura, slikarstvo, iluminirani rukopisi, zlatarstvo, katalog izložbe, Muzejski prostor Jezuitski trg, travanj, svibanj, lipanj 1987.; Dubrovački muzej Knežev dvor, srpanj, kolovoz, rujan 1987, ur. Vladimir Marković, Zagreb: Muzej MTM, 1987., 169–176.

[Summary:] Painting, str. 403‒404

O baroknim dvorcima u Hrvatskoj (dvije skice)

Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 11 (1988.): 143–157.

Summary: On the Baroque Castles in Croatia (two studies), str. 157

Kuća i prostor grada u Dubrovniku nakon potresa 1667. godine

Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 14 (1990.): 137–149.

Summary: House and area of the city of Dubrovnik after the earthquake of 1667, str. 148

Ljetnikovac Bozdari u Rijeci dubrovačkoj i Marino Gropelli

Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, 30 (1990.): 231–265.

[Riassunto:] La villa estiva Bozdari a Rijeka dubrovačka e Marino Groppeli, str. 264‒265

Crkva sv. Servola u Bujama – izgradnja i arhitektura

Peristil, 34 (1991.): 69–80.

Summary: The Church of S. Servolo in Buje ‒ Construction and Architecture, str. 80

Nikola Božidarević u Rimu

u: Likovna kultura Dubrovnika 15. i 16. stoljeća. Zbornik radova sa Simpozija uz izložbu »Zlatno doba Dubrovnika«, Zagreb, 18.–20. 05. 1987., ur. Igor Fisković, Zagreb: Muzejsko galerijski centar, 1991., 184–189.

Summary: Nikola Božidarević in Rome, str. 188

Slika Martena de Vosa u slanskom primorju kod Dubrovnika

Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, 31 (1991.): 177–188.
[Summary:] Painting of Marten de Vos in Slano near Dubrovnik, str. 188

Neopalladijevske jednobrodne crkve 18. stoljeća u sjevernojadranskoj Hrvatskoj

u: Prijateljev zbornik, sv. II / Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, 33 (1992.): 425–458.

[Riassunto:] Chiese neopalladiane a navata unica del XVIII secolo nella Croazia nordadriatica, str. 457‒458

Croatia

u: The Baroque in Central Europe. Places, Architecture and Art, ur. Manlio Brusatin, Gilberto Pizzamiglio. Venice: Marsilio, 1992, str. 235-261.

Jednobrodne crkve s parom kapela iz 17. i 18. stoljeća u Istri

Peristil, 35–36 (1992–1993.): 169–180.

Summary: Aisleless Churches with a Pair of Chapels in the 17th And the 18th Century in Istria, str. 180

The Baroque

u: Cultural heritage of Croatia in the War 1991/92, (ed. R. Ivančević), Zagreb: Hrvatska Sveučilišna naklada, 1993., 145–159.

O predlošcima za zidne slike 17. i 18. stoljeća u Dubrovniku

Peristil, 37 (1994.): 137–146.

[Summary:] Models for Some Baroque Wall Paintings in Dubrovnik, str. 146

Slika Eberharta Keilhaua u Zagrebu

Peristil, 38 (1995.): 107–110.

[Summary:] A Painting by Eberhart Keilhau ‒ Monsu Bernardo in Zagreb, str. 110

Crkva sv. Blaža u Vodnjanu

Peristil, 39 (1996.): 111–116.

[Summary:] The Church of St Blasius in Vodnjan, str. 116

Crkva sv. Eufemije u Rovinju — između projekta i izgradnje

u: Petriciolijev zbornik, sv. II / Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, 36 (1996.): 263–271.

[Riassunto:] La chiesa di S. Eufemia a Rovinj tra il progetto e la costruzione, str. 271

Dvorci bedekovčanskoga kraja

u: Bedekovčina: stara i plemenita, ur. Željko Bajza, Bedekovčina: Općinsko poglavarstvo Bedekovčina, 1997., 67–74.

Zusammenfassung: Die Schlösser der Gegend von Bedekovčina, str. 74

Jedan tip trobrodnih istarskih crkava 17. i 18. stoljeća

Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 21 (1997.): 87–95.
Summary: One Type of Three-Naved Churches in Istria (17th and 18th c), str. 95

Pavlinska crkva Sv. Petar u Šumi i odjeci njezine arhitekture u Istri

Peristil, 40 (1997.): 91–96.

