Kostović Ivica, akademik

Redoviti članovi IV. Razred za medicinske znanosti
Kostović Ivica

Datum rođenja:

 • 07.06.1943

Mjesto rođenja:

 • Zagreb

Adrese:

 • Hrvatski institut za istraživanje mozga: Šalata 12, 10000 Zagreb

Telefoni:

 • Hrvatski institut za istraživanje mozga: +385 01 4596 902
 • Razred za medicinske znanosti HAZU: +385 01 4895 171

E-mail adrese:

Kostović Ivica, akademik

Redoviti članovi IV. Razred za medicinske znanosti

Akademske titule:

 • professor emeritus (24.04.2014. – …)
 • akademik
 • doktor znanosti

Institucije:

 • professor emeritus – Sveučilište u Zagrebu (24.04.2014. – …)
 • počasni ravnatelj – Hrvatski institut za istraživanje mozga (2013. – …)
 • redoviti profesor neuroznanosti i anatomije u trajnom zvanju – Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • ravnatelj – Hrvatski institut za istraživanje mozga (2000. – 2013.)
 • potpredsjednik – Hrvatski sabor (2001. – 2003.)
 • predstojnik Ureda Predsjednika Republike Hrvatske – (1998. – 1999.)
 • potpredsjednik Vlade za humanitarna pitanja i ministar znanosti i tehnologije – (1995. – 1998.)
 • potpredsjednik Vlade za društvene djelatnosti – (1993. – 1995.)
 • dekan – Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (1992. – 1993.)
 • v.d. dekana – Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (1991. – 1992.)
 • prodekan za znanost – Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (1990. – 1991.)

Funkcije u Akademiji:

 • član – Odbor za Statut (30.01.2013. – …)
 • predsjednik Odbora – Odbor za suradnju s hrvatskim sveučilištima i znanstvenim institutima (2008. – 2019.)

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član – Razred za medicinske znanosti (18.05.2006. – …)

Životopis

Ivica Kostović rođen je 07. lipnja 1943. godine u Zagrebu. Maturirao je 1962. godine na Drugoj gimnaziji u Zagrebu. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1967. godine. Od 1965. pomoćni je asistent, a od 1968. asistent u Zavodu za anatomiju „Drago Perović“ Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Stupanj magistra znanosti stječe 1971. godine u okviru poslijediplomskog studija „Eksperimentalna biologija – smjer biomedicina“ na PMF-u Sveučilišta u Zagrebu, a 1972. godine je doktorirao na Medicinskom fakultetu s disertacijom: „Terminalna degeneracija u limbičnom sustavu štakora nakon lezije tegmentuma srednjeg mozga“. Školovao se i usavršavao na vodećim sveučilištima u S.A.D. i to postdoktoralno na The Johns Hopkins University 1972. – 1974. godine (Zavod za anatomiju i neurologiju), te kao gost istraživač, na Sveučilištu Harvard 1976. godine (Odjel za neuroznanost i Children’s Hospital, Harvard). Godine 1975. habilitirao je s radnjom „Rani razvitak neuronskih veza moždane kore čovjeka“. Od 1979. je konzultant na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Yale (New Haven, Connecticut), a 1991. godine imenovan je za gostujućeg profesora na Sveučilištu u Amsterdamu. Redoviti profesor Medicinskog fakulteta postaje 1979. godine, a dekan Medicinskog fakulteta 1992. godine. U trajno zvanje redovitog profesora neuroznanosti i anatomije izabran je 1998. Aktivni je znanstvenik od 1968. godine i objavio je 146 radova (WoS), a do danas je citiran oko 6700 puta. Objavio je više knjiga i udžbenika. Kod međunarodnih izdavača objavio je poglavlja u vodećim udžbenicima, npr. Nelson/Luciana «Handbook of Developmental Cognitive Neuroscience», Gazzaniga «Handbook of Cognitive Neuroscience». Pod njegovim vodstvom magistriralo je 15, a doktoriralo 16 mladih znanstvenika, a 16 znanstvenika koji su započeli znanstveno-nastavnu karijeru pod njegovim vodstvom su sada doktori znanosti i nastavnici na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, te Sveučilištima Yale, Harvard i Rutgers.

Inicijator je i osnivač Hrvatskog instituta za istraživanje mozga kao modela istraživačke i edukacijske ustrojbene jedinice Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu s dugoročnim programom razvitka neuroznanosti te sjedišta doktorskog studija iz neuroznanosti na Medicinskom fakultetu.

U Hrvatskom institutu za istraživanje mozga potaknuo je i osmislio osnivanje novih odsjeka i laboratorija, posebice Odsjeka za slikovni prikaz mozga (Neuroimaging), Odsjeka za kliničku primjenu neuroznanosti, te Laboratorija za neurofiziologiju. Danas Institut ima više od 20 laboratorija (koji pokrivaju područja od molekularne neurobiologije do neurolingvisitke) i Međunarodni znanstveni savjet sastavljen od istaknutih svjetskih neuroznanstvenika. U svom dugogodišnjem nastavnom radu istaknuo se kao voditelj više kolegija diplomske i poslijediplomske nastave na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Bio je osnivač je i voditelj Poslijediplomskog doktorskog studija iz neuroznanosti pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Organizirao je više svjetski prepoznatih škola i simpozija, zaslužan je što su dvije vodeće svjetske asocijacije, International Brain Research Organization (IBRO) i Federation of European Neuroscience Societies (FENS), uspostavile ljetnu školu iz neuroznanosti u Hrvatskoj, a sam je pritom imao vrlo aktivnu ulogu kao organizator, predavač i direktor škola.

Kao voditelj znanstvenog programa HIIM-a ostvario je uspješnu suradnju s voditeljima istraživačima iz kliničkih ustanova u Hrvatskoj te voditeljima projekata na sveučilištima iz SAD i Kanade.

U Domovinskom ratu radio je u svojstvu liječnika dragovoljca u Glavnom sanitetskom stožeru Republike Hrvatske, Centru za informiranje i krizna stanja u zdravstvu te kao član Komisije za zatočene i nestale. Obnašao je i niz dužnosti u javnom životu (potpredsjednik Vlade RH, ministar znanosti i tehnologije, predstavnik Vlade pri Prijelaznoj upravi za uspostavu hrvatske vlasti u Istočnoj Slavoniji, voditelj izaslanstava Vlade RH na UN konferencijama, zastupnik u Županijskom i Zastupničkom domu Hrvatskog sabora, potpredsjednik Hrvatskog sabora). Ima pričuvni čin brigadira Hrvatske vojske.

Ivica Kostović bio je direktor Hrvatskog instituta za istraživanje mozga i voditelj Poslijediplomskog doktorskog studija iz neuroznanosti, voditelj projekta MZOŠ „Razvitak kortikalnih putova u čovjeka“, voditelj UKF projekta „Neuroimaging, neurogenomics and pharmacogenomics of the frontal lobe connectivity: normal development and abnormalities in developmental cognitive disorders“. Danas je voditelj HRZZ projekta „Subplate zona ljudskog mozga – neriješeni problemi“ i počasni ravnatelj Instituta.

