Odbori HAZU

Odbore, koji mogu biti stalni ili privremeni, osniva Predsjedništvo HAZU kao svoja pomoćna tijela radi razmatranja određenih područja djelatnosti Akademije. Akademijini razredi mogu za rješavanje određenih pitanja iz svojeg djelokruga osnivati odbore.

Odbor za koordinaciju rada znanstvenoistraživačkih i umjetničko-galerijskih jedinica

ČLANOVI KOORDINACIJSKOGA ODBORA

akademik Dario VRETENAR, glavni tajnik Akademije

akademkinja Mirna ŠITUM

akademik Mladen OBAD ŠĆITAROCI, tajnik Razreda za likovne umjetnosti

Predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti na svojoj 6. (287.) redovitoj sjednici, održanoj 5. srpnja 2023., na prijedlog Uprave Hrvatske akademije, imenovalo je članove Odbora na mandatno razdoblje od 4 godine, počevši od 5. srpnja 2023.