Odbori HAZU

Odbore, koji mogu biti stalni ili privremeni, osniva Predsjedništvo HAZU kao svoja pomoćna tijela radi razmatranja određenih područja djelatnosti Akademije. Akademijini razredi mogu za rješavanje određenih pitanja iz svojeg djelokruga osnivati odbore.

Odbor za koordinaciju rada znanstvenoistraživačkih i umjetničko-galerijskih jedinica

ČLANOVI KOORDINACIJSKOGA ODBORA

akademik Dario VRETENAR, glavni tajnik Akademije

akademkinja Mirna ŠITUM

akademik Mladen OBAD ŠĆITAROCI, tajnik Razreda za likovne umjetnosti

Predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti na svojoj 5. (250.), održanoj 29. svibnja 2019., na prijedlog Uprave imenovalo je članove Odbora za koordinaciju rada znanstvenoistraživačkih i muzejsko-galerijskih jedinica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, na razdoblje od četiri godine, počevši od 29. svibnja 2019.

Tajnik Odbora:
sav. Dobriša Skok, dipl. iur.
E-mail: dskok@hazu.hr
Tel: +385 01 4895 165
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zrinski trg 11, 10000 Zagreb