Odbori HAZU

Odbore, koji mogu biti stalni ili privremeni, osniva Predsjedništvo HAZU kao svoja pomoćna tijela radi razmatranja određenih područja djelatnosti Akademije. Akademijini razredi mogu za rješavanje određenih pitanja iz svojeg djelokruga osnivati odbore.

Odbor za digitalnu transformaciju

Predsjednik odbora: akademik Sven Lončarić
Zamjenik predsjednika odbora: akademik Andrej Dujella

Predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, na svojoj 3. (293.) redovitoj sjednici, održanoj 27. ožujka 2024., donijelo je Odluku o osnivanju Odbora za digitalnu transformaciju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, u mandatnom razdoblju od 4 godine od dana imenovanja. Članovi Odbora su:

  • akademik Stjepan Ćosić
  • akademik Kažimir Hraste
  • prof. dr. sc. Vjera Katalinić, čl. suradnica
  • akademik Davor Miličić
  • akademik Ivan Petrović
  • akademik Mladen Obad Šćitaroci
  • akademik Goran Tribuson
  • akademik Igor Vlahović
  • akademik Mateo Žagar