Odbori HAZU

Odbore, koji mogu biti stalni ili privremeni, osniva Predsjedništvo HAZU kao svoja pomoćna tijela radi razmatranja određenih područja djelatnosti Akademije. Akademijini razredi mogu za rješavanje određenih pitanja iz svojeg djelokruga osnivati odbore.

Odbor za primijenjenu genomiku

Predsjednik Odbora: akademik Stjepan Gamulin

E-mail: genomika-hazu@hazu.hr

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
ODBOR ZA PRIMIJENJENU GENOMIKU

ČLANOVI ODBORA

 1. Akademik Stjepan Gamulin, Razred za prirodne znanosti, predsjednik Odbora
 2. Akademik Vladimir Paar, Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti, član Odbora
 3. Akademik Nikola Ljubešić, Razred za prirodne znanosti, član Odbora
 4. Akademkinja Sibila Jelaska, Razred za tehničke znanosti, članica Odbora
 5. Akademik Slobodan Vukičević, Razred za medicinske znanosti, član Odbora
 6. Alemka Markotić, članica Odbora
 7. Prof. dr. se. Nina Canki Klain, članica Odbora
 8. Prof. dr. se. Vesna Kušec, članica Odbora
 9. Prof. dr. se. Dragan Primorac, član Odbora
 10. Prof. dr. se. Anita Slavica, članica Odbora
 11. Prof. dr. se. Đurđica Ugarković, članica Odbora
 12. Prof. dr. se. Gordan Lauc, član Odbora
 13. Prof. dr. se. Jadranka Sertić, članica Odbora
 14. Doc. dr. sc. Filip Sedlić, član Odbora

 

Pedsjedništvo HAZU je 25. travnja 2018. potvrdilo prijedlog Razreda za prirodne znanosti o imenovanju predsjednika i članova Odbora za primijenjenu genomiku.

Predsjedništvo HAZU podržalo je prijedlog Odbora za izradu dokumenta. “Strategija razvoja primijenjene genomike u Republici Hrvatskoj“.

 


 

RAD ODBORA

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti osnovala je Odbor za primijenjenu genomiku u cilju promicanja primjene genomike u nas. Opširnije o ciljevima rada Odbora vidi poveznicu Odbor.

Prvi korak u radu Odbora je utvrđivanje stanja glede genomike i njene primjene u svim vidovima u nas.
U tom smislu Odbor je tijekom prošle godine proveo anketu o stanju primijenjene genomike u nas.
Odlučili smo se na ovoj stranici objaviti odgovore sudionika koji su to dozvolili da bi tako potakli bolju informiranost  i suradnju u genomici u nas. (poveznice: anketa sažetakanketa odgovorianketa oprema)
Stranica je otvorena za suradnju.

 • Molimo sudionike ankete koji nisu odgovorili da li dozvoljavaju objavu svojih odgovora da to učine i tako obogate ovu stranicu.
 • Molimo sve koji se žele priključiti anketi da ispune i pošalju upitnik (poveznica upitnik).
 • Molimo sve koji imaju prijedloge ili komentare da ih pošalju.
 • Prihvaćamo  samo priloge s navedenim imenom i prezimenom, akademskim naslovom i adresom   pošiljaoca. Anonimne priloge ne prihvaćamo.

Priloge ćemo nakon recenzije objaviti na ovoj stranici s imenom, prezimenom, akademskim naslovom i adresom autora.
Molimo da priloge šaljete na adresu genomika-hazu@hazu.hr

Predsjednik Odbora
Akademik Stjepan Gamulin 


22.01.2024. Okrugli stol Strategija razvoja primijenjene genomike u Hrvatskoj

Odbor za primijenjenu genomiku Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti organizirao je 22. siječnja 2024. u dvorani Knjižnice HAZU okrugli stol na temu Strategija razvoja primijenjene genomike u Hrvatskoj. Moderator i organizator okruglog stola bio je akademik Stjepan Gamulin predsjednik Odbora za primijenjenu genomiku HAZU.

