Znanstvena vijeća HAZU

Zadaća Akademijinih vijeća je poticanje, organiziranje, koordinacija i pomaganje znanstvenih i stručnih istraživanja iz svojih znanstvenih i umjetničkih područja. Radi toga vijeća okupljaju znanstvene i stručne institucije te istaknute znanstvenike i stručnjake iz područja svoje djelatnosti. 

Znanstveno vijeće za zaštitu prirode i okoliša

Predsjednik: akademik Goran Durn

Zamjenica predsjednika: dr. sc. Marina Mlakar

Tajnik: akademik Igor Anić

Administracija: Zrinka Muhek, +385  01 4895 169, e-mail: zmuhek@hazu.hr


Akademik Goran Durn imenovan je predsjednikom Znanstvenoga vijeća za zaštitu prirode i okoliša na mandatno razdoblje od četiri godine, počevši od 25. rujna 2019. godine.
Članovi Znanstvenoga vijeća imenovani su na mandatno razdoblje od 4 godine, počevši od 30. listopada 2019.

Djelatnosti znanstvenoga vijeća
Znanstveno vijeće za zaštitu prirode i okoliša putem svojih sekcija  (Sekcija za vode, Sekcija za tlo, Sekcija za klimu,  Sekcija za  šume, Sekcija za gospodarenje otpadom i Sekcija za zaštitu bioraznolikosti) skrbi o vodi, tlu, biosferi i zraku i promiče zaštitu tih dobara i upravljanje njima na gospodarski, okolišno i socijalno održiv način.

Foto 8 / Igor Anić


 • 23. veljače 2023.

JADRAN I KLIMATSKE PROMJENE – MOŽEMO LI SMANJITI NEGATIVAN UTJECAJ?, predavanje, Knjižnica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Predavač prof. dr. sc. Petar Kružić, (Laboratorij za biologiju mora, Biološki odsjek, Prirodoslovno – matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Predložene mjere za smanjenje negativnih utjecaja klimatskih promjena, neodgovornog gospodarenja i drugih antropogenih učinaka na biološku raznolikost Jadranskog mora


 • 14. studenog 2022.

POTREBE I MOGUĆNOSTI BIOLOŠKOG OBOGAĆIVANJA (BIOFORTIFIKACIJE) POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA , predavanje povodom Svjetskog dana tla, predavanje, knjižnica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti


 • 14. rujna 2022.

UTJECAJ KLIMATSKIH PROMJENA NA ŠUME  – STANJE I PERSPEKTIVE , predavanje, knjižnica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti


 • 14. lipnja 2022. predavanja

OBJAVLJENI DOPRINOSI RADNIH GRUPA MEĐUVLADINOG PANELA O KLIMATSKIM PROMJENAMA 6. KLIMATSKOM IZVJEŠĆU O STANJU KLIME I NJEZINIM PROJEKCIJAMA DO KRAJA 21. STOLJEĆA

Predavač naslovni doc. dr. sc. Krešo Pandžić (Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

UPRAVLJANJE KRŠKIM PRIOBALNIM VODONOSNICIMA UGROŽENIMA KLIMATSKIM PROMJENAMA

Predavači prof. dr. sc. Ranko Biondić (Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu) i dr. sc. Ivan Güttler

Moderator akademik Goran Durn, predsjednik Vijeća.


Predavač prof. dr. sc. Davor Romić, moderator prof. dr. sc. Gabrijel Ondrašek pročelnik Sekcije za vode Znanstvenog vijeća.


Predavač prof. dr. sc. Aleksandra Anić Vučinić (Geotehnički fakulteti Sveučilišta u Zagrebu), moderator izv. prof. dr. sc. Sanja Kalambura, pročelnica Sekcije za gospodarenje otpadom Znanstvenog vijeća.


Predavač dr. sc. Ivica Vilibić (Institut Ruđer Bošković), moderator akademik Goran Durn, predsjednik Vijeća.


Predavač dr. sc. Darko Stipaničev, moderator akademik Goran Durn, predsjednik Vijeća.


