Odbori HAZU

Odbore, koji mogu biti stalni ili privremeni, osniva Predsjedništvo HAZU kao svoja pomoćna tijela radi razmatranja određenih područja djelatnosti Akademije. Akademijini razredi mogu za rješavanje određenih pitanja iz svojeg djelokruga osnivati odbore.

Odbor za koordinaciju rada znanstvenoistraživačkih i umjetničko-galerijskih jedinica

ČLANOVI KOORDINACIJSKOGA ODBORA

Predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti na svojoj 5. (250.), održanoj 29. svibnja 2019., na prijedlog Uprave imenovalo je Odbor za koordinaciju rada znanstvenoistraživačkih i muzejsko-galerijskih jedinica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, u sastavu:

– akademik Dario VRETENAR, glavni tajnik Akademije

– akademkinja Mirna ŠITUM

– akademik Mladen OBAD ŠĆITAROCI, tajnik Razreda za likovne umjetnosti.

Odbor je imenovan na razdoblje od četiri godine, počevši od 29. svibnja 2019.


Povijest: Predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti suglasilo se (na svojoj 7. /177./ redovitoj sjednici održanoj 27. rujna 2011.) s prijedlogom Uprave Akademije o osnivanju Vijeća i Odbora za koordinaciju rada znanstvenoistraživačkih i umjetničko-galerijskih jedinica.

Odbor za koordinaciju rada znanstvenoistraživačkih i umjetničko-galerijskih jedinica u skladu s navedenom odlukom Predsjedništva i dopisom broj 10-103/40-2011. od 28. rujna 2011. djeluje kao pomoćno tijelo Uprave Akademije u sastavu: akademik Vlatko Silobrčić, predsjednik Odbora, i akademici Stjepan Damjanović, Leo Klasinc (odluka 27. svibnja 2015.), Nikša Stančić i Mirko Zelić, članovi. Predsjednik Odbora, akademik Silobrčić, 2018. podnio je ostavku na na dužnost predsjednika Koordinacijskoga odbora.

Predsjednik Odbora (2011.-2018.): akademik Vlatko SILOBRČIĆ. Članovi Odbora: akademik Stjepan DAMJANOVIĆ. akademik Leo KLASINC, akademik Nikša STANČIĆ, akademik Mirko ZELIĆ.

Tajnik Odbora: savj. Dobriša Skok, mag iur. (4895 165)