Odbori HAZU

Odbore, koji mogu biti stalni ili privremeni, osniva Predsjedništvo HAZU kao svoja pomoćna tijela radi razmatranja određenih područja djelatnosti Akademije. Akademijini razredi mogu za rješavanje određenih pitanja iz svojeg djelokruga osnivati odbore.

Odbor za nagrade

Tajništvo Odbora: Kim Sombolac
Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10000 Zagreb
Tel. +385 01 4895 170
E-mail: kim@hazu.hr


Skupština Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti na zasjedanjima 15. travnja 1993. i 29. lipnja 1993. donijela je Odluku o osnutku i dodjeli nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća. Tada je donesen i Pravilnik o postupku dodjeljivanja nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, a 20. prosinca 2010. godine Odluka o dopunama navedenog Pravilnika.

Postupak za dodjelu nagrada pokreće Odbor za nagrade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti raspisivanjem natječaja svake godine u listopadu. U natječaju se objavljuju kriteriji i postupak predlaganja, te rok za dostavu prijedloga za nagrade. Nagrade se dodjeljuju svake godine 29. travnja prigodom Dana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, a sastoje se od plakete i povelje.

DOBITNICI NAGRADE HAZU


Predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, na svojoj 1. (282.) redovitoj sjednici, održanoj 25. siječnja 2023., prihvatilo je prijedloge Akademijinih razreda za sastav Odbora za nagrade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti  te su za iduće mandatno razdoblje od četiri godine, počevši od 26. veljače 2023., imenovani:
  1. akademik Josip Madić, predsjednik i član Odbora za nagrade
  2. akademkinja Nela Lonza
  3. akademik Marko Tadić, član Odbora
  4. akademik Mario Šlaus, član Odbora
  5. akademkinja Silvana Vranić, članica Odbora
  6. akademkinja Sibila Petlevski, članica Odbora
  7. akademik Igor Fisković, član Odbora
  8. akademkinja Koraljka Kos, članica Odbora
  9. akademik Ivan Petrović, član Odbora

 


Pravilnik o radu Odbora za nagrade HAZU Pročišćeni tekst 17.04.2019.