Znanstvena vijeća HAZU

Zadaća Akademijinih vijeća je poticanje, organiziranje, koordinacija i pomaganje znanstvenih i stručnih istraživanja iz svojih znanstvenih i umjetničkih područja. Radi toga vijeća okupljaju znanstvene i stručne institucije te istaknute znanstvenike i stručnjake iz područja svoje djelatnosti. 

Znanstveno vijeće za zaštitu prirode i okoliša

Predsjednik: akademik Goran Durn

Zamjenica predsjednika: dr. sc. Marina Mlakar

Tajnik: akademik Igor Anić

Administracija: Zrinka Muhek, +385  01 4895 169, e-mail: zmuhek@hazu.hr


Djelatnosti znanstvenoga vijeća
Znanstveno vijeće za zaštitu prirode i okoliša putem svojih sekcija  (Sekcija za tlo, Sekcija za vode, Sekcija za klimu,  Sekcija za  šume, Sekcija za otpad i Sekcija za zaštitu bioraznolikosti) skrbi o  tlu, vodi, biosferi i zraku i promiče zaštitu tih dobara i upravljanje njima na gospodarski, okolišno i socijalno održiv način.

Foto 8 / Igor Anić


 

05. prosinca 2023.

ODZIV ZAGREBAČKE KLIME NA GLOBALNO ZATOPLJENJE I URBANIZACIJU, predavanje Knjižnica HAZU

Predavačica izv. prof. dr. sc. Ivana Herceg Bulić, Geofizički odsjek Prirodoslovno – matematički fakulteti Sveučilišta u Zagrebu, moderator akademik Goran Durn

        Zaključak predavanja


10. listopada 2023.

Skupština Znanstvenog vijeća za zaštitu prirode HAZU

          Predavanje dr. sc. Vlade Cuculića Plastika u morskom okolišu – od dobrog do lošeg u osam desetljeća


 • 23. veljače 2023.

JADRAN I KLIMATSKE PROMJENE – MOŽEMO LI SMANJITI NEGATIVAN UTJECAJ?, predavanje, Knjižnica HAZU

Predavač prof. dr. sc. Petar Kružić, Laboratorij za biologiju mora, Biološki odsjek, Prirodoslovno – matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, moderator akademik Goran Durn

Predložene mjere za smanjenje negativnih utjecaja klimatskih promjena, neodgovornog gospodarenja i drugih antropogenih učinaka na biološku raznolikost Jadranskog mora


 • 14. studenog 2022.

POTREBE I MOGUĆNOSTI BIOLOŠKOG OBOGAĆIVANJA (BIOFORTIFIKACIJE) POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA , predavanje povodom Svjetskog dana tla, Knjižnica HAZU


 • 14. rujna 2022.

UTJECAJ KLIMATSKIH PROMJENA NA ŠUME  – STANJE I PERSPEKTIVE , predavanje, Knjižnica HAZU


 • 14. lipnja 2022. predavanja

OBJAVLJENI DOPRINOSI RADNIH GRUPA MEĐUVLADINOG PANELA O KLIMATSKIM PROMJENAMA 6. KLIMATSKOM IZVJEŠĆU O STANJU KLIME I NJEZINIM PROJEKCIJAMA DO KRAJA 21. STOLJEĆA, predavanje, Knjižnica HAZU

Predavač naslovni doc. dr. sc. Krešo Pandžić, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

UPRAVLJANJE KRŠKIM PRIOBALNIM VODONOSNICIMA UGROŽENIMA KLIMATSKIM PROMJENAMA, predavanje, Knjižnica HAZU

Predavači prof. dr. sc. Ranko Biondić, Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu i dr. sc. Ivan Güttler, moderator akademik Goran Durn,


Predavač prof. dr. sc. Davor Romić, moderator prof. dr. sc. Gabrijel Ondrašek pročelnik Sekcije za vode Znanstvenog vijeća


Predavač prof. dr. sc. Aleksandra Anić Vučinić, Geotehnički fakulteti Sveučilišta u Zagrebu, moderator izv. prof. dr. sc. Sanja Kalambura, pročelnica Sekcije za gospodarenje otpadom Znanstvenog vijeća


Predavač dr. sc. Ivica Vilibić (Institut Ruđer Bošković), moderator akademik Goran Durn, predsjednik Vijeća


Predavač dr. sc. Darko Stipaničev, moderator akademik Goran Durn, predsjednik Vijeća


Predavač dr. sc. Zoran Kovač


Predavač prof. dr. sc. Marijan Herak


IZVJEŠĆE O RADU ZNANSTVENOG VIJEĆA ZA ZAŠTITU PRIRODE U 2022. GODINI

IZVJEŠĆE O RADU ZNANSTVENOG VIJEĆA ZA ZAŠTITU PRIRODE U 2023. GODINI


 • SEKCIJA ZA TLO
  Pročelnik: dr. sc. Ivica Kisić, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, e-mail: ikisic@agr.hr

Foto 1 / Goran Durn

 • SEKCIJA ZA VODE
  Pročelnik: prof. dr. sc. Zoran Nakić, Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu,  zoran.nakic@rgn.unizg.hr

