Kaštelan Andrija, akademik

Redoviti članovi III. Razred za prirodne znanosti
Kaštelan Andrija

Datum rođenja:

 • 30.10.1934

Mjesto rođenja:

 • Barbat (otok Rab)

Adrese:

 • Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10000 Zagreb

Telefoni:

 • Razred za prirodne znanosti HAZU : +385 01 4895 171

E-mail adrese:

Kaštelan Andrija, akademik

Redoviti članovi III. Razred za prirodne znanosti

Akademske titule:

 • akademik
 • doktor znanosti

Institucije:

 • redoviti profesor u miru – Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Funkcije u Akademiji:

 • glavni tajnik – Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (01.01.1998. – 31.01.2003.)

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član – Razred za prirodne znanosti (24.07.1991. – …)
 • izvanredni član – Razred za prirodne znanosti (15.11.1979. – 24.07.1991.)

Životopis

Obrazovanje

 • 1960. diplomirao na Medicinskom fakultetu u Zagrebu
 • 1964. doktorirao na Medicinskom fakultetu u Zagrebu

Znanstveno usavršavanje

 • 1966-1967. M.D. Anderson Hospital and Tumor Institute, Houston, USA.
 • 1971. Centre Immunologie, Hopital St. Antoine,Paris, France
 • 1974.  Institut de Recherches sur le Maladies du Sang Hopital St. Luis,  Paris, France

Zaposlenja

 • 1960.          Opća bolnica Šibenik, stažist
 • 1960-1964 Zavod za fiziologiju Medicinski fakultet u Zagrebu, asistent
 • 1964-1968 Zavod za animalnu fiziologiju, PMF Zagreb
 • 1970-1986 Predstojnik Zavoda za animalnu fiziologiju, PMF Zagreb
 • 1973-2002 Pročelnik Zavoda za tipizaciju tkiva, Klinike za urologiju, KBC Zagreb
 • 1986-2002 Redoviti profesor Medicinskog fakulteta u Zagrebu

Znanstveno-nastavna zvanja

 • 1968. docent
 • 1969. izvanredni profesor
 • 1970. redoviti profesor
 • 1983. redoviti naslovni profesor Medicinskog fakulteta
 • 1986. redoviti profesor Medicinskog fakulteta
 • 1999. trajno zvanje redovitog profesora Medicinskog fakulteta

Članstvo i funkcije u znanstvenim i stručnim društvima

 • Redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (glavni tajnik te član Uprave i Predsjedništva
 • Redoviti član Medicinske akademije Hrvatske (član glavnog odbora i čelništva)
 • Počasni doživotni član Francuskog imunološkog društva
 • Član uredništva časopisa Periodicum Biologorum
 • Član uredništva časopisa Collegium Antropologicum
 • International Transplant Society
 • American Society of Zoologists
 • Societe de Biologie, Paris
 • European Society for Organ Transplantation
 • European Foundation of Imunologists
 • European Transplant Coordinators Organization
 • Hrvatsko fiziološko društvo
 • Hrvatsko imunološko društvo (predsjednik 1977-1979)
 • Hrvatsko biološko društvo
 • Hrvatsko genetičko društvo (predsjednik 1987-1989)
 • Hrvatski liječnički zbor (Predsjednik sekcije za dijalizu i transplantaciju 1981-1989)
 • Hrvatska liječnička komora

Nagrade, odličja i priznanja

 • 1974. Nagrada Medicinske akademije Hrvatske “Dr. P. Ćulumović” a rad na unapređenju znanosti
 • 1974. Nagrada Grada Zagreba za prvu transplantaciju bubrega i za zalaganje na osnivanju   “Jugotransplanta”
 • 1976. Nagrada “Ruđer Bošković” za znanstveno djelo
 • 1984. Diploma-priznanje zvanja “alergolog i klinički imunolog” Savez lekarskih društava SFRJ
 • 1986. Diploma Zbora liječnika Hrvatske za doprinose u razvoju zdravstvene službe, unapređenje struke i naučne misli u nas
 • 1986. Priznanje u povodu 20.godišnjice dijalize i 15.godišnjice transplantacije bubrega u Rijeci
 • 1987. Spomen-diploma Reumatološke sekcije ZLH u prigodi 40.obljetnice
 • 1988. Povelja Medicinske akademije Hrvatske za zasluge u znanstvenom radu
 • 1996. Red Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića
 • 1997. Državna nagrada za životno djelo za znanost (područje Biomedicina)
 • 1999. Diploma Hrvatskog liječničkog zbora za osobiti doprinos medicinskoj znanosti i zdravstvu
 • 2000. Medalja Gorjanović-Kramberger za doprinos antropološkoj znanosti
 • 2001. spomen-medalja Sveučilišta za doprinos razvitku Sveučilišta u Zagrebu
 • 2013. Plaketa: Trideset godina transplatacije koštane srži (1983.-2013.), Medicinski fakultet i KBC (Rebro), Zagreb
 • 2017. Medalja struke Hrvatske liječničke komore za izuzetna stručna ostvarenja koja su značajno unaprijedila zdravstvenu djelatnost u Hrvatskoj
 • 2018. Proglašen počasnim građaninom grada Raba

Organizacijska djelatnost

 • Utemeljitelj i voditelj Zavoda (Centra) za tipizaciju tkiva, Klinike za urologiju, KBC Rebro
 • Voditelj Republičkog referalnog centra za transplantaciju i tipizaciju tkiva
 • 1996. Utemeljitelj Hrvatskog registra dobrovoljnih darivatelja koštane srži kao dijela Međunarodnog registra (Leiden, Nizozemska). Voditelj Hrvatskog registra i banke dobrovoljnih darovatelja koštane srži
 • Organizator jednog domaćeg i dva međunarodna znanstvena skupa (Prvi Jugoslavenski workshop o histokompatibilnosti, Zagreb, 1975.)

Znanstveni projekti – voditelj

 • 1969-1972  Izučavanje mehanizma imunobioloških reakcija, Savezni fond
 • 1970.          Terapeutske mogućnosti transplantacije hematopoetskog tkiva, Republički fond
 • 1970-1973. Promet imunokompetentnih stanica, Republički fond
 • 1968-1970. Terapeutske mogućnosti transplantacije hematopoetskog tkiva, Liga za borbu  protiv raka
 • 1972-1976. Transplantacija zubnih zametaka, Republički fond
 • 1976-1977. Stanična i protutijelna imunost na kaleme zubnih zametaka mjerenja in vitro, SIZ
 • 1977-1978. Razvoj imunosti na zubne zametke u štakora, SIZ
 • 1974-1979. Mehanizam izazivanja i održavanja tolerantnosti, USA projekt
 • 1976-1980. Imunološki mehanizmi obrane u životinja, SIZ IV
 • 1981-1986. Imunološki mehanizmi obrane organizma, SIZ IV
 • 1981-1986. Histomkompatibilnost i transplantacija bubrega, SIZ IV
 • 1987.           Imunološki mehanizmi obrane organizma SIZ IV
 • 1981-1985. Značenje i uloga genetskih i hormonskih faktora u pojavi i razvoju kongenitalne adrenalne hiperplazije (šifra 62-23)
  Uloga gena histokompatibilnosti u nasljeđivanju i etiologiji  juvenilnog inzulina ovisnog dijabetes melitusa (šifra: 62-24)
 • 1986-1990. Kadaverična transplantacija bubrega (šifra 1.08.05.01.05.)
  Molekularna genetika glavnog sustava histokompatibilnosti i nasljedne metaboličke bolesti (šifra: 2.04.01.01.05.)
 • 1991-1995. Molekularna i imunognetička istraživanja bolesti vezanih uz HLA (šifra: 3-01-108)
  Hisokompatibilnost i transplantacija-Croatiatransplant  (šifra: 3-01-109)
 • 1996-do danas; Serologija HLA
 • 2001   Molekularna istraživanja sustava histokompatibilnosti HLA (šifra: 108099)

Sudjelovanje u nastavi

Dodiplomska nastava

 • Fiziologija, Medicinski fakultet u Zagrebu
  Sudjeluje u svim oblicima nastave u punom nastavnom opterećenju  od 1960-1964 i od 1986. do danas (od 1964-1986) sudjelovao u svim oblicima nastave na  Prirodoslovno- matematičkom fakultetu u Zagrebu, kolegij:Animalna fiziologija) Sadašnje zvanje redoviti profesor.
 • Imunologija
  Sudjeluje u svim oblicima nastave u punom nastavnom opterećenju od 1986 do danas
 • Urologija
  Sudjeluje u predavanjima i seminarima (tema transplantacijska imunologija, tipizacija tkiva)

Postdiplomska nastava

 • Alergologija i klinička imunologija (nositelj kolegija:
  1.Transplantacijska imunologija,
  2. Laboratorijske metode u kliničkoj imunologiji
 • Urologija (nositelj kolegija: Imunologija u urologiji
 • Medicinska genetika (nositelj kolegija: Imunogenetika)
 • Onkologija (nositelj kolegija: Imunologija tumora)
 • Neurologija (nositelj kolegija: Imunologija u nerologiji)
 • Oftamologija (predavač)
 • Sveučilišni poslijediplomski znanstveni studij iz biomedicne do 1995.
  (nositelj kolegija: Imunogenetika i transplantacijska imunologija)

Nastavni tekstovi

Prijevodi udžbenika

 • Gyton , A.C. Medicinska fiziologija, Medicinska knjiga Zagreb-Beograd
  izd. 1963., 1965., 1969., 1971., 1976., 1979., 1981., 1985., 1987., 1989.,1991.
  Prijevod ovih poglavlja:
  Otpornost organizma na infekciju-leukociti, sistem makrofaga i upala  (10 str.)
  Kontrakcija skeletnog mišića (21 str.)
  Neuromuskularni prijenos. Funkcija glatke muskulature (16 str.)
  Kapilarna dinamika i izmjena tekućine između krvi i međustanične tekućine (16 str.)
  Limfni sistem, dinamika međustanične tekućine, edem i tekućina u plućima (16 str.)
  Specijalne tjelesne tekućine-cerebrospinalni likvor, intravaskularna tekućina, tekućina u pleuralnoj, perikardijalnoj, peritonejskoj i sinovijskoj šupljini (10 str.)

Nastavni članci

 • Kaštelan, A., Oređivanje antigena tkivne snošljivosti (tipizacija tkiva). U: Priručnik za vježbe iz fiziologije čovjeka. Medicinski fakultet u Zagrebu, 1988str. 109-121.
 • Kaštelan, A., Imunogenetika. U: Humana genetika. Jumena, Zagreb 1983. str. 173-222.
 • Kaštelan, A., Imunogenetika. U: Humana genetika. Jumena Zagreb 1986. str.190-250.
 • Kaštelan, A., Imunogenetika. U: Humana genetika Jumena Zagreb, 1994. str. 225-275

Mentorstva

Doktorske disertacije

 • Nada Kondić Mitin: Proces odabiranja u letalno ozračenih miševa liječenih miješanom koštanom srži alogenih i ksenogenih davalaca. Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb, 1970.
 • Oskar Springer: Učinak ALS-a na distribuciju singenih limfoidnih stanica. Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb, 1971.
 • Ivan Bašić: Utjecaj tumora na sadržaj hematopoetskih stanica u krvotvornim tkivima domaćina, Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb, 1973.
 • Dušan Volf: Kompeticija staničnih populacija u koštanoj srži limfoidnim organima radijacijskih kimera. Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb, 1973.
 • Zvezdana Vuk-Pavlović: Djelovanje humoralnih aktora iz timusa i iz krvne plazme na sazrijevanje i imunološku reaktivnost T-limfocita. Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb, 1983.
 • Vesna Kerhin-Brkljačić: Sustav HLA u pučanstvu Jugoslavije. Populacijska i obiteljska istraživanja. Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb, 1977.
 • Ljerka Brkljačić-Šurkalović: Značenje i uloga genetskih faktora HLA u pojavljivanju i prepoznavanju kongenitalne adrenalne hiperplazije. Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb, 1985.
 • Marijan Gerenčer: Povezanost između histokomaptibilnosti majke i oca i neuspjelih trudnoća. Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb, 1985.
 • Ivana Djurinović-Bello: Mehanizmi autoimunosti i geni glavnog sustava histokompatibilnosti u inzulin ovisnom dijabetesu. Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb, 1998.
 • Renata Žunec: Molekularna osnovica povezanosti gena HLA razreda II i autoagresivnih bolesti u čovjeka. Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb, 1998.
 • Zorana Grubić: Raspodjela gena razreda II sustava HLA u hrvatskoj populaciji-molekularna istraživanja. Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb, 1997.

Magistarski radovi

 • Dušan Volf: Učinak preimunizacije inferiornog protiv superiornog davaoca na proces odabiranja u radijacijskih kimera. Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb, 1971.
 • Zvezdana Vuk-Pavlović: Djelovanje humoralnog faktora iz timusa na produkciju, diferencijaciju i recirkulaciju limfoidnih stanica. Prirodoslovno matematički fakultet Zagreb, 1976.
 • Ivana Đurinović-Bello: Genetička ispitivanja sustava HLA u bolesnika s ankilozantnim spondilitisom. Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb 1982.
 • Selim Kuci: Glavni sustav histokompatibilnosti (HLA) u albanskoj populaciji Kosova. Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb, 1982.
 • Miroslav Mađarić: Kompjuterska obrada podataka u genetici sustava humanih leukocitnih antigena (HLA). Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb, 1983.
 • Vesna Balog: Genetička ispitivanja sustava HLA u bolesnika s bronhalnom astmom. Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb, 1981.
 • Vesna Mezulić: Sustav HLA kao najegzaktniji biljeg u dokazivanju roditeljstva. Prirodosolovno-matematički fakultet Zagreb, 1998.
 • Ines Humar: Odnos infertilnosti i genoma fetusa u ljudi. Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb, 1992.
 • Marija Tomašković: Primarni i sekundarni testovi miješane kulture limfocita kao pokazatelji preživaljavanja transplantiranog bubrega. Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb, 1992.
 • Renata Žunec: Mapiranje kraćeg kraka 6. kromosoma čovjeka. Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb, 1994.

Habilitacijski radovi

 • Oskar Springer. Uloga timusa u recurkulaciji limfoidnih stanica. Zagreb 1972.
 • Ivan Bašić: Utjecaj Corynebacterium Granulosum na reaktivnost mišjih limfocita i makrofaga in vitro.

Znanstveni rad

 • Iz područja imunogenetike, transplatacijske imunologije, kliničke transplatacije organa (bubrega) i koštane srži objavio 215 znanstvenih radova (od toga 110 u časopisima citiranim u CC i SCI), 275 kongresnih priopćenja te70 javnih predavanja.
 • Organizator je većeg broja simpozija i stručnih sastanaka. Glavni znanstveni doprinosi: imunološka tolerancija, homing učinak limfatičkih stanica, genetika histokompatibilnosti, povezanost genskog sustava HLA i bolesti.

Stručno-medicinski rad

Suosnivač je dvaju centara u Klinici za urologiju KBC (Rebro) Zagreb- Centar za dijalizu kroničnih bubrežnih bolesnika, budućih kandidata za transplataciju bubrega i Centra za tipizaciju tkiva koji postaje Referalnim centrom Republike Hrvatske. U njemu se, na temelju imunološko-tipizacijskih i medicinskih podataka, formira jedinstvena (republička) lista čekanja bolesnika za transplataciju bubrega. Odabir bolesnika za transplatacije, provodio se računalno, s jedinstvenog popisa, zbog čega je u Centru instaliran terminal Sveučilišnog računalnoga centra (prvi u Hrvatskoj) a i oformljen prvi informatički tim unutar, KBC-a, Zagreb. Time je omogućena razmjena podataka i informacija o organima za transplataciju u zemlji i s inozemstvom, pa su organi stizali, čak, i iz SAD-a. Sve to bio je vrlo jak poticaj razvoju transplatacijskih programa drugih organa: srca, jetara i koštane srži, koji su se s vremenom razvili u drugim klinikama KBC, kao i u drugim medicinskim ustanovama u Zagrebu, i izvan Zagreba (KBC Merkur, KBC Dubrava, KBC Osijek).

Prva transplatacija bubrega od živog srodnika u KBC Zagreb izvršena je 1973., a ubrzo nakon toga i prva transplatacija bubrega s mrtvog darivatelja.

Ulaskom Hrvatske u međunarodnu organizaciju Eurotransplant, program transplatacije bubrega, srca, jetara i gušterače dobio je u nas novi uzlet i međunarodnu afirmaciju, vinuvši se u sam vrh europske, pa i svjetske transplatacijske medicine (među prvima smo po broju transplatacija organa prema broju stanovnika). Jedan od glavnih uvjeta za članstvo u Eurotransplantu bio je stjecanje međunarodne akreditacije Centra za tipizaciju tkiva KBC Zagreb (utemeljitelj A. Kaštelan) od Europske imunološke federacije – EFI, godine 1999. (Centar za tipizaciju tkiva KBC, Zagreb imenovan je Referentnim centrom izvrsnosti za tipizaciju tkiva).

Velika je zasluga Centra za tipizaciju tkiva za razvitak i izvođenje programa transplatacije koštane srži sa srodnih, a napose s nesrodnih darivatelja. Naime, već 1996. godine utemeljen je Hrvatski registar darivatelja koštane srži, kao dio Međunarodnog registra u Leidenu, Nizozemska. Iz ove (početne) jezgre razvio se, zahvaljujući, ponajviše, Zakladi Ana Rukavina, impozantan Hrvatski registar darivatelja koštane srži za liječenje bolesnika oboljelih od tumora koštane srži (leukemije).


Bibliografija

Kvalifikacijski radovi

Kaštelan A. Imunološka reaktivnost neonatalno timektomiranih životinja. Disertacija za stjecanje stupnja doktora medicinskih znanosti. Medicinski fakultet, Zagreb, 1964.

Znanstveni i stručni radovi

Radovi u časopisima indeksiranim u Current Contents (citati u SCI)

