Posavec Zvonko, akademik

Redoviti članovi I. Razred za društvene znanosti
Posavec Zvonko

Datum rođenja:

 • 15.11.1936

Mjesto rođenja:

 • Rakovec pored Vrbovca

Adrese:

 • Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10000 Zagreb

Telefoni:

 • Razred za društvene znanosti HAZU: +385 01 4895 169

E-mail adrese:

Posavec Zvonko, akademik

Redoviti članovi I. Razred za društvene znanosti

Akademske titule:

 • doktor znanosti
 • akademik

Institucije:

 • redoviti profesor u miru – Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

Funkcije u Akademiji:

 • voditelj – Kabinet za pravne, političke i sociološke znanosti “Juraj Križanić” (02.11.2010. – …)
 • tajnik – Razred za društvene znanosti (01.01.2011. – 31.12.2014.)

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član – Razred za društvene znanosti (18.05.2006. – …)

Životopis

Zvonko Posavec, hrvatski filozof i politolog rođen je 15. studenoga 1936. u mjestu Rakovec kraj Vrbovca. Diplomirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1958. te doktorirao 1974. na Fakultetu političkih znanosti,  gdje je radio od 1964. do umirovljenja i od 1980. bio redoviti profesor. U tri mandata bio je dekan Fakulteta političkih znanosti (1985–87., 1996–98. i 2002–04). Predavao je političke teorije i političke institucije, a  bavi se njemačkom klasičnom filozofijom i filozofijom politike. Redoviti je  član HAZU od 2006. godine u Razredu za društvene znanosti. Glavna djela akademika Zvonka Posavca: Dijalektika i politika (1979), Nihilizam modernih znanosti (1982), Filozofsko-političke rasprave (1984), Teorija interesa u djelu J. Habermasa (1986), Porijeklo moderne demokracije (1990), Sloboda i politika (1995).

Podaci o obrazovanju

 • 1950-1955    Gimnazija u Križevcima
 • 1955-1962   Studij filozofije, romanistike i prava, Sveučilište u Zagrebu, Diplomirao filozofiju i romanistiku
 • 1960-1961    Studij francuskog jezika, Sveučilište Sorbonne
 • 1962              Studij filozofije, Sveučilište u Beču
 • 1970-1972     Stipendist Zaklade Alexander von Humboldtove, Köln

Podaci o zaposlenju

 • 1964-1975    Asistent na Fakultetu političkih znanosti, Sveučilište u Zagrebu
 • 1974              Doktorirao na Fakultetu političkih znanosti
 • od 1975         Profesor na Fakultetu političkih znanosti, Katedra: Političke teorije i političke institucije, Sveučilište u Zagrebu
 • 1985-1987     Dekan na Fakultetu političkih znanosti
 • 1996-1998     Dekan na Fakultetu političkih znanosti
 • 2002 -2004    Dekan Fakulteta političkih znanosti

Ostalo

 • Predsjednik Politološkog društva Hrvatske 1990-1992
 • Profesor gost: Sveučilište u Kölnu 1987/88: Technische Hochschule Darmstadt 1992, Sveučilište u Bonnu 1998/99, Fellow Profesor na Institut für europäische Integrationsforschung, Bonn 1999.
 • Održao pojedinačna predavanja na Sveučilištima: Berlin, Hamburg, München, Basel, Paris, Marbourg, Tübingen, Stuttgart, Bayreuth
 • Voditelj međunarodnog postdiplomskog studija u Dubrovniku: Političke teorije, zajedno s profesorima Henningom Ottmannom (München) i Ernstom Vollrathom (Köln) od 1985-1990, a od 1996 samo s profesorom H. Ottmannom
 • Organizator simpozija, koji se održava svake dvije godine u Zagrebu iz područja političkih znanosti zajedno s profesorom Petrom Grafom Kielmanseggom (Manheim)
 • Glavni i odgovorni urednik časopisa Politička misao od 1992-1996
 • Izdavač: Biblioteka političke misli od 1986-1988
 • Redoviti član HAZU od 2006.
 • Odlikovan Redom Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića za znanstveni rad 2012.