Tekst Strategije je dostupan na mrežnoj stranici HAZU – Izjave HAZU

Rasprava se vodila na temelju uvodnih izlaganja koja su održali:

 

 


     11.11. 2021. E-znanstveni sastanak Eksposom – endogeni i egzogeni čimbenici zdravlja i bolesti

Odbor za primijenjenu genomiku Razreda za prirodne znanosti  Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti organizirao je online znanstveni sastanak Eksposom – endogeni i egzogeni čimbenici zdravlja i bolesti” u četvrtak, 11. studenog  2021. Svrha sastanka bila je prikazati interakciju eksposoma, integralnih čimbenika zdravlja i bolesti, kojima je čovjek izložen od začeća do smrti)  i genoma. Eksposom obuhvaća sve čimbenike okoliša, fizikalne, kemijske, biološke i socijalne kojima je čovjek izložen  i na koje se u interakciji s genomom prilagođava odgovarajućim fenotipom. U interakciji nasljednih i stečenih osobina sa stalno promjenjivim eksposomom fenotip je stalno promjenjiv u širokoj lepezi od zdravlja do bolesti. Na gotovo sve sastavnice eksposoma mogu djelovati klimatske promjene, što u projekciji globalnog i lokalnog zdravlja ima izuzetno važno značenje.

Voditelji sastanka: prof. dr. sc. Jadranka Sertić, akademik Stjepan Gamulin

Snimka sastanka

Poziv / Program

PREZENTACIJE PREDAVAČA NA ZNANSTVENOM SASTANKU:

Akademik Stjepan Gamulin, Eksposom, zdravlje i bolest

Akademkinja Vida Demarin, Psihoneuroendokrinoimunologija i eksposom

 Akademik Mirko Orlić. Klimatske promjene i eksposom

Prof. dr. sc. Jadranka Sertić, Eksposom – kemijski čimbenici

Dr. Martina Matovinović, Epigenomika – raskrižje eksposoma i genoma

Prof. dr. sc. Alemka Markotić, COVID19 u kontekstu eksposoma

Prof. dr. sc. Ivana Kolčić, Zdrav život u kontekstu eksposoma


     27.04. 2021. E-znanstveni sastanak Primijenjena genomika u COVID-19

Poziv/Program

PREZENTACIJE PREDAVAČA NA ZNANSTVENOM SASTANKU:

Akademik Stjepan Gamulin: Primjenjena genomika u COVID-19 – precizna medicina

Prof.dr. sc. Alemka Markotić: SARS-COV-2 – izazov za klasičnu i molekularnu medicinu

Dr.sc. Ivan-Christian Kurolt: Genomika i molekularna dijagnostika SARS-CoV-2

Prof. dr.sc. Adriana Vince: Molekularna patogeneza i principi liječenja

Prof. dr.sc. Stipan Jonjić: Imunosna reaktivnost u COVID-19

Prof. dr. sc. Jadranka Morović Vergles: Citokinska oluja

LKlaric_COVID19_genomski_cimbenici_27042021

Prof.dr.sc. Luka Čičin-Šain; Molekularni mehanizmi cijepljenja protiv COVID-19

Komentar dr. sc. Branka Brdara

 

ELIXIR

 

ZAPISNIK F sa sastanka snivanja inicijativnog Elixir čvora Hrvatska

Elixir cvor Hr

Prijedlog elixir 1

The revised ELIXIR Collaboration Agreement Template

ELIXIR-SDP-TEMPLATE

Annex 2 Commissioned Services Template_final_clean

elixir-2013-14_elixir_programme_2014-2018_2_1

ELIXIR ELSI Policy – approved by the ELIXIR Board November 2016

ELIXIR Handbook of Operations – May 2019

ELIXIR Node Application Form for Member State Completion rev. April 2014

 

23. 10. 2019. Znanstveni sastanak Genomske tehnologije

U srijedu 23. listopada 2019. u Knjižnici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu, Strossmayerov trg 14, održat će se znanstveni sastanak Genomske tehnologije koji organiziraju Razred za prirodne znanosti HAZU – Odbor za primijenjenu genomiku, Hrvatsko društvo za laboratorijsku medicinu, Hrvatsko društvo za humanu genetiku, Društvo za kliničku genetiku Hrvatske, Hrvatsko društvo za biotehnologiju i Hrvatsko društvo za biosigurnost i biozaštitu.