 1. Nakić,B., Kaštelan,A., Quantitative analysis of the chimeric state in mice. I.Pattern of distribution of donor cells in the lymphoid organs of hosts neonatally inoculated with isologous spleen cells, Immunology 12:609-614, 1967.
 2. Nakić,B., Kaštelan,A.,Mikuška,J., Bumarević,A., Quantitative analysis of the chimeric state in mice.II. Cytological examination of the proportion of proliferating donor and host cells in runt disease in mice, Immunology, 12:615-627, 1967.
 3. Suit,H., Kaštelan,A.,TCD5O of a C3H/He Mouse Mammary Carcinoma Growing in mice which are positive or negative for the mammary tumor agent, Proc.Amer.Assoc. Cancer Res 8:65-68, 1967.
 4. Suit,H., Kaštelan,A.,Tumor control by irradiation:A C3H/He mouse mammary carcinoma in mammary tumor-positive and mammary-tumor-agent-free mice. J.Nat.Cancer Inst., 40:945-950, 1968.(2)
 5. Nakić,B., Springer,0., Kaštelan,A.,Mikuška,J., Quantitative analysis of the chimeric state in mice. III. Comparison of the cclonizing capacities of syngeneic cell suspensions from different sources, Immunology 18:107-117, 1970.(2)
 6. Nakić,B., Mikuška,J., Kaštelan,A.,Springer,0., Silobrčić,V., Quantitative analysis of the chimeric state in mice. IV. Cytological examination of mice rendered tolerant by neonatal inoculation of F1 hybrid spleen cells, Immunology 18:119-129, 1970.(3)
 7. Kaštelan,A., Nakić,B., Springer,0., Mikuška,J., Volf,D., Pattern of distribution of syngeneic spleen cells in the lymphoid organs of neonatally thymectomized mice, Immunology 18:131-139, 1970.(3)
 8. Suit,H., Kaštelan,A., Immunologic status of host and response of a methylocholanthrene-induced sercoma to local X-irradiation, Cancer, 26:232-238, 1970.(28)
 9. Kaštelan,A.,Kerhin-Brkljačić,V., Hors,J., Brkljačić,Lj., Mačašović, P., The distribution of HLA antigens and genes in Yugoslav population Tissue Antigens, 4:69-75, 1974.(10)
 10. Volf,D., Dolejškova-Hauptfeld,V., Kaštelan,A., A thymus role in T-lymphocytopoiesis in prethymic haemopoietic tissue, Transplant. Proc., 7:869-872, 1975.(1)
 11. Volf,D., Kaštelan,A.,Dolejškova-Hauptfeld,V., The effect of thymectomy of the competitive potential of CS7BL bone marrow graft, Exp.Hemat., 4:201-208, 1976.(3)
 12. Kondić-Mitin,N., Hauptfeld,M., Kaštelan,A., Sortingout process in lethally irradiated mice restored with mixture of bone marrow from different donors, Period.Biol., 78:71-84, 1976.(2)
 13. Vives,J., Ercilla,G., Hervej,P., Peters,A., Turc, J. M., Boisnard, C., Jeannet,M., Batuel,H., Gabuhrer,L., Bertrand J., Raffoux,C.,Streiff, F., Legrand,L., Lepaqe,V., Pierres,M., Genetet,B., Fauchet,R., Genettet,N., Mayr,S., Tongio,M.M., Goudemand,J., De Mouzon,A., Ohayon,E., Kaštelan,A., Joint report of the B Lymphocyte specificities, Tissue Antigens, 8:345-353, 1976.
 14. Jajić,I., Kaštelan,A.,Brnobić,A., Kerhin,V., Brkljačić,Lj., HLA antigens in psoriatic arthritis and psoriasis, Arch.Dermatol., 113:12:17, 1977.(5)
 15. Bašić,I., Withers,R.H., Kaštelan,A., Milas,L., Effect of C. Parvum on hematopoietic activity and survival of whole body irradiated mice, Exptl.Hemetol., 5:14, 1977.
 16. Minev,M., Mikhaylov,T., Kaštelan,A., Nyulassy,S., Menzel,G., HLA system and Balkan endemic nephropathy, Tissue Antigens, 11:50-54, 1978.(3)
 17. Gerenčer,M., Kaštelan,A.,Dražančić,A., Kerhin-Brkljačić,V., Madjarić,M., Genetic association between HLA region and recurrent pathological pregnancies of unknow ethiology, Tissue Antigens, 12:223-227, 1978.(36)
 18. Šuman,L., Silobrčić,V., Kaštelan,A., Chimaerism in lymph nodes of F1 into parent radiation chimaeras rejecting skin allografts from the other parent, Transplantation 25: 302-304, 1978.(6)
 19. Bašić.I., R.H.Withers, Kaštelan,A., Milas,L., Increased sensitivity of C.parvum treated to ionizing whole body irradiation Develop.Biol.Standard, 38:311-316, 1978.(1)
 20. Gerenčer,M., Dražančić,A., Kaštelan,A., HLA antigen studies in women with reccurent gestational disorders, Fert. & Sterill., 31:401-404, 1979.(49)
 21. Volf,D., Hauptfeld,V., Kaštelan,A.,Evidence for partial defect in system cell function induced in mice by neonatal thymectomy Immunol.Letters, 1:133-136, 1979.(2)
 22. Kaštelan,A.,Đurinović-Bello,I., Jajić,I., The HLA genes an haplotypes in ankylosing spondylitis, Period.Biol.,82:57-63., 1980.
 23. Kaštelan,A.,Balog,V., Kaštelan,M., Đurinović-Bello,I., Hadžić, N., Association between ceel-mediated cytotoxicity and HLA-DR antigens in chronic active hepatitis, Tissue Antigens, 16:15, 1980.
 24. Kaštelan,A.,Kaštelan,M., Hadžić,N., Balog,V., Correlation between the autoimmunity and HLA-DR antigens in chronic active hepatitis, Allerg. & Immunol., 8:355, 1980.
 25. Kaštelan,M., Gerenčer,M., Gamulin,S., Kaštelan,A., Inhibition of mitogen and specific antigen induced human lymphocyte proliferation by cadmium,Exptl.Cell.Biol. 49:15-19, 1981.
 26. Tajić,M., Gerenčer,M., Kaštelan,A., Plasma testosterone and dihydrotestosterone in normal and abnormal pregnancy and their relation to HLA fenotype. Experientia, 37: 427-429, 1981.(5)
 27. Pedersen,J.S., Toh,B.H., Mackay,I.R., Tait,B.D., Gust,I.D., Kaštelan,A.,Hadžić,N., Autoantibody to cytoskeletal filaments actin and intermediate filaments, segregates with two types of chronic active hepatitis, Clin.Exp.Immunol.,48:527-532, 1982.(53)
 28. Gerenčer,M., Tajić,M., Kerhin-Brkljačić,V., Kaštelan,A., An association between serum testosterone level and HLA phenotype Immunology Letters, 4:155-158, 1982.(29)
 29. Kansky,A., Đurinović-Bello,I., De Jongh,B.M., Volkers,W.S., Arzenšek,J., Kerhin-Brkljačić,V., Kaštelan,A., HLA antigens in Yugoslav patients with palmoplantar keratoderma, type unnathost:Afamily study, Acta Dermatovenerol.(Stockholm) 62:313-316, 1982.(7)
 30. Rudan,P., Roberts,D.F., Sujoldžić,A., Macarol,B., Smolej,N., Kaštelan,A., Geography Ethnohistory and Demography of the Island of Hvar, Coll.Antropol., 6:47-67, 1982. (5)
 31. Rudan,P., Roberts,D.F., Sujoldžić,A., Macarol,B., Žuškin,E., Kaštelan,A., Strategy of Anthropological Research on the Island of Hvar, Coll.Antropol., 6:39-46, 1982.(7)
 32. Valpotić,I., Gerenčer,M., Kaštelan,A.,Kaštelan,M., Bašić,I., Equine lymphocyte transformation induced by mitogens and specific antigens, Vet.Arhiv, 52:201-207, 1982.
 33. Gerenčer,M., Kaštelan,A., The role of HLA-D region in fetomaternal interactions, Transplant. Proc., 15:893-895, 1983.(19)
 34. Vuk-Pavlović,Z., Grgić,M., Kaštelan,A.,Grgić,Z., Suppresion of murine lymphocyte reactivity by sera of Hodgkins lymphoma patients, Jugoslav.Physiol.Pharmacol.Acta, 19: 245-247, 1983.
 35. Jajić,I., Kerhin,V., Kaštelan,A., Ankylosing spondylitis syndrome in patients without HLA-B27, Brit.J.Rheumatol.22:136, 1983.(5)
 36. Dumić,M., Mardešić,D., Plavčić,V., Brkljačić,Lj., Novak,M., Pal,Dj., Kaštelan,A., Coincidence of pseudohypoaldosteronism with glutenenteropathy. J.Endocrinol.Invest., 7: 395-398, 1984.
 37. Speiser,P.W., Dupont,B., Rubinstein,P., Piazza,A., Kaštelan,A., New,M., High frequency of nonclassical steroid 21-hydroxylase deficiency.Am.J.Hum.Genet., 37:650-667, 1985.(163)
 38. Dumić,M., Brkljačić,Lj.,Mardešić,D., Plavšić,V., Lukenda,M., Kaštelan,A., “Cryptic” form of congenital adrenal hyperplasia due to 21-hydroxylase deficiency in the Yugoslav population. Acta Endocrinol., 109:386, 1985.(6)
 39. Kaštelan,A.,Brkljačić-Šurkalović,Lj., Dumić,M., The HLA association in congenital adrenal hyperplasia due to 21-hydroxylase deficiency in Yugoslav population. Ann.N.Y. Acad.Sci., str.36-40, 1985.
 40. Labar,B., Bogdanić,V., Plavšić,F., Francetić,I., Dobrić,I., Kaštelan,A., Grgičević,D., Vrtar,M., Grgić-Markulin,Lj.,Balabanić-Kamauf,B., Boban,D., Kerhin-Brkljačić,V., Boranić,M., Cyclosporin neurotoxicity in patients treated with allogeneic bone marrow transplantation, Biomedicine & Pharmacotherapy, 40:148-150, 1986.(10)
 41. Rudan,P., Derek,F.Roberts, Janičijević,B., Smolej,N., Szirovica,L., Kaštelan,A., Anthropometry and the biological structure of the Hvar population, Am.J.Phys.Antrophol., 70:231-240, 1986.(10)
 42. Đurinović-Bello,I.,Hadžija,M., Radica,A., Dumić,M., Kadrnka-Lovrenčić,M., Tomašković,M., and Kaštelan,A., Autoimmune mechanism in insulin dependent diabetes mellitus type I, Transplant,Proc.,18:1517-1519, 1986.(3)
 43. Đurinović-Bello,I., Pasini,J., Barišić,D., Thune,S., Puretić,Z., Gerenčer,M., Tomašković,M., Kaštelan,A., Early Detection of Allograft rejection by Donor-Specific Lymphocyte-Mediated Cytolysis: Cloning of Cytotoxic Lymphocytes from Positive Patients, Transplant.Proc., 9:4283-4285, 1987.(1)
 44. Đurinović-Bello,I., Pasini,J., Barišić,D., Thune,S., Puretić,Z., Gerenčer,M., Tomašković,M., Kaštelan,A., Early Detection of Allograft rejection by Donor-Specific Lymphocyte-Mediated Cytolysis: Cloning of Cytotoxic Lymphocytes from Positive Patients, Transplant.Proc., 9:4283-4285, 1987. (1)
 45. Labar,B., Bogdanić,V., Kaštelan,A.,Vrtar,M., Grgić-Markulin,Lj., Balabanić-Kamauf,B., Francetić,I., Dobrić,I., Grgičević,D., Kerhin-Brkljačić,V., Boban,D., Zimonja-Krišković,J., and Boranić, M., Experience with bone marrow transplantation for severe aplastic anemia and leukemia. Two years experience with 31 patient in Zagreb Biomedicine & Pharmacotherapy, 40:332-337, 1987.
 46. Gerenčer,M., Singer,Z., Pfeifer,S., Tomašković,M., Humar,I., Mezulić,V., Kuvačić,I., Žepić,L., and Kaštelan,A., HLA and red blood group antigens in pregnancy disorders, Tissue Antigens 32, 130-138, 1988.(6)
 47. Dumić,M., Brkljačić,Lj., Speiser,P.W., Wood,E., Crawford,C., Plavšić,V., Baničevac,M., Radmanović,S., Radica,A., Kaštelan,A., and Maria I., New: An update on the frequency of nonclassic deficiency adrenal 21-hidroxylase in the Yugoslav population, Acta endocrinol. 122:703-710,1990.(4)
 48. Karaman-Kraljević,K., Štambuk,V., Štambuk,N., and Kaštelan,A., A prospective stady on the etiology of uveitis, Current Eye Research, 9:13-16, 1990.(1)
 49. Duraković,Z., Duraković,A., Kaštelan,A.,The preexcitation syndrom epidemiological and genetic study, International Journal of Cardiology, 35:181-186, 1992.(1)
 50. Đurinović-Bello,I., Schendel,J.D., Kaštelan,A., Segurado,G.O., A novel diabetes susceptibility HLA haplotype is present in the Croatian population.Tissue Antigens, 41: 107-109, 1993.(2)
 51. Bogdanić,V., Nemet,D., Kaštelan,A., et al. Umbilical Cord Blood Transplantation in a patients with Philadelphia chromosome positive myeloid Leukemia, Transplantation, 56:477-479, 1993.(26)
 52. Grubic, Z., Zunec, R., Naipal, A., Kastelan, A.,Giphart, M.J. Molecular Analysis of HLA Class II Polymorphism in Croatians. Tissue Antigens, 46:293-298, 1995.
 53. Zunec, Lj. Brkljacic-Surkalovic, J. Ille, M. Dumic, Z. Grubic, I. Humar, V. Plavšić, I. Kuvacic and A. Kastelan. HLA-DR Typing by PCR-SSP in Prenatal Diagnosis of Congenital Adrenal Hyperplasia Due to the 21-hydroxylase Deficiency. Coll. Antropol. 20:39-42, 1996.
 54. Zunec, Z. Grubic, Z. Jurcic, M. Dumic, M. Kadrnka-Lovrencic, D. Kastelan and A. Kastelan. Molecular Characterization of HLA Class II Genes in Three Autoimmune Diseases in Croatian Patients. Coll. Antropol. 20:43-46, 1996.
 55. Karaman-Kraljević, K., Stambuk, V., Stambuk, N., Marusic, M., Kastelan A., Uzarevic, B Batinic, D. Etiology and Clinical Features of Anterior Uveitis in Southern Croatia (Dalmatia). Ocular.Imunol.& Inflamm.4:193-201,1996.
 56. Grubic, R. Zunec, M.J. Giphart, A. Naipal and A. Kastelan. HLA-DRB1, DRB3 and DRB5 Polymorphism in a Croatian Population. Coll. Antropol. 20:35-38,1996.
 57. Grubic, V. Kerhin-Brkljacic, E. Cecuk-Jelicic and A. Kastelan. Analysis of Segregation and Inheritance of HLA of HLA Class I Alleles in Families with HLA-B27 Positive Patient Patient Suffering from Ankylsoing Spondylitis. Coll. Antropol. 20:31-34, 1996.
 58. Dumić M., Brkljacic Lj., Plavsic V., Zunec R., Ille J. Wilson R.C. Kuvacic I., Kastelan A and New M.I. Prenatal Diagnosis of Congenital Adrenal Hyperplasia (21-Hydroxylase Deficiency) in Croatia.Am.J.Med.Genet. 72:302-306, 1997.
 59. Martinović I., Bakran M., Chaventre A., Janićijević B., Jovanović V., Smolej-Narančić N., Kaštelan A., Grubić Z., Žunec R., Roberts F.D. and Rudan P. Application of HLA Class II Polymorphism Analysis to the Study of the Population Structure of the Island of Krk, Croatia. Human Biology, 69:819-829, 1997.
 60. Grubic Z., Zunec R., Kastelan A.. Striking diversity of DR15 haplotypes in Croatians. Tissue Antigens 49:180-182, 1997.
 61. Grubic Z., Žunec R., Čečuk-Jeličić E., Kerhin-Brkljačić V., Kaštelan D., Barać L., Janićijević B., Martinović I., Peričić M., Bennett L.A. Rudan P. and Kaštelan A. HLA Class II Gene and Haplotype Diversity in the Population of the Island of Hvar, Croatia. Coll. Antropol.22, 1:157-168, 1998.
 62. Čečuk-Jeličić  E., Grubic Z., Žunec R., Labar B., Kerhin-Brkljacic V., Kastelan A. Implication of Molecular Analysis of HLA-A*02 Subtyping for Unrelated Bone Marrow Donor Selection, Bone Marrow Transplantation, 4:27-30, 1998.
 63. Z. Grubić, P.H. Moghaddam, M.J. Giphart, R. Žunec, E. Čečuk-Jeličić and A. Kaštelan. Distribution of Alleles at two Microsatellite Loci (D65273 and TNFa in Croatian Population). Coll. Antropol. 23, 1:87-90, 1999.
 64. E. Čečuk-Jeličić, Z. Grubić, R. Žunec, B. Labar, V. Kerhin-Brkljačić, A. Kaštelan. Implication of Molecular Analysis of HLA-A*02 subtyping for Unrelated Bone Marrow Donor Selection. Bone Marrow Transpl. 4:27-30, 1999.
 65. Grubić Z., Žunec R., Čečuk-Jeličić E., Kerhin-Brkljačić V., Kaštelan A. Polymorphism of HLA-A,B,DRB1, DQA1 and DQB1 Haplotypes in the Croatian Population. E J of Immunogenetics; 27:47-51, 2000.
 66. Grubić Z., Žunec R., Čečuk-Jeličić E., Crkvenac K., Kaštelan A. Distribution of DQCAR Alleles in Croatian population. Croatian M J; 41:98-302,2000.
 67. Kaštelan M., Gruber F., Čečuk E., Kerhin-Brkljačić V., Brkljačić-Šurkalović Lj. and Kaštelan A. Analysis of HLA Antigens in Croatian Patinets with Psoriasis. Acta Derm Venereol 2000; 211: 12-13.
 68. Kastelan A., Humar I. and Mareković Z. Kidney Transplantation at The University Hospital Zagreb, Croatia. U: Clinical Transplant 2000, UCLA, LA., str. 353-354.
 69. Grubić Z., Kerhin-Brkljačić V., Perić P., Čečuk-Jeličić E., Žunec R., Kaštelan A. HLA-B27 subtypes in Croatian patients with ankylosing spondylitis. Scand J Rheumatol 2001, 30:51-52.
 70. Humar I., Slaviček J., Puretić Z., Mareković A. and Kaštelan A. The Role of Noninherited HLA Haplotypes in Inducing Donor-Specific Hyporesponsiveness. Transpalnt Proceed 2001, 33:167-168.
 71. Grubić Z., Štingl K., Kaštelan A.  Determination of polymorphism et eight STR loci in the Croatian population using automated detection. Forensic Science International 2002, 27:147-149.
 72. Grubić Z., Žunec R., Kaštelan M., Čečuk-Jeličić E., Gruber F., and Kaštelan A.  HLA Class II Haplotypic Association and DQCAR Microsatellite Polymorphisms  in Croatian Patients with Psoriasis. Coll. Antropol. 2002, 1:61-67.
 73. Kaštelan M., Gruber F., Čečuk-Jeličić E., Grubić Z., Kaštelan A.  A new extended haplotype Cw*0602-B57-DRB1*0701-DQA1*0201-DQB1*0201 associated with psoriases in the Croatian population. Clinical and Experimental Dermatology, 2003, 28: 200-202.
 74. Grubić Z, Žunec R, Čečuk Jeličić EKerhin Brkljačić VKaštelan A 2000 Polymorphism of HLAA, –B, –DRB1, –DQAand –DQBhaplotypes in a Croatian populationEur J Immunogenet 27(1): 47-51.
 75. Grubić Z, Žunec R, Čečuk Jeličić E, Kaštelan D, Kerhin Brkljačić V, Kaštelan  1999 High resolution molecular typing of HLA class II region in the population of the island of Krk, Croatia. Coll Antropol 23(2): 577-588.
 76. Grubić Z, Kerhin Brkljačić V, Čečuk Jeličić E, Kuci S, Kaštelan A 2000 HLA class I polymorphism in the Albanian population. Coll Antropol 24(2): 303-307.
 77. Humar I, Slaviček J, Puretić Z, Mareković Z, Kaštelan A 2001 The role of noninherited HLA haplotypes in inducing donor-specific hyporesponsiveness. Transplant Proc 33(1-2): 167-168.
 78. Grubic Z, Štingl K, Čečuk Jelicic E, Žunec R, Kaštelan A, Serventi Seiwert R, Bogdanic V, Labar B, Kerhin Brkljacic V 2005 Repetitive DNA polymorphisms in following chimerism after allogeneic bone marrow transplantation. Clin Transplant 19(5): 586-590

Znanstvena priopćenja u časopisima indeksiranim u C.C.

 1. Šuman,L., Silobrčić,V., Kaštelan,A., Chimeric analysis of radiation chimaeras displaying full or split tolerance, Period.Biol., 78:95-96, 1976.
 2. Kondić-Mitin,N., Volf,D., Kaštelan,A., Chimeric analysis of lethally irradiated animals restored with mixed bone marrow, Period.Biol., 78:92-94, 1976.
 3. Springer,0., Suchanek,Lj., Kaštelan,A., Induction of specific tolerance in neonatally thymectomized IV mice injected with F1 hybrid spleen cells, Period.Biol., 78:96-97, 1976.
 4. Kaštelan,A.,Jajić,I., Balog,V., Kovač,Ž., HLA antigens in psoriasis vulgaris, psoriatic arthritis and ankylosing spondylitis, Period.Biol. 78:73-75, 1976.
 5. Kerhin,V., Brkljačić,Lj., Kaštelan,A., Mačašović,P., Variability and constancy of the HLA system in Yugoslav population,Period.Biol. 78:69-70, 1976.
 6. Gerenčer,M., Wawas,C., Sasportes,M., Dausset,J., Kaštelan,A., Complete restoration of response and stimulation of frozen-stored human lymphocytes, Period.Biol. 78:75-77, 1976.
 7. Kaštelan,A.,Vujaklija-Stipanović,K., Plavšak-Bohinjec,M., Bašić, V., Šušaković,N., A collaborative programme for tissuetyping between five Yugoslav HLA laboratories joining Yugotransplant, Period.Biol. 78:80-82, 1976.
 8. Ćepulić,E., Bašić,E., Rode,B., Bradamante,Ž., Bakotin,J., Kaštelan,A., Systemic and local effects of BCG (Torlak) after its administration in the mixture with tumor cells Period.Biol., 78:146-147, 1976.
 9. Volf,D., Kaštelan,A.,Kondić-Mitin,N., An experimental model for studying the graft-versus-host activity, Period.Biol. 79:3-9, 1977. (2)
 10. Košuta,D., Volf,D., Kaštelan,A., Pretreatment of donor bone marrow cells with mitogens: Effect on the development of the responsiveness in radiation chimeras to the same mitogens, Exp.Hemat., 7:103, 1979.
 11. Volf,D., Springer,0., Košuta,D., Kaštelan,A., Production of T-cells in radiation chimeras depends on the thymus of bone marrow donor, Exp.Hemat., 7:43, 1979.
 12. Košuta,D., Volf,D., Kaštelan,A., Suppressive effect of mitogens on mouse bone marrow cells, Period.Biol., 81:175-177, 1979.
 13. Bašić,I., Rode,B., Kaštelan,A.,Milas,L., Effects of intrapleural administration of Corynebacterium parvum on the reticuloendothelial system of mice, Period.Biol., 81:159-161, 1979.
 14. Matekalo,J., Kaštelan,A.,Bašić,I., Influence of progression of mammary carcinoma on plaque formation and mitogen response of spleen cells in CBA mice., Period.Biol. 81:323-325, 1979.
 15. Đurinović-Bello,I., Lovrenčić,M., Frleta,M., Balog,V., Dumić,M., Kalafatić,Z., Kaštelan,A., HLA antigens in families of patients with insulin-dependent diabetes mellitus, Period.Biol. , 81:205-206, 1979.
 16. Kaštelan,A.,Balog,V., Kaštelan,M., Đurinović-Bello,I., Madarić, N., Hadžić,N., Cell mediated cytotoxicity in patients with chronic active hepatitis in relation to HLA-DR antigens, Period.Biol., 81:201-203, 1979. (3)
 17. Kaštelan,A.,Vujaklija,K., Matić,Đ., Gerenčer,M., HLA-DR compatibility in intrafamilial renal transplantation, Period.Biol.,8l:437-438, 1979.
 18. Gerenčer,M., Pfeifer,S., Singer,Z., Škalko,D., Kaštelan,A., HLA-A,B and D compatibility in couples with recurrent pathologic pregnancies, Period.Biol., 81:407-409, 1979. (2)
 19. Brkljačić,Lj., Vujaklija,K., Smetiško,A., Frančišković,V., Čečuk, Lj., Kaštelan,A., Anti-B lymphocytotoxic antibodies in renal-allograft recipients and patients on the chronic dialysis programme ,Period.Biol., 81:427-429, 1979. (1)
 20. Zaklan-Kavić,D., Miše,I., Kaštelan,A.,Bašić,I., In vitro sensitivity of tooth germs to immune spleen cells, Period.Biol., 81:423-425, 1979.
 21. Grgić,M.,.Kaštelan,M., Gerenčer,M., Hršak,M., Rudolf,M., Pavičić, S., Kaštelan,A., Grgić,Z., Immunological characterization of non-Hodgkins Lymphoma leukaemic cells, Period.Biol., 81:111-113, 1979.
 22. Kaštelan,M., Hršak,M., Rudolf,M., Gerenčer,M., Grgić,M., Pavičić, S., Grgić,Z., Kaštelan,A., Cell surface in chronic lymphocytic leukaemia, Period.Biol., 81:115-117, 1979.
 23. Ulahov,A., Volf,D., Jakopčić,K., Kaštelan,A., Effect of newlysynthesized derivatives of 2-furancarboxilic acid on mouse lymphohematopoietic cells: ccmparison with cyclophosphymide, Exp.Hematol., 7:142, 1979.
 24. Valpotić,I., Gerenčer,M., Kaštelan,M., Hršak,M., Rudolf,M., Kaštelan,A.,Bašić,I., Immunological charasteristic of equine peripheral blood lymphocytes. Period.Biol. 85:229-231, 1983.
 25. Brkljačić,Lj., Dumić,M., Gerenčer,M., Kerhin,V., Kaštelan,A., HLA genotyping of amniotic fluid cells applied to prenatal diagnosis of congenital adrenal hyperplasia, Period.Biol., 88:78-80, 1986.
 26. Humar,I., Brkljačić,Lj., Kaštelan,A.,Drinovec,J., Contemporary approach to renal transplantation-international study, Period. Biol. 88:73-75, 1986.
 27. 27. Kerhin,V., Jeličić,E., Kaštelan,A.,Labar,B., Brkljačić,Lj., Gerenčer,M., Donor selection for the bone marrow transplantation within family members, Period.Biol., 88:78-80, 1986.
 28. Valpotić,I., Gerenčer,M., Tomašković,M., Modrić,Z., and Kaštelan,A., Influence of Age on the Response of Porcine Peripheral Blood Lymphocytes to Mitogens, Specific Antigens and Alogenic Cells, Period.Biol., 88:449-451, 1986.
 29. Kaštelan,A.,Rudolf,M., Hršak,M., Labar,B., Bogdanić,V., Kaštelan, M., Immunological recovery after allogeneic human marrow transplantation, Period.Biol., 88:84-86, 1986.
 30. Gerenčer,M., Kaštelan,M., Kovač,Ž., Žepić,L., and Kaštelan,A., Selective suppressive action of testosterone on the reactivity of human peripheral blood limphocytes in vitro, Period.Biol., 88:15-16, 1986.
 31. Tomašković,M., Duraković,Z., Gerenčer,M., Kerhin-Brkljačić,U., Brkljačić-Šurkalović,Lj., and Kaštelan,A., The HLA-antigens in preexicitation syndrome, Period.Biol.88:182-183, 1986.
 32. Đurinović-Bello,I., Hadžija,M., Radica,A., Dumić,M., Kadrnka-Lovrenčić,M., Tomašković,M., and Kaštelan,A., ‘The autoimmune islet cell-killing mechanism in insulin dependent diabetes type I, Period.Biol., 88:37-39, 1986.
 33. Grubić,Z., Kerhin-Brkljačić,V., Čečuk-Jeličić,E.,Kaštelan,A., Jajić,I., Pavlović,S., Ankylosing spondylitis (AS) and HLA-B27 in 159 families. Period.Biol.92:53-55, 1990.
 34. Kerhin-Brkljačić,V., Pavlović,S., Grubić,Z., Čečuk-Jeličić,E., Kaštelan,A., The evaluation of HLA antigens in rheumatic diseases., Period.Biol., 92:25-26, 1990.
 35. Kerhin-Brkljačić,V., Čečuk-Jeličić,E., Grubić,Z., Milošak,A., Kaštelan,A.,Brkljačić-Šurkalović,Lj., HLA erythrocyte markers in families with triplets. Period.Biol., 1992., 92:27.
 36. Turk,R., Đurinović-Bello,I., Sršak,M., Puretić,Z., Pasini,J., Barišić,D., and Kaštelan,A., Immunological detection allograft rejection in kidney transplanted patients, Period.Biol., 92:156-157, 1990.
 37. Rudolf,M., Domljan,Z., Hršak,M., Pučar,I., Pavlović,S.,Kaštelan,A., Cellular immunity in patients in rheumatoid arthritis, Period.Biol. 92:103-104, 1990.
 38. Balog,V., Mezulić,V., Kerhin-Brkljačić,V., and Kaštelan,A., The International Cell Exchange Program One laboratory analysis, Period.Biol., 92:168-170, 1990.
 39. Žunec,R., Blanche,H., Dausset,J., and Kaštelan,A., Construction of human chromosome 6, Period.Biol.,92:160, 1990.
 40. Grubic Z., Kastelan M., Cecuk E., Zunec R., Gruber F. and Kastelan A. Molecular Analysis of HLA Class II Genes in Psoriasis Vulgaris Patient. European J. of Immuno. 25:209, 1998.
 41. Cecuk E., Kastelan M., Kerhin-Brkljacic V., Grubic Z., Gruber F., Kastelan A. The Relationship between HLA.Cw Alleles and two types of Psoriasis Vulgaris. European J. of Immuno. 25:210, 1998.

