Odbori HAZU

Odbore, koji mogu biti stalni ili privremeni, osniva Predsjedništvo HAZU kao svoja pomoćna tijela radi razmatranja određenih područja djelatnosti Akademije. Akademijini razredi mogu za rješavanje određenih pitanja iz svojeg djelokruga osnivati odbore.

Odbor za nagrade

Tajništvo Odbora:
Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10000 Zagreb
Tel. +385 01 4895 170
E-mail: kim@hazu.hr


Skupština Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti na zasjedanjima 15. travnja 1993. i 29. lipnja 1993. donijela je Odluku o osnutku i dodjeli nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća. Tada je donesen i Pravilnik o postupku dodjeljivanja nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, a 20. prosinca 2010. godine Odluka o dopunama navedenog Pravilnika.

Postupak za dodjelu nagrada pokreće Odbor za nagrade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti raspisivanjem natječaja svake godine u listopadu. U natječaju se objavljuju kriteriji i postupak predlaganja, te rok za dostavu prijedloga za nagrade. Nagrade se dodjeljuju svake godine 29. travnja prigodom Dana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, a sastoje se od plakete i povelje.

DOBITNICI NAGRADE HAZU


Predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, na svojoj 1. (246.) redovitoj sjednici, održanoj 30. siječnja 2019., prihvatilo je prijedloge  Akademijinih razreda za sastav Odbora za nagrade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, te su za iduće mandatno razdoblje od četiri godine imenovani:
  1. akademkinja Koraljka Kos, predsjednicom Odbora za nagrade * (do 30. rujna 2020.);
  2. akademik Dragutin Feletar, član Odbora;
  3. akademik Marko Tadić, član Odbora;
  4. akademik Josip Madić, član Odbora; (od 30. rujna 2020. predsjednik Odbora za nagrade)
  5. akademkinja Anica Nazor, članica Odbora;
  6. akademik Zvonimir Mrkonjić, član Odbora;
  7. akademik Igor Fisković, član Odbora;
  8. akademik Božo Udovičić, član Odbora;
  9. akademik Stjepan Gamulin, član Odbora (od 26. svibnja 2021. do 25. veljače 2023.)

Odlukom Predsjedništva HAZU akademkinja Koraljka Kos (na vlastiti zahtjev) razriješena je dužnosti predsjednice Odbora za nagrade HAZU 30. rujna 2020.

Odlukom Predsjedništva HAZU akademik Josip Madić  imenovan je predsjednikom Odbora za nagrade HAZU u mandatnom razdoblju od 4 godine počevši od 30. rujna 2020.

Odlukom Predsjedništva HAZU akademik Stjepan Gamulin imenovan je članom Odbora za nagrade HAZU na razdoblje od 26. svibnja 2021. do 25. veljače 2023., odnosno do kraja tekućeg mandata sastava Odbora za nagrade imenovanog na 1. (264.) redovitoj sjednici Predsjedništva Akademije održanoj 30. siječnja 2019.


Pravilnik o radu Odbora za nagrade HAZU Pročišćeni tekst 17.04.2019.