Razredi HAZU

Razredi su nosioci Akademijinih zadataka. Radni sastav razredā čine redoviti članovi, a u širi sastav ulaze i dopisni članovi i članovi suradnici.

Frame 15

Razred za
društvene znanosti

Razred za društvene znanosti obuhvaća povijesne znanosti, etnologiju, arheologiju, pravne znanosti, sociologiju, politologiju, filozofiju, gospodarske znanosti i demografiju.
Saznaj više
Frame 16

Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti

U području matematike istraživanja se odnose na zasnivanje matematike, elementarnu i višedimenzionalnu geometriju i topologiju, osobito teoriju dimenzije, teoriju oblika i teoriju homologije.
Saznaj više
Frame 17

Razred za
prirodne znanosti

Razred za prirodne znanosti u svom sastavu ima dvije skupine znanosti, biološke i geološke, koje pokrivaju širok krug djelatnosti.
Saznaj više
Frame 18

Razred za
medicinske znanosti

Djelatnost Razreda za medicinske znanosti odvija se preko samostalnoga istraživačkoga rada članova u okviru Razreda ili njegovih odbora. Iz imena odbora proizlazi i sadržaj njihova djelokruga rada.
Saznaj više
Frame 19

Razred za
filološke znanosti

Filološke se znanosti vezuju za sam početak Akademijine djelatnosti, jer je svrha Akademije “da skrbi o proučavanju jezika i književnosti”. Razred je na toj temeljnoj Akademijinoj obvezi radio trajno.
Saznaj više
Frame 20

Razred za
književnost

Razred za književnost, u čijem je sastavu Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe, istodobno proučava i objavljuje hrvatsku književnost od njezinih početaka do danas.
Saznaj više
Frame 21

Razred za
likovne umjetnosti

Razred za likovne umjetnosti u svom djelovanju posvećuje posebnu pažnju razmatranju i rješavanju umjetničke, znanstvene i kulturne tematike uključene u osnovni program djelatnosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
Saznaj više
Frame 22

Razred za glazbenu umjetnost i muzikologiju

Razred za glazbenu umjetnost i muzikologiju po svojem dvostranom profilu ima u središtu svoga djelovanja: promicanje i publiciranje glazbenih djela hrvatskih skladatelja i znanstveno proučavanje, analizu i vrednovanje hrvatske glazbene baštine.
Saznaj više
Frame 23

Razred za
tehničke znanosti

Istraživačku djelatnost članovi Razreda za tehničke znanosti provode u okviru akademijinih znanstvenih vijeća, zavoda i odbora te u matičnim ustanovama – fakultetima sveučilišta u Osijeku, Rijeci, Splitu i Zagrebu.
Saznaj više