[Summary:] The Pauline Church Sveti Petar u Šumi and its architectural impacts in Istria, str. 96

Art and architecture

u: The Croats – Christianity, Culture, Art, katalog izložbe, Città Del Vaticano, Musei Vaticani, Biblioteca Apostolica Vaticana, Salone Sistino, 28. 10. 1999. – 15. 01. 2000., (ed. V. Marković – A. Badurina), Zagreb: Ministry of Culture of the Republic of Croatia – The Gallery of Klovićevi dvori, 1999., 285–310.

Pročelje župne crkve sv. Servola u Bujama

Acta Bullearum, 1 (1999.): 111–118.

Crkve 17. i 18. stoljeća u sjevernojadranskoj Hrvatskoj

Peristil, 42–43 (1999–2000.): 97–114.

[Summary:] The 17th and 18th century churches in the Northern Adriatic part of Croatia, str. 114

La Scultura marmorea a Zagabria prima di Francesco Robba

u: Francesco Robba and Venetian sculpture of the eighteenth century. Papers from an International Symposium. Ljubljana, 16th – 18th October 1998, (ed. J. Höfler), Ljubljana, 2000., 191–196.

Grafika i štafelajno slikarstvo u Dubrovniku

u: Klovićev zbornik: minijatura – crtež – grafika: 1450.–1700. Zbornik radova sa znanstvenog skupa povodom petstote obljetnice rođenja Jurja Julija Klovića, Zagreb, 22.–24. listopada 1998., ur. M. Pelc, Zagreb, 2001., 171–175.

Summary: Prints and easel paintings in Dubrovnik, str. 175

Slika Francesca Albanija u Zagrebu

Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 25 (2001.): 131–134.

Summary: Francesco Albani’s Painting in Zagreb, str. 134

Arhitektura u Hrvatskoj

u: Hrvatska i Europa: kultura, znanost, umjetnost, ur. Ivan Supičić, Sv. 3: Barok i prosvjetiteljstvo (XVII–XVIII. stoljeće), ur. Ivan Golub, Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Školska knjiga, 2003., 599–616.

Rimsko pročelje dvorca Odescalchi u Iloku

Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 27 (2003.): 185–195.

Summary: Roman Façade of the Odescalchi Castle in Ilok, str. 195

Istraživanje barokne arhitekture u Hrvatskoj — rezultati i prijedlozi

u: Zbornik I. kongresa hrvatskih povjesničara umjetnosti: Zagreb, 15.–17. XI. 2001., ur. Milan Pelc, Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 2004., 71–73.

Summary: Architecture of 17th and 18t h Centuries in Croatia ‒ Results and Propositions, str. 73

Svetohranište Veroneseova poliptiha u Vrboskoj

Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 28 (2004.): 79–85.

Summary: The Tabernacle of Veronese’s Polyptych in Vrboska, str. 85

Škrinja sv. Šimuna i arhitektura u Zadru oko 1600.

Peristil, 48 (2005.): 95–108.

Summary: The Shrine of St. Simon and Zadar Architecture Around 1600, str. 108

Anđeo iz zagrebačke katedrale

Peristil, 49 (2006.): 99–106.

Summary: The Angel from Zagreb Cathedral, str. 106

Dioklecijanov mauzolej od biskupskih namjera do poljičkih sela

Peristil, 50 (2007.): 131–140.

Summary: Diocletian’s Mausoleum – from Bishop’s Intentions to Poljica Villages, str. 140

Kapela blaženog Ivana Trogirskog Nikole Firentinca i sakralna arhitektura u Dalmaciji 300 godina poslije

Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 31 (2007.): 121–130.

Summary: Chapel of Blessed John of Trogir, work of Niccolò Fiorentino, and Dalmatian Religious Architecture 300 Years Later, str. 130

Katedrale i trobrodne župne crkve 17. i 18. stoljeća u Dalmaciji

u: Umjetnički dodiri dviju jadranskih obala u 17. i 18. stoljeću. Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog 21. i 22. studenog 2003. godine u Splitu, ur. Vladimir Marković – Ivana Prijatelj-Pavičić, Split: Književni krug, 2007., 17–30.