Znanstveni radovi u zbornicima indeksiranim u C.C.

 1. Nakić,B., Kaštelan,A.,Avdalović,N., Induction of specific tolerance in adult rets by the method of parabiosis. Ciba Foundation Symposium on Transplantation, J.&A. Churchill, Ltd., London 1962., str. 328-337.
 2. Kaštelan,A.,Springer,0., Bunarević,A., Colonizing capacity of lymphoid cells injected into syngeneic hosts, U:”Morphological and functional aspects of immunity”, Plenum Press, 1972., str.43-48. (1)
 3. Vives,J., Ercilla,G., Jeannet,M., Ph.De Moerloose, Vassali,P., Chardonnems,X., Inglin, G., Betuel,H., Gebuhres,L., Bertrand,J., Friedel,C., Mavas,C., Kreisler,J., Moreno,N., Gorodelky,C., Eslobal-Gutierres,A., Ca.stro,L., Assia,S., Beorroeta,0., Segnalet,J., Raffoux C., Streiff,F., Guimbretiere,J., Soulillon,J.P., Dausset,J., Legrand, L., Lepage,V., Sasportes,M., Fragelizi,D., Nunez-Roldan,A., Degos,L., Contu,L., Marcelli,A., Hors,J., Fellous,M., Kamoun,M., Colombani,J. & M., Fauchet,R., Genetet,B., Mayr,S., Tongio,M.M., Ohayon,E.,De Mouzon,A., Kaštelan,A., Joint report on the Seventh International Histocompatibility Workshop from France 1&2, By O.T.France, Histocompatibility Testing 1977., Munkšgaard, Kopenhagen, 1978,str. 433-448.
 4. Bašić,I., Rode,B., Kaštelan,A.,Milas,L., Activation of pleural macrophages by intrapleural application of Corynebacterium parvum, In: Advances in Exptl.Med.Biol., Macrophages and Lymphocytes: Nature functione and interactions Eds.M.R.Escober and H.Friedman, 1979., str. 333-341.
 5. Kaštelan,A.,Kerhin-Brkljačić,V., Brkljačić,Lj., Zmijevski,C.M., Liberi,H., Antigen BW49 In: Histocompatibility Testing (Ed. P.I. Terasaki) UCLA, Los Angeles, 1980., str. 416-417.
 6. Tait,B.D., Mackay,L.R., Kaštelan,A.,Dausset,J., Mayer,S., Ohochi, K., Chronic liver disease including chronic active hepatitis, U: Histocompatibility Testing (Ed.P.I. Terasaki) UCLA, Los Angeles, 1980., str. 657-661. (19)
 7. Mackay;I.R., Kronborg,I.J., Pedersen,J.S., Toh,B.H., Gust,I.D., Kaštelan,A.,Hadžić,N., Autoantibodies to cytoskeletal proteins and liver membrane in chronic active hepatitis. In:Proceedings of the International Symposium on Viral Hepatitis (Ed.by A.Alter, Maynard, W.Szmuness), Franklin Institute Press, Philadelphia, 198l., str. l97.
 8. Gerenčer,M., Pfeifer,S., Štampar-Plasaj,B., Vujić,J., Zadjelović, J., Vukadinović,S., Raić,F., Singer,Z., Kaštelan,A., Školko,D., Possible influence of HLA-D compatibility on fetomaternal interactions, Forschungsergebnisse der Transfusionsmedizin & Immunohaematologie, Teil II, Band 8, str.567-572, Hamburg, 1981.
 9. Edmonds,J., Bashir,H., Thomson,G., Carbonara,A.O.,Kaštelan,A., et al., HLA-B27-Negative Ankylosing Spondylitis. U:Histocompatibility Testing 1984 (izd.E.D.Albert i sur.). Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 1984., str.388-394. (9)
 10. Ansell,B.M., Albert,D., Kaštelan,A., et al., Juvenile chronic arthritis panciarticular type. U:Histocompatibility Testing 1984 (izd.E.D.Albert i sur.) Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 1984., str.368-374. (35)
 11. Rittner,C., Mauff,G., Kaštelan,A.,et al. C4 Polymorphism U: Histocompatibility Testing 1984., (ed.E.D.Albert et al) Springer-Verlag Berlin, Heidelberg, 1984., str. 318-324.(8)
 12. Marshall,W.H., Neugebauer,M., Baur,M.P., Albert,E.D., Kaštelan,A., et al., The second complement, C2, in the ninth workshop. U:Histocompatibility Testing 1984 (ed.E.D. Albert et al). Springer-Verlag Berlin, Heidelberg, 1984., str. 313-316. (1)
 13. Bogdanić,V., Nemet,D., Labar,B., Vrtar,M., Kaštelan,A.,Presečki, V., Mrsić,M., Radman,I., Pavletić,Ž., Low incidence of interstitial pneumonitis after bone marrow transplantation:Assessment of risk factors, Haematologica, 1988:Supplement Vol. 73. N.5.
 14. Kaštelan,A.,Transplantation activity in Yugoslavia, U:Transplant. Council of Europe, Foundation Marieux, Lyon 1990., str.75-83.
 15. Cuccia,M., Astolfi,P., Gyodi,E., Kaštelan,A.,Papasteriades,C., Salerno,A., Suicu-Foca, N., ard Veratti,A., HLA in five populations of southern Europe. U: Histocompatibility Testing HLA 1991.,Oxford University Press 1992. str.655-656. (1)
 16. Brenda,B.N., Chung,K.H., Hansen,J.A., Hasegava,I., Steward,D., Kawasaki,M., Saitou,S., Petrany,G., and Kaštelan,A.,Antigen Socitey no. 207:HLA-DR8. U: Histocompatibility Testing HLA 1991. Oxford University Press 1992., str.372-375.
 17. Kaštelan,A., Pavlović,S., Croatiatransplant. Council of Europe, Foundation Merieux, Lyon 1994., str.21-29.
 18. Z. Jurčić, Lj. Brkljačić-Šurkalović, V. Kerhin-Brkljačić, A. Kaštelan, M. MiškićMusa, M. Zobenica, S. Pavlović. Fenotip HLA-DR u hrvatske djece s glutenskom enteropatijom. Lije.Vjesn.l20:273-277, 1998.
 19. Z. Grubić, R. Žunec, A. Kaštelan. HLA-Class II extended haplotypes in CroatiansPolymorphism, recombination and linkage disequilibrium-Family study. Acta Biologica 20:1-8, 1998.
 20. Z. Grubić, R. Žunec, A. Kaštelan. Alleles at HLA-DR and DQ loci and their haplotypic associations in Croatian population. Acta Biologica 21:l-1 l, 1998.
 21. E. Čečuk-Jeličić, Z. Grubić, V. Kerhin-Brkljačić, M. Kaštelan A. Kaštelan. Comparison of serology and DNA methods for HLA-Cw typing in the Croatian population. Period.Biol. 101: 71-75, 1999.
 22. Grubić Z., Čečuk-Jeličić E., Kerhin-Brkljačić V., Kaštelan A. Imunogenetska istraživanja sustava HLA u obiteljima bolesnika s ankilozantnim spondilitisom. Reumatizam; 47:13-19, 2000.
 23. Grubić Z., Kerhin-Brkljačić V., Čečuk-Jeličić E., Kaštelan A. Učestalost antigena lokusa HLA-A i HLA-B u bolesnika s psorijazom. Psoriasis; 45:5-9, 2000.

Znanstveni radovi u časopisima indeksiranim u sekundarnim publikacijama

 1. Zaklan-Kavić,D., Bašić,I., Kaštelan,A., Presađivanje zubnih zametaka u štakora I. Presađivanje zametaka u singene primaoce, Lij.vjesn., 96:531-535, 1974.
 2. Zaklan-Kavić,D., Bašić,I., Kaštelan,A., Presađivanje zametaka u štakora II. Uloga “jakog” sustava tkivne snošljivosti (Ag B) u presađivanju zubnih zametaka, Lij.vjesn., 96:535-539, 1974.
 3. Kaštelan,A.,Kerhin-Brkljačić,V., Brkljačić,Lj., Sustav HLA i njegovo biomedicinsko značenje, Genetika, 6:321-338, 1974.
 4. Kaštelan,A.,Kerhin-Brkljačić,V., Brkljačić,Lj., Mačašović,P., Kovač,Ž., Čečuk,Lj., Raspodjela transplantacijskih antigena i gena u pučanstvu Jugoslavije. Populacijska istraživanja, Genetika,6:177-190,1974.
 5. Kaštelan,A.,Kerhin-Brkljačić,V., Brkljačić,Lj., Mačašović,P.,Kovač Ž., Čečuk,Lj., Ligutić,I., Raspodjela transplantacijskih antigena i gena u pučanstvu Jugoslavije. Porodična istraživanja, Genetika,6:191-202, 1974.
 6. Jajić,I., Kaštelan,A.,Brkljačić,Lj., Kerhin-Brkljačić,V., Čečuk, Lj., Antigeni histokomaptibilnosti u ankilozantnom spondilitisu i psoriatičkom artritisu, Reumatizam, 2:43-50, 1975. (1)
 7. Zaklan-Kavić,D.,Kaštelan,A.,Miše,I., Presađivanje zubnih zametaka štakora, III. Imunološka reaktivnost roditeljskog soja u kalem zubnog zametka hibrida F1, ASCRO, 9: 119-126, 1975.
 8. Zaklan-Kavić,D., Bašić,I., Kaštelan,A., Presađivanje zubnih zametaka štakora, IV Utjecaj ortotopične sredine na diferencijaciju zuba singenih primalaca, ASCRO, 11:55-59, 1977.
 9. Zaklan-Kavić,D., Bašić,I., Kaštelan,A., The effect of imunization with dental tissue in skin allograft survival in rats, Jugoslav. Physiol.Pharmacol.Acta. 14:276-277, 1978.
 10. Kaštelan,A.,Tipizacija i izbor davalaca srži odredivanjem HLA-antigena i MLC-reakcije, Lij.vjesn. 100:385-386., 1978.
 11. Kaštelan,A.,Jušić,A., Antigeni glavnog sustava histokompatibilnosti HLA u bolesnika s mijastenijom gravis, Neurologija, 27:155-162., 1979.
 12. Kaštelan,A., Genetic markers in insulin dependent dibetes mellitus, Diab.Croat. 9:103-106, 1980.
 13. Jurčić,Z., Ruar,D., Knežević,S., Kaštelan,A., Antigeni sustava histokompatibilnosti (HLA) kod glutenske eneteropatije u djece, Lij.vjesn., 102:563-566, 1980. (1)
 14. Dumić,M., Plavšić,U., Brkljačić,Lj., Sarnavaka,V., Mardešić,D., Tajić,M., Kaštelan,A., Kongenitalna adrenalna hiperplazija zbog nedostatka 11-hidroksilaze različiti HLA genotipovi u dvoje braće, Lij.vjesn. 105:145-149., 1983. (1)
 15. Dumić,M., Brkljačić,Lj., Kržišnik,C., Radica,A., Tajić,M., Kaštelan,A., Povezanost kongenitalne adrenalne hiperplazije zbog nedostatka 21-hidroksilaze s genima sustava HLA, Lij.vjesn., 105:290-292, 1983.
 16. Labar,B., Bogdanić,V., Kaštelan,A.,Grgičević,D., Vrtar,M., Krajina, Z., Kamauf-Balabanić,B., Kerhin-Brkljačić,V., Francetić,I., Zimanja-Krišković,J., Transplantacija koštane srži u liječenju teške aplastične anemije, Lij.vjesn. 106:219-223, 1984.
 17. Kaštelan,A.,Kaštelan,M., Labar,B., Izbor davaoca za transplantaciju koštane srži, Lij. vjesn. 106:241-245, 1984.
 18. Dumić,M., Tajić,M., Brkljačić,Lj., Mardešić,D., Radica,A., Lukenda G., Jovanović,V., Plavšić,V., Kaštelan,A., Otkrivanje heterozigota za klasični oblik kongenitalne adrenalne hiperplazije zbog defekta 21-hidroksilaze u našoj populaciji na osnovi hormonalnih ispitivanja tipizacije HLA, Lij.vjesn. 106:466-470, 1984.
 19. Bastašić,M., Kaštelan,A.,Jajić,I., Kerhin-Brkljačić,V., Vondraček 0., Zastupljenost antigena HLA-B27 u Jugoslaviji, Genetika 16:199-203, 1984.
 20. Grgičević,D., Labar,B., Bogdanić,V., Kerhin-Brkljačić,V., Kaštelan,A., Transfuziološko liječenje bolesnika s teškom aplastičnom anemijom nakon transplantacije koštane srži. Lij.vjesn., 107:85-89, 1985.
 21. Bastašić,M.,Kaštelan,A.,Jajić,I., Kerhin-Brkljačić,V., Vondraček, 0., Zastupljenost antigena HLA-B27 u Jugoslaviji, Genetika, 16:199-203, 1984.
 22. Dumić,M., Plavšić,V., Ille,J., Brkljačić,Lj., Dražančić,A., Suchanek,E., Kaštelan,A., Prenatalna dijagnoza kongenitalne adrenalne hiperplazije zbog defekta 21-hidroksilaze, odredivanje 17-hidroksiprogesterona ia amnijske tekućine, Lij.vjesn. 1985. (u tisku).
 23. Brkljačić,Lj., Dumić,M., Plavšić,V., Dražančić,A., Gerenčer,M., Kaštelan,A., Prenatalno otkrivanje kongenitalne adrenalne hiperplazije na osnovu tipizacije HLA fetalnih stanica iz amnijske tekućine, Lij.vjesn. 108:497-500, 1986.
 24. Dumić,M., Plavšić,V., Ille,J., Brkljačić,Lj., Dražančić,A.,Suchanek,E., Kaštelan,A., Prenatalna dijagnoza kongenitalne adrenalne hiperplazije zbog defekta 21-hidroksilaze određivane 17-hidroksi-progesterona iz amnijske tekućine, Lij.vjesn.l09:65-67, 1987.
 25. Brkljačić,Lj., Dumić,M., Plavšić,V., Dražančić,A., Gerenčer,M., Kaštelan,A., Prenatalno otkrivanje kongenitalne adrenalne hiperplazije na osnovi tipizacije HLA fetalnih stanica iz amnijske tekućine, Lij.vjesn. 11:497-500, 1986.
 26. Brkljačić-Šurkalović,Lj., Dumić,M., Mardešić,D., Plavšić,V., Kaštelan,A., Lociranje patološkog gena za nedostatak enzima 21-hidroksilaze unutar sustava HLA, Lij.vjesn. 110: 306-311, 1968.
 27. Dobrić,I., Vujasinović,S., Kaštelan,A.,Baričević,B., Labar,B., Bogdanić,V., Nemet,D., Promjene u koži uslijed reakcije transplantata protiv primaoca. l.Patogeneza i dijagnostika, Lij.vjesn.12:395-442, 1988.
 28. Dobrić,I., Vujasinović,S., Labar,B., Bogdanić,V., Nemet,D., Kaštelan,A., Baričević,B., Vranešić,Đ., Škrinjar,LJ., Promjene u koži uslijed reakcije transplantata protiv primaoca 2. Vlastita klinička opažanja te svjetlosnomikroskopski i elektromikroskopski nalazi, Lij.vjesn. 3:53-108, 1989.
 29. Dumić,M., Ille,J., Brkljačić,Lj., Plavšić,V., Dražančić,A., Radmanović,S., Filipović,B., Suchanek,E., Kaštelan,A., Prenatalna dijagnostika kongenitalne adrenalne hiperplazije zbog nedostatka enzima 21-hidroksilaze, Lij.vjesn. 9-10:312-317, 1990.
 30. Dumić,M., Lukenda,M., Plavšić,V., Brkljačić,Lj., Jovanović,V., Kaštelan,A., Otkrivanje heterozigota za kongenitalnu adrenalnu hiperplaziju zbog nedostatka 21-hidroksilaze u općoj populaciji,Lij.vjesn. 112:138-141, 1990.
 31. Đurinović-Bello,I., Puretić,2., Turk,R., Bubić-Filipi,Lj., Pasini J., Thune,S., Barišić,D., Milavec-Puretić,V., Kaštelan,A., Imunološko i kliničko definiranje reakcija odbacivanja transplantiranog bubrega, Lij.vjesn. 113:390-393, 1991.
 32. Mareković,Z., Bubić-Filipi,Lj., Kaštelan,A.,Puretić,Z., Pasini, J., Thune,S., Kalauz,N.; Vukinovac,M., Ribičić-Goreta,N., Višegodišnje praćenje srodnih davatelja nakon donorske nefrektomije. Lij.vjesn. 114:110-112, 1992.
 33. Grubić, Z., Žunec, R., Kaštelan A. Aleli na lokusima HLA-DR i DQ te njihove haplotipske sveze u hrvatskoj populaciji. Acta Biologica Vol.21, str.1-11,1998.
 34. Grubić, Z., Žunec, R., Kaštelan A. Haplotipovi gena HLA razreda II u Hrvata-Polimorfizam, rekombinacija i neuravnoteženo vezivanje (linkage disequilibrium)-Istraživanje porodice. Acta Biologica Vol.20, str.21-28,1998.
 35. Grubić Z., Čečuk-Jeličić E., Kerhin-Brkljačić V., Kaštelan A. Imunogenetska istraživanja sustava HLA u obiteljima bolesnika s ankilozantnim spondilitisom. Reumatizam; 47:13-19, 2000.
 36. Grubić Z., Kerhin-Brkljačić V., Čečuk-Jeličić E., Kaštelan A. Učestalost antigena lokusa HLA-A i HLA-B u bolesnika s psorijazom. Psoriasis; 45:5-9, 2000.
 37. Grubić Z., Kerhin-Brkljačić V., Perić P., Čečuk-Jeličić E., Kaštelan A. Raznolikost podtipova gena HLA-B27 i povezanost s ankilozantnim spondilitisom u hrvatskoj populaciji. Reumatizam 2001, 48:7-11.
 38. Grubić Z., Štingl K., and Kaštelan A.  Determination of polymorphism at 10 satellite loci in the croatian population by automated detection / Populacijsko istraživanje raznovrsnosti 10 satelitskih lokusa u Hrvatskoj. Acta Biologica 2002. 23: 1-11
 39. Jurčić Z, Brkljačić Šurkalović LJ, Kerhin Brkljačić V, Kaštelan A, Miškić Musa M, Zobenica M, Pavlović S 1998 The HLA-DR phenotype in Croatian children with gluten enteropathy. Liječ. Vjes 120(9): 87-90.
 40. Jurčić Z, Brkljačić Šurkalović LJ, Grubić Z, Žunec R, Vezmar V, Kaštelan A 2000 Gluten enterophaty in Croatian children is primarily associated with the HLA-DR3.DQ2 haplotype. Liječ vjes 122 (11-12): 259-263
 41. Kosor E, Gagro A, Draženović V, Kuzman I, Jeren T, Rakušić S, Rabatić S, Markotić A, Gotovac K, Sabioncello A, čečuk E, Kerhin Brkljačić V, Gjenero Margan I, kaić B, Mlinarić Galinović G, Kaštelan A, Dekaris D 2003 MHC tetramers: tracking specific immunity. Acta Med Croatica 57 (4): 255-259

Ostali znanstveni radovi

 1. Nakić,B., Kaštelan,A., Raspredjeljenie djeljaščihsja donorskih kljetok v limfoidnih organah mišej, stradajuščih ostroj boljeznju rant, Transplantacija organov i tkenjej, Izd. “Medicina”, Moskva 1966, str. 341-343.
 2. Kaštelan,A., Imunološka reaktivnost neonatalno timektomiranih štakora, Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb,1967., str.163-222.
 3. Kerhin-Brkljačić,V., Kaštelan,A., Brkljačić,Lj., Čečuk,E., Učestalost antigena HLA, ABO MN i Rh u bolesnika s psorijazom,Psoriasis 22: 21-26, 1986.
 4. Žunec;R.; Kaštelan,A., Primjena tehnike rekombinirane DNK u prenatalnoj i postnatalnoj dijagnozi genetskih bolesti, Jugosl.pedijatr. 31:35-39; 1988.

