Odbori HAZU

Odbore, koji mogu biti stalni ili privremeni, osniva Predsjedništvo HAZU kao svoja pomoćna tijela radi razmatranja određenih područja djelatnosti Akademije. Akademijini razredi mogu za rješavanje određenih pitanja iz svojeg djelokruga osnivati odbore.

Odbor za zaštitu dobara od nacionalnog interesa

Predsjednik Odbora: akademik Stjepan Damjanović

Potpredsjednik:

U sastavu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, osnovan je Odbor za zaštitu dobara od nacionalnog interesa Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, kao Akademijino stalno savjetodavno tijelo. Članovi Odbora:

  • akademik Gordan Družić
  • akademik Mislav Ježić
  • akademik Mladen Juračić
  • akademik Svetozar Musić
  • prof. dr. sc. Božo Skoko

 

Akademik Stjepan Damjanović imenovan je odlukom Predsjedništva HAZU predsjednikom Odbora za zaštitu dobara od nacionalnoga interesa na mandatno razdoblje od četiri godine počevši od 28. ožujka 2019.