Sveukupni istraživački rad Ivice Kostovića bio je u području neuroanatomije i neuroznanosti. Glavni doprinos je u objavljenim otkrićima o razvitku moždane kore čovjeka. Rezultatima svojih radova, a posebno otkrićem prolaznog fetalnog sloja u razvojnoj osnovi moždane kore čovjeka (subplate zona), kao i otkrićem prvih neuronskih veza u fetalnoj moždanoj kori čovjeka, bitno je utjecao na razvitak područja. Otkriće „subplate“ zone, u kojoj se razvijaju prve sinaptičke veze značajne za razvitak osjetnih funkcija u fetusa čovjeka, omogućilo je novo tumačenje funkcije mozga i osjeta u fetusa čovjeka, novu interpretaciju perinatalnih oštećenja i plastičnosti ljudskog mozga, nove mogućnosti prikaza moždane kore modernim tehnikama za in vivo oslikavanje građe i funkcije mozga, a poslužilo je i Vrhovnom sudu S.A.D. pri donošenju zakona o pobačaju. Danas svaki udžbenik iz područja dječje neurologije, pedijatrijske neuroradiologije i razvojne neuroanatomije citira radove Ivice Kostovića i njegove istraživačke skupine.

Poseban doprinos je dugoročni projekt Zagrebačke neuroembriološke zbirke koja je svjetski poznata i pruža referentne vrijednosti koje koriste istraživači brojnih svjetskih istraživačkih centara.

Kao ministar znanosti i tehnologije koordinirao je prvi Nacionalni znanstveno-istraživački program za razdoblje 1996.-1998. godine.

Veliki doprinos Ivice Kostovića jest promicanje spoznaja o mozgu i potrebe istraživanja mozga u široj javnosti, kroz dugogodišnje aktivno sudjelovanje u sklopu svjetskog Tjedna mozga. Osnivač je i do 2019. predsjednik Hrvatskog društva za neuroznanost.

Održao je brojna uvodna i pozvana predavanja na skupovima FENS-a, IBRO-a, simpozijima organiziranih pri sveučilištima-Amsterdam, Helsinki, Rostock, Hong Kong, Ljubljana, Karolinska kao i predavanja na Johns Hopkins, Harvard, Yale, McGill, Toronto, Catolic Nimegen, Newcastle, Laussane, Oxford, kao i počasno Castang predavanje u Groningenu. Predavač je na poslijediplomskom kolegiju „Human Neuroanatomy: from development to neurodegeneration“ na Karolinska Instutute u Stockholmu. Recenzent je u desetak vodećih časopisa iz područja neuroznanosti, kao i za projekte europskih nacionalnih zaklada i European Research Councila.

Institucije:

 • redoviti profesor neuroznanosti i anatomije u trajnom zvanju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu
 • ravnatelj Hrvatskog instituta za istraživanje mozga (2000-2013), počasni ravnatelj (2013-…)
 • potpredsjednik Hrvatskog Sabora (2001.-2003.)
 • potpredsjednik Vlade za humanitarna pitanja i ministar znanosti i tehnologije (1995.-1998.)
 • predstojnik Ureda Predsjednika Republike (1998.)
 • dekan MF Sveučilišta u Zagrebu (1992.-1993.)
 • v.d. dekana na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1991.-1992.)
 • prodekan za znanost na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1990.-1991.)

Nagrade i počasti:

 • 1990. nagrada “Ruđer Bošković”,
 • 1991. Nagrada “Spinoza” u Amsterdamu
 • 1994. “The Flag of the United States of America”, povelja za humanitarnu pomoć izbjeglicama
 • 1996. Medalja Europske unije za humanitarnu pomoć
 • 2007. Nagrada fundacije “Castang” u Groningenu koju dodjeljuje EACD za najbolji rad iz dječje neurologije
 • 2010. Državna nagrada za znanost, nagrada za životno djelo

Odlikovanja predsjednika Republike Hrvatske:

 • Velered kralja Dmitra Zvonimira s lentom i Danicom
 • Red Ante Starčevića.
 • Red Danice hrvatske s likom Katarine Zrinski
 • Red hrvatskog trolista
 • Red hrvatskog pletera
 • Spomenica domovinske zahvalnosti
 • Medalja Vukovar
 • Medalja Oluja

Članstva u stručnim društvima: 

 • International Brain Research Organization (IBRO)
 • Federation of Europian Neuroscience Association (FENS)
 • Hrvatsko društvo za neuroznanost -predsjednik
 • Hrvatsko vijeće za mozak – predsjednik
 • Society for Neuroscience (SfN) – član Odbora za suradnju SfN, IBRO i National Academy of Sciences
 • Dana Alliance for Brain Research
 • NeuroDevNet/Kids Brain Health Network
 • Akademija medicinskih znanosti Hrvatske
 • Europska akademija znanosti (Academia Europea)