Znanstvena priopćenja (in extenso)

 1. Kaštelan,A., Nakić,B., Springer,0., Evidence of immunization in one-month-old neonatally thymectomized rats following intraperitoneal inoculation of spleen cells and transplantation of skin homografts, Bull.Sci.Cons.Acad.R.P.F.Yugosl., 10:319-320, 1965.
 2. Nakić,B., Kaštelan,A.,Bunarević,A., Mitin,N., Chimeric analysis of “runt disease” in mice, Bull.Sci.Cons.Acad.R.P.F.Yugosl., 10:274-275, 1965.
 3. Nakić,B., Kaštelan,A.,Bunarević,A., Mitin,N., The fate of adult spleen cells injected into isologous neonatal recipients, Bull.Sci.Cons.Acad.R.P.F.Yugosl., 10:276, 1965.
 4. Nakić,B., Kaštelan,A.,Springer,0., Kondić-Mitin,N., Volf,D., The effect of the antilymphocyte serum on the distribution of syngeneic lymphoid cells, Proc.Yugosl.Soc. Immunol., 1:42-44, 1969.
 5. Kaštelan,A.,Nakić,B., Springer,0., Kondić-Mitin,N., Chimeric analysis of the lymph nodes and Peyers patches in normal and neonatally thymectomized mice, Proc.Yugosl. Soc.Immunol., 1:9-11, 1969.
 6. Kaštelan,A., Nakić,B., Mikuška,J., Kondić-Mitin,N., Springer,0., Volf,D., Induction of specific tolerance in neonatally thymectomized C57BL mice injected with F1 hybrid spleen cells, Proc.Yugosl. Soc.Immunol., 1:20-22, 1969.
 7. Nakić,B., Volf,D., Kondić-Mitin,N., Kaštelan,A.,Springer,0., The effect of preimmunization of the “inferior” against “dominant” donor cell population in “mixed” bone marrow given to lethally irradiated mice, Proc.Yugosl.Soc.Immunol., 1:46-47, 1969.
 8. Kaštelan,A.,Nakić,B., Springer,0., Kondić-Mitin,N., Volf,D., Chimeric analysis of neonatally thymectomized mice injected with syngeneic thymus and bone marrow cells, Proc. Yugosl.Soc.Immunol., 1:6-7,1969.
 9. Volf,D., Kaštelan,A.,Dolejškova-Hauptfeld,V., Kondić-Mitin,N., The sorting-out process in thymectomized radiation chimeras, Proc.Yugosl. Soc.Immunol., 2:84-86, 1971.
 10. Kaštelan,A.,Kerhin,V., Springer,0., Vučković,Lj., Grgić,Z., The colonizing and restoring capacity of peritoneal cells following injection into neonatally thymectomized mice, Proc.Yugosl.Immunol. Soc., 2:21-22, 1971.
 11. .Kaštelan,A.,Vučković,Lj., Springer,0., Kerhin,V., Grgić,Z., The role of lymph node chimerism in the induction of tolerance in mice, Proc.Yugosl.Immunol.Soc., 2:56-58, 1971.
 12. Kaštelan,A.,Springer,0., Vučković,Lj., Grgić,Z., Comparison of the colonizing capacities of syngeneic cells derived from lymph nodes and Peyers patches, Proc.Yugosl. Immunol.Soc., 2:18-20, 1971.
 13. Brkljačić,Lj., Knežević,K., Latal,M., Kostić,M., Kerhin,V., Kaštelan,A., Comparative studies on lymphocytotoxic and leukoagglutinating antibodies in pregnant women, Proc. Yugosl.Immunol.Soc. 3:23-24, 1974.
 14. Kaštelan,A.,Kovač,Ž., Valpotić,I., Kerhin-Brkljačić,V., Brkljačić, LJ., Knežević,K., Latal, M., Leukocyte and trombocyte antibodies in polytransfused patients, Proc.Yugosl. Immunol.Soc., 3:29-30, 1974.
 15. Springer,0., Grgić,Z., Vuk-Pavlović,Z., Kaštelan,A., Effect of thymus humoral factor on production and differentiation of cells in lymphoid organs of neonatally thymectomized mice, Proc.Yugosl. Immunol.Soc., 3:58-59, 1974.
 16. Springer,0., Vuk-Pavlović,Z., Kaštelan,A., Role of the thymus homoral factor in the restitution of the colonizing capacity of lymph nodes in thymectomized mice. Proc.Yugosl. Immunol.Soc., 3:55-57,1974.
 17. Springer,0., Kaštelan,A.,Vuk-Pavlović,Z., Effect of thymus homoral factor on recirculation of lymphoid cells from neonatally thymectomized donor, Proc.Yugosl.Immunol. Soc., 3:53-55, 1974.
 18. Volf,D., Kaštelan,A.,Dolejškova-Hauptfeld,V., The effect of neonatal thymectomy of superior donor on the sorting out process, Proc.Yugosl.Immunol.Soc., 3:50-52, 1974.
 19. Kerhin,V., Kaštelan,A.,Brkljačić,Lj., Mačašović,P., Gerenčer,M., The distribution of HLA haplotypes observed in 56 unrelated Yugoslav people, Proc.Yugosl.Immunol.Soc., 3: 19-24, 1974.
 20. Kaštelan,A.,Kerhin,V., Brkljačić,Lj., Mačašović,P., The distribution of HLA antigens an genes in 256 unrelated Yugoslav people, Proc.Yugosl.Immunol.Soc., 3:16-18, 1974.
 21. Ćepulić,E., Rode,B., Fetti,S., Bašić,I., Kaštelan,A., Effect of bacillus calmette-guerin on tumor growth and activity of acid phosphatase in murine sarcoma, Proc.Yugosl. Immunol.Soc., 3:133-135,1974.
 22. Mačašović,P., Kaštelan,A.,Kerhin-Brkljačić,V., Brkljačić,Lj., Computer aided estimation of HLA specificities in the sera of pregnant women and transfused patients, Proc. Yugosl.Immunol.Soc., 3:25-27, 1974.
 23. Zaklan-Kavić,D., Bašić,I., Kaštelan,A., A study of the imune response to tocth germ allografts in the rat, Proc.Yugosl.Immunol.Soc.,3:42-43, 1974.
 24. Zaklan-Kavić,D., Bašić,I., Miše,I., Kaštelan,A., The antigenicity of tooth germs, Proc. Yugosl.Immunol.Soc., 78:99-100, 1976.

Znanstveni radovi u zbornicima i knjigama

 1. Kaštelan,A., Springer,0., Nakić,B., Utjecaj dobi davaoca solidnog kalema timusa na obnavljanje imunološke reaktivnosti u štakora timektomiranih netom nakon okoćenja, U:Imunologija i transplantacija JAZU, Zagreb, 1969., str.95-100.
 2. Nakić,B., Kaštelan,A.,Springer,0., Mikuška,J., Volf,D., Distribucija izolognih stanica davaoca u limfoidnim organima neonatalnih primalaca i njena ovisnost o podrijetlu inokuliranih stanica, U:Imunologija i transplantacija, JAZU Zagreb, 1969., str.l7-22.
 3. Nakić,B., Kaštelan,A.,Stanković,V., Mikuška,J., Kondić-Mitin,N., Springer,0., Analiza kimerizma u miševa oboljelih od “sekundarne bolesti” U:Imunologija i transplantacija, JAZU Zagreb, 1969., str. 23-26.
 4. Springer,0., Brkljačić,Lj., Bunarević,A., Kaštelan,A., Uloga timusa u recirkulaciji limfoidnih stanica, Zbornik radova IV Jugoslavenskog kongresa alergologa, Ljubljana, 1973., str.47-52.
 5. Springer,0., Grgić,Z., Brkljačić,Lj., Kerhin,V., Kaštelan,A., Citološke promjene u limfoidnim organima neonatalno timektomiranih miševa i miševa tretiranih antilimfocitnim serumom, Zbornik radova IV Jugoslavenskog kongresa alergologa, Ljubljana 1973., str.49-52.
 6. Bašić,I., Milas,L., Kaštelan,A., Utjecaj veličine fibrosarkoma na sadržaj CFU u limfoidnim organima miševa, Zbornik radova IV Jugoslavenskog kongresa alergologa, Ljubljana, 1973., str.521-522.
 7. Kaštelan,A.,Mačašović,P., Kerhin-Brkljačić,V., Brkljačić,Lj., Obrada podataka na elektroničkom računalu-suvremeni pristup za uspješnu transplanataciju bubreoa s mrtvog davaoca, Zbornik B.Jugoslavenskog internacionalnog simpozija iz obrade podataka, Informatica 73, Bled 1973., str.1-11.
 8. Volf,D., Dolejškova-Hauptfeld,V., Kaštelan,A., Učinak neonatalne timektomije davalaca na kolonizacijsku sposobnost koštane srži u radijacijskim kimera, Zbornik radova IV Jugoslavenskog kongresa alergologa, Ljubljana, 1973., str.51-52.
 9. Kaštelan,A.,Brkljačić,Lj., Latal,M., Kerhin-Brkljačić,U., Kostić, M., Knežević,K., Zečić, K., Kiseljak,I., Pfeifer,S., Štampar-Plasaj, B., Kovač,Ž., Bival,M., Leukocitni antigeni i njihova uloga u senzibilizaciji trudnica. Perinatalni dani, Medicinska naklada, Zagreb, 1974., str.205-213.
 10. Štampar,B., Bujanović,V., Wickerhauser,T., Bival,M., Latal,M., Kostić,M., Brkljačić,Lj., Kerhin,V., Pfeifer,S., Kaštelan,A., Utjecaj antitijela HLA u trudnica na stanje novorodenčeta, Perinatalni dani, Medicinska naklada, Zagreb, 1974., str. 215-221.
 11. Kaštelan,A., Glavni kompleks histokompatibilnosti i njegova funkcija Zbornik radova II kongresa hematologa i transfuziologa Jugoslavije, 1974., str. 885-890.
 12. Brkljačić,Lj., Kerhin,U., Kovač,Ž., Čečuk,Lj., Ligutić,I., Kaštelan,A. , Frekvencija leukocitnih i trombocitnoh grupa u HLA populaciji Jugoslavije, 1974., str.895-900.
 13. Brkljačić,Lj., Kerhin,V., Latal,M., Knežević,K., Kaštelan,A., Imunizacija na antigene HLA s posebnim osvrtom na značaj u transfuziologiji, Zbornik radova II kongresa hematologa i transfuziologa Jugoslavije, 1974., str.901-906.
 14. Kerhin,V., Bošković,S., Brkljačić,Lj., Mačašović,P., Kovač,Ž., Kaštelan,A., Mogućnost primjene leukocitnih i trombocitnih grupa u forenzičnoj medicini, Zbornik radova II kongresa hematologa i transfuziologa Jugoslavije 1974., str.9l3-917.
 15. Štampar-Plasaj,B., Wickerhauser,T., Bujanović,V., Pfeifer,S., Marinković,B., Kaštelan,A., Bival,M., Utjecaj HLA antitijela trudnica na stanje novorodenčeta, Zbornik radova II kongresa hematologa i transfuziologa Jugoslavije 1974., str.4l9-424.
 16. Kaštelan,A., Glavni kompleks histokompatibilnosti i njegova uloga u imunološkim reakcijama, Sumpozij prirodne znanosti i njihovo značenje u suvremenom društvu, Hrvatsko prirodoslovno društvo, Zagreb, 1975., str.69-71.
 17. Gerenčer,M., Kaštelan,A., Reakcija pomiješanih limfocita i transplantacija tkiva i organa, Oktobarski susreti 1976., Zbornik radova zdravstvenih radnika kirurškog radnog smjera, 1976., str.61-67.
 18. Bašić,I., Jelić,I., Kaštelan,A., Transplantacija bubrega u štakora Zbornik intersekcijskog sastanka kirurga Hrvatske i Slovenije, 1976., str.85-87.
 19. Kaštelan,A., Imunološki aspekti transplantacije tkiva i organa, Bilten Zbora liječnika Hrvatske, 10:107-110, 1977.
 20. Kaštelan,A., Imunološki aspekti transplantacije bubrega, Zbornik radova nefrologa Jugoslavije, 1977., str.419-428.
 21. Grgas,J., Kaštelan,A., Smetiško,A., Thune,S., Derežić, D.,  Kronična hemodijaliza-transfuzija krvi-senzibilizacija u svijetlu vlastitih iskustava uz osvrt na novije poglede, Zbornik radova I. naučnog sastanka nefrologa Jugoslavije, 1977., str.441-449.
 22. Bašić,I., Rode,B., Kaštelan,A., Aktivacija pleuralnih makrofaga klica Corynebacterium parvum. U:Zbornik VI naučnog sastanka alergologa i kliničkih imunologa Jugoslavije, 1978., str.361-366.
 23. Grgić,M., Kaštelan,A.,Hršak,M., Rudolf,F., Pavičić,S., Kaštelan,M.,Grgić,Z., Imunološki in vitro testovi u kroničnoj limfocitnoj leukemiji i ne Hodokin limfomima s leukemičnom slikom. Zbornik radova III kongresa hematologa Jugoslavije, str.303-308, 1978.
 24. Grgić,M., Gerenčer,M., Grgić,Z., Kaštelan,A.,Test miješane kulture limfocita u kroničnoj limfocitnoj leukemiji. Zbornik radova III kongresa hematologa i transfuziologa Jugoslavije, str.288-291; 1978.
 25. Madarić,M., Kaštelan,A.,Kovač,Ž., Informacijski sustav Jugotransplanta, Zbornik radova JUMENA 24, 1979., 5 svezak, str.77-80.
 26. Kaštelan,A., Čečuk,Lj., Imunološki aspekti transplantacije organa Transplantacija bubrega, Zbornik radova XIV postdiplomskog tečaja iz kirurgije, Dubrovnik 1979., str.1l7-125.
 27. Đurinović-Bello,I., Čeović,S., Stefanović,A., Kaštelan,A., A study of endemic (Balkan) nepropathy with a view to association with histocompatibility (HLA) antigens. Population an family studies. Proceedin,gs of the 4th Symposium on Endemic (Balkan) Nepropathy, 1979., str.69-76.
 28. Hadžić,N., Balog,V., Kaštelan,A.,Kaštelan,M., Cellmediated cytotoxicity in chronic hepatitis, Proc.XV Meeting of European Association for the Study of the Liver, Srpsko lekarsko društvo, 1980., str.23-26.
 29. Kaštelan,A.,Balog,V., Kaštelan,M., Hadžić,N., HLA antigens in chronic active hepatitis (CAH), Proc. XV Meeting of European Association for the Study of the Liver, Srpsko lekarsko društvo, Beograd, 1980., str.30-31.
 30. Dusper,B., Kerhin-Brkljačić,V., Banovac,K., Sekso,M., Kaštelan,A., HLA antigeni u subakutnom itroiditisu, Zbornik radova II kongresa endokriniloga Jugoslavije, 1980., str.259-263.
 31. Kaštelan,A., Ugrinović,N., Pavlić-Rener,I., HLA antigeni i dijabetička retinopatija, Dijabetes i oko., str.165-167, 1981.
 32. Kadrnka-Lovrenčić,M., Knežević,J., Đurinović-Bello,I., Oberiter, V., Kaštelan,A., Heterogenost unutar tipa 1 šećerne bolesti, XII kongres pedijatara Jugoslavije, Zbornik radova Rad V-9, Novi Sad,1983.
 33. Labar,B., Bogdanić,V., Plavšić,F., Francetić,I., Balabanić-Kamauf, B., Grgičević,D., Kaštelan,A.,Brkljačić-Kerhin,V., Vrtar,M., Grgić-Markulin,Lj., Boban,D., Prevencija reakcije transplantata protiv primaoca Ciklosporinom-preliminarni rezultati, Napredak u transplantaciji organa, Zbornik Simpozijum o Ciklosporinu, Dubrovnik, 1985. str. 41-47.
 34. Kaštelan,A.,Kerhin-Brkljačić,V., Brkljačić-Šurkalović,Lj., Gerenčer, M., Histokompatibilnost, U:Klinička Imunologija, Medicinska biblioteka, Zagreb str.155-169, 1990.
 35. Kerhin-Brkljačić,V., Kaštelan,A.,Čečuk-Jeličić.E., Grubić,Z., Senzibilizacija na antigene sustava HLA U:Odabrana poglavlja iz transfuzijske medicine, Grgičević,D., i Skodlar,J., Zagreb, str. 39-50, 1990.
 36. Labar,B., Bogdanić,V., Nemet,D., Kaštelan,A.,Marušić,M., Kalenić, S., Vrtar,M., Dobrić,J., Boban,D., Francetić,I., Presečki,V., Mrsić, M., Pavletić,Ž., Boranić,M., Transplantacija koštane srži. U:Klinička imunologija u nas, Medicinska biblioteka, Zagreb, 1990., str.515-530.
 37. Mareković,Z., Pasini,J., Kaštelan,A.,Barišić,D., Vidović,M., Tucak, A., Barijere u donorstvu organa. Transpl.organa III, HAZU, str.89-94, Zagreb, 1991.
 38. Kerhin-Brkljačić,V., Kaštelan,A.,Čečuk-Jeličić,E., Grubić,Z., Senzibilizacija na antigene sustava HLA U:Odabrana poglavlja iz transfuzijske medicine, Grgičević,D., i Skodlar,J., Zagreb 1992., str.39-50.
 39. B.D. Tait, M. Hammond, C. Stavropoulos-Giokas, A. Kastelan et al.ASH#4: B5, B35, B53, B18, B5102, B5103, B78. U: Genetic diversity of HLA. Functional and Medical Implication. Vol.1. D. Charron, Ed. EDK, Paris, 1997. str. 47-55.
 40. A. Tilikainen, G. Fisher, Z. Grubic, A. Kastelan et al. Anthropological features of the East European region. Ibid., str. 307-313, 1997.
 41. H. Maeda, C. Brautbar, A. Amoroso, S. Battat, A. Kastelan et al. AHS#15: HLA-DR6 (DR13,DR14), DR1403, DR1404, DR52. Ibid., str. 107-119, 1997.
 42. Grubic, R. Zunec, V. Kerhin, E. Cecuk, D. Kastelan, I. Martinovic, M. Bakran, B. Janicijevic, P. Rudan, A. Kastelan. Molecular analysis of HLA class II polymorphism on the island of Hvar-Croatia. U: Genetic diversity of HLA. Functional and Medical Amplication. Vol.2, D. Charron, Ed.EDK, Paris, 1997, str. 203-204.
 43. R. Zunec, Z. Grubic, Z. Jurcic, M. Dumic, M. Kadrnka-Lovrencic, D. Kastelan and A. Kastelan. Molecular Characterization of HLA Class II Genes in Three Autoimmune Diseases in Croatian Patients. Coll. Antropol. 20:43-46, 1996.
 44. R. Žunec, Z. Grubić, D. Kaštelan, A. Radica, M. Dumić, M. Kadrnka-Lovrenčić and A. Kaštelan. The role of DRB1*1601-DQB1*0502 haplotype in insulin-dependent diabetes mellitus susceptiblity in Croatians. Period biol, 98:497-500, 1996.
 45. Z. Grubić, R. Žunec and A. Kaštelan. HLA-DRB1 polymorphism in rheumatoid arthritis-evidence of an association with allele DRB1*0101 in Croatians. Period biol, 98:501-504, 1996.
 46. V. Kerhin-Brkljačić, Lj. Brkljačić-Šurkalović and A. Kaštelan. Povezanost HLA i bolesti. Pediatr Croat, 41:7-12, 1997.
 47. Kastelan A., Brkljačić-Kerhin V. i Pavlović S. Croatiatransplant. U: Očna banka 2000, Nakladni zavod Globus Zagreb, str. 61-69.