Predavač dr. sc. Zoran Kovač


Predavač prof. dr. sc. Marijan Herak


IZVJEŠĆE O RADU ZNANSTVENOG VIJEĆA ZA ZAŠTITU PRIRODE U 2022. GODINI

 • SEKCIJA ZA VODE
  Pročelnik: prof. dr. sc. Gabrijel Ondrašek / e-mail: gondrasek@agr.hr

Foto 6 / Goran Durn
Sekcija za vode (pročelnik prof. dr. sc. Gabrijel Ondrašek) je prigodno obilježila Međunarodni dan voda 22. ožujka, a njezini članovi  sudjelovali su u brojnim online radionicama, na info danima i konferencijama. Sekcija za vode je 25. svibnja 2022.  organizirala predavanje Učinkovito korištenje vodnih i zemljišnih resursa – akutni problem hrvatske poljoprivrede u Knjižnici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Predavanje je održao prof. dr. sc. Davor Romić s Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Organizirana je trodnevna edukcija na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (od 23. studenog do 25. studenog 2022.) pod nazivom Suvremeni sustavi navodnjavanja u višegodišnjim nasadima. Članovi Sekcije su izlagali i sudjelovali u organizaciji 9. međunarodne konferencije Voda za sve na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 19. i 20. svibnja 2022., te na IV. International symposium for agriculture and food, od 12. do 14. listopada 2022 u Ohridu, Sjeverna Makedonija, kao i na 14. kongresu Hrvatskog tloznanstvenog društva koji je održan od 12. do 16. rujna 2022.  u Svetom Martinu na Muri. Sekcija za vode kontinuirano publicira brojne znanstvene radova, te uređuje specijalna izdanja u visoko rangiranim časopisima, pozivajući sve zainteresirane da daju svoj doprinos iz domene gospodarenja i održivog upravljanja vodama u (agro)okolišu uslijed klimatskih promjena.

 • SEKCIJA ZA TLO
  Pročelnik: prof. dr. sc. Ivica Kisić / e-mail: ikisic@agr.hr

Foto 1 / Goran Durn
Sekcija za tlo (pročelnik prof. dr. sc. Ivica Kisić) suorganizirala je i sudjelovala u radu 14. kongresa Hrvatskog tloznanstvenog društva u Svetom Martinu na Muri (od 12.do 16. rujna 2022.) i u radu II. konferencije Projekt krš – Utjecaj požara krških pašnjaka na okoliš u Gospiću, 30. rujna 2022.  Organizirala je predavanje prof. dr. sc. Z. Lončarića s Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku pod naslovom Potrebe i mogućnosti biološkog obogaćivanja (biofortifikacije) poljoprivrednih proizvoda, povodom Svjetskog dana tla, koje je održano 14. studenog 2022. u knjižnici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Foto 5 / Goran Durn
Sekcija za klimu (pročelnik dr. sc. Krešo Pandžić, nasl. doc.) organizirala je predavanja dr.sc. Krešimira Pandžića  pod nazivom Objavljeni doprinosi radnih grupa Međuvladinog panela o klimatskim promjenama 6. klimatskom izvješću o stanju klime i njezinim projekcijama do kraja 21. stoljeća i predavanje prof. dr. sc. Ranka Biondića s Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i dr.sc. Ivana Güttlera iz Državnog hidrometeorološkog zavoda pod nazivom Upravljanje krškim priobalnim vodonosnicima ugroženima klimatskim promjenama. Predavanja su održana  14. lipnja 2022. u knjižnici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

 • SEKCIJA ZA ŠUME
  Pročelnik: akademik Igor Anić / e-mail: anic@sumfak.hr

Foto 4 / Goran Durn
Sekcija za šume Znanstvenog vijeća za zaštitu prirode i okoliša  svoje je aktivnosti objedinila sa Sekcijom za šumarstvo Znanstvenog vijeća za poljoprivredu i šumarstvo. Ostvarila je sljedeća događanja: 21. travnja 2022. organiziran je komemorativni sastanak u povodu prve obljetnice smrti akademika Slavka Matića, nekadašnjeg Predsjednika Znanstvenog vijeća za poljoprivredu i šumarstvo HAZU; 20. lipnja 2022. promovirana je znanstvena monografija Poljski jasen (Fraxinus angustifolia Vahl) u Hrvatskoj, u izdanju Akademije šumarskih znanosti, u kojoj su objavljena 22 rada napisana od 43 autora i suautora, članova Sekcije; 9. rujna 2022. članovi Sekcije za šumarstvo prezentirali su četiri rada na okruglom stolu Turopoljski hrast i hrastovina, održanom u Mraclinu, u organizaciji Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad HAZU u Velikoj Gorici, Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i PPS Galeković, Mraclin; 14. rujna 2022. u knjižnici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti održano je predavanje izv. prof. dr. sc. Stjepana Mikca pod naslovom Utjecaj klimatskih promjena na šume – stanje i perspektive.

Foto 3 / Goran Durn
Sekcija za gospodarenje otpadom (pročelnica prof. dr.sc. Sanja Kalambura) organizirala je 26. travnja 2022.  e-predavanje pod naslovom Implementacija kružnog gospodarstva u Republici Hrvatskoj. Predavanje je održala prof. dr. sc. Aleksandra Anić Vučinić s Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Foto 7 / Goran Durn
Sekcija za zaštitu bioraznolikosti (pročelnik prof. dr. sc. Toni Nikolić, zamolio 20. 5. 2022. da ga se oslobodi dužnosti) tijekom 2022. godine nije imala aktivnosti.