Bibliografija

PUBLIKACIJE

ZNANSTVENE PUBLIKACIJE

 • Biometrics (August 2016): Citations: 6826; H-index 42; i 10-index 80

NAJZNAČAJNIJE PUBLIKACIJE

 1. Molliver ME, Kostović I, Van der Loos H (1973) The development of synapses in cerebral cortex of the human fetus. Brain Res 50:403-407
 2. Kostović I, Goldman-Rakic PS (1983) Transient cholinesterase staining in the mediodorsal nucleus of the thalamus and its connections in the developing human and monkey brain. J Comp Neurol 219:431-447.
 3. Kostović I, Rakic P (1984) Development of prestriate visual projections in the monkey and human fetal cerebrum revealed by transient cholinesterase staining. J Neurosci 4:25-42.
 4. Kostović I (1986) Prenatal development of nucleus basalis complex and related fiber systems in man: a histochemical study. Neuroscience 17:1047-1077.
 5. Kostović I, Seress L, Mrzljak L, Judaš M (1989) Early onset of synapse formation in the human hippocampus: a correlation with Nissl-Golgi architectonics in 15- and 16.5-week-old fetuses. Neuroscience 30:105-116.
 6. Kostović I, Rakic P (1990) Developmental history of the transient subplate zone in the visual and somatosensory cortex of the macaque monkey and human brain. J Comp Neurol 297:441-470.
 7. Kostović  I,  Petanjek  Z,  Judaš  M  (1993)  Early   areal differentiation  of the human cerebral cortex:  entorhinal  area. Hippocampus 3:447-458.
 8. Kostović I, Judaš M (2002) Correlation between the sequential ingrowth of afferents and transient patterns of cortical lamination in preterm infants. The Anatomical Record 267:1-6.
 9. Kostović I, Judaš M, Radoš M, Hrabač P (2002) Laminar organization of the human fetal cerebrum revealed by histochemical markers and magnetic resonance imaging. Cerebral Cortex 12:536-544.
 10. Kostović I, Judaš M (2006) Prolonged coexistence of transient and permanent circuitry elements in the   developing cerebral cortex of fetuses and preterm infants, DCMN Developmental Medicine and Child Neurology vol 48: 388-393
 11. Kostovic I, Jovanov-Milosevic N (2006) The development of cerebral connections during the first 20-45 weeks’ gestation. Seminars in Fetal & Neonatal Medicine 11(6):415-22
 12. Petanjek Z, Judas M, Kostovic I, Uylings HB. (2007) Lifespan Alterations of Basal Dendritic Trees of Pyramidal Neurons in the Human Prefrontal Cortex: A Layer-Specific Pattern. Cereb Cortex.
 13. Kostovic I, Judas M (2007) Transient patterns of cortical lamination during prenatal life: Do they have implications for treatment?, Neuroscience and Biobehavioral Reviews 31(8): 1156-1168
 14. Ayoub AE, Kostovic I. (2009) New horizons for the subplate zone and its pioneering neurons. Cereb Cortex 19(8):1705-7
 15. Jovanov-Milosević N, Culjat M, Kostović I (2009). Growth of the human corpus callosum: modular and laminar morphogenetic zones. Front Neuroanat. 2009 Jun 9;3:6. doi: 10.3389/neuro.05.006.2009. eCollection 2009.
 16. Kostović I, Vasung L (2009) Insights from in vitro fetal magnetic resonance imaging of cerebral development. Semin Perinatol 33:220-33
 17. Kostović I, Judaš M, Sedmak G. (2010) Developmental history of the subplate zone, subplate neurons and interstitial white matter neurons: relevance for schizophrenia. Int J Dev Neurosci. 2011 May;29(3):193-205
 18. Kostovic I, Judas M (2010) The development of the subplaate and thalamocortical connections in the human fetal brain. Acta Paediatr. 99(8):1119-27
 19. Vasung L, Huang H, Jovanov-Milosevic N, Pletikos M, Mori S, Kostovic I (2010) Development of axonal pathways in the human fetal fronto-limbic brain: histochemical characterization and diffusion tensor imaging. J Anat 217:400-417
 20. Jovanov-Milosevic N, Petanjek Z, Petrovic D, Judas M, Kostovic I (2010) Morphology, molecular phenotypes and distribution of neurons in developing human corpus callosum. E J Neurosci 32: 1423-1432
 21. Vasung L, Jovanov-Milošević N, Pletikos M, Mori S, Judaš M, Kostović I. (2010) Prominent periventricular fibre system related to ganglionic eminence and striatum in the human fetal cerebrum. Brain Struct Funct. 2011 Jan;215(3-4):237-53. doi: 10.1007/s00429-010-0279-4. Epub 2010 Oct 15.
 22. Judaš M, Šimić G, Petanjek Z, Jovanov-Milošević N, Pletikos M, Vasung L, Vukšić M, Kostović I. (2011) The Zagreb Collection of human brains: a unique, versatile, but underexploited resource for the neuroscience community. Ann N Y Acad Sci.;1225 Suppl 1:E105-30. doi: 10.1111/j.1749-6632.2011.05993.x. Review.
 23. Petanjek Z, Judaš M, Šimić G, Rašin MR, Uylings HBM, Rakic P, Kostovic I:  „Extraordinary neoteny of synaptic spines in the human prefrontal cortex“ , Proceedings of the National academy of Sciences 2011. 108(32):13281-6
 24. Huang H, Jeon T, Sedmak G, Pletikos M, Vasung L, Xu X, Yarowsky P, Richards LJ, Kostovic I, Sestan N, Mori S. (2012) Coupling Diffusion Imaging with Histological and Gene Expression Analysis to Examine the Dynamics of Cortical Areas across the Fetal Period of Human Brain Development. Cereb Cortex. 2013 Nov; 23(11):2620-31. doi: 10.1093/cercor/bhs241
 25. Petanjek Z, Kostović I.(2012) Epigenetic regulation of fetal brain development and neurocognitive outcome. Proc Natl Acad Sci U S A.; 109(28):11062-3. doi: 10.1073/pnas.1208085109.
 26. Kwan KY, Lam MM, Johnson MB, Dube U, Shim S, Rašin MR, Sousa AM, Fertuzinhos S, Chen JG, Arellano JI, Chan DW, Pletikos M, Vasung L, Rowitch DH, Huang EJ, Schwartz ML, Willemsen R, Oostra BA, Rakic P, Heffer M, Kostović I, Judaš M, Sestan N. (2012) Species-dependent posttranscriptional regulation of NOS1 by FMRP in the developing cerebral cortex. Cell. 11;149(4):899-911. doi: 10.1016/j.cell.2012.02.060.
 27. Kostović I, Jovanov-Milošević N, Radoš M, Sedmak G, Benjak V, Kostović-Srzentić M, Vasung L, Culjat M, Radoš M, Hüppi P, Judaš M. (2012) Perinatal and early postnatal reorganization of the subplate and related cellular compartments in the human cerebral wall as revealed by histological and MRI approaches. Brain Struct Funct. 2014 Jan;219(1):231-53. doi: 10.1007/s00429-012-0496-0
 28. Bregant T, Rados M, Vasung L, Derganc M, Evans AC, Neubauer D, Kostovic I.(2013) Region-specific reduction in brain volume in young adults with perinatal hypoxic-ischaemic encephalopathy. Eur J Paediatr Neurol. 2013 Nov;17(6):608-14. doi: 10.1016/j.ejpn.2013.05.005.
 29. Judaš M, Sedmak G, Kostović I.(2013) The significance of the subplate for evolution and developmental plasticity of the human brain. Front Hum Neurosci. 2013 Aug 2;7:423. doi: 10.3389/fnhum.2013.00423. eCollection 2013.
 30. Pogledic I, Kostovic I, Fallet-Bianco C, Adle-Biassette H, Gressen P, Verney C (2014) Involvement of the subplate zone in preterm infants with periventricular white matter injury. Brain Pathol. 2014 Mar;24(2):128-41. doi: 10.1111/bpa.12096. Epub 2014 Feb 18.
 31. Kostović I, Kostović-Srzentić M, Benjak V, Jovanov-Milošević N, Radoš M. (2014) Developmental dynamics of radial vulnerability in the cerebral compartments in preterm infants and neonates. Front Neurol. 2014 Jul 29;5:139. doi: 10.3389/fneur.2014.00139. eCollection 2014
 32. Kostović I, Sedmak G, Vukšić M, Judaš M.(2015) The Relevance of Human Fetal Subplate Zone for Developmental Neuropathology of Neuronal Migration Disorders and Cortical Dysplasia. CNS Neurosci Ther. 2015 Feb;21(2):74-82. doi: 10.1111/cns.12333
 33. Duque A, Krsnik Z, Kostović I, Rakic P. (2016) Secondary expansion of the transient subplate zone in the developing cerebrum of human and nonhuman primates.
 34. Proc Natl Acad Sci U S A. 2016 Aug 8. pii: 201610078. [Epub ahead of print]
 35. Vasung L, Lepage C, Radoš M, Pletikos M, Goldman JS, Richiardi J, Raguž M, Fischi-Gómez E, Karama S, Huppi PS, Evans AC, Kostovic I.(2016) Quantitative and Qualitative Analysis of Transient Fetal Compartments during Prenatal Human Brain Development. Front Neuroanat. 2016 Feb 24;10:11. doi: 10.3389/fnana.2016.00011. eCollection 2016