Sažeci kongresnih priopćenja

 1. Nakić,B., Kaštelan, A., Kompetitivna zamjena sistema pomoću parabioze. II Kongresni sastanak jugoslavenskih fiziologa i naučnih radnika srodnih naučnih grana, Beograd, 1961., Rezimei naučnih saopćenja, str. 85.
 2. Kaštelan, A., Springer, O., Imunološki status neonatalno timektomiranih štakora nakon presađivanja homolognog timusa, IV Kongres Jugoslavenskog društva za fiziologiju, Ljubljana 1965., Zbornik kratkih sadržaja referata, str. 31.
 3. Nakić, B., Kaštelan, A., Kondić-Mitin, N., Bunarević, A., Himerička analiza tolerantnih miševa nakon neonatalne inokulacije stanicama slezene hibrida F1, IV Kongres Jugoslavenskog društva za fiziologiju, Ljubljana, 1965., Zbornik kratkih sadržaja referata, str. 50.
 4. Nakić, B., Kaštelan, A., Kondić-Mitin, N., Bunarević, A., Citodinamika “bolest križanja”. IV Kongres Jugoslavenskog društva za fiziologiju, Ljubljana 1965., Zbornik kratkih sadržaja referata, str. 50
 5. Nakić, B., Kaštelan, A., Springer, O., Mikuška, J., Volf, D., Distribucija izolognih stanica davaoca u limfoidnim organima neonatalnih primalaca i njene ovisnosti o podrijetlu inokuliranih stanica, Simpozij o imunologiji i transplantaciji, Zagreb 1966
 6. Nakić, B., Kaštelan, A., Springer, O., Mikuška, J., Hauptfeld M., Kondić-Mitin, N. Kimerička analiza limfoidnih organa miševa koji su bili neonatalno inokulirani splenocitima hibrida F1, Simpozij o imunologiji i transplantaciji, Zagreb, 1966.
 7. Kaštelan, A., Springer, O., Nakić, B., Utjecaj dobi davaoca solidnog kalema timusa na restituciju imunološke reaktivnosti u neonatalno timektomiranih štakora, Simpozij o imunologiji i transplantaciji, Zagreb, 1966.
 8. Nakić, B., Kaštelan, A., Induction of specific tolerance in adult rats by mrthod of parabiosis, “Transplantation”, The Ciba Foundation, London, 1961., str.13.
 9. Kaštelan, A., Nakić, B., Springer, O., Volf, D., Utjecaj neonatalne timektomije na distribuciju davaočevih stanica u limfoidnim organima izolognih primalaca, Sedma Jugoslavenska konferencija za radiobiologiju, Institut “Boris Kidrič”, Vinča, Beograd, 1968.
 10. Nakić, B., Mikuška, J., Kaštelan, A., Springer, O., Silobrčić, V., Tolerancija i kimerizam, Sedma Jugoslavenska konferencija za radiobiologiju, Institut “Boris Kidrič”, Vinča, Beograd, 1968.
 11. Kaštelan, A., Springer, O., Mikuška, J., Pattern of distribution of syngeneic spleen cells in the lymphoid organs of neonatally thymectomized mice, Second International Congres of the Transplantation Society, New York, 1968.
 12. Nakić, B., Kaštelan, A., Springer, O., Patterns of distribution of neonatally inoculated syngeneic or F1 hybrid cells in the lymphoid organs of host mice, Second International Congress of the Transplantation Society, New York 1968.
 13. Kaštelan, A., Nakić, B., Springer, I., Distribucija izolognih stanica različitog histološkog podrijetla u limfoidnim organima neonatalno timektomiranih miševa, III Kongres bilologa Jugoslavije, Ljubljana, 1969.
 14. Mikuška, J., Kaštelan, A., Nakić, B., Kimerička analiza limfoidnih organa neonatalno timektomiranih miševa C57BL inokuliranih stanicama slezene hibrida F1, III Kongres biologa Jugoslavije, Ljubljana 1969.
 15. Springer, O., Kaštelan, A., Nakić, B., Distribucija izolognih stanica slezene u Peyerovim pločama normalnih i neonatalnih timektomiranih miševa, III Kongres biologa Jugoslavije Ljubljana, 1969.
 16. Nakić, B., Volf, D., Kondić-Mitin, N., Kaštelan, A., Springer, O., Učinak preimunizacije jednog od davalaca “miješane” koštane srži na “proces odabiranja” VI Kongres Jugoslavenskog društva za fiziologiju, Ohrid 1969.
 17. Kaštelan, A., Nakić, B., Springer, O., Kondić-Mitin, N., Volf D., Kimerička analiza neonatalno timektomiranih miševa inokuliranih izolognim stanicama različitog histološkog podrijetla, VI Kongres Jugoslavenskog društva za fiziologiju, Ohrid, 1969.
 18. Kaštelan, A., Nakić, B., Springer, O., Kondić-Mitin, N., Kimerička analiza limfnih čvorova i Peyerovih ploča normalnih i neonatalno timektomiranih miševa, VI Kongres Jugoslavenskog društva za fiziologiju, Ohrid, 1969.
 19. Kaštelan, A., Nakić, B., Mikuška, J., Kondić-Mitin, N., Springer, O., Volf, D., Izazivanje tolerancije u neonatalno timektomiranih miševa C57BL stanicama slezene hibrida F1, VI Kongres Jugoslavenskog društva za fiziologiju, Ohrid, 1969.
 20. Nakić, B., Springer, O., Kaštelan, A., Kondić-Mitin, N., Volf D., Učinak antilimfocitnog seruma na distribuciju izolognih limfoidnih stanica, VI Kongres Jugoslavenskog društva za fiziologiju, Ohrid, 1969.
 21. Kaštelan, A., Nakić, B., Springer, O., The role of lymph node chimerism in the induction of tolerance, III Internacionalni kongres društva za transplantaciju u Haagu, 1970.
 22. Brkljačić, Lj., Kaštelan, A., Springer, O., Kerhin, V., Izazivanje tolerancije u neonatalno timektomiranih miševa CBA stanicama peritonealne šupljine hibrida F1, VII Kongres Jugoslavenskog društva za fiziologiju, Beograd, 1971.
 23. Kaštelan, A., Springer, O., Brkljačić, Lj., Distribucija stanica Peyerovih ploča u limfoidnim organima miševa, VII Kongres Jugoslavenskog društva za fiziologiju, Beograd, 1971.
 24. Kerhin, V., Kaštelan, A., Springer, O., Brkljačić, Lj., Dolejškova-Hauptfeld, V., Pokušaj obnavljanja imunološke reaktivnosti neonatalno timektomiranih miševa stanicama peritonealne šupljine singenih savalaca, VII Kongres Jugoslavenskog društva za fiziologiju, Beograd, 1971.
 25. Springer, O., Kaštelan, A., Kerhin, V., Utjecaj timektomije na distribuciju singenih stanica slezene, VII Kongres Jugoslavenskog društva za fiziologiju, Beograd, 1971.
 26. Volf, D., Kaštelan, A., Dolejškova-Hauptfeld, V., Kondić-Mitin, N., Proces odabiranja u timektomiranih radijacijskih kimera, VII Kongres Jugoslavenskog društva za fiziologiju Beograd, 1971.
 27. Springer, O., Brkljačić, Lj., Bunarević, A., Kaštelan, A., Uloga timusa u recirkulaciji limfoidnih stanica, IV Jugoslavenski kongres alergologa, Ljubljana 1972.
 28. Springer, O., Grgić, Z., Brkljačić, Lj., Kerhin, V., Kaštelan, A., Citološke promjene u limfoidnim organima neonatalno timektromiranih miševa i miševa tretiranih antilimfocitnim serumom, IV Jugoslavenski kongres alergologa, Ljubljana, 1972.
 29. Kaštelan, A., Springer, O., Colonizing capacity of lymphoid cells injected into syngeneic hosts. Fourth International Conference on Lymphatic Tissue and Germinal Centars in Immune Reactions, Dubrovnik, 1972.
 30. Volf,D., Dolejškova-Hauptfeld, V., Kaštelan, A., Učinak neonatalne timektomije davalaca na kolonizacijsku sposobnost koštane srži u radijacijskih kimera, IV Kongres alergologa, Ljubljana, 1972.
 31. Bašić, I., Milas, L., Kaštelan, A., Utjecaj veličine fibrosarkoma na sadržaj CFU u limfoidnim organima miševa, IV Jugoslavenski kongres alergologa, Ljubljana 1972.
 32. Volf, D., Kaštelan, A., Kondić-Mitin, N., The role of GvH reaction and tolerance in the “sorting-out” process and revarsion in tadiation chimaeras, Europ.Soc.Radiat.Biol. (8.th Ann.Meet.), Baško Polje, Jugoslavija, 1971.
 33. Volf, D., Dolejškova-Hauptfeld, V., Kaštelan, A., Tole of the thymus in differentiation of lymphoid precursors in the bone marrow, Europ.Soc.Radiat. Biol. (9 th Ann.Meet), Rome, Italy, 1972.
 34. Kaštelan, A., Kerhin, V., Brkljačić, Lj., Mačašović, P., Raspodjela HL-A antigena i gena u populaciji Jugoslavije, VIII Kongres Jugoslavenskog društva za fiziologiju, Opatija, 1973.
 35. Kerhin, V., Kaštelan, A., Brkljačić, Lj., Mačašović, P., Gerenčer, M., Raspodjela HL-A haplotipova i genotipova u populaciji Jugoslavije-proučavanje porodica, VIII Kongres Jugoslavenskog društva za fiziologiju, Opatija, 1973.
 36. Brkljačić, Lj., Knežević, K., Latal, M., Kostić, M., Kehin, V., Kaštelan, A., Rezultati usporednih ispitivanja leukocitnih protutijela u serumima trudnica metodom limfocitotoksičnosti i leukoaglutinacije, VIII Kongres Jugoslavenskog društva za fiziologiju, Opatija, 1973.
 37. Mačašović, P., Kaštelan, A., Kerhin, V., Brkljačić, Lj., Određivanje HL-A specificiteta u serumima pomoću elektroničkog računala, VIII Kongres Jugoslavenskog društva za fiziologiju, Opatija, 1973.
 38. Kovač, Ž., Valpotić, I., Kerhin, V., Brkljačić, Lj., Knežević, K., Latal, M., Kostić, M., Kaštelan, A., Ispitivanje leukocitnih protutijela u serumima politransfundiranih bolesnika, VIII Kongres Jugoslavenskog društva za fiziologiju, Opatija, 1973.
 39. Zaklan-Kavić, D., Bašić, I., Kaštelan, A., Razvoj i tok transplantacijske reakcije na kalem zubnog zametka u štakora, VIII Kongres Jugoslavenskog društva za fiziologiju, Opatija, 1973.
 40. Volf. D., Kaštelan, A., Dolejškova-Hauptfeld, V., Učinak neonatalne timektomije superirornog davaoca na proces odabiranja, VIII Kongres Jugoslavenskog društva za fiziologiju, Opatija, 1973.
 41. Springer, O., Kaštelan, A., Štambuk, Z., Djelovanje humoralnog faktora iz timusa na recirkulaciju limfoidnih stanica neonatalno timektomiranih davalaca, VIII Kongres Jugoslavenskog društva za fiziologiju, Opatija 1973.
 42. Springer, O., Grgić, Z., Štambuk, Z., Kaštelan, A., Djelovanje humoralnog faktora iz timusa na produkciju i diferencijaciju stanica u limfoidnim organima, VIII Kongres Jugoslavenskog društva za fiziologiju, Opatija 1973.
 43. Ćepulić, E., Selmani, F., Bašić, I., Rode, B., Kaštelan, A., Utjecaj BCG cjepiva na rast tumora i na aktivnost hidrolitičkih enzima, VIII Kongres Jugoslavenskog društva za fiziologiju, Opatija, 1973.
 44. Kaštelan, A., Kerhin, V., Brkljačić, Lj., Geni tkivne snošljivosti i njihov biomedicinski značaj, II Jugoslavenski simpozij iz humane genetike, Sarajevo, 1973.
 45. Brkljačić, Lj., Kerhin, V., Kaštelan, A., Ligutić. I., Mačašović, P., Kovač, Ž., Učestalost HL-A gena i haplotipova u pučanstvu Jugoslavije, II Jugoslavenski simpozij iz humane genetike, Sarajevo, 1973.
 46. Mačašović, P., Kaštelan, A., Primjena elektroničkog računala u imunogenetičkim istraživanjima, II Jugoslavenski simpozij iz humane genetike, Sarajevo, 1973.
 47. Kaštelan, A., Brkljačić, Lj., Latal, M., Kerhin-Brkljačić, V., Kostić, M., Knežević, K., Zečić, K., Kiseljak, I., Pfeifer, S., Štampar-Plasaj, B., Kovač, Ž., Bival, M., Leukocitni antigeni i njihova uloga u senzibilizaciji trudnica, Perinatalni dani, Zagreb, 1973.
 48. Štampar, B., Bujanović, V., Wickerhauser, T., Bival, M., Latal, M., Kostić, M., Brkljačić, Lj., Kehin, V., Pfeifer, S., Kaštelan, A., Utjecaj antitijela HL-A u trudnica na stanje novorođenčeta, Perinatalni dani, Zagreb, 1973.
 49. Kaštelan, A., Kerhin, V., Brkljačić, Lj., Imunogenetički aspekti transplantacije bubrega, Kongres Zbora liječnika Hrvatske, Zagreb, 1974.
 50. Kaštelan, A., Leukocitne i trombocitne grupe (HL-A) i njihov biomedicinski značaj, II Kongres hematologa i transfuziologa Jugoslavije, Ohrid, 1974.
 51. Kaštelan, A., Brkljačić, Lj., Kerhin, V., Frekvencija leukocitnih i trombocitnih grupa (HL-A u populaciji Jugoslavije) II Kongres hematologa i transfuziologa Jugoslavije, Ohrid, 1974.
 52. Kaštelan, A., Kerhin, V., Brkljačić, Lj., Mogućnost primjene leukocitnih i trobocitnih grupa u forenzičnoj medicini, II Kongres hematologa i transfuziologa Jugoslavije, Ohrid, 1974.
 53. Kaštelan, A., Mačašković, P., Mogućnost primjene elektroničkog računala u otkrivanju HL-A grupa, II Kongres hematologa i transfuziologa Jugoslavije, Ohrid, 1974.
 54. Štampar-Ščasak, B., Bujanović, V., Wickerhauser, T., Bival, M., Pfeifer, S., Kaštelan, A., Utjecaj anti HL-a antitijela u trudnica na stanje novorođenčeta, VI Kongres liječnika Hrvatske, Zagreb, 1974.
 55. Štampar-Plesaj, B., Bujanović, V., Wickerhauser, T., Marinović, B., Jezerinac, Z., Bival, M., Pfeifer, S., Kaštelan, A., L Influence des HL-A anticorps sur I etat d enfants, XIV International Congress of Pediatrics, 1974.
 56. Jajić, I., Kaštelan, A., Kerhin, V., Brkljačić, Lj., Mačašović, P., Prevalance of HL-A antigen in patients with ankylosing spondylitis and psoriatic arthritis, VIII European Rheumatology Congres, Helsinki, 1975.
 57. Brkljačić, Lj., Brkljačić-Kerhin, V., Kaštelan, A., Istraživanje skupina anti HL-A antitijela s unakrsnom reaktivnošću, 9. Kongres Jugoslavenskog društva za fiziologiju, Portorož, 1975.
 58. Brkljačić-Kerhin, V., Jajić. I., Brkljačić, Lj., Kaštelan, A., Antigeni HL-A u ankilozantnom spondilitisu, psorijazi i psorijatičnom artritisu, 9. Kongres Jugoslavenskog društva za fiziologiju, Portorož 1975.
 59. Kondić-Mitin, N., Volf, D., Kaštelan, A., Interakcija stanica u radijacijskih kimera zaštičenih miješanom koštanom srži, 9. Kongres Jugoslavenskog društva za fiziologiju, Portorož 1975.
 60. Springer, O., Suchanek, Lj., Kaštelan, A., Indukcija specifične imunosne tolerancije u imuno-rezistantnih miševa soja IC, 9. Kongres Jugoslavenskog društva za fiziologiju, Portorož, 1975.
 61. Šuman, L., Silobrčić, V., Kaštelan, A., Analiza kimeričnosti u tolerantnih i netolerantnih radijacijskih kimera, 9. Kongres Jugoslavenskog društva za fiziologiju, Portorož, 1975.
 62. Kaštelan, A., Sustav HLA u populaciji Jugoslavije, XIV Kongres antropologa Jugoslavije, Zagreb, 1975.
 63. Jajić, I., Durrigl, T., Domljan, Ž., Kerhin-Brkljačić, V., Brkljačić, Lj., Kaštelan, A., Učestalost antigena HLA u psorijazi i psorijatičnom artritisu, 8. Sastanak reumatologa Jugoslavije, Herceg Novi, 1976.
 64. Kaštelan, A., Obiteljska studija genetske astme u vezi HLA sustava, 8. stručni sastanak pedijatara SRH, Plitvička jezera, 1976.
 65. Brkljačić, Lj., Kerhin-Brkljačić, V., Pfeifer, S., Gerenčer, M., Rušinović, F., Kašt.elan, A.,Istraživanje imunogenetskih odnosa trudnice i njenog djeteta, 8. Stručni sastanak pedijatara SRH, Plitvička jezera, 1976.
 66. Balog, V., Karhin-Brkljačić, V., Siročić, D., Pavleković, K., Kaštelan, A., Ispitivanje polispecifičnih seruma višerotkinja imuniziranih na antigene HLA djeteta, 8. Stručni sastanak pedijatara SRH, Plitvička jezera, 1976.
 67. Đurinović, I., Brkljačić, Lj., Škalko, D., Pfeifer, S., Bulić, M., Kaštelan, A., Stručni sastanak pedijatara SRH, Plitvička jezera, 1976.
 68. Brkljačić, Lj., Kerhin, V., Pfeifer, S., Ujević, B., Vujić, J., Kaštelan, A., Antitijela s križnom reaktivnošću u serumima trudnica imuniziranih na HLA antigene djeteta, 8. Stručni sastanak pedijatara SRH, Plitvička jezera, 1976.
 69. Kaštelan, A., Antigeni sustava HLA i mogućnosti senzibilizacije, 8. Stručni sastanak pedijatara SRH, Plitvička jezera, 1976.
 70. Kerhin, V., Brkljačić. Lj., Zadjelović, J., Pfeifer, S., Dulibić, L., Kaštelan, A., Učestalost antigena HLA u trudnica imuniziranih na HLA čeda, 8. stručni sastanak pedijatara SRH, Plitvička jezera 1976.
 71. Čvorišćec, B., Tuđman. Z., Sket-Janković, N., Kerhin, V., Balog, V., Kaštelan, A., HLA sistem u bolesnika s polenskom alergijom, V Kongres alergologa Jugoslavije, Šibenik 1976.
 72. Kolbas, V., Kaštelan, A., Kerhin, V., Genetika alergijskog odgovora i HLA sustav u dječjoj astmi, V Kongres alergologa Jugoslavije, Šibenik, 1976.
 73. Kerhin, V., Brkljačić, Lj., Kaštelan, A., Mačašović, P., Varijabilnost i konstantnost učestalosti antigena i gena HLA, V Simpozij imunologa Jugoslavije, Stubičke Toplice, 1976.
 74. Brkljačić, Lj., Kerhin, V., Kaštelan, A., Pfeifer, S., Antitijela s križnom reaktivnošću u serumima trudnica imuniziranih na HLA antigene čeda, V Simpozij imunologa Jugoslavije, Stubičke Toplice, 1976.
 75. Brkljačić, Lj., Kerhin, V., Kaštelan, A., Istraživanje skupina anti HLA antitijela s unakrsnom reaktivnošću, 9. Kongres Jugoslavenskog društva za fiziologiju i 5. Kongres Jugoslavenskog farmakološkog društva, Portorož, 1976.
 76. Kerhin, V., Jajić, I., Brkljačić, Lj., Kaštelan, A., Antigeni HLA u ankilozantnom spondilitisu, psorijazi i psorijatičnom artritisu, 9. Kongres Jugoslavenskog društva za fiziologiju i 5. Kongres Jugoslavenskog farmakološkog društva, Portorož, 1976.
 77. Mačašović, P., Kerhin, V., Brkljačić, Lj., Kaštelan, A., Pristup stvaranju Jugoslavenskog informacijskog sustava za transplantaciju bubrega s leša, 9. Kongres Jugoslavenskog društva za fiziologiju i 5. Kongres Jugoslavenskog farmakološkog društva, Portorož, 1976.
 78. Kaštelan, A., Jajić, I., Kovač, Ž., Sustav HLA u ankilozantnom spondilitisu i psorijatičkom artritisu, V Simpozij imunologa Jugoslavije, Stubičke Toplice, 1976.
 79. Gerenčer, M., Mawas, C., Sasportes, M., Dausset, J., Kaštelan, A., Obnavljanje imunoloških funkcija ljudskih limfocita nakon zamrzavanja stanica u tekućem dušiku, V Simpozij imunologa Jugoslavije, Stubičke Toplice 1976.
 80. Kaštelan, A., Vujaklija, K., Plavšak-Bohinjec, M., Bašić, V., Šušaković, N., Značaj liste čekanja “jugotransplanta” za organiziranu razmjenu i transplantaciju bubrega s kadavera, V Simpozij imunologa Jugoslavije, Stubičke Toplice, 1976.
 81. Kondić-Mitin, N., Volf, D., Kaštelan, A., Analiza kimeričnosti letalno ozračenih životinja zaštićenih miješanom koštanom srži, V Simpozij imunologa Jugoslavije, Stubičke Toplice, 1976.
 82. Šuman, L., Silobrčić, V., Kaštelan, A., Ispitivanje kimerizma u miševa s potpunom i podvojenom tolerancijom, V Simpozij imunologa Jugoslavije, Stubičke Toplice, 1976.
 83. Springer, O., Suchanek, Lj. Kaštelan, A., Indukcija specifične imunosne tolerancije u imuno-rezistentnih miševa soja IC, V Simpozij imunologa Jugoslavije, Stubičke Toplice, 1976.
 84. Zaklan-Kavić, D., Bašić, I., Miše, I., Kaštelan, A., Antigeničnost zibnih zametaka štakora, V Simpozij imunologa Jugoslavije, Stubičke Toplice, 1976.
 85. Ćepulić, E. Bašić, I., Rode, B., Bradamante, Ž., Kaštelan, A., Utjecaj BCG cjepiva (Torlak) na rast spontano nastalog mamarnog karcionoma u CBA miševa, V Simpozij imunologa Jugoslavije, Stubičke Toplice, 1976.
 86. Jajić, I., Kerhin-Brkljačić, V., Brkljačić, Lj., Kaštelan, A., HLA antigens in psoriasis and psoriatic arthritis, First International Symposium on HLA and Disease, Pariz, 1976.
 87. Kaštelan, A., Kerhin-Brkljačić, V., Jajić, I., Brkljačić, Lj., Balog, V., The frequency of HLA haplotypes and their segragation in families of patients with ankylosing spondylitis, First International Symposium on HLA and Disease, Pariz, 1976.
 88. Kaštelan, A., HLA antigens in endemic (Balkanic) nephrophaty, Međunarodni radni sastanak-HLA Workshop-Sofija, 1976.
 89. Kaštelan, A., Geni histokompatibilnosti i njihova uloga u etiopatogenezi reumatskih bolesti, 8. sastanak reumatologa Jugoslavije, Herceg Novi, 1976.