Poziv / Program

PREZENTACIJE PREDAVAČA NA ZNANSTVENOM SASTANKU:

Ines Vlahović, Matko Glunčić; Marija Rosandić, akademik Vladimir Paar: Global Repeat Map algoritam kao genomska tehnologija za identifikaciju periodičnosti višeg reda (primjer ljudskog kromosoma Y)

Gordan Lauc: Glikani kao supragenomski biomarkeri u personaliziranoj medicini

Jadranka Sertić: Primjena biotehnologije u genomskoj medicini

Goran Gajski: Uloga komet i mikronukleus testa u genetičkoj toksikologiji i biomonitoringu populacija

Ino Čurik: Genomska disekcija inbriding depresije: nove mogućnosti i izazovi

Zlatko Šatović, Hrvoje Šarčević, Klaudija Carović-Stanko, Ivan Pejić: Molekularno oplemenjivanje bilja

Sonja Petrović: Primjena genomske tehnologije u očuvanju biodivergentnosti pšenice

Boris Lukić: Genomska karakterizacija hrvatskih pasmina svinja

Anamarija Štafa: Neželjene promjene genoma kao posljedica uvođenja ciljanih genetičkih modifikacija

Igor Slivac: Genomika CHO stanica – dosezi i izazovi u farmaceutskoj biotehnologiji

Krešimir Križanović: Tehnologije za sekvenciranje treće generacije

 


23.10. 2018. Znanstveni sastanak: PRIMIJENJENA GENOMIKA – PRECIZNA MEDICINA

Znanstveni sastanak organizirao je Odbor za primijenjenu genomiku Razreda za prirodne znanosti HAZU, u suradnji s Hrvatskim društvom za laboratorijsku medicinu, Hrvatskim društvom za humanu genetiku, Društvom za kliničku genetiku Hrvatske, Hrvatski društvom za biotehnologiju i Hrvatskim društvom za biosigurnost i zaštitu. Program je obuhvatio široku problematiku, od temeljnih problema strukture genome više razine do primjene genomike u tumačenju etiopatogene različitih bolesti i njihove dijagnostike, što je temeljni korak u ostvarenju koncepta precizne medicine. Prikazani su značenje steroidnih receptora u raku dojke, primjena regenerativne medicine u bolestima hrskavičnog tkiva, primjena genomike u razumijevanju neplodnosti muškaraca, etiopatogenetsko i dijagnostičko značenje glikozilacije bjelančevina, genomika u dijagnostici živčanih bolesti, nasljedne metaboličke bolesti i precizna medicina, genomika sindroma multiple endokrine neoplazije, genomika monogenskog dijabetesa, mitohondrijske bolesti, farmakogenomika i precizna medicina, genomika u svakodnevnoj laboratorijskoj dijagnostici, gensko profgiliranje tumora, napredni lijekovi i banka tkiva, sekvencioniranje genoma bakterije Lactobacillus amylovorus i dometi tekuće biopsije.

Posebno ističemo predavanje „Cystic fibrosis“ gostujućeg predavača  profesora Milana Maceka s Karlovog Sveučilišta u Pragu koji je govorio o kliničkoj i funkcijskoj translaciji međunarodnog projektu CFTR2.org, s posebnim osvrtom na terapijske modalitete cistične fibroze i farmakoekonomiku.

Prof. Milan Macek predsjednik je najveće akademske medicinske / molekularne genetičke institucije u Češkoj Republici i predsjednik Nacionalnog centra za cističnu fibrozu. On je također bivši predsjednik Europskog društva za humanu genetiku i član uprave Europskog društva za cističnu fibrozu. Navedenu instituciju je imenovalo češko ministarstvo zdravstva kao nacionalni koordinacijski centar za rijetke bolesti i služi za širenje znanja o genetici povezanoj s rijetkim bolestima u sklopu međunarodnih europskih projekata. Njegovo glavno istraživanje i klinički interes je molekularna genetika cistične fibroze i rijetkih bolesti, te translacijska medicina.Prof. Macek je vodeći autor čeških nacionalnih strategija za rijetke bolesti (2010-2020), čeških nacionalnih planova za rijetke bolesti (2012-2015, 2015-2017, 2018-2020); predsjednik Češkog društva medicinske genetike i genomike 2017.-2018.

Laboratorij za molekularnu dijagnostiku Kliničkog bolničkog centra Zagreb, kojeg vodi prof. dr. Jadranka Sertić surađuje s profesorom Macekom više od dvadeset godina na znanstvenom i stručnom području, prvenstveno glede visokodiferentne molekularne genetike cistične fibroze bolesnika iz R. Hrvatske što omogućava preciznu dijagnozu  i uključivanje pacijenata  u međunarodni registar bolesnika.

