Misija / Strateški plan

 

VIZIJA Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti je hrvatsko društvo znanja i znanosti.

MISIJA Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti je uključivanje hrvatske znanosti u europske i svjetske tokove znanosti, trajnim poticanjem i sustavnim povećanjem ulaganja iz državnog proračuna i drugih izvora u istraživanja i razvoj znanosti, te briga o hrvatskoj kulturnoj baštini i njezinoj afirmaciji u svijetu, kao bitnih čimbenika duhovnog, gospodarskog, političkog i sveopćeg napretka Hrvatske.

Strateški plan Akademije

Predsjedništvo HAZU imenovalo je akademika Davora Miličića, potpredsjednika HAZU, predsjednikom Radne skupine za izradu Strateškoga plana razvoja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 2020.-2024.

 

Strateški plan razvoja

Strateški plan razvoja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za razdoblje 2016. – 2020.

Odluka o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu strateškog plana i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranim u Financijskom planu HAZU za 2020.

Radna skupina za izradu Strateškoga plana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za razdoblje 2020.-2024.