Bibliografija

Knjige i studije:

 1. Povijesno porijeklo dijalektike (Doktorska disertacija, Zagreb, 1974.), 241 str.
 2. Dijalektika i politika, Biblioteka politička misao, Zagreb, 1979., 184 str.
 3. Nihilizam modernih znanosti, Beograd, 1982.
 4. Tehničke znanosti, Institut za političke nauke, Zagreb, 1984., str. 124.
 5. Filozofsko-političke rasprave, Institut za političke nauke, Zagreb, 1984.
 6. Teorija interesa u djelu J. Habermasa, Institut za političke znanosti, Zagreb, 1986., str. 155.
 7. Problem identifikacije političkog polja, Institut za političke znanosti, Zagreb, 1988., str. 210.
 8. Porijeklo moderne demokracije, Institut za političke znanosti, Zagreb, 1990., str. 191.
 9. Sloboda i politika, Zagreb, 1995., str. 244.
 10. Eseji o državi, Zagreb 2017.

Izabrao i objavio:

 1. Bitak i povijesnost, Zagreb 1982. (zajedno s D. Rodinom), str. 170.
 2. Peter Häberle: Ustavna država, Zagreb 2002., str. 289.
 3. Josef Isensee: Država ustav demokracija, Zagreb 2004. str. 318.
 4. Jürgen Habermas: Eseiji o Europi 2008., str. 339.
 5. Država i uprava, Zagreb 2008, (zajedno s I. Šimunovićem), str. 127.

