Povjerenstva i druga tijela HAZU

Povjerenstva kao svoja pomoćna tijela osniva Predsjedništvo Akademije radi razmatranja i rješavanja određenih pitanja iz djelokruga Akademije.

Nacionalni odbor INQUA

Predsjednik: akademik Goran Durn

Tajnica: dr. sc. Ankica Oros Sršen

Kontakt: e-mail aos@hazu.hr / tel. 469 8252

International Union for Quaternary Research (INQUA), odnosno Međunarodna unija za istraživanje kvartara, osnovana je 1928. godine. Osnovala ju je grupa znanstvenika želeći unaprijediti razumijevanje promjena u okolišu tijekom oledbi, putem interdisciplinarnog istraživanja. Danas INQUA-u održava aktivnom širom svijeta više od 35 zemalja članica.

Glavni cilj INQUA-e je promicanje uspješne komunikacije i međunarodne suradnje u temeljnim i primijenjenim istraživanjima kvartara, što se ostvaruje uglavnom kroz aktivnosti INQUA-inih komisija i odbora, ukupno pet. U današnje vrijeme posebno se zauzima za okupljanje mladih znanstvenika.

INQUA također aktivno surađuje s drugim organizacijama i programima, kao što su International Council of Scientific Unions (ICSU, član  je i naša Akademija) kojeg je redoviti član, zatim Past Global Changes (PAGES) program koji je dio programa International Geosphere-Biosphere (IGBP), i International Geological Correlation Program (IGCP).

INQUA izdaje znanstveni časopis Quaternary International koji izlazi tri do četiri puta godišnje, te priprema i izdaje specijalne publikacije.

S obzirom da su pojedini znanstvenici i istraživači već prije samostalno sudjelovali u projektima nekih INQUA-inih komisija, u Zavodu za paleontologiju i geologiju kvartara Akademije pokrenuta je inicijativa za osnivanje Nacionalnog odbora i učlanjenje u INQUA-u putem naše Akademije, pa je u studenom 1998. godine održan sastanak inicijalnog odbora.

Uz suglasnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti kao krovne institucije, osnovan je Nacionalni odbor INQUA u siječnju 1999. godine, koji nastavlja djelovati u okviru Akademijnog Razreda za prirodne znanosti, a u okrilju Zavoda za paleontologiju i geologiju kvartara.

Odbor je osnovan s ciljem povezivanja hrvatskih znanstvenika koji se u bilo kojem pogledu bave istraživanjem kvartara, prvenstveno geologijom kvartara. U siječnju 2000. godine Hrvatska je u statusu Grupni član primljena u Međunarodnu uniju za istraživanje kvartara, INQA-u

Za prvog predsjednika je izabran tadašnji suradnik Akademije prof. dr. Tomislav Šegota, koji se tijekom svog dugogodišnjeg rada bavio paleoklimatologijom kvartara. Dopredsjednicom je postala danas pokojna dr.sc. Maja Paunović, a u to vrijeme upraviteljica Zavod za paleontologiju i geologiju kvaratara. Tajnicom je izabrana mr.sc. Ljerka Marjanac, koja do danas obnaša tu dužnost. Zbog iznenadne smrti M. Paunović 2003. godine,  dužnost dopredsjednice preuzela je dr.sc. Nada Horvatinčić. Predsjednik T. Šegota povukao se s dužnosti zbog bolesti, pa je početkom 2008. godine za predsjednika Odbora izabran akademik Ivan Gušić.

Nacionalni odbor INQUA obilježio je 2009. godine 10. obljetnicu rada i djelovanja organizacijom 1. znanstvenog skupa “Geologija kvartara u Hrvatskoj – stanje i perspektive”, koji je održan u Zagrebu.

U svojih 11 godina postojanja održano je 16 redovitih sastanaka, 5 predavanja inozemnih i domaćih gostiju, jedna stručna ekskurzija i jedan znanstveni skup. Godišnja izvješća o radu Odbora objavljuju se u Radu Akademije.

Akademik Goran Durn imenovan je odlukom Predsjedništva Hrvatske akademija znanosti i umjetnosti 27. ožujka 2019. predsjednikom Nacionalnoga odbora INQUA za mandatno razdoblje od četiri godine.

Izborna skupština i obljetnice