 90. Kerhin-Brkljačić, V., Brkljačić, Lj., Jajić, I., Dürrigl, T., Domljan, Z., Kaštelan, A., Učestalost antigena HLA u psorijazi i psorijatičnom artritisu, 8. sastanak reumatologa Jugoslavije, Herceg Novi, 1976.
 91. Jajić, I., Dürrigl, T., Domljan, Z., Kerhin-Brkljačić, V., Brkljačić, Lj., Balog, V., Gligić, M., Kaštelan, A., Ankilozantni spondilitis i HLA-27, 8. sastanak reumatologa Jugoslavije, Herceg Novi, 1976.
 92. Domljan, Z., Dürrigl, T., Jajić, I., Pučar, I., Henneberg, Z., Kaštelan, A., Kerhin-Brkljačić, V., Značenje HLA antiena za diferencijalnu dijagnostiku, 7. sastnak reumatologa Jugoslavijie, Herceg Novi, 1976.
 93. Kaštelan, A., Transplantacijska imunologija, VII Simpozij “Sadašnje stanje kirurgije u nas i u svijetu i mogućnosti daljnjeg razvoja”, Zagreb, 1976.
 94. Kerhin-Brkljačić, V., Kaštelan, A., Brkljačić, Lj., Mačašović, P., Čečuk, Lj., Nasljeđivanje gena sustava HLA, Prvi kongres genetičara Jugoslavije, Dubrovnik, 1976.
 95. Kaštelan, A., Geni histokompatibilnosti i njihova funkcija, Prvi kongres genetičra Jugoslavije, Dubrovnik 1976.
 96. Jajić, I., Kaštelan, A., Kerhin-Brkljačić, V., Balog, V., Geni i antigeni sustav HLA u ankilozantnom spondilitisu, Prvi kongres genetičara Jugoslavije, Dubrovnik 1976.
 97. Gerenčer, M., Kaštelan, A., Određivanje alela HLA-D u reakciji promješanih limfocita pomoću HLA-D homozigota, Prvi kongres genetičara Jugoslvije, Dubrovnik, 1976.
 98. Đurinović, I., Kaštelan A., Jajić, I., Balog, V., Čečuk, Lj., Učestalost i segregacija haplotipova HLA u bolesnika s ankilozantnim spondilitisom, Prvi kongres genetičara Jugoslavije, Dubrovnik 1976.
 99. Brkljačić, Lj., Kaštelan, A., Jajić, I., Balog, V., Geni i antigeni sustava HLA u psorijazi i psorijatičnom artritrisu, Prvi kongres genetičara Jugoslavije, Dubrovnik, 1976.
 100. Balog, V., Kaštelan, A., Kolbas, V., Sustav HLA u dječjoj astmi, Prvi kongres genetičara Jugoslavije, Dubrovnik, 1976.
 101. Pećina, M., Jajić, I., Kaštelan, A., Antigeni histokomaptibilnosti i idiopatska skolioza, Simpozij o skoliozama i kifozama, Zagreb, 1977.
 102. Kaštelan, A:, Imunološki aspekti transplantacije bubrega, Prvi naučni sastanak nefrologa, Struga 1997.
 103. Bašić, I., Kaštelan, A., Milas, L., Učinak klica Corynebacterium parvum (CP) na hematopoezu i preživljavanje miševa ozračenih po cijelom tijelu, 10. Kongres Saveza društava fiziologa Jugoslavije, Novi Sad, 1977.
 104. Brkljačić, Lj., Kerhin-Brkljačić, V., Đurinović, I., Kaštelan, A., Prelimirarna istraživanja u našoj populaciji, 10. Kongres Saveza društava fiziologa Jugoslavije, Novi Sad, 1977.
 105. Zaklan-Kavić, D., Kaštelan, A., Bašić, I., Uloga stanične imunosti u razvoju reakcije odbacivanja transplantanata zubnih zametaka, 10. Kongresa Saveza društava fiziologa Jugoslavije, Novi Sad, 1977.
 106. Kerhin-Brkljačić, V., Balog. V., Kaštelan, A., Sustav HLA u dječjoj astmi, 10. Kongres Saveza društava fiziologa Jugoslavije, Novi Sad 1977.
 107. Gerenčer, M., Kerhin-Brkljačić, V., Kaštelan, A., Učestalost antigena HLA u trudnica sa spontanim pobačajima, 10. Kongres Saveza društava fiziologa Jugoslavije, Novi Sad 1977.
 108. Đurinović, I., Jajić, I., Kaštelan, A., Segregacija gena i haplotipova HLA u 50 obitelji bolesnika s ankilozantnim spondilitisom, 10. Kongres Saveza društava fiziologa Jugoslavije, Novi Sad 1977.
 109. Kaštelan, A., Brkljačić, Lj., Kerhin-Brkljačić, V., Đurinović, I., Ia typing in the Yugoslav population, VII International Histocompatibility Workshop Conference, Oxford, 5-11. rujan 1977.
 110. Klobučar, A., Kondić-Mitin, N., Kaštelan, A., Elektromiografska analiza negravidnih i gravidnih uterusa štakora, 10. Kongres Saveza društava fiziologa Jugoslavije, Novi Sad 1977.
 111. Kaštelan, A., Brkljačić, Lj., Kerhin-Brkljačić, V., Đurinović, I., Ia typing in the Yugoslav population, VII International Histocompatibility Workshop Conference, Oxford, 5-11. rujna 1977.
 112. Bašić, I., Withers, R.H., Kaštelan, A., Milas, L., Increased sencitivity of C.parvum (CP) treated mice to ionizing whole body irradiation (WBI), Symposium on Biological Reparations in the treatment of Cancer, April, 13-15, 1977. London.
 113. Đurinović-Bello, I., Kaštelan, A., Ankylosing spondylitis. HLA genes and haplotypes segragation analysis, Histocompatibility Workshop Berliln, DDR, 30.10. – 12. 11. 1977.
 114. Bašić, I., Withers, R.H., Kaštelan, A., Milas, L., Effect of C. parvum (CP) on hematopoietic activity and survival of whole body irradiated (WBI) mice, International Society for Experimental Hematology, August 28-31. 1977., Basel, Switzerland.
 115. Kaštelan, A., Gerenčer, M., HLA antigens in women with repeated pathological pregnancies of unknown etiology, Histocompatibility Workshop, Berlin DDR, 30.10-12.11. 1977.
 116. Đurinović-Bello, I., Kaštelan, A., Brkljačić-Kerhin, V., Jajić, I., Ankylosing spondylitis. HLA genes and haplotypes segregation analysis, 4th European Immunology Meeting, Budimpešta, 12.-14. travnja 1978. Abstracts, str. 119.
 117. Vives, J., Ercilla, G., Jeannet, M., Moerloose, P., Vassalli, P., Chardonnens, X., Inglin, G., Betuel, H., Gebuhrer, L., Bertrand, J., Freidel, C., Kreisler, J.M., Moreno, Gorodez, C., Escobar-Gutierrez, A., Castro, L., Assia, S., Borroeta, O., Seignalet, J., Raffoux, C., Streiff, F., Guimbretiere, J., Soulillou, J.P., Dausset, J., Legrand, L., Lepage, V., Sasportes, M., Fradellizi, D., Nunez-Roldan, A., Degos, I., Contu, L., Marcelli, A., Hors, J., Fellous, M., Kamoun, M., Colombani, J.M., Fauchet, R., Genetet, B., Mayer, S., Tongio, M.M., Ohayon, E., de Mouzon, Kaštelan, A., Kerhin, V., Brkljačić, Lj., Joint report on the Seventh International Histocompatibillity Workshop from France 1 and 2, By O.T. France, Histocompatibility Testing 1977, Munksgaard Kopenhagen, 1978., str. 433-448.
 118. Kolbas, V., Lokar, R., Kerhin-Brkljačić, V., Balog, V., Kaštelan, A., Sket-Janković, N., Bujanović, V., HLA sustav u dječjoj astmi, Sastanak alergologa i imunologa Jugoslavije, Ohrid, 1978.
 119. Mađarić, M., Kerhin-Brkljačić, V., Kaštelan, A., Organizacija kompjutorske obrade podataka za potrebe Centra za tipizaciju tkiva, Skopje, 1978.
 120. Bašić, I., Rode, B., Kaštelan, A., Milas, L., Activation of pleural macrophages by intrapleural aplicarion of Corynebacterium parvum, VIII International Congres of Reticuloendothellial Society, Jerusalem, 18. – 23. lipnja 1978.
 121. Đurinović-Bello, I., Kaštelan, A., Brkljačić-Kerhin, V., Jajić, I., Ankylosing spondylitis. HLA genes and haplotypes segregation analysis, 4th European Immunology Meeting, Budimpešta 12.-14. travnja, Abstract, str. 119., 1978.
 122. Kaštelan, M., Gerenčer, M., Gamulin, S., Kaštelan, A., Inhibition of mitogen and specific antigen induced human lymphocyte proliferation by cadmium chloride, 4 th European Immunology Meeting, Budimpešta, 12.-14., travnja Abstract str. 176., 1978.
 123. Gerenčer, M., Kaštelan, A., Genetic association between HLA region and pathological pregnancies mainly expressed as habitual abortions 4th European Immunology Meeting Budimpešta, Abstracts str. 64., od 12.-14. travnja 1978.
 124. Balog, V., Brkljačić-Kerhin, V., Kaštelan, A., Lokar, R., HLA system in childhood asthma, 4 th European Immunology Meeting Budimpešta, Abstracts str. 120., od 12.-14. travnja 1978.
 125. Kaštelan, A., Vujaklija, K., Matić, Đ., Gerenčer, M., Utjecaj kompatibilnosti HLA-D lokusa na preživljavanje transplantanta bubrega, 6. Simpozijum imunologa Jugoslavije, Kaluđerske Bare, 1979.
 126. Košuta, D., Volf, D., Kaštelan, A., Supresivni učinak T i B-mitogena na stanice koštane srži, 6. Simpozij imunologa Jugoslavije, Kaluđerske Bare 1979.
 127. Bašić, I., Rode, B., Kaštelan, A., Milas, L., Imunostimulatori i protutumorski učinak klica Corynebacterium parvum (CP) uštrcanih u grudnu šupljiinu miševa, 6. Simpozij imunologa Jugoslavije, Kaluđerske Bare, 1979.
 128. Brkljačić, Lj. Vujaklija, K., Frančišković, V., Čečuk, Lj., Kaštelan, A., Anti-B limfocitotoksini u transplantiranih bolesnika i bolesnika na programu kronične hemodijalize, 6. Simpozij imunologa Jugoslavije Kaluđerske Bare, 1979.
 129. Vlahov, A., Volf D., Jakopčić, K., Kaštelan, A., Učinak derivata 2-furankarboksilne kiseline na limfohematopoetske stanice, 6. Simpozij imunologa Jugoslavije, Kaluđerske Bare, 1979.
 130. Balog, V., Kaštelan, M., Hadžić, N., Kaštelan, A., Autoimuni kronični hepatitis i sustav HLA, 6. Simpozij imunologa Jugoslavije Kaluđerske Bare, 1979.
 131. Brkljačić, Lj., Humar, I., Kaštelan, A., Eluacija antitijela HLA nakon ciljane apsorpcije specifičnim antigenima HLA, 6. Simpozij imunologa Jugoslavije, Kaluđerske Bare, 1979.
 132. Đurinović-Bello, I., Lovrenčić, M., Frleta, M., Balog, V., Kaštelan, A., Genetička analiza sustava HLA u bolesnika s juvenilnim dijabetes mellitusom, 6. Simpozij imunologa Jugoslavije, Kaluđerske Bare, 1979.
 133. Gerenčer, M., Pfeifer, S., Singer, Z., Kaštelan, A., Reakcija kulture miješanih limgocita kod parova s učestalim patološkim trudnoćama, 6. Simpozij imunologa Jugoslavije, Kaluđerske Bare, 1979.
 134. Grgić, M., Kaštelan, A., Gerenčer, M., Hršak, M., Rudolf, M., Pavičić, S., Kaštelan, A., Grgić, Z., Imunološka obilježja leukemijskih stanica u bolesnika s Ne-Hodgkin limfonima, 6. Simpozij imunologa Jugoslavije, Kaluđerske Bare, 1979.
 135. Kaštelan, A., Gerenčer, M., Kerhin-Brkljačić, V., Dražančić, A., Kuvačić, I., Antigeni histokompatibilnosti kod žena s učestalim patološkim trudnoćama, 6. Simpozij imunologa Jugoslavije, Kaluđerske Bare, 1979.
 136. Kaštelan, M., Hršak, M., Rudolf, M., Gerenčer, M., Grgić, M., Pavičić, S. Kaštelan, A., Grgić, Z., Istraživanje membranskih biljega na limfocitima bolesnika s kroničnom limgocotnom leukemijom, 6. Simpozij imunologa Jugoslavije, Kaluđerske Bare 1979.
 137. Kerhin-Brkljačić, V., Ujević, B., Dulibić, L., Kaštelan, A., Rana detekcija antigena HLA u prenatalnoj dobi, 6. Simpozij imunologa Jugoslavije, Kaluđerske Bare, 1979.
 138. Matekalo, J., Kaštelan, A., Bašić, I., Utjecaj rastućeg tumora na humoralnu i staničnu imunost domaćina, 6. Simpozij imunologa Jugoslavije, Kaluđerske Bare 1979.
 139. Zaklan-Kavić, D., Miše, I., Kaštelan, A., Bašić, I., Učinak stanica slezene imuniziranih štakora na zubne zametke in vitro, 6. Simpozij imunologa Jugoslavije, Kaluđerske Bare 1979.
 140. Volf, D., Kaštelan, A., Hauptfeld, V., The capacity of bone marrow cells to grow and compete in lethally irradiated mice depends on the thymus of the donor but not on the thymus of the host, 6. International Congres of Radiation Research, Tokio, 13.-19.V 1979.
 141. Bašić, I., Kaštelan, A., Milas, L., Increased sensitivity of Corynebacterium parvum (CP) treated mice to ionizing whole body irradiation (WBI), Sixth International Congress of Radiation Research, Tokio, 13.-19.5. 1979.
 142. Kaštelan, A., Cell mediated cytotoxicity in patients with chronic active hepatitis in relation to HLA-DR antigens, Intertransplant workshop, Balaton-Furedi, Mađarska, 1979.
 143. Đurinović-Bello, I., Lovrenčić, M., Frleta, M., Balog, V., Dumić, A., Kaštelan, A., Genetic analysis of HLA antigens in family of patients with insulin-dependent diabete mellitus, Intertransplant workshop Balaton-Furedi, Mađarska 1979.
 144. Gerenčer, M., Kaštelan, A., Mixed lymphocyte reactions in families with AGS and werding-hoffmann syndrome, Intertransplant workshop, Balaton-Furedi, Mađarska 1979.
 145. Kerhin-Brkljačić, V., Kaštelan, A., Antigen frequency of HLA-A,B,C and DR loci in Yugoslavian population, Intertransplant woekshop Balaton-Furedi, Mašarska 1979.
 146. Brkljačić, Lj., Kerhin-Brkljačić, V., Kaštelan, A., Relationship between HLA-A,B,C and DR senzibilization woekshop, Balaton-Furedi, Mađarska 1979.
 147. Kaštelan, A., Đurinović-Bello, I., Čeović, S., Analiza frekvencije gena HLA u endemskoj nefropatiji, IV Simpozij o endemskoj nefropatiji, Niš 1979.
 148. Gerenčer, M., Vandot, Š., Tomašković, M., Kerhin-Brkljačić, V., and Kaštelan, A., HLA antigens in Werding-Hoffmann disease, 4th International Congress of Immunology, Paris 1980.
 149. Kerhin-Brkljačić, V., Mezulić, V., Kaštelan, A., Nove spoznaje u genetici krvanih grupa, VIII Hematološko-transfuzološki dani, Split, 1980.
 150. Dusper, B., Kerhin-Brkljačić, V., Kaštelan, A., Sekso, M., HLA antigeni u subakutnom tireoiditisu, II Kongres endrokrinologa Jugoslavije, Struga 1980.
 151. Gerenčer, M., Kerhin, V., Pfeifer, S., Mezulić, V., Kaštelan, A., HLA, ABO and Rh Compatibility in 250 Couples, Abstracts , XVI International Congres of Pediatrics, Barcelona, September, 1980.
 152. Brkljačić, Lj., Kalafatić, Z., Dumić, M., Radica, A., Kržišnik, C., Kaštelan, A., Povezanost kongenitalne adreanalne hiperplazije (KAH) i sistema HLA, II Kongres endrokrinologa Jugoslavije, Struga, 1980.
 153. Brkljačić, Lj., Dumić, M., Kaštelan, A., Linkage between congenital adrenal hyperplasia (CAH) and HLA, Fourth International Congress of Immunology, Pariz, 1980.
 154. Brkljačić-Kerhin, V., Jajić, I., Kaštelan, A., Investigation HLA-B27 in soldiers and patients with ankilosing spondylitis (AS), Fourth International Congres Immunoloy, Pariz, 1980.
 155. Kaštelan, M., Hršak, M., Gerenčer, M., Rudolf, M., Grgić, M., Grgić, Z., Kaštelan, A., Cell surface markers in shronic lymphocytic leukemia (CLL) and non-Hodgkin s lymphoma (NHL), 4 th International congress of Immunology Pariz, 1980.
 156. Mezulić, V., Kerhin-Brkljačić, V., Pfeifer, S., Kaštelan, A., Imunološki odgovor trudnice na tkivne antigene ploda, Zbornik sažetaka priopćenja, Prvi Kongres biloga Hrvatske, Poreč 1981.
 157. Kaštelan, A., Genska kontrola imunološkog odaziva, Prvi Kongres biologa Hrvatske, Poreč 1981.
 158. Vuk-Pavlović, Z., Grgić, M., Kaštelan, A., Grgić, Z., Supresivno djelovanje seruma bolesnika s Hodgkinovom bolešću na imunološku reaktivnost mišjih limfocita, Prvi Kongres biologa Hrvatske, Poreč 1981.
 159. Šurkalović-Brkljačić, Lj., Jurić, B., Beer, Z., Kaštelan, A., Utjecaj HLA-A.B,DR senzibilizacije multigravida na krvnu sliku novorođenčadi, Prvi Kongres biologa Hrvatske, Poreč 1981.
 160. Đurinović-Bello, I., Turk, R., Pavlić, I., Ugrinović, N., Kaštelan, A., Nasljeđivanje gena sustava HLA u obiteljima bolesnika s inzulin ovisnim dijabetes mellitusom i dijabetičkom retinopatijom, Prvi Kongres biologa Hrvatske, Poreč 1981.
 161. Brkljačić-Kerhin, V., Jajić, I., Kaštelan, A., Etiopatogeneza ankilozantnog spondilitisa, Prvi kongres biologa Hrvatske, Poreč 1981.
 162. Balog, V., Tomašković, M., Brkljačić-Kerhin,V., Rudan, P., Kaštelan, A., Istraživanje genetičke udaljenosti poplacija istočnog i zapadnog dijela otoka Hvara, Prvi Kongres biologa Hrvatske, Poreč 1981.
 163. Šurkalović-Brkljačić, Lj., Kovačić, H., Kaštelan, A., Učestalost antigena i gena lokusa HLA-DR u zdravih i nesrodnih osoba: populacijska istraživanja, Prvi Kongres biologa Hrvatske, Poreč 1981.
 164. Kaštelan, A., HLA sistem-genetski marker kliničkih poremećaja, VI Somborski medicinski dani, Sombor 1981.
 165. Valpotić, I., Gerenčer, M., Kaštelan, M., Kaštelan, A., Bašić, I., Immunological properties of horse peripheral blood lymphocytes, 5th European Immunology Meeting Istanbul, 1982.
 166. Gerenčer, M., Kaštelan, A., An association between serum testosterone level and HLA phenotype, 5th European Immunology Meeting, Istanbul 1982.
 167. Brkljačić, Lj., Dumić, M., Kaštelan, A., HLA antigeni-biljezi 21-hidroksilaza defekta u kongenitalnoj adrenalnoj hiperplaziji, 12. Kongres Saveza društv fiziologa Jugoslavije, Sarajevo 1982.
 168. Vuk-Pavlović, Z., Grgić, M., Kaštelan, A., Grgić, Z., Supresivno djelovanje seruma bolesnika s Hodgkinovom bolešću na imunološku reaktivnost mišjih limfocita, 12. Kongres Saveza društava fiziologa Jugoslavije, Sarajevo 1982.
 169. Gerenčer, M., Kaštelan, A., The role of HLA-D region in feto-maternal interactions, IX th International Congres of the TransplantationSociety, Brighton, England 1982.
 170. Šurkalović-Brkljačić, Lj., Brkljačić-Kerhin, V., Kaštelan, A., Dvojni imunološki odgovor trudnica na antigene sustave HLA, 7. Jugoslavenski simpozij imunologov, Radenci 1982.
 171. Balog, V., Brkljačić-Kerhin, V., Beer, Ž., Kaštelan, A., Značajna povezanost subakutnog tiroiditisa s antigenom HLA-Bw35, 7. Jugslavenski simpozij imunologov Radenci, 1982.
 172. Brkljačić-Kerhin, V., Domljan, Ž., Brkljačić-Šurkalović, Lj., Kaštelan, A., Mogućnost određivanja genetske predispozicije za reumatoidni artritis tipizacijom gena HLA, 7. Jugoslavenski simpozij imunologov Radneci, 1¸982.
 173. Brkljačić-Kerhin, V., Balog, V., Mimica, M., Vrca, A., Kaštelan, A., Brkljačić-Šurkalović, Lj., Fenotip HLA u ispitanika sa bolestima jetre uzrokovane alkoholom, 7. Jugoslavenski simpozij imunologov, Radenci, 1982.
 174. Valpotić, I., Gerenčer, M., Kaštelan, M., Kaštelan, A., Bašić, I., Imunološka obilježja limgocitia periferne krvi konja, 7. Jugoslavenski simpozij imunologov, Radenci 1982.
 175. Gerenčer, M., Vandot, Š., Brkljačić, Lj., Frelih, J., Kerhin-Brkljačić, V., Kopač, Š., Kaštelan, A., Antigeni sustava HLA kod neuromuskularnih bolesti dječje dobi, 7. Jugoslavenski simpozij imunologov, Radenci, 1982.
 176. Dumić, M., Mardešić, D., Plavšić, V., Brkljačić, Lj., Novak, M., Pal, D., Kaštelan, A., Concidence of pseudohypoaldosteronism with gluten anteropathy. 21 st Annual Meeting of the European Society for Pediatric Endocrinology, Helsinky, 1982.
 177. Dumić, M., Mardešić, D., Plavšić, V., Brkljačić, Lj., Novak, M., Pal, D., Kaštelan, A., Coincidence of PHA with gluten enteropath. Symposium über pädiatrische endokrinologie, Wien 1982.
 178. Gerenčer, M., Pfeiffer, S., Štampar-Plasaj, B., Kaštelan, A., Möglicher Einfluss der HLA-D Komaptibilität in biologischen Verhältnis der Mutter und des Goeten. XX Kongress der Deutschen Gesellschaft für Bluttransfusion und Immunhämatologie, Würzburg, 1982.
 179. Brkljačić, Lj., Mardešić, D., Dumić, M., Kaštelan, A., Mapping of the 21-hydroxylase defiency gene within the HLA linkage group. European Histocompatibility Conference, Strasbourg, 1983.
 180. Brkljačić, Lj., Dumić, M., Depont, B., New, M.J., Kaštelan, A., Absence of HLA-B14, DR1 in Yugoslav patients withe mild non-slassical steroid 21-hydroxylase deficiency. Int.Symp.Adolescence in Gemales: Endocrinol. Development and implications on reproductive function Bologny, 1983.
 181. Kaštelan, A., Čečuk, Lj., Imunološki parametri relevantni za preživljavanje transplatniranog bubrega, VIII Kongres urologa Jugoslavije, Split, listopad 1984. (Zbornik sažetaka, str. 69.)
