Odbori HAZU

Odbore, koji mogu biti stalni ili privremeni, osniva Predsjedništvo HAZU kao svoja pomoćna tijela radi razmatranja određenih područja djelatnosti Akademije. Akademijini razredi mogu za rješavanje određenih pitanja iz svojeg djelokruga osnivati odbore.

Odbor za imovinu

Predsjednik Odbora: akademik Dario Vretenar
Zamjenik predsjednika Odbora: akademik Mladen Obad Šćitaroci

Predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, na svojoj 6. (287.) redovitoj sjednici, održanoj 5. srpnja 2023., na prijedlog Uprave Hrvatske akademije, imenovalo je predsjednika, zamjenika predsjednika i članove Odbora za imovinu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, do kraja obnove Akademijinih zgrada stradalih u potresima 2020., kako slijedi:

  • predsjednik Odbora: akademik Dario Vretenar, glavni tajnik Akademije;
  • zamjenik predsjednika Odbora: akademik Mladen Obad Šćitaroci, tajnik Razreda za likovne umjetnosti;
  • članovi Odbora: Sara-Sanela Butorac, dipl. iur., tajnik Akademije
  • pomoćnice Akademijinog tajnika: Dajana Županić Jaković, d.i.a, Ljubica Petrović, dipl. oec. i Alenka Smrečki, dipl. iur.