SVE PUBLIKACIJE

 • Kostović I (1971) The terminal distribution of accessory optic fibres in the rat. Brain Res 31:202-206.
 • Krmpotić-Nemanić J, Kostović I, Rudan P, Nemanić  D  (1971) Morphological  and histological changes responsible for  drop  of the nasal tip in advanced age. Acta Otolaryngol (Stockh) 71:278-281.
 • Krmpotić-Nemanić   J,   Nemanić   D,   Kostović   I   (1971) Alterserscheinungen im inneren Gehörgang und am Gehörnerven. Arch klin exp Ohren Kehlkopfheilk 199:468-473.
 • Krmpotić-Nemanić J, Nemanić D, Kostović I (1972) Macroscopical and microscopical changes in the bottom of the internal  auditory meatus. Acta Otolaryngol 73:254-258.
 • Krmpotić-Nemanić  J,  Kostović  I,  Nemanić  D  (1972)   The macroscopical  and  microscopical aging changes of  the  internal auditory  meatus and its consequences on the auditory  nerve  and vessels. Minerva Otolaryngol 22:192-195.
 • Krmpotić-Nemanić J, Nemanić D, Kostović I (1973)  Weiterer Beitrag   zur  Aetiologie  der  Presbyacusis.  Acta   Otolaryngol 75:211-215.
 • Molliver ME, Kostović I, Van der Loos H (1973) The development of synapses in cerebral cortex of the human fetus.  Brain Res 50:403-407.
 • Kostović I, Krmpotić-Nemanić J (1976) Early   prenatal ontogenesis  of the neuronal connections in the  interhemispheric cortex of the human gyrus cinguli. Verh Anat Ges 70:305-316.
 • Kostović-Knežević Lj, Kostović I, Krmpotić-Nemanić J,  Kelović Z,  Vuković  B (1978) The cortical plate of the  human  neocortex during  the early fetal period (at 31-65 mm CRL). Verh  Anat  Ges 72:721-723.
 • Kostović-Knežević Lj, Kostović I, Krmpotić-Nemanić J, Kelović Z  (1979)  Acetylcholinesterase (AChE) staining  in  the  growing telencephalic  structures  of  the human  fetus.  Verh  Anat  Ges 73:667-669.
 • Krmpotić-Nemanić J, Kostović I, Nemanić D, Kelović Z (1979) The laminar organization of the prospective auditory cortex in the human fetus (11-13.5 weeks of gestation).  Acta Otolaryngol 87:241-246.
 • Kostović I, Kračun I, Kelović Z, Krmpotić-Nemanić J (1980) The development of “cholinergic” reaction in the septal area of the human fetus. Verh Anat Ges 74:729-732.
 • Krmpotić-Nemanić J, Kostović I, Kelović Z, Nema-nić D  (1980) Development  of  acetylcholinesterase (AChE)  staining  in  human fetal auditory cortex. Acta Otolaryngol 89:388-392.
 • Krmpotić-Nemanić J, Kostović I, Nemanić G, Kelović Z  (1980) Entwicklung  des  prospektiven  auditiven   Cortex   beim Menschen. Verh Anat Ges 74:413-416.
 • Kostović  I, Rakic P (1980) Cytology and time of  origin  of interstitial  neurons  in the white matter in  infant  and  adult human  and monkey telencephalon. J Neurocytol 9:219-242.
 • Krmpotić-Nemanić J, Kostović I, Kelović Z, Nemanić D (1981) Cholinesterase-positive afferente Fasern im menschlichen  fetalen auditiven Cortex. Verh Anat Ges 75:513-515.
 • Kostović I, Goldman-Rakic PS (1983) Transient  cholinesterase staining  in  the  mediodorsal nucleus of the  thalamus  and  its connections  in  the developing human and monkey  brain.  J  Comp Neurol 219:431-447.
 • Kračun I, Roesner H, Kostović I, Rahmann H (1983) Areal  and laminar   distribution  of  gangliosides  in  the   fetal   human neopallium at 28 weeks of gestation. Roux Arch Dev Biol 192:108- 112. CC
 • Krmpotić-Nemanić J, Kostović I, Kelović Z, Nemanić D, Mrzljak L  (1983) Development of the human fetal auditory cortex:  growth of afferent fibers. Acta Anat 116:69-73. CC
 • Krmpotić-Nemanić  J,  Kostović  I,  Nemanić  D  (1983) The development  of  medial geniculate body in man:  changes  in  the cholinesterase  (ChE) activity during fetal and  perinatal  life. Acta Otolaryngol 95:695-699.
 • Kostović I (1984) Development of cytoarchitectonic compartments in the putamen of the human fetal brain. Verh Anat Ges 78:301-302.
 • Kostović I, Rakic P (1984) Development of prestriate visual projections in the monkey and human fetal cerebrum revealed by transient cholinesterase staining. J Neurosci 4:25-42.
 • Krmpotić-Nemanić J, Kostović I, Nemanić D (1984) Prenatal and perinatal  development  of  radial  cell  columns  in  the  human auditory cortex. Acta Otolaryngol 97:489-495.
 • Kostović I (1986) Prenatal development of nucleus basalis complex and related fiber systems in man: a histochemical study. Neuroscience 17:1047-1077.    3,456 CC
 • Nikolić  I,  Kostović I (1986) Development  of  the  lateral amygdaloid  nucleus  in the human fetus:  transient  presence  of discrete cytoarchitectonic units. Anat Embryol 174:355-360.
 • Kostović I, Judaš M,  Bogdanović  N   (1987)   Perinatal cytoarchitectonic development of the prospective “premotor”  belt in man. Anat Anz – Verh Anat Ges 81:533-534.
 • Krmpotić-Nemanić J,  Kostović  I,  Vidić  Z,  Nemanić   D, Kostović-Knežević Lj (1987) Development of Cajal-Retzius cells in the  human auditory cortex. Acta Otolaryngol 103:477-480.
 • Kostović I, Škavić J, Strinović D (1988) Acetylcholinesterase in the human frontal associative cortex during the period  of cognitive development: early laminar shifts and late  innervation of pyramidal neurons. Neurosci Lett 90:107-112.
 • Krmpotić-Nemanić J, Kostović I, Bogdanović N, Fučić A,  Judaš M  (1988) Cytoarchitectonic parameters of developmental  capacity of  the human associative auditory cortex during postnatal  life. Acta Otolaryngol (Stockh) 105:463-466.
 • Lacković Z, Jakupčević M, Bunarević A, Damjanov I, Relja M, Kostović I (1988) Serotonin and norepinephrine in the spinal cord of man. Brain Research 443:199-203. CC
 • Mrzljak  L,  Uylings HBM, Kostović I,  Van Eden  CG  (1988) Prenatal  development of neurons in the human prefrontal  cortex. I:  A qualitative Golgi study. J Comp Neurol 271:355-386.
 • Uylings HBM, Mrzljak L, Kostović I, Van Eden CG (1988) Onstuimige groei van jonge hersenen. Natur & Techniek 56(5):414- 423.
 • Kostović I, Lukinović N, Judaš M, Bogdanović N,  Mrzljak  L, Zečević  N, Kubat M (1989) Structural basis of the  developmental plasticity  in  the  human  cerebral  cortex:  the  role  of  the transient subplate zone. Metabol Brain Dis 4:17-23.
 • Kostović I, Seress L, Mrzljak L, Judaš M (1989) Early  onset of synapse formation in the human hippocampus: a correlation with Nissl-Golgi  architectonics  in 15-  and  16.5-week-old  fetuses. Neuroscience 30:105-116.
