Znanstvena vijeća HAZU

Zadaća Akademijinih vijeća je poticanje, organiziranje, koordinacija i pomaganje znanstvenih i stručnih istraživanja iz svojih znanstvenih i umjetničkih područja. Radi toga vijeća okupljaju znanstvene i stručne institucije te istaknute znanstvenike i stručnjake iz područja svoje djelatnosti. 

Znanstveno vijeće za zaštitu prirode i okoliša

Predsjednik: akademik Goran Durn

Zamjenica predsjednika: dr. sc. Marina Mlakar

Tajnik: akademik Igor Anić

Administracija: Zrinka Muhek, +385  01 4895 169, e-mail: zmuhek@hazu.hr


Djelatnosti znanstvenoga vijeća
Znanstveno vijeće za zaštitu prirode i okoliša putem svojih sekcija  (Sekcija za tlo, Sekcija za vode, Sekcija za klimu,  Sekcija za  šume, Sekcija za otpad i Sekcija za zaštitu bioraznolikosti) skrbi o  tlu, vodi, biosferi i zraku i promiče zaštitu tih dobara i upravljanje njima na gospodarski, okolišno i socijalno održiv način.

Foto 8 / Igor Anić


 

05. prosinca 2023.

ODZIV ZAGREBAČKE KLIME NA GLOBALNO ZATOPLJENJE I URBANIZACIJU, predavanje Knjižnica HAZU

Predavačica izv. prof. dr. sc. Ivana Herceg Bulić, Geofizički odsjek Prirodoslovno – matematički fakulteti Sveučilišta u Zagrebu, moderator akademik Goran Durn

        Zaključak predavanja


10. listopada 2023.

Skupština Znanstvenog vijeća za zaštitu prirode HAZU

          Predavanje dr. sc. Vlade Cuculića Plastika u morskom okolišu – od dobrog do lošeg u osam desetljeća


 • 23. veljače 2023.

JADRAN I KLIMATSKE PROMJENE – MOŽEMO LI SMANJITI NEGATIVAN UTJECAJ?, predavanje, Knjižnica HAZU

Predavač prof. dr. sc. Petar Kružić, Laboratorij za biologiju mora, Biološki odsjek, Prirodoslovno – matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, moderator akademik Goran Durn

Predložene mjere za smanjenje negativnih utjecaja klimatskih promjena, neodgovornog gospodarenja i drugih antropogenih učinaka na biološku raznolikost Jadranskog mora


 • 14. studenog 2022.

POTREBE I MOGUĆNOSTI BIOLOŠKOG OBOGAĆIVANJA (BIOFORTIFIKACIJE) POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA , predavanje povodom Svjetskog dana tla, Knjižnica HAZU


 • 14. rujna 2022.

UTJECAJ KLIMATSKIH PROMJENA NA ŠUME  – STANJE I PERSPEKTIVE , predavanje, Knjižnica HAZU


 • 14. lipnja 2022. predavanja

OBJAVLJENI DOPRINOSI RADNIH GRUPA MEĐUVLADINOG PANELA O KLIMATSKIM PROMJENAMA 6. KLIMATSKOM IZVJEŠĆU O STANJU KLIME I NJEZINIM PROJEKCIJAMA DO KRAJA 21. STOLJEĆA, predavanje, Knjižnica HAZU

Predavač naslovni doc. dr. sc. Krešo Pandžić, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

UPRAVLJANJE KRŠKIM PRIOBALNIM VODONOSNICIMA UGROŽENIMA KLIMATSKIM PROMJENAMA, predavanje, Knjižnica HAZU

Predavači prof. dr. sc. Ranko Biondić, Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu i dr. sc. Ivan Güttler, moderator akademik Goran Durn,


Predavač prof. dr. sc. Davor Romić, moderator prof. dr. sc. Gabrijel Ondrašek pročelnik Sekcije za vode Znanstvenog vijeća


Predavač prof. dr. sc. Aleksandra Anić Vučinić, Geotehnički fakulteti Sveučilišta u Zagrebu, moderator izv. prof. dr. sc. Sanja Kalambura, pročelnica Sekcije za gospodarenje otpadom Znanstvenog vijeća


Predavač dr. sc. Ivica Vilibić (Institut Ruđer Bošković), moderator akademik Goran Durn, predsjednik Vijeća


Predavač dr. sc. Darko Stipaničev, moderator akademik Goran Durn, predsjednik Vijeća


Predavač dr. sc. Zoran Kovač


Predavač prof. dr. sc. Marijan Herak


IZVJEŠĆE O RADU ZNANSTVENOG VIJEĆA ZA ZAŠTITU PRIRODE U 2022. GODINI


 • SEKCIJA ZA TLO
  Pročelnik: dr. sc. Ivica Kisić, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, e-mail: ikisic@agr.hr

