Razredi HAZU

Razredi su nosioci Akademijinih zadataka. Radni sastav razredā čine redoviti članovi, a u širi sastav ulaze i dopisni članovi i članovi suradnici.

I. Razred za društvene znanosti

Tajnik: akademik Gordan Družić
Zamjenik tajnika: akademik Branko Despot

Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10000 Zagreb
Telefon: +385 01 4895 169
Centrala: +385 01 4895 111
E-mail: zmuhek@hazu.hr


Razred za društvene znanosti obuhvaća povijesne znanosti, etnologiju, arheologiju, pravne znanosti, sociologiju, politologiju, filozofiju, gospodarske znanosti i demografiju.

Istraživački rad organiziran je u istraživačkim jedinicama: u Zavodu za povijesne i društvene znanosti u Zagrebu (i njegovim odsjecima: za povijesne znanosti, arheologiju, etnologiju, za ekonomska istraživanja); u Zavodu za povijesne znanosti u Rijeci, Puli, Zadru i Dubrovniku; u Jadranskom zavodu u Zagrebu; u Kabinetu za pravne, političke i sociološke znanosti „Juraj Križanić” u Zagrebu te u interdisciplinarnim zavodima: Zavodu za znanstveni i umjetnički rad u Splitu; Zavodu za znanstveni rad u Osijeku te u Zavodu za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru.

U sklopu Razreda djeluju i znanstvena vijeća HAZU: Znanstveno vijeće za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava, Znanstveno vijeće za mir i ljudska prava, Znanstveno vijeće za ekonomska istraživanja i hrvatsko-gospodarstvo i Znanstveno vijeće za istraživanje odnosa Hrvatske i europskog jugoistoka.

Od svih Akademijinih razreda Razred za društvene znanosti ostvaruje najveću nakladničku aktivnost (oko trećine svih publikacija objavljenih u izdanju HAZU).

U Razredu su od njegova postojanja sudjelovali i osobito istaknuti članovi na području povijesnih, pravnih, filozofskih i gospodarskih znanosti: Franjo Rački, Tadija Smičiklas, Vjekoslav Klaić, Grga Novak, Albert Bazala, Baltazar Bogišić, Fran Vrbanić, Mijo Mirković, Juraj Andrassy, Eugen Pusić, Jakov Sirotković, Franjo Tuđman, Dušan Bilandžić, Josip Županov, Vladimir Ibler i Vladimir Stipetić, kao i dopisni članovi – nobelovci: Ian Tinbergen i Herbert Simon te fra Bonaventura Duda.