 • Kostović I (1990) Structural and histochemical reorganization of the human prefrontal cortex during perinatal and postnatal life. Progr Brain Res 85:223-240.
 • Kostović I, Rakic P (1990) Developmental history of the transient subplate zone in the visual and somatosensory cortex of the macaque monkey and human brain. J Comp Neurol 297:441-470.
 • Mrzljak L, Uylings HBM, Van Eden CG, Judaš M (1990)  Neuronal development in human prefrontal cortex in prenatal and  postnatal stages. Progr Brain Res 85:185-222.
 • Kostović I, Judaš M, Kostović-Knežević Lj, Šimić G,  Delalle I, Chudy D, Šajin B, Petanjek Z (1991) Zagreb Research Collection of  human brains for developmental neurobiologists  and  clinical neuroscientists. Int J Dev Biol 35:215-230.
 • Kostović I, Štefulj-Fučić A, Mrzljak L, Jukić S,  Delalle  I (1991)  Prenatal and perinatal development of  the  somatostatin-immunoreactive  neurons in the human prefrontal cortex.  Neurosci Lett 124:153-156. CC
 • Kostović I, Judaš M (1991) Neuroscience in Yugoslavia. Trends Neurosci 14(5):171-175.
 • Marušić M, Hebrang A, Kostović I (1991) War in Yugoslavia (letter). British Medical Journal 303:997. CC
 • Kostović I, Marušić M (1991) Attacks on Croatia’s hospitals (letter). Lancet 338(8773):1018.
 • Mrzljak  L,  Uylings HBM, Kostović I,  Van  Eden  CG  (1992) Prenatal  development of neurons in the human prefrontal  cortex. II. A quantitative Golgi study. J Comp Neurol 316:485-496.
 • Kostović  I,  Petanjek  Z,  Judaš  M  (1993)  Early   areal differentiation  of the human cerebral cortex:  entorhinal  area. Hippocampus 3:447-458.
 • Šestan N, Kostović I (1994) Histochemical localization of nitric oxide synthase in the CNS. Trends Neurosci  17(3):105-106.
 • Strinović  D, Škavić J, Kostović I, Henigsberg N,  Judaš  M, Clark D (1994) Identification of war victims in Croatia. Med  Sci Law 34(3):207-212. CC
 • Kostović I, Judaš M, Petanjek Z, Šimić G (1995) Ontogenesis of goal-directed behavior:  anatomo-functional considerations. Internat J Psychophysiol 19:85-102.
 • Letinić  K,  Kostović  I  (1996)  Transient   patterns   of  calbindin-D28k  expression  in the developing  striatum  of  man. Neurosci Lett 220:211-214. CC
 • Letinić K, Kostović I (1996) Transient neuronal population of the   internal   capsule in the developing   human   cerebrum. NeuroReport 7:2159-2162.
 • Letinić K, Kostović I (1997) Transient fetal structure, the gangliothalamic body, connects telencephalic germinal zone with all thalamic regions in the developing human brain. J Comp Neurol 381:1-23.
 • Šimić G, Kostović I, Winblad B, Bogdanović N  (1997)  Volume and  number  of  neurons of the human  hippocampal  formation  in normal aging and Alzheimer’s disease. J Comp Neurol 379:482-494. CC
 • Delalle I, Evers P, Kostović I, Uylings HBM (1997) Laminar distribution of neuropeptide Y-immunoreactive neurons in human prefrontal cortex during development. J Comp Neurol  379:515-522.
 • Letinić  K,  Kostović  I  (1998)  Postnatal  development  of  calcium-binding  proteins calbindin  and  parvalbumin  in  human visual cortex. Cereb Cortex 8(7):660-669.
 • Letinić  K, Heffer-Lauc M, Rosner H, Kostović  I  (1998)  C- pathway  polysialogangliosides are transiently expressed  in  the human cerebrum during fetal development. Neuroscience 86(1):1-5.
 • Judaš M, Šestan N, Kostović I (1999) Nitrinergic neurons in the developing  and  adult human  telencephalon:  transient  and permanent patterns of expression in comparison to other  mammals. Microscopy Research and Technique 45(6):401-419.
 • Šimić G, Mrzljak L, Fučić A, Winblad B, Lovrić H, Kostović  I (1999)  Nucleus  subputaminalis (Ayala):  the  still  disregarded magnocellular  component  of  the basal forebrain  may  be  human specific   and   connected  with  the   cortical   speech   area. Neuroscience 89(1):73-89.
 • Šimić G, Šešo-Šimić D, Lucassen PJ; Islam A, Krsnik Ž, Cviko A, Jelašić D, Barišić N, Winblad B, Kostović I, Krušlin B (2000) Ultrastructural analysis and TUNEL demonstrate motor neuron apoptosis in Werdnig-Hoffman disease. J Neuropathol Exp Neurol 59(5):398-407.
 • Šimić G, Lucassen PJ, Krsnik Ž, Krušlin B, Kostović I, Winblad B, Bogdanović N (2000) NOS expression in reactive astrocytes correlates with increased cell death related DNA damage in the hippocampus and entorhinal cortex in Alzheimer’s disease. Exp Neurol 165(1):12-26.
 • Kostović I, Judaš M (2002) Correlation between the sequential ingrowth of afferents and transient patterns of cortical lamination in preterm infants. The Anatomical Record 267:1-6.
 • Kostović I, Judaš M, Radoš M, Hrabač P (2002) Laminar organization of the human fetal cerebrum revealed by histochemical markers and magnetic resonance imaging. Cerebral Cortex 12:536-544.
 • Kostović I, Rašin MR, Petanjek Z, Judaš M (2002) Morphological characteristics of the cells in the subcallosal zone (nucleus septohippocampalis) of the human fetus. Neuroembryology 1:97-104.
 • Kostović I, Judaš M (2002) The role of the subplate zone in the structural plasticity of the developing human cerebral cortex. Neuroembryology 1:145-153.
 • Chan WY, Kostovic I, Takashima S, Feldhaus C, Stoltenburg-Didinger G, Verney C, Yew D, Ulfig N (2002) Normal and abnormal development of the human cerebral cortex. Neuroembryology 1:78-90.
 • Vukšić M, Petanjek Z, Rašin MR, Kostović I (2002) Perinatal growth of prefrontal layer III pyramids in Down syndrome. Pediatr Neurol 27(1):36-38.
 • Judaš M, Rašin MR, Krušlin B, Kostović K, Jukić D, Petanjek Z, Kostović I (2003) Dendritic overgrowth and alterations in laminar phenotypes of neocortical neurons in the newborn with semilobar holoprosencephaly. Brain & Development 25:32-39.
 • Šimić G, Bexheti S, Kelović Z, Kos M, Grbić K, Hof PR, Kostović I (2005) Hemispheric asymmetry, modular variability and age-related changes in the human entorhinal cortex. Neuroscience 130 (4):911-925.
 • Kostović I, Jovanov-Milošević N, Krsnik Ž, Petanjek Z, Judaš M (2004) Laminar organization of the marginal zone in the human fetal cortex. Neuroembryology 3:19-26.
