Gamulin Stjepan, akademik

Redoviti članovi III. Razred za prirodne znanosti
Gamulin Stjepan

Datum rođenja:

 • 13.01.1934

Mjesto rođenja:

 • Šibenik

Adrese:

 • Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10000 Zagreb

Telefoni:

 • Razred za prirodne znanosti HAZU: +385 01 4895 171

E-mail adrese:

Gamulin Stjepan, akademik

Redoviti članovi III. Razred za prirodne znanosti

Akademske titule:

 • doktor znanosti
 • akademik

Institucije:

 • professor emeritus – Sveučilište u Zagrebu
 • redoviti profesor u miru – Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Funkcije u Akademiji:

 • predsjednik Odbora – Odbor za primijenjenu genomiku
 • predsjednik Povjerenstva – Povjerenstvo za definiranje i promicanje znanosti od nacionalnog značaja (16.04.2020. – …)
 • član Odbora za nagrade HAZU na razdoblje od 26. svibnja 2021. do 25. veljače 2023.

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član – Razred za prirodne znanosti (16.05.2002. – …)

Životopis

Obrazovanje

 • 1959. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Dr. med.
 • 1967. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Postdiplomski studij iz organske kemije i biokemije, Mr.sc.
 • 1970. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Dr. sc.
 • 1972. Faculty of Science University  of London, Ph. D. Biochemistry,
 • 1979. Specijalizacija iz interne medicine,
 • 1998. uža specijalnost internistička onkologija

Znanstveno usavršavanje

1970 – 1972. godine Depertment of Chemical Pathology, King’s College Hospital, London V. Britanija.

Znanstveno-nastavna zvanja

 • 1974. godine habilitacija  iz  opće patološke fiziologije, naslovni docent
 • 1975. godine docent
 • 1977. godine izvanredni profesor
 • 1982. godine redoviti profesor
 • 2000. godine professor emeritus, Sveučilište u Zagrebu
 • 2002. godine redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Razred za prirodne znanosti

Služba i dužnosti

 • 1959 – 1963. godine – vojni rok, pripravnički staž i dvije godine rada u DNZ Maksimir (ambulanta opće prakse)
 • 1963 – 1974. godine  Zavod za opću patološku fiziologiju, sobni liječnik
 • 1974.-1977. godine – voditelj Laboratorija za molekularnu patofiziologiju Zavoda za patofiziologiju Medicinskog fakulteta i KBC Zagreb
 • 1977. godine do umirovljenja predstojnik Zavoda (kasnije Klinike) za patofiziologiju KBC Zagreb i pročelnik Katedre za patofiziologiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu.
 • 1999. mirovina.

Područje znanstvenog rada

Molekularna patofiziologija, onkologija, Struktura i funkcija poliribosoma u patološkim uvjetima. Steroidni receptori u zloćudnim tumorima, posebice raku dojke.

Nastavna djelatnost

Dodiplomska nastava od 1975 (docent) do 1999 (mirovina)

kolegij Patofiziologija, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Isti kolegij vodio na dislociranim studijima u Splitu i Osijeku do formiranja medicinskih fakulteta

2001.- 2006. Medicinski fakultet u Mostaru.

Neobvezatni kolegij: Osnovi molekularne patofiziologije, 1974.-1980.

Izborni kolegij: Rak dojke, 1978.-1999.

Poslijediplomska nastava:

Centar za poslijediplomski studij Sveučilišta u Zagrebu, Struka Biologija: (1974.- 1977.)

1. Struktura ribosoma i biosinteza proteina

2. Uvod u molekularnu patologiju

Prirodoslovno-matematički fakultet, Studij prirodnih znanosti, Biologija (1977. – 2000.)

Molekularna patologija

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu:

Onkologija:  Molekulska biologija tumora 1980-1999

Klinička  laboratorijska dijagnostika:  Izabrana poglavlja patofiziologije 1980-1999.

Biokemijske metode u biomedicinski istraživanjima, suradnik 1998-;

Patofiziologija genskog izražaja, suvoditelj;1998-2000.

Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu:

1999-2007.Temelji molekularne patofiziologije

2008 – danas Doktorski studij Medicina utemeljena na dokazima (voditelj,  2008-2017)

Kvantitativne metode kliničkih istraživanja

Medicina utemeljena na dokazima

Specijalistički studij Klinička epidemiologija (voditelj)

Kvantitativne metode kliničkih istraživanja

Medicina utemeljena na dokazima

Medicinski fakultet u Osijeku:

2011 – danas doktorski studij Biomedicina i zdravstvo

Kvantitativne metode kliničkih istraživanja

2011 – danas specijalistički studij Klinička epidemiologija

Uvod u kliničku epidemiologiju

Kvantitativne metode kliničkih istraživanja

Mentorstva

 • Magisterija – 6
 • Doktorata –  4

Znanstveni projekti – voditelj

Nacionalni

 • 1974- 1976. Mogućnosti egzaktnog usmjeravanja hormonalne terapije hiperplastičkih i neoplastičkih procesa dojke.
 • 1977- 1980. Odnos steroidnih hormonam, tumora i poliribosoma.
 • 1980-1990. Steroidni receptori te biosinteza RNA i bjelančevina u tumorima i patološkim stanjima
 • 1991-1996. Molekulska karakterizacija tumora – temeljni i klinički vidovi.
 • 2000-2001. Molekulski mehanizmi oštećenja stanica slobodnim radikalima kisika.
 • 2001-2003.Molekulski mehanizmi oštećenja stanica energijskim manjkom.
 • 2006 – 2017.  Patogeneza sustavnih poremećaja u reumatoidnom artritisu (suradnik, voditeljica prof. dr Jadranka Morović-Vergles)

Međunarodni

 • Molecular mechanism of steroid hormone action in tumors and alteration of polyribosome structure and function, 1974-1980. (The Wellcome Trust, London)

Rad u odborima i povjerenstvima

 • 1990-2000. predsjednik Odbora za doktorate i znanstvena zvanja Medicinskog fakulteta u Zagrebu, prije toga višegodišnji član.
 • 1992/93 i 1998 do 2000. član Odbora za Odbora za znanstveni, stručni i umjetnički rad Sveučilišta u Zagrebu.
 • 2001-2010,  2012- 2015.predsjednik Povjerenstva za magisterije i doktorate Medicinskog fakulteta u Splitu.

Članstvo u znanstvenim i stručnim udruženjima

 • Hrvatsko društvo fiziologa
 • Hrvatsko društvo biokemičara
 • Hrvatsko biološko društvo
 • International Society for Breast cancer Research
 • Hrvatski liječnički zbor
 • Akademija medicinskih znanosti Hrvatske (redovni član).

Odličja i nagrade                                                                                  

 • 1975. Orden rada sa srebrnim vijencem
 • 1996. Red Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića
 • 1999. nagrada Josip Juraj Strossmayer (dijeli s M. Marušićem) za znanstveno djelo Patofiziologija IV. izdanje
 • 2009. Državna nagrada za znanost, nagrada za životno djelo

Radovi

 • Radovi u časopisima indeksiranim u Current Contents i SCI 34
 • Ukupno radova 176
 • Citati  815,  Hi 16, (Google Scolar 15.09. 2020)