Riassunto: Cattedrali e chiese parrocchiali a tre navate del XVII e XVIII secolo in Dalmazia, str. 29‒30

Dalmatinske crkve 17. i 18. stoljeća sa šiljastim bačvastim svodom i pojasnicama — ishodišta i putovi usvajanja

Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 32 (2008.): 115–138.

Summary: Dalmatian Churches of the 17th and 18th centuries with Pointed Barrel Vaulting and Transverse Ribs – Origins and Routes of Adoption, str. 138

Pročelje hvarske katedrale

u: Renesansa i renesanse u umjetnosti Hrvatske. Zbornik radova sa znanstvenih skupova “Dani Cvita Fiskovića” održanih 2003. i 2004. godine [Zbornik Danâ Cvita Fiskovića 2], ur. Predrag Marković – Jasenka Gudelj, Zagreb: Institut za povijest umjetnosti – Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta, 2008., 269–280.

[Riassunto:] La facciata della cattedrale de Lesina, str. 279‒280

Kapela Giorgija Massarija na Badiji kraj Korčule

Peristil, 53 (2010.): 69–74.

Summary: Giorgio Massari’s Chapel on the Island of Badija near the Island of Korčula, str. 74

Prijedlog za Vincenza Scamozzia — projekt za dogradnju splitske katedrale

Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 34 (2010.): 83–90.

Summary: Proposal for Vincenzo Scamozzi – Project for the Enlargement of the Split Cathedral, str. 90

Projekt i izgradnja dubrovačke katedrale

Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 36 (2012.): 83–92.

Summary: Design and Construction of Dubrovnik Cathedral, str. 92

Napolijevo pročelje isusovačkog kolegija u Dubrovniku 

u: Mjera stanovanja – odah ladanja. Zbornik u čast Nadi Grujić / Peristil, 56 (2013.): 155–158.

Summary: Napoli’s Front of the Jesuit Collegium in Dubrovnik, str. 158

Churches by Dalmatian architects of the seventeenth and eighteenth centuries

u: Scripta in honorem Igor Fisković: Zbornik povodom sedamdesetog rođendana. Festschrift on the occasion of his 70th birthday, ur. Miljenko Jurković, Predrag Marković. Zagreb – Motovun: University of Zagreb, Faculty of Humanities and Social Sciences – International Research Center for Late Antiquity and the Middle Ages str. 349-359

Sažetak: Crkve Dalmatinskih graditelja 17. i 18. stoljeća, str. 360-361

 

stručni članci, elaborati, medijski odjeci

Dvorci Hrvatskog zagorja – zapušteno nasljeđe

u: Telegram, 09.02.1968. Zagreb, str. 17-24.

Germain Bazin: Barok i rokoko

u: Život umjetnosti br. 6, Zagreb 1968. str. 151-154.

Crteži Otona Glihe 1964/68.,

u: Život umjetnosti br. 7-8, Zagreb 1968. str. 168-179.

Jesus Rafael Soto – razvitak forme

u: Život umjetnosti br. 13. Zagreb 1971. str. 63-69.

Kulturna baština koje smo se odrekli

u: Kaj br. 2, Zagreb str. 48-51.

Vrijedan prilog poznavanju umjetnosti prošlih razdoblja u sjevernoj Hrvatskoj

u: Kaj br. 2, Zagreb 1975. str. 54-58.

Ratkaji i njihov dvorac Miljana

u: Kaj br. 11, Zagreb 1974. str. 11-16.

Oton Gliha: slike i crteži.

Katalog izložbe, prosinac 1974. Zagreb: Galerija suvremene umjetnosti, 1974., 7-22

Mit i zbilja života u dvorcu Gornja Bistra

Radio Sarajevo, III program, veljača 1975.

Remek djelo zagrebačkog baroka

Radio Sarajevo, III program, travanj 1975.

Arhitektura i pejsaž u Dubrovniku u 18. stoljeću

Radio Sarajevo, III program, svibanj 1975.

Zidne slike u lapadskom ljetnikovcu porodice Sorkočevića

Radio Sarajevo, III program, ožujak 1977.