Foto 1 / Goran Durn

Sekcija za tlo (pročelnik prof. dr. sc. Ivica Kisić) suorganizirala je i sudjelovala u radu 14. kongresa Hrvatskog tloznanstvenog društva u Svetom Martinu na Muri (od 12.do 16. rujna 2022.) i u radu II. konferencije Projekt krš – Utjecaj požara krških pašnjaka na okoliš u Gospiću, 30. rujna 2022.  Organizirala je predavanje prof. dr. sc. Z. Lončarića s Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku pod naslovom Potrebe i mogućnosti biološkog obogaćivanja (biofortifikacije) poljoprivrednih proizvoda, povodom Svjetskog dana tla, koje je održano 14. studenog 2022. u knjižnici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

 • SEKCIJA ZA VODE
  Pročelnik: prof. dr. sc. Zoran Nakić, Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu,  zoran.nakic@rgn.unizg.hr

Foto 6 / Goran Durn
Sekcija za vode (pročelnik prof. dr. sc. Gabrijel Ondrašek) je prigodno obilježila Međunarodni dan voda 22. ožujka, a njezini članovi  sudjelovali su u brojnim online radionicama, na info danima i konferencijama. Sekcija za vode je 25. svibnja 2022.  organizirala predavanje Učinkovito korištenje vodnih i zemljišnih resursa – akutni problem hrvatske poljoprivrede u Knjižnici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Predavanje je održao prof. dr. sc. Davor Romić s Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Organizirana je trodnevna edukcija na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (od 23. studenog do 25. studenog 2022.) pod nazivom Suvremeni sustavi navodnjavanja u višegodišnjim nasadima. Članovi Sekcije su izlagali i sudjelovali u organizaciji 9. međunarodne konferencije Voda za sve na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 19. i 20. svibnja 2022., te na IV. International symposium for agriculture and food, od 12. do 14. listopada 2022 u Ohridu, Sjeverna Makedonija, kao i na 14. kongresu Hrvatskog tloznanstvenog društva koji je održan od 12. do 16. rujna 2022.  u Svetom Martinu na Muri. Sekcija za vode kontinuirano publicira brojne znanstvene radova, te uređuje specijalna izdanja u visoko rangiranim časopisima, pozivajući sve zainteresirane da daju svoj doprinos iz domene gospodarenja i održivog upravljanja vodama u (agro)okolišu uslijed klimatskih promjena.

 • SEKCIJA ZA KLIMU
  Pročelnik: prof. dr. sc. Branko Grisogono, Prirodoslovno matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, bgrisog@gfz.hr

Foto 5 / Goran Durn
Sekcija za klimu (pročelnik dr. sc. Krešo Pandžić, nasl. doc.) organizirala je predavanja dr.sc. Krešimira Pandžića  pod nazivom Objavljeni doprinosi radnih grupa Međuvladinog panela o klimatskim promjenama 6. klimatskom izvješću o stanju klime i njezinim projekcijama do kraja 21. stoljeća i predavanje prof. dr. sc. Ranka Biondića s Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i dr.sc. Ivana Güttlera iz Državnog hidrometeorološkog zavoda pod nazivom Upravljanje krškim priobalnim vodonosnicima ugroženima klimatskim promjenama. Predavanja su održana  14. lipnja 2022. u knjižnici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

 • SEKCIJA ZA ŠUME
  Pročelnik: akademik Igor Anić, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, ianic@sumfak.hr

Foto 4 / Goran Durn
Sekcija za šume Znanstvenog vijeća za zaštitu prirode i okoliša  svoje je aktivnosti objedinila sa Sekcijom za šumarstvo Znanstvenog vijeća za poljoprivredu i šumarstvo. Ostvarila je sljedeća događanja: 21. travnja 2022. organiziran je komemorativni sastanak u povodu prve obljetnice smrti akademika Slavka Matića, nekadašnjeg Predsjednika Znanstvenog vijeća za poljoprivredu i šumarstvo HAZU; 20. lipnja 2022. promovirana je znanstvena monografija Poljski jasen (Fraxinus angustifolia Vahl) u Hrvatskoj, u izdanju Akademije šumarskih znanosti, u kojoj su objavljena 22 rada napisana od 43 autora i suautora, članova Sekcije; 9. rujna 2022. članovi Sekcije za šumarstvo prezentirali su četiri rada na okruglom stolu Turopoljski hrast i hrastovina, održanom u Mraclinu, u organizaciji Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad HAZU u Velikoj Gorici, Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i PPS Galeković, Mraclin; 14. rujna 2022. u knjižnici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti održano je predavanje izv. prof. dr. sc. Stjepana Mikca pod naslovom Utjecaj klimatskih promjena na šume – stanje i perspektive.