 

 

 

 

 

ČLANOVI ZNANSTVENOGA VIJEĆA (imenovani su na mandatno razdoblje od 4 godine, počevši od 30. listopada 2019.):

  1. Doc. dr. sc. Antun Alegro
  2. Doc. dr. sc. Aleksandra Anić Vučinić
  3. Akademik Igor Anić
  4. Prof. dr. sc. Zlatan Bajraktarević
  5. Akademik Ferdo Bašić
  6. Dr. sc. Čedomir Branković
  7. Prof. dr. sc. Mihaela Britvec
  8. Akademik Dragan Dekaris
  9. Tomislav Domanovac
  10. Prof. dr. sc. Paula Durbešić
  11. Akademik Goran Durn
  12. Danko Fundumlja, dipl. ing.
  13. Dr. sc. Branka Grbec
  14. Adriana Grzunov
  15. Prof. dr. sc. Sanja Gottstein
  16. Dr. sc. Branko Grisogono
  17. Prof. dr. sc. Vlado Guberac
  18. Akademik Ivan Gušić
  19. Mr. sc. Alen Hadžić
  20. Prof. dr. sc. Jasna Hrenović
  21. Prof. dr. sc. Stjepan Husnjak
  22. Akademkinja Sibila Jelaska
  23. Dr. sc. Tomislav Jemrić
  24. Akademik Mladen Juračić
  25. Dejan Kalambura, dipl. oec.
  26. Dr. sc. Sanja Kalambura
  27. Zvonimir Kalušin, dipl. ing.
  28. Prof. dr. sc. Ivica Kisić
  29. Prof. dr. sc. Darko Kiš
  30. Prof. dr. sc. Goran Kniewald
  31. Dr. sc. Josip Kovačević
  32. Doc. dr. sc. Zoran Kovač
  33. Doc. dr. sc. Žarko Kovač
  34. Prof. dr. sc. Davor Kralik
  35. Prof. dr. sc. Petar Kružić
  36. Ivka Kvaternjak
  37. Biljana Kulišić
  38. Javor Bojan Leš
  39. Mr. sc. Tanja Likso
  40. Akademik Nikola Ljubešić
  41. Mirjana Matešić, dipl. ing.
  42. Prof. dr. sc. Darko Maver
  43. Darko Mihelj, dipl. ing.
  44. Dr. sc. Zlatko Milanović
  45. Dr. sc. Marina Mlakar
  46. Prof. dr. sc. Milorad Mrakovčić
  47. Suzana Mrkoci, dipl. ing.
  48. Dr. sc. Jasmina Mužinić
  49. Prof. dr. sc. Toni Nikolić
  50. Prof. dr. sc. Gabrijel Ondrašek
  51. Akademik Mirko Orlić
  52. Prof. dr. sc. Krešimir Pandžić
  53. Gordana Pehnec Pavlović
  54. Dr. sc. Slavko Perica
  55. Prof. dr. sc. Milan Poljak
  56. Prof. dr. sc. Ante Radnić
  57. Bojan Ribić, dipl. ing.
  58. Prof. dr. sc. Davor Romić
  59. Prof. dr. sc. Maja Romić
  60. Doc. dr. sc. Stanko Ružičić
  61. Prof. dr. sc. Daniel Rolph Schneider
  62. Akademik Vlatko Silobrčić
  63. Prof. dr. sc. Dinko Sinčić
  64. Prof. dr. sc. Ivan Sondi
  65. Dr. sc. Siniša Srečec
  66. Dr. sc. Lucija Šerić Jelaska
  67. Ana Špehar, dipl. ing.
  68. Andrija Špoljar
  69. Akademik Franjo Tomić
  70. Dr. sc. Sandra Tucak Zorić
  71. Dr. sc. Martina Tudor
  72. Anita Udovičić
  73. Doc. dr. sc. Želimir Veinović
  74. Dr. sc. Ivica Vilibić
  75. Doc. dr. sc. Neven Voća
  76. Dr. sc. Višnjica Vučetić
  77. Doc.dr. sc. Dario Brdarić (imen. na četiri godine poč. od 26. veljače 2020.)
  78. Mag. ing. agr. Nives Jovičić (imen. na četiri godine poč. od 26. veljače 2020.)
  79. Doc dr. sc. Ljerka Regule-Bevilacqua (imen. na četiri godine poč. od 26. veljače 2020.)

 

Foto 2 / Ivan Sondi