Povjerenstva i druga tijela HAZU

Povjerenstva kao svoja pomoćna tijela osniva Predsjedništvo Akademije radi razmatranja i rješavanja određenih pitanja iz djelokruga Akademije.

Povjerenstvo za definiranje i promicanje znanosti od nacionalnog značaja

Predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, na svojoj 3. (257.) redovitoj sjednici, održanoj 7. travnja 2020., prihvatilo je prijedloge Akademijinih razreda za sastav Povjerenstva za definiranje i promicanje znanosti od nacionalnog značaja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, te za mandatno razdoblje od četiri godine imenovalo predsjednika i članove Povjerenstva, kako slijedi:

  1. akademik Stjepan Gamulin, predsjednik 
  2. akademik Branko Despot, član 
  3. akademik Ivica Kostović, član 
  4. akademkinja Milena Žic Fuchs, članica 
  5. akademik Josip Užarević, član 
  6. akademik Vladimir Marković, član 
  7. akademik Leo Budin, član 
  8. akademik Goran Pichler, član