Foto 6 / Goran Durn

 • SEKCIJA ZA KLIMU
  Pročelnik: prof. dr. sc. Branko Grisogono, Prirodoslovno matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, bgrisog@gfz.hr

Foto 5 / Goran Durn

 • SEKCIJA ZA ŠUME
  Pročelnik: akademik Igor Anić, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, ianic@sumfak.hr

Foto 4 / Goran Durn

 • SEKCIJA ZA OTPAD
  Pročelnica: prof. dr. sc. Aleksandra Vučinić Anić, Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, aav@gfv.unizg.hr

Foto 3 / Goran Durn

 • SEKCIJA ZA ZAŠTITU BIORAZNOLIKOSTI
  Pročelnik: prof. dr. sc. Željko Škvorc, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije, Zavod za šumarsku genetiku, dendrologiju i botaniku Svetošimunska 23, 10000 Zagreb, e-mail: zskvorc@sumfak.hr

Foto 7 / Goran DurnČLANOVI ZNANSTVENOGA VIJEĆA (imenovani na mandatno razdoblje od 4 godine, počevši od 25. listopada 2023.):

 1. prof. dr. sc. Antun Alegro
 2. prof. dr. sc. Aleksandra Anić Vučinić
 3. akademik Igor Anić
 4. prof. dr. sc. Zlatan Bajraktarević
 5. akademik Ferdo Bašić
 6. dr. sc. Čedomir Branković
 7. doc. dr. sc. Dario Brdarić
 8. prof. dr. sc. Mihaela Britvec
 9. dr. sc. Vlado Cuculić
 10. akademik Dragan Dekaris
 11. Tomislav Domanovac
 12. prof. dr. sc. Paula Durbešić
 13. akademik Goran Durn
 14. Danko Fundurulja, dipl. ing.
 15. dr. sc. Branka Grbec
 16. Adriana Grzunov
 17. prof. dr. sc. Sanja Gottstein
 18. prof. dr. sc. Branko Grisogono
 19. prof. dr. sc. Vlado Guberac
 20. akademik Ivan Gušić
 21. dr. sc. Alen Hadžić
 22. prof. dr. sc. Jasna Hrenović
 23. prof. dr. sc. Stjepan Husnjak
 24. akademkinja Sibila Jelaska
 25. prof. dr. sc. Tomislav Jemrić
 26. Nives Jovičić
 27. akademik Mladen Juračić
 28. Dejan Kalambura, dipl. oec.
 29. prof. dr. sc. Sanja Kalambura
 30. Zvonimir Katušin, dipl. ing.
 31. prof. dr. sc. Ivica Kisić
 32. prof. dr. sc. Darko Kiš
 33. dr. sc. Josip Kovačević
 34. doc. dr. sc. Zoran Kovač
 35. doc. dr. sc. Žarko Kovač
 36. prof. dr. sc. Davor Kralik
 37. prof. dr. sc. Petar Kružić
 38. Ivka Kvaternjak
 39. Biljana Kulišić
 40. Javor Bojan Leš
 41. dr. sc. Tanja Likso
 42. akademik Nikola Ljubešić
 43. Mirjana Matešić, dipl. ing.
 44. prof. dr. sc. Darko Mayer
 45. Darko Mihelj, dipl. ing.
 46. dr. sc. Zlatko Milanović
 47. prof. dr. sc. Marta Mileusnić
 48. dr. sc. Marina Mlakar
 49. prof. dr. sc. Milorad Mrakovčić
 50. Suzana Mrkoci, dipl. ing.
 51. dr. sc. Jasmina Mužinić
 52. prof. dr. sc. Zoran Nakić
 53. prof. dr. sc. Toni Nikolić
 54. prof. dr. sc. Gabrijel Ondrašek
 55. akademik Mirko Orlić
 56. prof. dr. sc. Krešimir Pandžić
 57. Gordana Pehnec Pavlović
 58. dr. sc. Slavko Perica
 59. prof. dr. sc. Milan Poljak
 60. prof. dr. sc. Ante Radnić
 61. doc. dr. sc. Ljerka Regula
 62. Bojan Ribić, dipl. ing.
 63. prof. dr. sc. Davor Romić
 64. prof. dr. sc. Maja Romić
 65. prof. dr. sc. Stanko Ružičić
 66. prof. dr. sc. Daniel Rolph Schneider
 67. akademik Vlatko Silobrčić
 68. prof. dr. sc. Dinko Sinčić
 69. prof. dr. sc. Željko Škvorc
 70. dr. sc. Siniša Srečec
 71. dr. sc. Lucija Šerić Jelaska
 72. Ana Špehar, dipl. ing.
 73. Andrija Špoljar
 74. akademik Franjo Tomić
 75. dr. sc. Sandra Tucak Zorić
 76. dr. sc. Martina Tudor
 77. Anita Udovičić
 78. prof. dr. sc. Damir Ugarković
 79. prof. dr. sc. Želimir Veinović
 80. dr. sc. Ivica Vilibić
 81. prof. dr. sc. Neven Voća
 82. dr. sc. Višnjica Vučetić
 83. prof. dr. sc. Davor Zanella

Foto 2 / Ivan Sondi