 • Judaš M, Radoš M, Jovanov-Milošević N, Hrabač P, Štern-Padovan R, Kostović I (2005) Structural, immunocytochemical, and MR imaging properties of periventricular crossroads of growing cortical pathways in preterm infants. AJNR Am J Neuroradiol 26:2671-2784.
 • Radoš M, Judaš M, Kostović I (2005) In vitro MRI of brain development, EJR European Journal of Radiology, 57:187-198
 • Boban M, Kostovic I, Simic G (2005) Nucleus subputaminalis: neglected part of basal nucleus of Meynert, , Brain 129: E42; author reply E43
 • Kostović I, Judaš M (2006) Prolonged coexistence of transient and permanent circuitry elements in the   developing cerebral cortex of fetuses and preterm infants, DCMN Developmental Medicine and Child Neurology vol 48: 388-393
 • Jovanov-Milosevic, Benjak V, Kostovic I (2006) Transient cellular structures in developing corpus callosum of the   human brain, Coll. Antropol 30(2):375-381
 • Kostovic I, Jovanov-Milosevic N (2006) The development of cerebral connections during the first 20-45 weeks’ gestation. Seminars in Fetal & Neonatal Medicine 11(6):415-22
 • Petanjek Z, Judas M, Kostovic I, Uylings HB. (2007) Lifespan Alterations of Basal Dendritic Trees of Pyramidal Neurons in the Human Prefrontal Cortex: A Layer-Specific Pattern. Cereb Cortex. 18 (4):915-929.
 • Kostovic I, Judas M (2007) Transient patterns of cortical lamination during prenatal life: Do they have implications for treatment?, Neuroscience and Biobehavioral Reviews 31(8): 1156-1168
 • Kostovic I, Jovanov-Milosevic N (2008) Subplate zone of the human brain: historical perspective and new concepts, Coll. Antropol 32(2):3-8
 • Vuksic M, Rados M, Kostovic I (2008) Structural basis of developmental plasticity in the corticostratial system, Coll. Antropol 32(2): 155-159
 • Petanjek Z, Dujmović A, Kostović I, Esclapez M. (2008) Distinct origin of GABA-ergic neurons in forebrain of man, nonhuman primates and lower mammals. Coll Antropol 32 Suppl 1:9-17. Review.
 • Ayoub AE, Kostovic I. (2009) New horizons for the subplate zone and its pioneering neurons. Cereb Cortex 19(8):1705-7
 • Jovanov-Milosević N, Culjat M, Kostović I (2009). Growth of the human corpus callosum: modular and laminar morphogenetic zones. Front Neuroanat. 3:6. doi: 10.3389/neuro.05.006.2009.
 • Kostović I, Vasung L (2009) Insights from in vitro fetal magnetic resonance imaging of cerebral development. Semin Perinatol 33:220-33
 • Simic G, Stanić G, Mladinov M, Jovanov-Milosevic N, Kostovic I, Hof PR.(2009) Annotation – Does Alzheimer’s disease begin in the brainstem? Neuropathol Appl Neurobiol. 35(6):532-54
 • Petanjek Z, Kostovic I, Esclapez M (2009) Primate-specific origins and migration of cortical GABAergic neurons. Front Neuroanat. 3:26
 • Kostovic I, Judas M (2010) The development of the subplaate and thalamocortical connections in the human fetal brain. Acta Paediatr. 99(8):1119-27
 • Defelipe J, Fields RD, Hof PR, Höistad M, Kostovic I, Meyer G, Rockland KS (2010) Cortical white matter: beyond the pale remarks; main conclusions and discussion. Front Neuroanat. 4:4
 • Cosic K, Popovic S, Kostovic I, Judas M (2010) Virtual reality aaptove stimulation of limbic networks in the mental readiness training. Stud Health Technol Inform 154:14-9
 • Vasung L, Huang H, Jovanov-Milosevic N, Pletikos M, Mori S, Kostovic I (2010) Development of axonal pathways in the human fetal fronto-limbic brain: histochemical characterization and diffusion tensor imaging. J Anat 217:400-417
 • Jovanov-Milosevic N, Petanjek Z, Petrovic D, Judas M, Kostovic I (2010) Morphology, moleculat phenotypes and distribution of neurons in developing human corpus callosum. E J Neurosci 32: 1423-1432
 • Kostović I, Judaš M, Sedmak G. (2010) Developmental history of the subplate zone, subplate neurons and interstitial white matter neurons: relevance for schizophrenia. Int J Dev Neurosci. 217 400-417
 • Vasung L, Jovanov-Milošević N, Pletikos M, Mori S, Judaš M, Kostović I. (2010) Prominent periventricular fibre system related to ganglionic eminence and striatum in the human fetal cerebrum. Brain Struct Funct. 2011 Jan; 215(3-4):237-53. doi: 10.1007/s00429-010-0279-4. Epub 2010 Oct 15.
 • Judas M, Petanjek Z, Kostović I. (2011) Jelena Krmpotić-Nemanić (1921-2008): contributions to human neuroanatomy. Coll Antropol. 35 Suppl 1:345-9.
 • Judaš M, Šimić G, Petanjek Z, Jovanov-Milošević N, Pletikos M, Vasung L, Vukšić M, Kostović I. (2011) The Zagreb Collection of human brains: a unique, versatile, but underexploited resource for the neuroscience community Ann N Y Acad Sci.;1225 Suppl 1:E105-30. doi: 10.1111/j.1749-6632.2011.05993.x. Review.
 • Petanjek Z, Judaš M, Šimić G, Rašin MR, Uylings HBM, Rakic P, Kostovic I:  „Extraordinary neoteny of synaptic spines in the human prefrontal cortex“ , Proceedings of the National academy of Sciences 2011. 108(32):13281-6
 • Bregant T, Rados M, Derganc M, Neubauer D, Kostovic I. (2011) Pineal cysts – a benign consequence of mild hypoxia in a near-term brain? Neuro Endocrinol Lett. 2011;32(5):663-6.
 • Huang H, Jeon T, Sedmak G, Pletikos M, Vasung L, Xu X, Yarowsky P, Richards LJ, Kostovic I, Sestan N, Mori S. (2012) Coupling Diffusion Imaging with Histological and Gene Expression Analysis to Examine the Dynamics of Cortical Areas across the Fetal Period of Human Brain Development. Cereb Cortex. 2013 Nov;23(11):2620-31. doi: 10.1093/cercor/bhs241
 • Petanjek Z, Kostović I.(2012) Epigenetic regulation of fetal brain development and neurocognitive outcome. Proc Natl Acad Sci U S A.;109(28):11062-3. doi: 10.1073/pnas.1208085109.
 • Kwan KY, Lam MM, Johnson MB, Dube U, Shim S, Rašin MR, Sousa AM, Fertuzinhos S, Chen JG, Arellano JI, Chan DW, Pletikos M, Vasung L, Rowitch DH, Huang EJ, Schwartz ML, Willemsen R, Oostra BA, Rakic P, Heffer M, Kostović I, Judaš M, Sestan N. (2012) Species-dependent posttranscriptional regulation of NOS1 by FMRP in the developing cerebral cortex. Cell. 11;149(4):899-911. doi: 10.1016/j.cell.2012.02.060.
 • Kostović I, Jovanov-Milošević N, Radoš M, Sedmak G, Benjak V, Kostović-Srzentić M, Vasung L, Culjat M, Radoš M, Hüppi P, Judaš M. (2012) Perinatal and early postnatal reorganization of the subplate and related cellular compartments in the human cerebral wall as revealed by histological and MRI approaches. Brain Struct Funct. 2014 Jan;219(1):231-53. doi: 10.1007/s00429-012-0496-0