U povodu 14. Zagrebačkog salona

Radio Zagreb, I. program, U prvom planu danas: likovna kultura, 25.V.1979.

Povratak izvorima (u povodu izložbe crteža P.Cezannea u Rimu)

u: Čovjek i prostor br. 6-7, Zagreb 1979. str. 12-17.

Marijan Detoni

Radio Zagreb, I. program, U prvom planu danas: likovna kultura, 15.06.1979.

Marijan Detoni

u: 15 dana br. 8, Zagreb 1979. str. 7-9.

Sociologija umjetnosti danas

Radio Zagreb, I. program, U prvom planu danas: likovna kultura, 18.01.1980.

Uz izložbu Jugoslavensko slikarstvo šestog decenija

Radio Zagreb, I. program, U prvom planu danas: likovna kultura, 22.03.1980.

barok, enciklopedijski članak

u: Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture, Zagreb 1980.

Ranger, Ivan; enciklopedijski članak

u: Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture, Zagreb 1980.

Robba, Francesco, enciklopedijski članak

u: Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture, Zagreb 1980.

dvorci, enciklopedijski članak

u: Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture, Zagreb 1980.

Gromače – vraćanje izvorima

u: monografiji Oton Gliha – Gromače, Zagreb 1983. str. 14-20.

Dubrovnik – Pustijerna

elaborat (s grupom autora), Zagreb 1984., 86 stranica.

Izvještaj o istraživanju u svetištu katedrale u Dubrovniku

u: Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske br.12, Zagreb 1986. str. 34-39.

Ljetnikovac Bozdari – Caboga – Škaprlenda u Rijeci dubrovačkoj

elaborat, 37 stranica, Zagreb 1986.

Palača Sorkočević (Biskupska) u Dubrovniku,

elaborat (I. dio), 36 stranica, Zagreb 1988.

Ljetnikovac Rastić – Gjonovina u Rijeci dubrovačkoj

elaborat, 24 stranice, Zagreb 1988.

Izvještaj o istraživanju u pročelnom krilu dvorca u Klenovniku

elaborat, 22 stranice, Zagreb, 1988.

Tumačenje zidnih slika u palači iz Andrijićeve ulice 4-6 u Dubrovniku

elaborat, 12 stranica, Zagreb, 1988.

Palača u Andrijićevoj ulici 8 u Dubrovniku

elaborat, 47 stranica, Zagreb, 1989.

Ljetnikovac Bozdari – Kaboga – Škaprlenda u Rijeci dubrovačkoj

elaborat, 36 stranica, Zagreb 1987.

Restićeva palača u  Restićevoj ulici 7 u Dubrovniku

elaborat, 52 stranice, Zagreb, 1989.

Rezultati istraživanja Kabogine palače u Ulici Cvijete Zuzorić 4 u Dubrovniku

elaborat, 18 stranica, Zagreb, 1989.

Godina europskog baroka

“Komunist”, br. 1687. god. XLVII, Zagreb str. 8 (nema godine).

Ljetnikovac Pucić na Pilama u Dubrovniku

elaborat, 35 stranica, Zagreb, 1989.

Palača Bettica u Vodnjanu,

elaborat, 20 stranica, Zagreb, 1990.

Sorkočevićeva (biskupska) palača u Dubrovniku

elaborat, suautor akademik Igor Fisković.

Les édifices baroques du Nord – Ouest de la Croatie

u: Keiichi Tahara, photo-monographie Les anges de Croatie. Paris: Assouline, 1995, str. 8-13.

Proslov

u: fotomonografiji Keiichi Tahara Pamćenje anđela, Zagreb: Nakladni zavod Globus, 1996., str. 10-13.

S Krunom Prijateljem kroz povijest umjetnosti u  Dalmaciji

u: Kulturna baština 26/27, Split 1995. str. 200-206.

Tisuću godina hrvatskog kiparstva

u: Mogućnosti 10/12,  str. 295-298, Split 1997.

Palača Patačić Erdödy u Varaždinu

elaborat, 31 stranica, Zagreb, 1997/98.

Arhitektura i zidne slike u Gradskoj vijećnici u Rovinju

elaborat, 28 stranica, Zagreb, 1998.

Lâge baroque

u; Les arts en Croatie, L’OEIL, 1998, str. 18-28.