Povjerenstva i druga tijela HAZU

Povjerenstva kao svoja pomoćna tijela osniva Predsjedništvo Akademije radi razmatranja i rješavanja određenih pitanja iz djelokruga Akademije.

Etičko povjerenstvo

Predsjedništvo  Hrvatske  akademije znanosti  i  umjetnosti,  na  sjednici,  održanoj  28.  ožujka  2018.,  na  prijedlog  Akademijinih  razreda  imenovalo  je predsjednika i članove  Etičkoga povjerenstva  Hrvatske  akademije znanosti i  umjetnosti, u mandatnom razdoblju od 4 godine:

  1. akademik Andrija Kaštelan, predsjednik
  2. akademik Zvonko Posavec, član
  3. akademik Svetozar Musić, član
  4. akademik Mislav Ježić, član
  5. akademik Branko Kincl, član
  6. akademik Stanislav Tuksar, član
  7. akademkinja Sibila Jelaska, član