 • Bregant T, Rados M, Vasung L, Derganc M, Evans AC, Neubauer D, Kostovic I.(2013) Region-specific reduction in brain volume in young adults with perinatal hypoxic-ischaemic encephalopathy. Eur J Paediatr Neurol. 2013 Nov;17(6):608-14. doi: 10.1016/j.ejpn.2013.05.005.
 • Judaš M, Sedmak G, Kostović I.(2013) The significance of the subplate for evolution and developmental plasticity of the human brain. Front Hum Neurosci. 2013 Aug 2;7:423. doi: 10.3389/fnhum.2013.00423. eCollection 2013.
 • Pogledic I, Kostovic I, Fallet-Bianco C, Adle-Biassette H, Gressen P, Verney C (2014) Involvement of the subplate zone in preterm infants with periventricular white matter injury. Brain Pathol. 2014 Mar;24(2):128-41. doi: 10.1111/bpa.12096. Epub 2014 Feb 18.
 • Kostović I, Kostović-Srzentić M, Benjak V, Jovanov-Milošević N, Radoš M. (2014) Developmental dynamics of radial vulnerability in the cerebral compartments in preterm infants and neonates. Front Neurol. 2014 Jul 29;5:139. doi: 10.3389/fneur.2014.00139. eCollection 2014
 • Slade N, Zorić A, Horvat B, Vukšić M, Kostović I, Poljak L. Suppression of Smad-1 mRNA expression level by Smad-2 likely control dichotomy of NF-?B and Smads mediated activation. Immunobiology. 2015 Jan;220(1):48-53. doi: 10.1016/j.imbio.2014.09.003. Epub 2014 Sep 16.
 • Kostović I, Sedmak G, Vukšić M, Judaš M.(2015) The Relevance of Human Fetal Subplate Zone for Developmental Neuropathology of Neuronal Migration Disorders and Cortical Dysplasia. CNS Neurosci Ther. 2015 Feb;21(2):74-82. doi: 10.1111/cns.12333
 • Jovanov Milošević N, Judaš M, Aronica E, Kostovic INeural ECM in laminar organization and connectivity development in healthy and diseased human brain. Prog Brain Res. 2014;214:159-78. doi: 10.1016/B978-0-444-63486-3.00007-4. Review
 • Vasung L, Lepage C, Radoš M, Pletikos M, Goldman JS, Richiardi J, Raguž M, Fischi-Gómez E, Karama S, Huppi PS, Evans AC, Kostovic IQuantitative and Qualitative Analysis of Transient Fetal Compartments during Prenatal Human Brain Development.Front Neuroanat. 2016 Feb 24;10:11. doi: 10.3389/fnana.2016.00011. eCollection 2016
 • Duque A, Krsnik Z, Kostović I, Rakic P. Secondary expansion of the transient subplate zone in the developing cerebrum of human and nonhuman primates. Proc Natl Acad Sci U S A. 2016 Aug 30;113(35):9892-7. doi: 10.1073/pnas.1610078113. Epub 2016 Aug 8.
 • Krsnik Ž, Majić V, Vasung L, Huang H, Kostović I. Growth of Thalamocortical Fibers to the Somatosensory Cortex in the Human Fetal Brain. Front Neurosci. 2017 Apr 27;11:233. doi: 10.3389/fnins.2017.00233. eCollection 2017
 • Vasung L, Raguz M, Kostovic I, Takahashi E. Spatiotemporal Relationship of Brain Pathways during Human Fetal Development Using High-Angular Resolution Diffusion MR Imaging and Histology. Front Neurosci. 2017 Jul 11;11:348. doi: 10.3389/fnins.2017.00348. eCollection 2017.
 • Charvet CJ, Šimić G, Kostović I, Knezović V, Vukšić M, Babić Leko M, Takahashi E, Sherwood CC, Wolfe MD, Finlay BL. Coevolution in the timing of GABAergic and pyramidal neuron maturation in primates. Proc Biol Sci. 2017 Aug 30;284(1861). pii: 20171169. doi: 10.1098/rspb.2017.1169
 • Žunić Išasegi I, Radoš M, Krsnik Ž, Radoš M, Benjak V, Kostović I. Interactive histogenesis of axonal strata and proliferative zones in the human fetal cerebral wall. Brain Struct Funct. 2018 Dec;223(9):3919-3943. doi: 10.1007/s00429-018-1721-2. Epub 2018 Aug 9
 • Kostović I, Išasegi IŽ, Krsnik Ž. Sublaminar organization of the human subplate: developmental changes in the distribution of neurons, glia, growing axons and extracellular matrix.
 • J. Anat. 2018 Dec 13. doi: 10.1111/joa.12920. [Epub ahead of print]
 • Kostović I, Sedmak G, Judaš M. Neural histology and neurogenesis of the human fetal and infant brain. Neuroimage. 2018 Dec 27. pii: S1053-8119(18)32187-6. doi: 10.1016/j.neuroimage.2018.12.043. [Epub ahead of print] Review
 • Hrabač P, Bosak A, Vukšić M, Judaš M, Kostović I, Krsnik Ž. The Zagreb Collection of human brains: entering the virtual world.Croat Med J. 2018 Dec 31;59(6):283-287
 • Molnár Z, Clowry GJ, Šestan N, Alzu’bi A, Bakken T, Hevner RF, Hüppi PS, Kostović I, Rakic P, Anton ES, Edwards D, Garcez P, Hoerder-Suabedissen A, Kriegstein A. New insights into the development of the human cerebral cortex. J Anat. 2019;235(3):432-451. doi:10.1111/joa.13055
 • Popovitchenko T, Park Y, Page NF, Luo X, Krsnik Z, Liu Y, Salamon I, Stephenson JD, Kraushar ML, Volk NL, Patel SM, Wijeratne HRS, Li D, Suthar KS, Wach A, Sun M, Arnold SJ, Akamatsu W, Okano H, Paillard L, Zhang H, Buyske S, Kostovic I, De Rubeis S, Hart RP, Rasin MR. Translational derepression of Elavl4 isoforms at their alternative 5′ UTRs determines neuronal development. Nat Commun. 2020;11(1):1674. Published 2020 Apr 3. doi:10.1038/s41467-020-15412-8
 • Carroll L, Braeutigam S, Dawes JM, Krsnik Z, Kostovic I, Coutinho E, Dewing JM, Horton CA, Gomez-Nicola D, Menassa DA. Autism Spectrum Disorders: Multiple Routes to, and Multiple Consequences of, Abnormal Synaptic Function and Connectivity [published online ahead of print, 2020 May 22]. Neuroscientist. 2020;1073858420921378. doi:10.1177/1073858420921378
 • Alić I, Goh PA, Murray A, Portelius E, Gkanatsiou E, Gough G, Mok KY, Koschut D, Brunmeir R, Yeap YJ, O’Brien NL, Groet J, Shao X, Havlicek S, Dunn NR, Kvartsberg H, Brinkmalm G, Hithersay R, Startin C, Hamburg S, Phillips M, Pervushin K, Turmaine M, Wallon D, Rovelet-Lecrux A, Soininen H, Volpi E, Martin JE, Foo JN, Becker DL, Rostagno A, Ghiso J, Krsnik Ž, Šimić G, Kostović I, Mitrečić D; LonDownS Consortium, Francis PT, Blennow K, Strydom A, Hardy J, Zetterberg H, Nižetić D. Patient-specific Alzheimer-like pathology in trisomy 21 cerebral organoids reveals BACE2 as a gene dose-sensitive AD suppressor in human brain [published online ahead of print, 2020 Jul 10]. Mol Psychiatry. 2020;10.1038/s41380-020-0806-5. doi:10.1038/s41380-020-0806-5
 • Kostović I. The enigmatic fetal subplate compartment forms an early tangential cortical nexus and provides the framework for construction of cortical connectivity [published online ahead of print, 2020 Jul 11]. Prog Neurobiol. 2020;101883. doi:10.1016/j.pneurobio.2020.101883