Bibliografija

Radovi u časopisima indeksiranim u Current Contents i SCI

 1.  Gamulin S, Gurović Lj, Narancsik P. Histochemical detection of the position of metal microelectrode. Experientia 1968;24:102.
 2. Gamulin S, Gray CH, Norman MR. Comparison of methods for   preparing polysomes free of glycogen. Biochem Biophys Acta 1972; 259:239-42.
 3. Norman M, Gamulin S, Clark K. The distribution of ribosomes between different functional states in livers of fed and starved mice. Biochem J 1973;134:387-98.
 4. Gamulin S, Norman MR, Effects of fasting on the activity of cytosol factors engaged in protein biosynthesis in mouse hepatocytes. Nutrition Metabol 1974;17:121-6.
 5. Del Favero A, Gamulin S, Gray CH, Norman MR. Ribosome function  in livers of porphyric mice. Biochem J 1975;150: 573-6.
 6. Gamulin S, Car N, Narancsik P. Effect of cadmium on polyribosome structure and function in mouse liver. Experientia 1977;33:1144-5.
 7. Gamulin S, Narancsik P. Alteration of hepatic polyribosome structure and function in mice during hypothermia. Exper Mol Pathol 1978;28:372-80.
 8. Car N, Narancsik P, Gamulin S. Effects of cadmium on polyribosome sedimentation pattern in mouse liver. Exper Cell Biol 1979;47:250-7.
 9. Narancsik P, Gamulin S. Polyribosome structure and function in livers of hypothermic mice. Period biol 1979;81:553-7.
 10. Romić Stojković R, Gamulin S. The relationship of cytoplasmic and nuclear estrogen receptors and progesterone receptors in human breast cancer. Cancer Res 1980;40:4821-5.
 11. Kaštelan M, Gerenčer M, Kaštelan A, Gamulin S. Inhibition of mitogen and specific antigen-induced human lymphocyte proliferation by cadmium. Exper Cell Biol 1981;49:15-19.
 12. Gamulin S. Alteration of functional distribution of ribosomes in various pathological conditions. Period biol 1980; 82: 223-8.
 13. Pezerović Dž, Narancsik P, Gamulin S. Effects of mercury bichloride  on mouse kidney polyribosome structure and function. Arch Toxicol 1981;48:167-72.
 14. Gamulin S, Narancsik P. Effects of cadmium on mouse liver polyribosome function. Exper Cell Biol 1982;50:72-8.
 15. Gamulin S, Romić Stojković R. Steroid receptors in mammary carcinoma. Period biol 1983;85 Supp.1:129-35. (SCI)
 16. Stojković R, Hult K, Gamulin S, Pleština R. High affynity binding of ochratoxin A to plasma constituents. Biochem Int 1984;9:33-8.
 17. Pavlinić Diminić V, Narančik P, Gamulin S. Effect of cadmium on polyribosome sedimentation pattern of isolated rat reticulocytes. Yugoslav Physiol Pharamacol Acta 1984;  20:170-183.
 18. Ulovec Z, Narancsik P, Gamulin S. The effects of hypoglycemia on rat brain polyribosome sedimentation pattern. J. Neurochem., 1985; 45: 352-4.
 19. Kaštelan M, Rudolf M, Hršak M, Stojković R, Gamulin S. Lymphocyte reactivity to mitogens and tumor sex steroid receptors in breast cancer patients. Biomedicine Pharmacotherapy 1985;39: 442-4.
 20. Večerina S, Romić Stojković R, Krajina Z, Gamulin S.  Androgen receptors in normal and neoplastic laryngeal tissue. Arch. Otolaryngology,1987;113:411-3.
 21. Romić Stojković R, Jovančević M, Jadro-Šantel D, Grčević N, Gamulin S. Sex steroid receptors in intracranial tumors. Cancer, 1990;65:1968-70.
 22. Gamulin S, Romić Stojković R. Estrogen and progesterone receptors in primary breast cancer: A population study. Eur. J. Cancer, 1991;27:491-5.
 23. Sprung J, Cheng EY, Gamulin S, Kampine JP, Bosnjak ZJ. Effects of acute hypothermia and b-adrenergic receptor blockade on serum potassium concentration in rats. Critical care medicine, 1991;19:1545-51.
