SKUPOVI I PREDAVANJA

HAZU organizira raznovrsna događanja kao što su znanstveni skupovi, okrugli stolovi, promocije knjiga, komemoracije, konferencije za novinare, znanstvena i stručna predavanja

Predavanje Implementacija kružnog gospodarstva u RH

 

Znanstveno vijeće za zaštitu prirode
Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

organizira predavanje koje će održati

prof. dr. sc. Aleksandra Anić Vučinić

(Geotehnički fakulteti Sveučilišta u Zagrebu)

Implementacija kružnog gospodarstva u Republici Hrvatskoj

u utorak, 26. travnja 2022. s početkom u 11 sati / online putem MS teams platforme

Poveznica za sudjelovanje: Implementacija kružnog gospodarstva u Republici Hrvatskoj

Moderator predavanja je pročelnica Sekcije za gospodarenje otpadom  Znanstvenog vijeća za zaštitu prirode izv. prof. dr. sc. Sanja Kalambura.

 

Sažetak / Implementacija kružnog gospodarstva u Republici Hrvatskoj

Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21) uređuj sustav gospodarenja otpadom, uključujući red prvenstva gospodarenja otpadom, načela, ciljeve i način gospodarenja otpadom, nadležnosti i obveze u gospodarenju otpadom. Tako gospodarenje komunalnim otpadom predstavlja cjeloviti sustav gospodarenja otpadom, a jedan od ključnih elemenata sustava je Centar za gospodarenje otpadom. Zakonom su također definirani i ciljevi gospodarenja otpadom radi poticanja prelaska na gospodarstvo koje je u većoj mjeri kružno i u kojem se što dulje zadržava vrijednost proizvoda, materijala i resursa, a stvaranje otpada se svodi na najmanju moguću mjeru. Neki od ciljeva koji su postavljeni su: najmanje 50% ukupne mase otpada proizvedenog u kućanstvima i otpada iz drugih izvora čiji tokovi otpada su slični toku otpada iz kućanstva, uključujući barem papir, metal, plastiku i staklo, mora se oporabiti recikliranjem i pripremom za ponovnu uporabu, te najmanje 55% mase komunalnog otpada mora se oporabiti recikliranjem i pripremom za ponovnu uporabu do 2025. godine. Prelazak na kružno gospodarstvo u kontekstu komunalnog otpada zahtjeva prilagodbu i unapređenje postojećeg sustava gospodarenja komunalnim otpadom, a dodatno troškovi poboljšanja sustava rastu kontinuirano. U sklopu ovog predavanja dat će se prikaz trenutnog stanja u gospodarenju komunalnim otpadom u Republici Hrvatskoj s osvrtom na ostvareni napredak i izazove koje možemo očekivati.

O predavaču / Prof. dr.sc. Aleksandra Anić Vučinić

Aleksandra Anić Vučinić, dipl. ing. redovita je profesorica na Geotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na studijskom programu Inženjerstva okoliša. Predstojnica je Zavoda za Inženjerstvo okoliša gdje se cijeli tim intenzivno već više od 10 godina bavi znanstvenim istraživanjima u području kružnog gospodarstva i gospodarenja otpadom te drugih aktivnosti vezanih uz okoliš. Vodila je i bila suradnik na brojnim nacionalnim i međunarodnim projektima financiranim od raznih hrvatskih i međunarodnih institucija. Objavila je niz znanstvenih i stručnih radova, a prema Web of Science broj citata iznosi oko 258, a H-index 6. Bila je recenzent više desetaka međunarodnih i domaćih projekata, te stotinjak znanstvenih radova. Vodila je više od pedeset doktorskih i diplomskih studenata te poslijedoktoranada.
Predsjednica je Hrvatske udruge za gospodarenje otpadom koja je članica najveće svjetske organizacije za gospodarenje otpadom (ISWA – International solid waste association) Organizirao je nekoliko međunarodnih znanstvenih konferencija, seminara i radionica. Izuzetno je aktivna na hrvatskoj sceni gospodarenja otpadom, tako je već niz godina savjetnica direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, kontinuirano surađuje sa Hrvatskom udrugom poslodavaca i Hrvatskom gospodarskom komorom na nacionalnoj problematici gospodarenja otpadom, savjetnica je nekoliko Centara za gospodarenje otpadom, te velikom broju gospodarskih subjekata koji se bave navedenom problematikom. Kroz savjetničke aktivnosti sudjeluje u osmišljavanju i formiranju sustava gospodarenja na nacionalnoj razini i transpoziciji EU direktiva.

Datum

26. travnja, 2022
Isteklo!

Vrijeme

11:00 - 13:00

Lokacija

Online
Kategorija

Organizator

Znanstveno vijeće za zaštitu prirode HAZU
Telefon
01 4895 169
Email
zmuhek@hazu.hr
Website
https://www.info.hazu.hr/znanstvena-vijeca/znanstveno-vijece-za-zastitu-prirode/