Nagrade i natječaji

Odbor za Nagrade HAZU

Tajništvo Odbora:
Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10000 Zagreb
Tel. +385 01 4895 170
E-mail: kim@hazu.hr

Postupak za dodjelu nagrada pokreće Odbor za nagrade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti raspisivanjem natječaja svake godine u listopadu. U natječaju se objavljuju kriteriji i postupak predlaganja  te rok za dostavu prijedloga za nagrade. Nagrade se dodjeljuju svake godine 29. travnja prigodom Dana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, a sastoje se od plakete i povelje.


Skupština Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti na zasjedanjima 15. travnja 1993. i 29. lipnja 1993. donijela je Odluku o osnutku i dodjeli nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća. Tada je donesen i Pravilnik o postupku dodjeljivanja nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, a 20. prosinca 2010. godine Odluka o dopunama navedenog Pravilnika.

Pravilnik o radu Odbora za nagrade HAZU Pročišćeni tekst 17.04.2019.


Predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, na svojoj 1. (282.) redovitoj sjednici, održanoj 25. siječnja 2023., prihvatilo je prijedloge Akademijinih razreda za sastav Odbora za nagrade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, te su za mandatno razdoblje od četiri godine, počevši od 26. veljače 2023., imenovani:

  • akademik Josip Madić, predsjednik Odbora za nagrade
  • akademkinja Nela Lonza, članica Odbora
  • akademik Marko Tadić, član Odbora
  • akademik Mario Šlaus, član Odbora
  • akademkinja Silvana Vranić, članica Odbora
  • akademkinja Sibila Petlevski, članica Odbora
  • akademik Igor Fisković, član Odbora
  • akademkinja Koraljka Kos, članica Odbora
  • akademik Ivan Petrović, član Odbora

Navigacija

Pretraga objavljenih natječaja