 182. Kaštelan, A., HLA sustav kao nasljedni faktor autoimunih bolesti, VII Kongres alergologa i kliničkih imunologa Jugoslavije (sa međunarodnim učešćem) Listopad 1984., Igalo.
 183. Kaštelan, A., Genetska osnovica reumatskih bolesti, IX Kongres reumatologa Jugoslavije s međunarodnim sudjelovanjem, Zagreb, rujan 1984., (plenarno predavanje).
 184. Brkljačić-Šurkalović, Lj., Gerenčer, M., Kaštelan, A., Ekspresija antigena HLA na getusnim fibroblastima amnionske tekućine. Drugi kongres biologa Hrvatske, Zadar 1984.
 185. Brkljačić-Šurkalović, Lj., Žunec, R., Pfeiffer, S., Kaštelan, A., Otkrivanje protutijela HLA u eluatu placenti. Drugi kongrers biologa Hrvatske, Zadar 1984.
 186. Kaštelan, A., Brkljačić, Lj., Dumić, M., The HLA asociations in congenital adrenal hyperplasia (CAH) due to 21-hydroxylase deficiency in Yugoslav population. Advances in congenital adrenal hyperplasia, New York, 1984.
 187. Đurinović-Bello, I., Gerenčer, M., Tomašković, M., Kuvačić, I., Kasum, Z., Dražančić, A., Rubinjoni, N., Kaštelan, A., Is the occurance of gestational diabetes in women influenced by increased HLA-D/DR compatibility with their usbands, Immunoloy in diabetes 84, International Symposium, Campridoglio, Rome Itali, March 15-17, 1984. Abstracts, p.37.
 188. Labar, B., Bogdanić, V., Čepelja, Z., Kovačević, J., Francetić, I., Balabanić-Kamauf, B., Grgičević, D., Kaštelan, A., Aplastic anemia: Treatment with bone marrow transplantation or antilymphocyte globulin, 11th Annual Meeting of the EBMT, January 1985., Bag Hofgastein (Salzburg) Austria.
 189. New.M., Dupont, B., Rubinstein, P., Piazza, A., Kaštelan, A., Speiser, P.W., New findings in congenital adrenal hyperplasia. Fourth Inter. Clinical Genetics Seminar, Athens May 1985.
 190. Kaštelan, A., Prenatl detection of disorders associated with the Major Histocompatibility complex-HLA. Symp. on Recent Advances in prenatal diagnosis, Medicinska akademija Hrvatske, 1985.
 191. Kaštelan, A., Šurkalović.Brkljačić, Lj., Drinovec, J., Međunarodni program transplantacije bubrega. Simpozij o peritonealnoj dijalizi, Split 1985.
 192. Čečuk, Lj., Kaštelan, A., Vidaković, M., Sokolić, J., Mareković, Z., Radonić, M., Gašparović, V., Pasini, J., Dostignuća i problemi u transplantaciji organa (Okrugli stol). Dani KBC Zagreb 1985.
 193. Kaštelan, A., Brkljačić, Lj., Drinovec, J., Humar, I., Transplantacija bubrega u Zagrebu i Ljubljani kao dio međunarodnog programa, 3. Kongres nefrologa Jugoslavije, Ljubljana 1985.
 194. Balog, V., Taseski B., Kerhin, V., Brkljačić, Lj., Kaštelan, A., Sustav HLA i pauciartikularni tip juvenilnog kroničnog artritisa (po JCA) Međunarodni program, 1. Kongres imunuloga Jugoslavije, Opatija 1985.
 195. Brkljačić, Lj., Dumić, M., Gerenčer, M., Kaštelan, A., Prenatalno otkrivanje kongenitalne adrenalne hiperplazije (KAH) na osnovu određivanja getalnih antigena HLA, 1. Kongres imunologa Jugoslavije, Opatija 1985.
 196. Brkljačić, Lj., Dumić, M., Žunec, R., Mezulić, V., Kaštelan A., Antigeni HLA kao biljezi genetičkih razlika između bolesnika s kongenitalnom adrenalnom hiperplazijom (KAH), 1. Kongres imunologa Jugoslavije Opatija 1985.
 197. Tomašković, M., Duraković, Z., Gerenčer, M., Brkljačić, Lj., Kaštelan, A., HLA antigeni u sindromu preekscitacije, 1. Kongres imunologa Jugoslavije, Opatija 1985.
 198. Brkljačić, Lj., Humar, I., Kaštelan, A., Drinovec, J., Suvremeni pristup transplantaciji bubrega sa živog i kadaveričnog davatelja. Međunarodni program, 1. Kongres imunologa Jugoslavije, Opatija 1985.
 199. Đurinović-Bello, I., Pasini, J., Barišić, D., Thune, S., Puretić, Z., Gerenčer, M., Tomašković, M., Kaštelan, A., The early detection of allograft rejection with donor specific lymphocyte metiated cytolysis and sloning the cytotoxic lymphocytes from positive patents Congress of European Society for Organ Transplantation Götebuorg, 1986.
 200. Labar, B., Bogdanić, V., Kaštelan, A., Grgičević, D., Vrtar, M., Grgić-Markulin, Lj., Kamauf-Balabanić, B., Francetić, I., Dobrić, I., Kerhin-Brkljačić, V., Boban, D., Bone marrow transplantation for severe aplastic anemia and leukemia, 27th Annual Meeting of the American Society of Hematology, Thorofare, New Yersey, 1986.
 201. Kaštelan, A., Kerhin-Brkljačić, V., Brkljačić-Šurkalović, Lj., Kovač, Ž., Humar, I., Lista čekanja i transplantacija bubrega. Izvještaj referanog centra, Simpozij o kliničkoj transplantaciji organa i tkiva, Zagreb 1986.
 202. Kaštelan, A., Glavni sustav histokompatibilnosti, Plenarno predavanje, Simpozij iz imunologije, Srpsko lekarsko društvo, Kragujevac, 1987.
 203. Kaštelan, A., Imunogenetska osnova autoagresivnih bolesti CNS-a, Jugoslavenski simpozij o neuroimunim bolestima, Zagreb, 1987.
 204. Kaštelan A., Nasljedne bolesti vezane uz HLA sustav, Jugoslavenska pedijatrijska škola, Split 1987.
 205. Brkljačić, Lj., Dumić, M., Plavišić, M., Tomašković, M., Kaštelan, A., Žunec, R., Antigeni HLA kao genetski biljezi u antenatalnoj i postanatalnoj dijagnostici kongenitalne adrenalne hiperplazije, 3. Kongres genetikov Jugoslavije, Ljubljana 1987.
 206. Žunec, R., Brkljačić, Lj., Dumić, M., Dausset, J., Kaštelan, A., Molekularna istraživanja (RFLP) u obiteljima s ne kasičnom formom kongenitalne adrenalne hierplazije, 3. Kongres genetikov Jugoslavije, Ljubljana, 1987.
 207. Humar, I., Brkljačić, Lj., Singer, Z., Gerenčer, M., Kaštelan, A., HLA tipizacija stanica zametka u patološkim trudnoćama, 3. Kongres genetikov Jugoslavije, Ljubljana 1987.
 208. Cann, H., Žunec, R., Blanche, H., Dausset, J., Kaštelan, A., Genetičko mapiranje kraćeg kraka 6. humanog kromosoma, 3. Kongres genetikov Jugoslavije, Ljubljan 1987.
 209. Filipović, T., Gerenčer, M., Kerhin-Brkljačić, V., Brkljačić, Lj., Kaštelan, A., Inhibicija reakcije kulture pomišanih limgocita pomoću HLA protutijela, III Kongres biloga Hrvatske, Lošinj 1987.
 210. Gerenčer, M., Valpotić, I., Jukić, B., Maričić, S., Kaštelan, A., Bašić, I., Stanična imunost konja inficiranih virusom ingekciozne anemije kopitara, III Kongres biologa Hrvatske, Lošinj 1987.
 211. Tomašković, M., Gerenčer, M., Čečuk, E., Kaštelan, A., Atipična reaktivnost u testu kulture pomiješanih limgocita između bolesnika s aplastičnom anemijom ili leukemijom i njihovih roditelja, III Kongres biologa Hrvatske, Lošinj 1987.
 212. Dumić, M., Plavšić, V., Ille, J., Brkljačić, Lj., Dražančić, A., Suchanek, E., Kaštelan, A., Prenatalna dijagnoza kongenitalne adrenalne hiperplazije zbog defekta 21-hidroksilaze određivanje 17-hidroksi-progesterona iz amnijske tekućine, Lij.vjesn.109:65-67, 1987.
 213. Đurinović-Bello, I., Pasini, J., Barišić, D., Thune, S., Puretić, Z., Gerenčer, M., Tomašković, M., and Kaštelan, A., Early Detection of Allograft rejection by Donor-Specific Lymphocyte-Mediated Cytolysis: Cloning of Cytotoxic Lymphocytes from positive patients Transplant.Proc. 9:4283-4285, 1987.
 214. Labar, B., Bogdanić, V., Kaštelan, A., Vrtar, M., Grgić-Markulin, Lj., Balabanić-Kamauf, B., Francetić, I., Dobrić, I., Grgičević, D., Kerhin-Brkljačić, V., Boban, D., Zimonja-Krišković, J., and Boranić, M., Experience with bone.marrow transplantation for severe aplastic anemia and leukemia. Two years experience with 31 patient in Zagreb (Yugoslavia). Biomedicine&Pharmacotherapy, 40:332-337, 1987.
 215. Đurinović-Bello, I., Hadžija, M., Pasini, J., Radica, A., Dumić, M., Kadrnka-Lovrenčić, M., Tomašković, M., Kaštelan, A., Specific cytotoxic lymphocytes of Type 1 Diabetic Patients Lyse onli HLA mached human pancreatic beta cells. Eight European Immunology Meeting, August 30-September5, 1987. Zagreb
 216. Brkljačić,Lj., Dumić, M., Plavšić, V., Radica, A., Baničević, M., Radmanović, S., Kočeva, M., Bujanović, B., Čuća, J. Žunec, R., Kaštelan, A., Povezanost HLA i kongenitalne adrenalne hiperplazije u Jugoslavenskog populaciji, 4. Kongres endokrinologa Jugoslavije, Herceg Novi 19-21.10 1988.
 217. Dumić,M., Brkljačić,Lj., Plavšić, V., Baničević, M., Radmanović, S., Kočeva, M., Kaštelan A., Neklasični asimptomatski oblik kongenitalne adrenalne hiperplazije u Jugoslavenskoj populaciji, 4. Kongres endokrinologa Jugoslavije, Herceg Novi 19-21.10.1988.
 218. Kerhin-Brkljačić, V., Kaštelan, A., Labar, B., Transplantacija koštane moždine, IX Jugoslavenski hematološki i transfuziološki dani, Novi Sad 1988.
 219. Gerenčer, M., Singer, Z., Pfeiffer, S., Tomašković, M., Humar, I., Mezulić, V., Kuvačić, I., Žepić, L., and Kaštelan, A., HLA and red blood group antigens in pregnacy disorders, Tissue Antigens 32, 130-138, 1988.
 220. Brkljačić-Šurkalović, Lj., Dumić, M., Mardešić, D., Plavšić, V., Kaštelan, A., Lociranje patološkog gena za nedostatak enzima 21-hidroksilaze unutar sustava HLA. Lij.vjes. 110:306-311, 1988.
 221. Žunec, R., Kaštelan, A., Primjena tehnike rekombinirane DNK u prenatalnoj i postnatalnoj dijagnozi genetskih bolesti, Jugosl.pedijatr. 31: 35-39, 1988.
 222. Dobrić, I., Vujasinović, S., Kaštelan, A., Baričević, B., Labar, B., Bogdanić, V., Nemet, D., Promjene u koži uslijed reakcije transplantata protiv primaoca, 1. Patogeneza i dijagnostika, Lij.vjesn. 12: 395-442, 1988.
 223. Grujić, G., Kerhin-Brkljačić, V.,Kaštelan, A., Kovač, Ž., Pavlović, S., Analiza seruma visoko senzibiliziranih dijaliziranih pacijenata na Listi čekanja Referalnog Centra (LčRF), Knjiga sažetaka 2. Kongres imunologa Jugoslavije, Vrnjačka Banja 29.5.-2.6. 1989.
 224. Čečuk, E., Kerhin-Brkljačić, V., Kaštelan, A., Grubić, Z., Labar, B., Imunogenetski odnosi u obitelji bolesnika mogućih primalaca transplantata koštane moždine, Knjiga sažetaka 2. Kongres imunologa Jugoslavije, Vrnjačka Banja 1989.
 225. Brkljačić, Lj. Ille, J., Plavšić, V., Dumić., Tomašković, M., Kaštelan, A., Dražančić, A., Zargollern, Lj. Prenatalna dijagnostika kongenitalne adrenalne hiperplazije zbog defekta 21-OH, Knjiga sažetaka, 2. Kongresa imunologa Jugoslavije, Vrnjačka Banja 1989.
 226. Tomašković, M., Crnojević-Ivanušić, R., Dumić, M., Filipović-Grčić, B., Pavlović, S., Kaštelan, A., Antigeni glavnog sustava Histokompatibilnosti u autoimunim bolestima štitnjače, Knjiga sažetaka XXIII Jugoslavenskog sastanka za nuklearnu medicinu, Zadar, 27-30.8.1989.
 227. Karaman-Kraljević, K., Štambuk, V., Štambuk, N., Ožegović, J., Kaštelan, A., Acute anterior HLA-B27 positive and HLA-B27 negative uveitis in the Yugoslav population with special reference to humoral immunity, XXVI International Congres of Ophtalmology, Singapore 1989.
 228. Humar, I., Singer, Z., Kaštelan, A., HLA tipizacija kod metoda otkrivanja nepravilnosti u razvoju ploda, Knjiga sažetaka 2. Kongresa imunologa Jugoslavije, Vrnjačka Banja, 29.5.-2.6.1989.
 229. Grubić, Z., Kerhin-Brkljačić, V., Čečuk, E., Kaštelan, A., Jajić, I., HLA i ankilozantni spondilitis. Populacijska i porodična istraživanja, Knjiga sažetaka 2. Kongresa imunologa Jugoslavije, Vrnjačka Banja 29.5.-2.6.1989.
 230. Rudolf, M., Domljan, Z., Hršak, M., Pučar, I., Kaštelan,A., Kaštelan, M., Stanična imunost u bolesnika s reumatoidnim artritisom, Knjiga sažetaka 2. Kongresa imunologa Jugoslavije, Vrnjačka Banja 29.5.-2.6.1989.
 231. Đurinović-Bello, I., Turk, R., Hadžija, M., Radica, A., Dumić, M., Kadrnka-Lovrenčić, M., Kaštelan, A., Nasljeđivanje i dinamika stvaranja specifičnih citotoksičnih limfocita (SCL) i antitijela (SHA) usmjerenih protiv beta stanica gušterače u dijabetesuovisnom o inzulinu (IODM), Knjiga sažetaka 2. Kongresa imunologa Jugoslavije, Vrnjačka Banja 29.5.-2.6.1989.
 232. Turk,R., Đurinović-Bello, I., Puretić, Z., Pasini, J., Barišić,D., Kaštelan, A., Imunološko definiranje akutne krize odbacivanja transplantiranog organa, Knjiga sažetaka 2. Kongresa imunologa Jugoslavije, Vrnjačka Banja 29.5.-2.6.1989.
 233. Žunec, R., Blanche, H., Dausset, J., Kaštelan, A., Genetičko mapiranje kraćeg kraka 6. umanog kromosoma, Knjiga sžetaka 2. Kongresa imunologa Jugoslavije, Vrnjačka Banja 29.5.-2.6.1989.
 234. Labar, B., Bogdanić, V., Nemet, D., Kaštelan, A., Marušić, M., Pavletić. Ž., Mrsić, M., Vrtar, M., Kalenić, S., Transplantacija koštane srži Knjiga sažetaka 2. Kongresa imunologa Jugoslavije, Vrnjačka Banja 29.5.-2.6.1989.
 235. Balog, V., Mezulić, V., Kerhin-Brkljačić, V., Kaštelan, A., Standardizacija HLA tipizacije-Međunarodni program, Knjiga setaka 2. Kongresa imunologa Jugoslavije, Vrnjčka Banja 29. 5. – 2. 6. 1989.
 236. Turk, M., Đurinović-Bello, I., Kaštelan, A., Uspostvljanje HLA-DR3 i DR4 specifičnih T-limfocitnih linija i njihovo testiranje u PLT i CML testovima, Knjiga sažetaka 2. Kongresa imunologa Jugoslavije, Vrnjačka Banja 29. 5. – 2. 6. 1989.
 237. Dobrić, I., Vujasinović, s., Labar, B., Bogdanić, V., Nemet., D. Kaštelan, A. Baričević, B., Vranešić, Đ., Škrinjar, Lj., Promjene u koži uslijed reakcije transplantata protiv primaoca 2. Vlastita klinička opažanja te svjetlosnomikroskopski i elektromikroskopski nalazi, Lij. vjesn. 3:53-108, 1989.
 238. Grubić, Z., Kerhin-Brkljčić, v., Čečuk-Jeličić, E., Kaštelan, A., Jajić, I., Ankylosing spondylitis (AS) and HLA-B27 in 159 fammilies International Symposium HLA in Medicine, 22-25, October, 1989., Athens, Greece.
 239. Čečuk, E., Kerhin-Brkljčić, V., Grubić, Z., Kaštelan, A., Labar, B., Immunogenetic relations in families of patients who are possible recipients of bone marrow, International Symposium HLA in Medicine 22-25 October 1989., Athenas Greece.
 240. Brkljačić, Lj., Dumić, M., Plavšić, V. Kaštelan, A., Baničević, M., Radmanović, S., Kočeva, M., Bolević, B., Dučić, V., Kržišnik, C., Genetic differences between the salt-wasting and simple virilizing forms of congenital adrenal hyperplasia in Yugoslav population, 2nd European Congress of Endocrinology, 1-6 July, 1990, Ljubljana.
 241. Humar, I., Brkljačić, Lj. Žunec, R., Kaštelan, A., Reduction of IgM antibodies with DTT in sera of patients for renal transplantation, Alps-Adria Immunology and Alergology Meeting, Opatija, October 14-17 1990.
 242. Brkljačić, Lj., Žunec, R., Humar, I, Latin, V., Kaštelan,A.. HLA typing of fetal lymphocytes obtained by chordo centesis-clinical application Alps-Adria Immunology and Allergology Meeting, Opatija October 14-17 1990.
 243. Kaštelan, A., Kerhin-Brkljačić, V., Humar, I., Pavlović, S., Mareković, Z., Transplantacijski progrm u Hrvatskoj – sadašnje stanje, II Kongres urologa Jugoslavije 3-6 10. 1990. Zagreb.
 244. Humar, I., Brkljačić, Lj., Žunec, R., Mareković, Z., Kaštelan, A., Uklanjanje IgM antitijela nakon tretmana s DTT iz seruma bolesnika na Listi čekanja za transplantaciju bubrega, II Kongres urologa Jugoslavije, 3-6. 10. 1990. Zagreb.
 245. Turk, R., Puretić, Z., Pasini, J., Mareković, Z., Kaštelan, A.., Vrednovanje testova specifično citotoksičnih limfocita i specifičnih antitijela u pogoršanoj funkciji presađenog bubrega, II Kongres urologa Jugolavije, 3-6. 10. 1990. Zagreb.
 246. Vidović, M., Pasini, J., Mareković, Z., Gajić-Broz, I., Smetiško, A., Kaštelan, A., Izvještaj o transplantacijskoj aktivnosti klinike za urologiju, II Kongres urologa Jugoslavije, 3-6. 10. 1990., Zagreb.
 247. Grubić, Z., Kerhin-Brkljačić, V., Čečuk-Jeličić, E., Kaštelan, A., Jajić, I., Pavlović, S., Ankylosing spondylitis (AS) and HLA-B27 in 159 families, VIIIth Symposium of the European Society of Osteoarthrology, Dubrovnik 11-14 September 1990.
 248. Đurinović-Bello, I., Hadžija, M., and Kaštelan, A., The inheritance model of the ability to produce specific cytotoxic lymphocytes and antibodies directed against pancreatic beta cells in insulin dependent diabetes mellitus patients and their healthy siblings, European Federation of Immunological sciences, 10th Meeting Edimburgh 10th-12th September 1990., Book of abstracts 11a-24.
 249. Kaštelan, A., Kerhin-Brkljačić, V., Brkljačić-Šurkalović, Lj., i Gerenčer, M., Histokompatibilnost, Klinička imunologija, Medicinska biblioteka Zagreb, str. 155-169, 1990.
 250. Turk, R., Đurinović-Bello, I., Sršek, M., Puretić, Z., Pasini, J., Barišić, D., and Kaštelan, A., Immunological detection allograft rejection in kidney transplanted ptients, Period. biol. 92:156-157, 1990.
 251. Rudolf, M., Domljan, Z., Hršak, M., Pučar, I., Pavlović, S., Kaštelan, A., Cellular immunity in patients with rheumatoid arthritis, Period.biol. 92:103-104, 1990.
 252. Dumić, M., Lukenda, M., Plavšić, V., Brkljačić, Lj., Jovanović, V., Kaštelan, A., Otkrivanje heterozigota za kongenitalnu adrenalnu hiperplaziju zbog nedostatka 21-hidroksilaze u općoj populaciji Lij. vjesn. 112:138-141., 1990.
 253. Mareković, Z., Pasini, J., Kaštelan, A., Barišić, D., Vidović, M., Tucak, a., Barijere u donorstvu organa. Transp. organa III, HAZU str. 89-94., Zagreb, 1991.
 254. Grubić, Z., Kerhin, V., Čečuk, E., Kaštelan, A., Ingeritance of HLA-B27 Family Studies. Human Immunology, 29: 128, 1994.
 255. Žunec, R., Grubić, Z., Čečuk, E., Brkljačić, Lj., Kerhin, V., Humar, I., Tomašković, M., Bogdanić, V., Kaštelan, A., Correlation between DPB 1 compatibility and graft Versus Host Disease in related Bone Marrow Transplantation, Human Immunology, 39: 150, 1994.
 256. Grubić, Z., Žunec, R., Naipal, A., Kaštelan, A., Giphart, M., HLA Class II Polymorphism in Croatians. Eigh European Histocompatibility Conference, Strasbourg, 1994, abst. 227.
 257. Batarelo, M., Kerhin-Brkljačić, V., Golubić, B., Balija, M., Čečuk, E., Kaštelan, A., Poslijetransfuzijska reakcija uvjetovana protutijelima HLA, Prvi hrvatski kongres za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju, Zagreb, 12-15.19.1994.
 258. Brkljačić, Lj. Humar, I., Žunec, R., Kaštelan, A., Opelz, G., Razlike u tipizaciji okusa DR serološkom metodom i metodom RFLP, Prvi hrvatski kongres za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju, Zagreb, 12-15. listopada 1994.
 259. Žunec, R., Grubić, Z., Kaštelan, A., PCR-SSP nova metoda tipizacije HLA-DR gena u kadaveričnoj transplantaciji organa, Prvi hrvatski kongres za nefrologiju, dijalzizu i transplantaciju, Zagreb 12.-15.10. 1994.
 260. Humar, I., Brkljačić-Šurkalović, Lj. Kaštelan, A., Prva uspješna transplantacija bubrega nakon konverzije pozitivne u negativnu križnu reakciju, disocijacijom IgM autoantitijela. Prvi hrvatski kongres za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju, Zagreb, 12.-15. 10. 1994.