Prof. dr. Milan Macek

Prof. dr. Milan Macek

Akademik  Zvonko Kusić

Akademik  Zvonko Kusić, predsjednik HAZU, otvara znanstveni sastanak

Poziv / Program

Sažetci izlaganja

PREZENTACIJE PREDAVAČA NA ZNANSTVENOM SASTANKU:

Akademik Stjepan Gamulin: Steroidni receptori u raku dojke i precizna medicina

Prof.dr.sc. Jadranka Sertić: Genski i biokemijski biljezi monogenskog dijabetesa

Prof. dr. sc. Darko Kaštelan: Klinička važnost genetskog testiranja u sindromima multiple endokrine neoplazije

Prof.dr.sc. Gordan Lauc:Glikozilacija proteina i personalizirana medicina   

Prof. dr. sc. Nives Pećina-Šlaus: Novije spoznaje o mitohondriju i mitohondrijskim bolestima 

Prof.dr.sc. Irena Drmić Hofman: Genomska medicina u svakodnevnom radu u kliničkom laboratoriju – iskustva KBC Split

Prof.dr.sc. Ivo Barić: Nasljedne metaboličke bolesti u doba precizne medicine

Prof.dr.sc. Anita Slavica: Inovativni pristupi u primjeni bakterija mliječne kiseline:proizvodnja visokovrijednih biokemikalija – glukozilglicerola i estera mliječne kiseline

Dr sc. Mirna Tominac Trcin: Klinička primjena naprednih lijekova, ATMP

Prof. dr. sc. Nina Barišić: Genetska dijagnostika i pametni lijekovi u neuromuskularnim bolestima u djece

Prof. dr. sc. Davor Ježek: Biopsija sjemenika u neplodnih pacijenata s mikrodelecijom kromosoma Y 

Prof.dr.sc. Nada Božina: DOMETI FARMAKOGENOMIKE U PRECIZNOJ MEDICINI


16.10. 2017. Znanstveni sastanak: MOLEKULARNA GENETIKA – NOVOSTI U DIJAGNOSTICI I TERAPIJI

U ponedjeljak, 16. listopada 2017. s početkom u 9 sati u dvorani Knjižnice Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti na Strossmayerovom trgu 14 u Zagrebu će se održati znanstveni sastanak: MOLEKULARNA GENETIKA – NOVOSTI U DIJAGNOSTICI I TERAPIJI. Znanstveni sastanak organiziraju Razred za prirodne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti – Odbor za primijenjenu genomiku, Hrvatsko društvo za laboratorijsku medicinu, Hrvatsko društvo za humanu genetiku, Društvo za kliničku genetiku Hrvatske, Hrvatsko društvo za biotehnologiju i Hrvatsko društvo za biosigurnost i biozaštitu.

Poziv

Sažetci

PREZENTACIJE PREDAVAČA NA ZNANSTVENOM SASTANKU:

Akademik Stjepan Gamulin: Genomika i precizne medicine

Prof. dr. sc. Đurđica Ugarković: Ljudska alfa satelitska DNA kao regulator genske aktivnosti

Prof. dr. sc. Gordan Lauc: Visokoprotočna glikomika u molekularnoj dijagnostici

Prof. dr. sc. Irena Drmić Hofman: Sekvenciranje nove generacije (NGS) u dijagnostici i liječenju malignih bolesti

Prof. dr. sc. Jadranka Sertić: Molekularna dijagnostika genetičkih bolesti i Europska mreža za kvalitetu molekularne dijagnostike

Prof. dr. sc. Blaženka Grahovac: Molekularna dijagnostika u hematologiji

Prof.dr.sc. Nada Božina: Farmakogenomika

Prof. dr. sc. Vesna Kušec: D vitamin u zdravlju i bolesti

Prof. dr. sc. Floriana Bulić-Jakuš: Epigenetika u medicini

Doc. dr. sc. Filip Sedlić: Gensko obilježavanje i praćenje diferencijacije ljudskih kardiomiocita

Prof. dr. sc. Anita Slavica: Primjena genetičkog inženjerstva u industrijskoj biotehnologiji 


Odbor za primjenjenu genomiku – Anketa – Odgovori