Povjerenstva i druga tijela HAZU

Povjerenstva kao svoja pomoćna tijela osniva Predsjedništvo Akademije radi razmatranja i rješavanja određenih pitanja iz djelokruga Akademije.

Etičko povjerenstvo

Predsjedništvo  Hrvatske  akademije znanosti  i  umjetnosti,  na  svojoj 3.  (239.)  redovitoj sjednici,  održanoj  28.  ožujka  2018.,  na  prijedlog  Akademijinih  razreda  imenovalo  je predsjednika i članove  Etičkoga povjerenstva  Hrvatske  akademije znanosti i  umjetnosti, u mandatnom razdoblju od 4 godine:

 

–  akademik Andrija Kaštelan, predsjednik

–  akademik Zvonko Posavec, član

–  akademik Svetozar Musić, član

–  akademik Daniel  Rukavina, član 

–  akademik Mislav Ježić, član

–  akademik Tonko Maroević, član

–  akademik Branko Kincl, član

–  akademik Stanislav Tuksar, član

–  akademkinja Sibila Jelaska, član