Povjerenstva i druga tijela HAZU

Povjerenstva kao svoja pomoćna tijela osniva Predsjedništvo Akademije radi razmatranja i rješavanja određenih pitanja iz djelokruga Akademije.

Povjerenstvo za definiranje i promicanje znanosti od nacionalnog značaja

Predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, na svojoj 3. (257.) redovitoj sjednici, održanoj 7. travnja 2020., prihvatilo je prijedloge Akademijinih razreda za sastav Povjerenstva za definiranje i promicanje znanosti od nacionalnog značaja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, te nakon obavljenog elektroničkog glasovanja u razdoblju od 7. do 14. travnja 2020., za iduće mandatno razdoblje od četiri godine imenovalo predsjednika i članove Povjerenstva, kako slijedi:

  1. akademik Stjepan Gamulin, predsjednik Povjerenstva; 
  2. akademik Branko Despot, član Povjerenstva; 
  3. akademik Stanko Popović, član Povjerenstva; 
  4. akademik Ivica Kostović, član Povjerenstva; 
  5. akademkinja Milena Žic Fuchs, članica Povjerenstva; 
  6. akademik Josip Užarević, član Povjerenstva; 
  7. akademik Vladimir Marković, član Povjerenstva; 
  8. akademik Nikša Gligo, član Povjerenstva; 
  9. akademik Leo Budin, član Povjerenstva
  10. akademik Goran Pichler, član Povjerenstva (imenovan odlukom Predsjedništva HAZU do kraja mandata tekućega Povjerenstva, s početkom mandata od 31. ožujka 2021.)