ODABRANA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 1. Štampalija A, Kostović I (1981) The laminar  organization  of the  superior  colliculus (SC) in the human fetus. In:  Huber  A, Klein  D (eds) Neurogenetics and  Neuroophthalmology.  Amsterdam: Elsevier/North-Holland Biomedical Press, pp. 107-110.
 2. Kostović I (1990) Zentralnervensystem. In: Hinrichsen KV  (ed) Humanembryologie   –  Lehrbuch  und  Atlas  der   vorgeburtlichen Entwicklung  des Menschen. Berlin-Heidelberg-New York:  Springer-Verlag, pp. 381-448.
 3. Kostović I, Judaš M (1992) Mass Killing and Genocide in Croatia 1991/92: A Book of Evidence. Zagreb: Hrvatska Sveučilišna Naklada.
 4. Kostović   I,  Petanjek  Z,  Delalle  I,  Judaš   M   (1992) Developmental  reorganization  of the  human  association  cortex during the perinatal and postnatal life. In: Kostović I,  Knežević S,  Spillich G, Wisniewski J (eds): Neurodevelopment, Aging,  and Cognition. Boston: Birkhäuser, pp. 3-17.
 5. Kostović I, Judaš M (1993) “Wer Glück hatte, wurde nachts durch Klopfen an der Tür geweckt”. Zusammenfassender Bericht über Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Genozid und “Ethnische Säuberung” im Krieg gegen Kroatien 1991/92. In: Zülch T (ed.) Ethnische Säuberung – Völkermord für Grossserbien. Eine Dokumentation der Gesselschaft für bedrohte Völker. Hamburg-Zürich: Sammlung Luchterhand, Flugschrift 5, Luchterhand Literatur-Verlag, pp. 47-55.
 6. Kostović I, Judaš M (1994) Prenatal and perinatal  development of the human cerebral cortex. In: Kurjak A, Chervenak FA (eds) The Fetus as a Patient: Advances in Diagnosis and Therapy. New  York-London: The Parthenon Publishing Group, pp. 35-55.
 7. Kostović  I,  Judaš  M (1995)  Prenatal  development  of  the cerebral  cortex.  In: Chervenak FA, Kurjak A, Comstock  CH  (eds) Ultrasound  and  the  Fetal  Brain  (Progress  in  Obstetric  and Gynecological Sonography Series). New York-London: The  Parthenon Publishing Group, pp. 1-26.
 8. Kostović I, editor (2003) Guidance Cues in the Developing Brain (Progress in Molecular and Subcellular Biology 32). Berlin: Springer-Verlag, 145 pp.
 9. Kostović I, Judaš M (2008) Maduracíon de las conexiones cerebrales y la conducta fetal. In: Carrera J.M, Kurjak A. (eds) Conducta fetal. Estudio ecográfico de la neurogia fetal. Barcelona: Elsevier Masson, pp 21-27
 10. Kostović, Ivica; Čuljat, Marko; Judaš, Miloš. (2008) Structure and Plasticity : Relation to Suicidality in Lowering Suicide Risk in Returning Troops : Wounds of War.  Wiederhold, Brenda K. (ed.). Amsterdam : IOS Press, 2008. pp. 23-32.
 11. Kostović, Ivica; Judaš, Miloš (2009) Maturation of Cerebral Connections and Fetal Behavior in Fetal Neurology Pooh, Ritsuko K ; Kurjak, Asim (eds..). New Delhi : Jaypee Brothers Medical Publishers, pp. 440-452.
 12. Kostović I., Judaš M. (2009) Early Development of Neuronal Circuitry of the Human Prefrontal Cortex in The Cognitive Neurosciences, 4th Edition, Cambridge-London MIT Press, 2009. Pp. 29-48.
 13. Kostovic I; Judas M (2015) Embryonic and Fetal Development of the Human Cerebral Cortex in Brain Mapping: An Encyclopedic Reference; Volume 2: Anatomy and Physiology, Systems. Elsevier 2015. Pp 167-175