 261. Tomašković, M., Bubić-Filipi, Lj., Puretić, Z., Brkljačić, Lj. Kaštelan, A., Mareković, Z., Preživljavanje obiteljski transplantirana bubrega na temelju vrijednosti relativna odgovora. Prvi hrvatski kongres, Zagreb, 12-15.10.1994.
 262. Tomašković, M., Bubuić-Filipi, Lj., Puretić, Z., Brkljačić-Šurkalović, Lj. Kaštelan, A., Mareković, Z., Preživljavanje bubrega transplantirana s kadavera i vrijednosti relativna odgovora u testu miješane kulture limfocita, Prvi hrvatski kongres za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju, Zagreb, 12-15. listopada 1994.
 263. Pasini, J., Mareković, Z., Kaštelan, A., Puretić, Z., Zapreke u davalaštvu organa. Prvi hrvatski kongres za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju, Zagreb 12-15. listopada 1994.
 264. Žunec, R., Grubić, Z., Kaštelan, D., Kaštelan A., Contribution of DQ (Aarg52 plus, Basp 57 minus) heterodimer to IDDM susceptibility. EFI/BSHI Joint Meeting, Brighton, European Journal of Immunogenetics, Vol 22, No.1. Velika Britanija 8-11.3. 1995.
 265. Žunec, R., Grubić, Z., Jurčić, Z., Kaštelan, A., HLA genotypes in classical and non-classical form of coeliac disease. EFI/BSHI Joint Meeting Brighton, European Journal of Immunogenetics, Vol. 22, No. 1., Velika Britanija 8-11.3.1995.
 266. Grubić, Z., Žunec, R., Kaštelan, A., Lack of association betwen rheumatoid arthritis and HLA-DR alleles with naturally occuring amino acid substitution. EFI/BSHI Joint Meeting Brighton, European Journal of Immunogenetics, Vol. 22, No. 1., Velika Britanija 8-11.3.1995.
 267. Grubić, Z., Žunec, R., Kaštelan, A., Analysis of haplotype frequencies, linkage disequilibrium and recombination within HLA slass II region in Croatians. EFI/BSHI Joint Meeting Brighton, European Journal of Immunogenetics, Vol. 22, No. 1., Velika Britanija 8-11.3.1995.
 268. Humar, I., Čečuk, E., Bogdanić, V., Mrsić, M., Labar, B., Kaštelan, A., Prediction of graft versus host disease by specific IL-2 secreting donor T-cell precursors in BMT between HL identical siblings. 2nd cet Conference organ and bone marrow transplantation general problems and immunogenetics, Bratislava, Slovakia May 13.-15. 1996.
 269. Čečuk, E., Grubić, Z., Žunec, R., Brkljačić, Lj., Kerhing, V., Humar, I., Bogdanić, V., Kaštelan, A., Correlation between DPB1 compatibility and graft versus host disease in related bone marrow transplantion. 22nd Annual Meeting of the Europen group for blood an marrow transplantation, Vienna, Austria March 3-7. 1996., volume 17, Sup. 1.
 270. Humar, I., Čečuk, E., Bogdanić, V., Mrsić, M., Kaštelan, A., Frequency of donor T-helper cell precursors and graft versus host disease after allogeneic HLA identical sibling bone marrow transplantation. 22nd Annual Meeting of the European group for blood an marrow transplantation Vienna, Austria March 3.-7. 196., Vol. 17 Sup. 1.
 271. Bogdanić, V., Labar, B., Maravić, N., Skodlar, J., Nemet, D., Mrsić, M., Aurer, I., Batinić, D., Kaštelan, A., Transplantation of allogeneic peripheral blooed stem cells mobilized by recombinant human granulocyte colony-stimulating fator. 22nd Annual Meeting of the European group for blood an marrow tarnsplantation, vienna Austria, March 3.-7. 1996., Vol. 17. Supl. 1. Bone marrow transplantation.
 272. R. Žunec, Z. Grubić, Z. Jurčić, M. Dumić, M. Kadrnka-Lovrenčić, D. Kaštelan and A. Kaštelan. Molecular Characterization of HLA Class II Genes in Three Autoimmune Diseases in Crotian Patiens. Coll. Antopol. 20:43-46, 1996.
 273. R. Žunec, Z. Grubić, D. Kaštelan, A. Radica, M. Dumić, M. Kadrnka-Lovrenčić and A. Kaštelan. The role of DRB1*1601-DQB1*0502 haplotype in insulin-dependent diabetes melitus susceptibility in Croatians. Period biol, 98:497-500, 1996.
 274. Z. Grubić, R. Žunec and A. Kaštelan. HLA-DRB1 polymorphism in rheumatoid arthristis-evidence of an association with allele DRB1*0101 in Croatians. Period biol, 98:501-504, 1996.
 275. Žunec, Z. Grubić, D. Kaštelan, A. Radica, M. Dumić, M. Kadrnka-Lovrenčić, A. Kaštelan, The role of DRB1*1601-DQB1 0502 Haplotype and different dose effect of DQB1 Asp 57-Alleles in IDDM susceptibility in Croatians. III International Meeting “Mechanism in local Immunity”, September 26-28, 1996, Opatija, Croatia.
 276. Čečuk-Jeličić, V. Kerhin-Brkljačić, Z. Grubić, A. Kaštelan. Distribution of HLA Class I Gene in Croatian Schizophrenic Patients. 1996 Annual Meeting of the Croatian Immunological Society, September 25, 1996, Opatij, Croatia.
 277. Grubić, R.Žunec, A. Kaštelan. Diversity of HLA-DR13 Haplotypes in Croatians
 278. Implications to HLA Asociation Studies.. 1996 Annual Meeting of the Croatian Immunological Society. September 25, 1996. Opatija, Croatia.
 279. Grubić, R.unec, .A. Kaštelan. Association Between Rheumatoid Arhritis and HLA-DR Alleles in Croatians. III International Meeting “Mechanism in loal Immunity”, September 26-28, 1996. Opatija, Croatia.
 280. V. Kerhin-Brkljačić, Lj. Brkljačić-Šurkalović and A. Kaštelan. Povezanost HLA i bolesti. Pediatr Croat, 41:7-12, 1997.
 281. E. Čečuk, Z. Grubić, V. Kerhin, R. Žunec, A. Kaštelan. Molecular analys of HLA-A*02 Alleles in Croatians using ARMS-PCR technique. 11th European Congress of Histocompatibility, April 2-5, 1997, Budapest, Hungary.
 282. I. Humar, E. Čečuk-Jeličić, R. Žunec, Z. Grubić, V. Bogdanić, M. Mrsić, a. Kaštelan Cytotoxic T Lymphocyte precursors (CTLp) and Helper T-cell precursor (HTLp) frequencies in related donor other than HLA-identical siblings three ase studies. 11th European Congress of Histocompatibility, April 2-5, 1997.
 283. I. Humar, Z. Puretić, Lj. Bubić, J. Slaviček, J. Pasini, Z. Mareković, A. Kaštelan. Helper T-cell precursor (HTLp) frequencies and their relevance to rejection following renal transplatation. 11th, European Congress of Histocompatiblity, April 2-5, 1997, Budapest, Hungary.
 284. Z. Grubić, R. Žunec, V. Kerhin, E. Čečuk, v. Balog, A. Kaštelan. Lack of association between HLA-B27 subtypes and ankylosing spondilitis in Croatian population. 11th European Congress of Histocompatibility, April 2-5, 1997, Budapest, Hungary.
 285. Z. Grubić, R. Žunec, D. Kaštelan, A. Radica, M. Dumić, M. Kadrnka-Lovrenčić, A. Kaštelan. Contribution of DRB1*04 Subtypes to IDDM predisposition in Croatians. 13th European Immunology Meeting, June 22-25, 1997. Amsterdam, The Netherlands.
 286. E. Čečuk-Jeličić, Z. Grubić, R. Žunec, A. Kaštelan. Implication of molecular analysis of HLA-A*02 Suptyping for unrelated Bone-Marow Donor selection. 13th European Immunology Meeting, June 22-25, 1997. Amsterdam, The Netherlands.
 287. Humar, E. Čečuk-Jeličić, R. Žunec, Z. Grubić, V. Bogdanić, M. Mrsić, A. Kaštelan. Cytotoxic T Lymphocyte Precursor (CTLp) and Helper T-cell Precursoe (HTLp) Frequencies in related Donors other than HLA identical siblings: Three case Studies. III. Central European Transplant Conference, December 15-17, 1997. Wroclaw, Poland.
 288. Čečuk-Jeličić, Z. Grubić, R. Žunec, A. Kaštelan Implication of Molecular Analysis of HL-A*02 Subtyping for Unrelated Bone-Marrow Donor selection. III CET Conference, December 15-17, 1997. Wroclaw, Poland.
 289. Čečuk-Jeličić, Z. Grubić, V. Kerhin-Brkljačić, I. Humar, A. Kaštelan. DNK tipizacija lokusa HLA-Cw u kadaveričnoj transplantaciji. Drugi hrvatski kongres nefrologije, dijalize i transplantacije, 21-25, listopad, 1998. Dubrovnik, Hrvatska.
 290. Čečuk-Jeličić, Z. Grubić, V. Kerhin-Brkljačić, I. Humar, A. Kaštelan. HLA.Cw Locus DNA Typing in cadaveric Transplantation. Drugi hrvatski kongres nefrologije, dijalize i transplantacije, 21-25, listopd, 1998. Dubrovnik, Hrvatska.
 291. Grubić, R. Žunec, E. Čečuk-Jeličić, I. Humar, A. Kaštelan. Primjena brze metode određivanja gena lokusa HLA-DRB u kadaveričnoj transplantaciji bubrega. Drugi hrvatski kongres nefrologije, dijalize i transplantacije. 21-25 listopad, 1998. Dubrovnik, Hrvatska.
 292. Čečuk-Jeličić E., Grubić, Z., Kerhin-Brkljačić, V., Humar I., Kaštelan A. DNK tipizacija lokusa HLA-Cw u kadaveričnoj transplantaciji. II Hrvatski urološki kongres, 15-17. 10. 1998. Rijeka, Hrvatska.
 293. Grubić, Z. Hanifi Mogaddam P., Žumec, R. Čečuk-Jeličić, E. Radia A., Dumić M., Kaštelan A. The role of TNFa and D6S273 Microsatelite loci in Susceptibility to IDDM. Four International Meeting “Mechanisms in local Immunity”, September 16-19, 1998. Opatija, Hrvatska.
 294. Čečuk-Jeličić E. Grubić Z., Kerhin-Brkljačić V., Brkljačić-Šurkalović Lj., Labar B., Kaštelan A. Lack of Association between HLA Antigens and Acute Lymphatic Leukemia (ALL) patients in Croatia”. Four International Meeting “Mechanisms in local Immunity”, September 16-1, 1998, Opatija Hrvatska.
 295. Žunec R., Grubić Z., Dumić M., Radica A., Kaštelan A. HLA Class II Genotypes and Susceptibility to Insulin Dependent Diabetes Mellitus (IDDM). Four Interntional Meeting “Mechanisms in local Immunity”, September 16-19, 1998, Opatija, Hrvatska.
 296. Čečuk-Jeličić E., Grubić Z. Kerhin-Brkljačić V., Humar I., Kaštelan A., HLA-Cw Locus DNA Typing Cadaveric Transplantation. Second Croatian Congress of Nephrology, Dialysis and Transplantation, October 21-25, 1998, Dubrovnik, Hrvatska.
 297. Grubić Z., Žunec R., Čečuk-Jeličić E. Humar I., Kaštelan A. Primjena brze metode određivanja gena lokusa HLA-DRB u kadarevičnoj transplantaciji bubrega. iI Hrvatski Kongres nefrologije, dijalize i transplantacije, 21.-25. listopada, 1998, Dubrovnik, Hrvatska.
 298. Grubić Z., Žunec R., Čečuk-Jeličić E., Humar I., Kaštelan A. Rapid HLA DRB Typing with sequence Specific Primers (PCR-SSP) in Cadaveric renal Transplantation. Second Croatian Congress of Nephrology, Dialysis and Transplantation, October 21-25, 1998, Dubrovnik, Hrvatska.
 299. Salamunović S. i Kaštelan A. Potreba DNK tipizacije razreda II u transplantaciji bubrega. I Hrvatski kongres medicinskih sestara nefrologije, dijalize i transplantcije, 21-25, listopada, 1998. Dubrovnik, Hrvatska.
 300. Batarelo, M., Kovač N., Kerhin-Brkljačić V., Kaštelan A. Određivanje gena, antigena i antitijela HLA u transplantaciji. I Hrvatski kongres medicinskih sestara nefrologije, dijalize i transplantacije bubrega, 21-25 listopada 1998, Dubrovnik, Hrvatska
 301. Grubić R. Žunec, E. Čečuk-Jeličić, I. Humar, A. Kaštelan. Rapid HLA-DRB Typing with sequence specific primers 8PCR-SSP) in Cadaveric Renal Transplantation. Drugi hrvatki kongres nefrologije, dijalize i transplantacije. 21-25. listopad, 1998. Dubrovnik, Hrvatska..
 302. Kaštelan D., Žunec, R., Grubić Z., Aganović I., Korišić M., Giljević, Z., Radica, A. Dumić M., Kaštelan A. DRB1 1601-DQB10502-Treći haplotip u Hrvata koji određuje podložnost za IDDM. Prvi hrvatski internistički kongres, 17-21. listopada, 1998. Dubrovnik, Hrvatska.
 303. Jurčić Z., Grubić Z., Vezmar v., Brkljačić-Šurklović, Lj. Kaštelan A. HLA-DR-DQ haplotip u glutenskoj enteropatiji. Treći kongres hrvatksog pedijatrijskog društva. Pediatr Croat Vol 42, Suplement 2 str. 56, 1998.
 304. Radica A., Dumić M., Ille J., Žunec R., Grubić Z., Kaštelan A. Povezanost gen i Haplotipskih veza razreda II sustava HLA i inzulin ovisnog dijabetes melitusa u hrvatskoj populaciji. Treći kongres hrvatskog pedijatrijskog društva. Pediatr Croat Vol 42, Suplement 2 str. 83, 1998.
 305. Dumić M., Ille J. Plavšić V., Brkljačić, Lj. Žunec R., Grubić Z., Cvitanović M., i Kaštelan A. Neklasična forma kongenitalne adrenalne hiperplazije zbog manjka enzima 21 hidroksilaze. Treći kongres hrvatskog pedijatrijskog društva. Pediatr Croat Vol 42 Suplement 2, str. 84.
 306. Tadić D., Taseski B., Čečuk-Jeličić, E. Žunec R., Grubić Z., Kerhin-Brkljačić V., Kaštelan A. Molecular study of HLA Polymorphism in patients with Juvenile Chronic Arthritis in Croatia. Drugi hrvatski kongres iz Humane genetike, 21.-24. 10. 1998, Pediatr Croat, Vol 42 Suppl. 3 str. 43.
 307. Žunec R., Grubić Z., Dumić, M., Ille J., Wei J., Wilson R., Kaštelan A., New M. Detection of Mutations in the steroid 21-hydroxylase gene by DNA Analysis using Allele Specific PCR Method. Pediatr Croat 42 Suppl. 3, str. 43, 1998.
 308. Nart N., Grubić Z., Žunec R., Kaštelan A. Molekularna istraživanja u raznolikosti haplotipova HLA.DRB+13 u hrvatskoj populaciji. Pediatr Croat Vol 42, uppl. 3, str. 50, 1998.
 309. Crkvenac K., Grubić Z., Čečuk-Jeličić E., Žunec R., Kerhin-Brkljačić V., Labar B. Kaštelan A. Uloga alela lokusa HLA.DPB1 u odbacivanju transplantata koštane srži. Pediatr Croat Vol 42, Suppl. 3, str. 51, 1998.
 310. Šuman A., Grubić Z., Žunec R. Kaštelan A. New Approach to determine HLA Class II Polymorphism. Pediatr Croat. Vol 42 Suppl. 3, str. 52, 1998.
 311. Grubić, P. Hanifi Mogaddam, R. Žunec, E. Čečuk-Jeličić, A. Radica, M. Dumić, A. Kaštelan. The Role of TNFa and D6S273 Microsatellite oci in susceptibility to IDDM. Period. biol, Vol 10, Suppl. No 3, 1998.
 312. Žunec, Z. Grubić, M. Dumić, A. Radica, A. Kaštelan. HLA Class II Genotypes and susceptibility to insulin dependent diabetes mellitus (IDDM). Period. biol, Vol 100, suppl. No. 3, 1998.
 313. Čečuk-Jeličić, Z. Grubić, V. Kerhin-Brkljačić, Lj. Brkljačić-Šurkalović, B. Labar A. Kaštelan. Lack of Association Between HLA Antigens and Acute Lymphatic Leukemia (ALL) Patients in Croatia. Period. biol. vol 100, suppl. No, 3, 1998.
 314. Čečuk-Jeličić, Z. Grubić, R. Žunec, I. Humar, A. Kaštelan. HLA Matching Strategy for Bone Marrow Transplantation. Period. biol, Vol 100, Suppl. 1, str. 53, 198.
 315. Grubić, R. Žunec, A. Kaštelan. A new Approaces to Determine HLA Class II Polymorphism. Period. biol, Vol 100, Suppl. 1, str. 53. 1998.
 316. Z. Grubić, R. Žunec, E. Čečuk-Jeličić, V. Kerhin-Brkljačić, A. Kaštelan. Analysis of extended Haplotypes in the Croatian population. 13t”, European Histocompatibility Conference, April 13-17, 1999. Crete, Greece.
 317. I. Humar, E. Čečuk-Jeličić, A. Kaštelan. The role of not Inherited HLA Haplotypes in inducing Donor Specific Hyporesponsiveness. 13&127;”, European Histocompatibility Conference, April 13-17, 1999. Crete, Greece.
 318. R. Žunec, Z. Grubić, M. Dumić, A. Radica, A. Kaštelan. HLA Class II Genotypes and Susceptibility to Insulin dependent Diabetes Mellitus (IDDM). 13t” European Histocompatibility Conference, April 13-17, 1999, Crete, Greece.
 319. E. Čečuk-Jeličić, Z. Grubić, R. Žunec, I. Humar, V. Kerhin-Brkljačić, Lj. Brkljačić-Šurkalović, A. Kaštelan. HLA matching Strategy for Bone Marrow Transplantation in Croatia. II Hrvatski kongres hematologa i transsfuziologa s međunarodnim sudjelovanjem Dubrovnik, 16-19, listopada, 1999
 320. E. Čečuk-Jeličić, Z. Grubić, V. Kerhin-Brkljačić, R. Žunec, Lj. BrkljačićŠurkalović, I. Humar, A. Kaštelan. Program transplantacije koštane srži u Hrvatskoj-vjerojatnostpronalaženja identičnog HLA srodnika. Liječ Vjesn 121(3) str.l96, 1999.
 321. Z. Grubić, R. Žunec, A. Kaštelan. Molekularna istraživanja polimorfizma gena HLA-DRB 1 unutar skupine bolesnika s reumatoidnim artritisom. Reumatizam 46(2) str.29, 1999.
 322. Z. Grubić, R. Žunec, V. Kerhin-Brkljačić, P. Perić, E. Čečuk-Jeličić, V. Balog, A. Kaštelan. Podtipovi gena HLA.B27 u bolesnika s ankilozantnim spondilitisom. Reumatizam 46(2) str.37-38,1999.
 323. E. Čečuk-Jeličić, V. Kerhin-Brkljačić, Z. Grubić, Lj. Brkljačić-Šurkalović, R. Žunec, S. Pavlović, I. Humar, V. Bogdanić, B. Labar, A. Kaštelan. Nesrodno davateljstvo koštane srži-iskustva Hrvatskog registra dobrovoljnih davatelja koštane srži. Liječ. Vjesn 121 (Sup.3) str. 196, 1999
 324. Naipal A., Hanifi P., Grubić Z., Kaštelan A., et al. Mica Microsatellite allele frequencies differ in three populations. Human Immunol; 60 (Supp 1):40, 1999.
 325. Grubić Z., Žunec R., Čečuk-Jeličić E., Kerhin-Brkljačić V., Kaštelan A. Analysis of extended haplotypes in the Croatian population. Human Immunol; 60 (Supp 1):42, 1999.
 326. Žunec R., Grubić Z., Dumić M., Radica A., Kaštelan A. HLA Class II Genotypes and susceptibility to insulin dependent diabetes mellitus (IDDM). Human Immunol; 60 (Supp 1):56, 1999.
 327. Čečuk-Jeličić E., Kerhin-Brkljačić V., Grubić Z., Brkljačić-Šurkalović Lj., Humar I., Bogdanić V., Labar R., Kaštelan A. Nesrodno davateljstvo koštane srži iskustva Hrvatskog registra dobrovoljnih davatelja koštane srži. Liječ Vjes; 121 (Suppl 3):196, 1999.
 328. Čečuk-Jeličić E., Grubić Z., Kerhin-Brkljačić V., Žunec R., Humar I., Brkljačić-Šurkalović Lj., Kaštelan A. Program transplatacije koštane srži u Hrvatskoj – vjerojatnost pronalaženja identičnog HLA srodnika. Liječ Vjesn; 121 (Suppl 3):195, 1999.
 329. Čečuk-Jeličić E., Grubić Z., Žunec R., Humar I., Kerhin-Brkljačić V., Brkljačić-Šurkalović Lj., Kaštelan A. Tipizacija HLA u transplataciji koštane srži u Hrvatskoj. Liječ Vjesn; 121 (Suppl 3):195, 1999.
 330. Grubić Z., Žunec R., Kaštelan A. Molekularna istraživanja polimorfizma gena HLA-DRB1 unutar skupine bolesnika s reumatoidnim artritisom. Reumatizam; 46 (2), 37, 1999.
 331. Grubić Z., Žunec R., Kerhin-Brkljačić V., Perić P., Čečuk-Jeličić E., Balog V., Kaštelan A. Podtipovi gena HLA-B27 u bolesnika s ankilozantnim spondilitisom. Reumatizam; 46 (2),37,1999.
 332. Čečuk-Jeličić E., Kerhin-Brkljačić V., Grubić Z., Brkljačić-Šurkalović Lj., Humar I., Bogdanić V., Labar B., Kaštelan A. Unrelated Bone Marrow Donor Transplantation – the Croatian Registry Experience. Human Immunology; 61 (Supp 1):38, 2000.
 333. Čečuk-Jeličić E., Grubić Z., Žunec R., Humar I., Kerhin-Brkljačić V., Brkljačić-Šurkalović Lj., Kaštelan A. HLA Matching strategy for Bone Marrow Transplatation in Croatia. Human Immunology; 61 (Supp 1):38, 2000.
 334. Humar I., Žunec R., Čečuk-Jeličić E., Grubić Z., Dujić Ž., Kaštelan A. Infertility and Class II compatibility in couples with recurrent spontaneous abortion. Human Immunology; 61 (Suppl 1):75, 2000.
 335. Grubić Z., Žunec R., Čečuk-Jeličić E., Kaštelan M., Gruber F., Kaštelan A. Analysis of DQCAR polymorphism in Croatian psoriasis patient. Human Immunology; 61 (Suppl 1):73, 2000.
 336. Grubić Z., Žunec R., Čečuk-Jeličić E., Crkvenac K., Kaštelan A. Distribution of DQCAR alleles in Croatian population. Human Immunology; 61 (Suppl 1):101, 2000.
 337. Čečuk-Jeličić E., Grubić Z., Kerhin-Brkljačić V., Humar I., Kaštelan A. HLA-Cw locus DNA typing in cadaveric transplatition. Periodicum Biologorum; 102:118, 2000.
 338. Grubić Z., Žunec R., Humar I., Kaštelan A. Rapid HLA-DRB typing with sequence specific primers (PCR-SSP) in cadaveric transplatation. Periodicum Biologorum; 102:119, 2000.