 • SEKCIJA ZA OTPAD
  Pročelnica: prof. dr. sc. Aleksandra Vučinić Anić, Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, aav@gfv.unizg.hr

Foto 3 / Goran Durn
Sekcija za gospodarenje otpadom (pročelnica prof. dr.sc. Sanja Kalambura) organizirala je 26. travnja 2022.  e-predavanje pod naslovom Implementacija kružnog gospodarstva u Republici Hrvatskoj. Predavanje je održala prof. dr. sc. Aleksandra Anić Vučinić s Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 • SEKCIJA ZA ZAŠTITU BIORAZNOLIKOSTI
  Pročelnik: prof. dr. sc. Željko Škvorc, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije, Zavod za šumarsku genetiku, dendrologiju i botaniku Svetošimunska 23, 10000 Zagreb, e-mail: zskvorc@sumfak.hr

Foto 7 / Goran Durn
Sekcija za zaštitu bioraznolikosti (pročelnik prof. dr. sc. Toni Nikolić, zamolio 20. 5. 2022. da ga se oslobodi dužnosti) tijekom 2022. godine nije imala aktivnosti.ČLANOVI ZNANSTVENOGA VIJEĆA (imenovani na mandatno razdoblje od 4 godine, počevši od 25. listopada 2023.):

 1. prof. dr. sc. Antun Alegro
 2. prof. dr. sc. Aleksandra Anić Vučinić
 3. akademik Igor Anić
 4. prof. dr. sc. Zlatan Bajraktarević
 5. akademik Ferdo Bašić
 6. dr. sc. Čedomir Branković
 7. doc. dr. sc. Dario Brdarić
 8. prof. dr. sc. Mihaela Britvec
 9. dr. sc. Vlado Cuculić
 10. akademik Dragan Dekaris
 11. Tomislav Domanovac
 12. prof. dr. sc. Paula Durbešić
 13. akademik Goran Durn
 14. Danko Fundurulja, dipl. ing.
 15. dr. sc. Branka Grbec
 16. Adriana Grzunov
 17. prof. dr. sc. Sanja Gottstein
 18. prof. dr. sc. Branko Grisogono
 19. prof. dr. sc. Vlado Guberac
 20. akademik Ivan Gušić
 21. dr. sc. Alen Hadžić
 22. prof. dr. sc. Jasna Hrenović
 23. prof. dr. sc. Stjepan Husnjak
 24. akademkinja Sibila Jelaska
 25. prof. dr. sc. Tomislav Jemrić
 26. Nives Jovičić
 27. akademik Mladen Juračić
 28. Dejan Kalambura, dipl. oec.
 29. prof. dr. sc. Sanja Kalambura
 30. Zvonimir Katušin, dipl. ing.
 31. prof. dr. sc. Ivica Kisić
 32. prof. dr. sc. Darko Kiš
 33. dr. sc. Josip Kovačević
 34. doc. dr. sc. Zoran Kovač
 35. doc. dr. sc. Žarko Kovač
 36. prof. dr. sc. Davor Kralik
 37. prof. dr. sc. Petar Kružić
 38. Ivka Kvaternjak
 39. Biljana Kulišić
 40. Javor Bojan Leš
 41. dr. sc. Tanja Likso
 42. akademik Nikola Ljubešić
 43. Mirjana Matešić, dipl. ing.
 44. prof. dr. sc. Darko Mayer
 45. Darko Mihelj, dipl. ing.
 46. dr. sc. Zlatko Milanović
 47. prof. dr. sc. Marta Mileusnić
 48. dr. sc. Marina Mlakar
 49. prof. dr. sc. Milorad Mrakovčić
 50. Suzana Mrkoci, dipl. ing.
 51. dr. sc. Jasmina Mužinić
 52. prof. dr. sc. Zoran Nakić
 53. prof. dr. sc. Toni Nikolić
 54. prof. dr. sc. Gabrijel Ondrašek
 55. akademik Mirko Orlić
 56. prof. dr. sc. Krešimir Pandžić
 57. Gordana Pehnec Pavlović
 58. dr. sc. Slavko Perica
 59. prof. dr. sc. Milan Poljak
 60. prof. dr. sc. Ante Radnić
 61. doc. dr. sc. Ljerka Regula
 62. Bojan Ribić, dipl. ing.
 63. prof. dr. sc. Davor Romić
 64. prof. dr. sc. Maja Romić
 65. prof. dr. sc. Stanko Ružičić
 66. prof. dr. sc. Daniel Rolph Schneider
 67. akademik Vlatko Silobrčić
 68. prof. dr. sc. Dinko Sinčić
 69. akademik Ivan Sondi
 70. prof. dr. sc. Željko Škvorc
 71. dr. sc. Siniša Srečec
 72. dr. sc. Lucija Šerić Jelaska
 73. Ana Špehar, dipl. ing.
 74. Andrija Špoljar
 75. akademik Franjo Tomić
 76. dr. sc. Sandra Tucak Zorić
 77. dr. sc. Martina Tudor
 78. Anita Udovičić
 79. prof. dr. sc. Damir Ugarković
 80. prof. dr. sc. Želimir Veinović
 81. dr. sc. Ivica Vilibić
 82. prof. dr. sc. Neven Voća
 83. dr. sc. Višnjica Vučetić
 84. prof. dr. sc. Davor Zanella

Foto 2 / Ivan Sondi