 24. Sprung J, Cheng EY, Gamulin S, Kampine JP and Bosnjak ZJ. The effect of hypothermia and serum potassium concentration on potassium cardiotoxicity in anesthetized rats. Acta Anaesthesiol. Scand 1992;36:825-30.
 25. Razunović Jakić J, Stojković Romić R, Petrovečki M, Gamulin S. Correlation of two methods for determination of cathepsin D in breast carcinoma  (immunochemistry and ELISA in cytosol). Breast Cancer Res Treat. 1997;43:117-22.
 26. Užarević B, Petrovečki M, Marušić M, Jakić Razumović J, Hutinec Z, Saboincello A, Gamulin S. Prognostic significance of cell cycle parameters in infiltrative ductal breast carcinoma. J Clin Lab Anal.1998;12:131-6.
 27. Jakić Razumović J, Petrovečki M, Užarević B, Gamulin S. Mutual predidictive value of c-erbB-2 0verexpresion and various prognostic factors in ductal invasive breast carcinoma patients. Tumori 2000;86:30-6.
 28. Pleština S, Gamulin S. Kidney ischaemia-reperfusion injury and polyribosome structure. Nephron 2001;89:201-7.
 29. Gamulin S.  Impact of molecular medicine on pathophysiology, medical practice and medical education.
 30. Gamulin S. Academic approach to academic medicine. Croat Med J 2004;45:245-247.
 31. Morovic-Vergles J, Culo MI, Gamulin S, Culo F. Cyclic adenosine 5′-monophosphate in synovial fluid of rheumatoid arthritis and osteoarthritis patients. Rheumatol Int. 2008;29:167-71.
 32. Sutlovic D, Gamulin S, Definis-Gojanovic M, Gugic D, Andjelinovic S. Interaction of humic acids with human DNA: proposed mechanisms and kinetics. Electrophoresis. 2008;29:1467-72.
 33. Morović-Vergles J, Gamulin S. Anti-TNFα therapy and control of chronic pain in ankylosing spondylitis. J Pain Symptom Manage.2010;4:e9-11.
 34. Morović-Vergles J, Salamon L, Marasović-Krstulović D, Kehler T, Sakić D, Badovinac O, Vlak T, Novak S, Stiglić-Rogoznica N, Hanih M, Bedeković D, Grazio S, Kadojić M, Milas-Ahić J, Prus V, Stamenković D, Sošo D, Anić B, Babić-Naglić D, Gamulin S. Is the prevalence of arterial hypertension in rheumatoid arthritis and osteoarthritis associated with disease? Rheumatol Int. 2013;33:1185-1192.
 35. Mitrović, J., Morović-Vergles, J., Horvatić, I., Badžak, J., Stojić, M. and Gamulin, S. Ambulatory arterial stiffness index and carotid intima-media thickness in hypertensive rheumatoid patients: a comparative cross-sectional study. Int J Rheum Dis. 2017; 20: 1998–2002.
 36. Šalamon L, Morović-Vergles J, Marasović-Krstulović D, Kehler T, Šakić D, Badovinac O, Vlak T, Novak S, Štiglić-Rogoznica N, Hanih M, Bedeković D, Grazio S, Kadojić M, Milas-Ahić J, Prus V, Stamenković D, Šošo D, Anić B, Babić-Naglić Ð, Gamulin S. Differences in the prevalence and characteristics of metabolic syndrome in rheumatoid arthritis and osteoarthritis: a multicentric study. Rheumatol Int. 2015;35:2047-205

Knjige

 1. Gamulin S, Marušić M, Krvavica S. (ur.) Patofiziologija , Zagreb: Jumena 1988.
 2. Gamulin S. Marušić M. Kovač Z. i sur. Patofiziologija 8.izdanje, Zagreb: Medicinska naklada2018
 3. Kovač Z, Gamulin S. i sur. Patofiziologija, Zadatci za problemske seminare,  Zagreb: Medicinska naklada, 2003.
 4. Gamulin S. Patofiziologija za visoke zdravstvene škole.    Zagreb: Medicinska naklada, 2005.
 5. Kovač Z, Gamulin S. Pathophysiology, Integrative problem based seminars for students of healh sciences. Zagreb: Medicinska naklada 2006.
 6. Gamulin S, Marušić M, Kovač Z (ur) Pathophysiology, basic mechanisms of disease,Zagreb: Medicinska naklada 2009.
 7. Gamulin S. Klinička istraživanja, klinička epidemiologija. Zagreb: Medicinska naklada 2015.
 8. Gamulin S. Clinical research, clinical epidemiology. Zagreb: Medicinska naklada 2017.