Povjerenstva i druga tijela HAZU

Povjerenstva kao svoja pomoćna tijela osniva Predsjedništvo Akademije radi razmatranja i rješavanja određenih pitanja iz djelokruga Akademije.

Nacionalni odbor INQUA

Predsjednik: akademik Mladen Juračić

Tajnica: dr. sc. Ankica Oros Sršen

Kontakt: e-mail aos@hazu.hr / tel. 469 8252

International Union for Quaternary Research (INQUA), odnosno Međunarodna unija za istraživanje kvartara, osnovana je 1928. godine. Osnovala ju je grupa znanstvenika želeći unaprijediti razumijevanje promjena u okolišu tijekom oledbi, putem interdisciplinarnog istraživanja. Danas INQUA-u održava aktivnom širom svijeta više od 35 zemalja članica.

Glavni cilj INQUA-e je promicanje uspješne komunikacije i međunarodne suradnje u temeljnim i primijenjenim istraživanjima kvartara, što se ostvaruje uglavnom kroz aktivnosti INQUA-inih komisija i odbora, ukupno pet. U današnje vrijeme posebno se zauzima za okupljanje mladih znanstvenika.

INQUA također aktivno surađuje s drugim organizacijama i programima, kao što su International Council of Scientific Unions (ICSU, član  je i naša Akademija) kojeg je redoviti član, zatim Past Global Changes (PAGES) program koji je dio programa International Geosphere-Biosphere (IGBP), i International Geological Correlation Program (IGCP).

INQUA izdaje znanstveni časopis Quaternary International koji izlazi tri do četiri puta godišnje, te priprema i izdaje specijalne publikacije.

S obzirom da su pojedini znanstvenici i istraživači već prije samostalno sudjelovali u projektima nekih INQUA-inih komisija, u Zavodu za paleontologiju i geologiju kvartara Akademije pokrenuta je inicijativa za osnivanje Nacionalnog odbora i učlanjenje u INQUA-u putem naše Akademije, pa je u studenom 1998. godine održan sastanak inicijalnog odbora.

Uz suglasnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti kao krovne institucije, osnovan je Nacionalni odbor INQUA u siječnju 1999. godine, koji nastavlja djelovati u okviru Akademijnog Razreda za prirodne znanosti, a u okrilju Zavoda za paleontologiju i geologiju kvartara.

Odbor je osnovan s ciljem povezivanja hrvatskih znanstvenika koji se u bilo kojem pogledu bave istraživanjem kvartara, prvenstveno geologijom kvartara. U siječnju 2000. godine Hrvatska je u statusu Grupni član primljena u Međunarodnu uniju za istraživanje kvartara, INQA-u

Nacionalni odbor INQUA obilježio je 2009. godine 10. obljetnicu rada i djelovanja organizacijom 1. znanstvenog skupa “Geologija kvartara u Hrvatskoj – stanje i perspektive”, koji je održan u Zagrebu.

U svojih 11 godina postojanja održano je 16 redovitih sastanaka, 5 predavanja inozemnih i domaćih gostiju, jedna stručna ekskurzija i jedan znanstveni skup. Godišnja izvješća o radu Odbora objavljuju se u Radu Akademije.

 

Izborna skupština i obljetnice