Rasprave i članci

 1. Čovjek pjesnički obitava zemlju, Prvo radno savjetovanje studenata Jugoslavije, Zagreb, 1964.
 2. Uspostava čovjeka ili nivelacija u svijetu rada, Praxis, 1-2/1967.
 3. Pogovor knjizi E. Weila – Hegel i država, Logos, Veselin Masleša, Sarajevo, 1968.
 4. Negacija i revolucija, Kulturni radnik, 1-2/1968.
 5. U potrazi za životom, Kulturni radnik, 1-2/1968.
 6. Filozofija i zbilja u Hegela, Politička misao, 4/1968.
 7. Politika i rad, Politička misao, 1/1969.
 8. Temelji prava, Pitanja, 4/1969.
 9. Korijeni i smisao nasilja u građanskom društvu, Kulturni radnik, 1-2/1969.
 10. Sistem pravosuđa u građanskom društvu, Politička misao, 3/1969.
 11. O kraju filozofije u djelu M.Heideggera, Praxis, 1/1971.
 12. Ideja Dobra, Politička misao, 4/1972.
 13. Spoznaja i bitak, Politička misao, 1-2/1973.
 14. Filozofija i socijalizam, Praxis, 5-6/1973.
 15. Bit i struktura Platonove Države, Emitirano na radiju III. Program,
 16. Bilješke uz Platonovu Državu, Biblioteka politička misao, Zagreb, 1977., str. 327-376.
 17. Bilješke uz Platonovog Državnika, Biblioteka politička misao, Zagreb, 1977., str. 79-91.
 18. Bilješke uz Platonovo Sedmo pismo, Biblioteka politička misao, Zagreb, 1977., str. 139-152.
 19. Pogovor knjizi Klaus von Beyme: Suvremene političke teorije, Stvarnost, Zagreb, 1977., str. 317-321.
 20. Nihilističke crte suvremenosti, Politička misao, 2/1977.
 21. Aristotelovo određenje biti znanja, Politička misao, 4/1977.
 22. Uz članak J. Habermassa: Rad i interakcija, Pitanja, 10-11-12/1976.
 23. Idealna država i mogućnost njena ozbiljenja, Politička misao, 1/1978.
 24. Teškoće oko utemeljenja političkih znanosti, Naše teme, 4/1979.
 25. Politika u razdoblju tehničke civilizacije, Kulturni radnik, 2/1979.
 26. Marxovo određenje biti čovjeka, Vidici, 3-4/1979., Beograd
 27. Kako Heidegger pita o tehnici, Politička misao, 4/1979.
 28. Povijesno utemeljenje veze znanosti, tehnike i društva, Oko, br. 208, 6.-20.3.1980.
 29. Znanost-tehnika-društvo, Biblioteka politička misao, Zagreb, 1980., str.7-22.
 30. 30. Povijest kao lutanje, u: Bitak i povijesnost, Biblioteka politička misao, Zagreb, 1982., str. 5-14.
 31. Kriza tradicionalnog nacrta biti čovjeka, Theoria, 3-4/1982., Beograd, str. 115-125.
 32. Bit tehnike i mogućnost obrata, u: Praksa i politika, Biblioteka politička misao, Zagreb, 1983., str. 218-239.
 33. Fronesis, Mjesto i značenje razboritosti u Aristotelovu djelu, Godišnjak za povijest filozofije, Zagreb, 1983., str. 107-136.
 34. Marxovo određenje politike, Politička misao, 2-3/1983., str. 3-11.
 35. Pojam polisa, Politička misao, 1-2/1984., Zagreb, str. 52-57.
 36. Važnost i granice kategorije posebnosti za modernu političku teoriju, u: Prijepor oko političkog sistema, Zagreb, 1985., str. 174-180.
 37. Tradicionalna teorija, Institut za političke nauke, Zagreb, 1981., str. 86. (Objavljeno u knjizi Nihilizam modernih znanosti)
 38. Politička utopija, Politička misao, 3/1985., str. 107-113.
 39. Socijalno i pravno – politički elementi ustava, Politička misao, 4/1986., str. 52-62.
 40. O kraju politike, Politička misao, 4/1986., str. 105-113.
 41. Da li je došlo do kraja države?, Politička misao, 4/1987.
 42. Politika i socijalizam, u zborniku Marksizam i suvremena zbilja, Zagreb, 1987., str. 203-215.
 43. Što je pre-ostalo od prirode u Hegelovoj Filozofiji prava, Godišnjak za povijest filozofije, 6/1988., str. 108-115.
 44. Značenje Aristotelove «Politike», Predgovor Arostotelove «Politike», Globus, Zagreb 1988., str. V-XXX.
 45. Da li je Heidegger romantičar?, Godišnjak za povijest filozofije, 7/1989., str. 188-196.
 46. Država i političko, Politička misao, 1/1989., str. 22-30.
 47. Demokratska ustavna država i totalitarna demokracija, u zborniku 81. Francuska revolucija, ljudska prava i politička demokracija nakon dvjesta godina, JAZU, Zagreb, 1989., str. 375-395. (urednik E. Pusić)
 48. Sloboda i politički poredak, Politička misao, 1/1989., str. 22-39.
 49. Principi demokracije, Zbornik Trećeg programa hrvatskog radija, 24, 1989., str. 76-86.
 50. Ustav moderne države, Politička misao, 2/1990., str. 138-144.
 51. Ideja moderne demokracije, Treći program hrvatskog radija, 30, 1990., str. 63-70.
 52. Koncepcija društvenog ugovora J.J. Rousseaua, Politička misao, 4/1990., str. 46-56.
 53. Duhovno-povijestni temelji liberalizma, Politička misao, 3/1991., str. 3-8.
 54. Carl Schmitt und Martin Heidegger, Zur politischen Aktualität Heideggers, I. Philosophie und Politik, V.Klosterman, Frankfurt/M., 1991., str. 245-258.
 55. Shvaćanje demokracije u razvitku Jugoslavije 1918-1980, Politička misao, 4/1992., str. 11-18.
 56. Liberalna neutralizacija političkog, Politička misao, 3/1993., str. 173-179.
 57. Hegel i tradicija prirodnog prava, Hegel-Hobbes, Politička misao, 1/1993., str. 76-84.
 58. O suverenitetu, Politička misao, 3/1993., str. 193-204.
 59. The Concept of Democracy in the Development of Yugoslavia 1918-1980., Croatian Political Science Review, 1993., str. 64-70.
 60. Thomas Jefferson: Neke karakteristike američkog načina političkog mišljenja, Politička misao, 2/1994., str. 70-77.
 61. Kompatibilnost liberalnog i demokratskog načela s parlamentarizmom, Politička misao, 3/1994., str. 20-26.
 62. Slom socijalizma i uspon nacionalizma, Politička misao, 1/1995., str. 42-52.
 63. The Collapse of Socialism and the Ascent of Nationalism, Croatian Political Science Review, 5/1995., str. 4-15.
 64. Pravo i zajednica, Politička misao, 1/1996., str. 70-79
 65. Nacija i nacionalizam kao temeljni fenomen političkoga, Politička misao, 2-3/1996., str. 226-234.
 66. Aktualnost Kantovih koncepcija o miru, Politička misao, 4/1996., str. 6-14.
 67. Nation und Nationalismus als Grundphänomen des Politischen, u zborniku Im Zeichen der liberalen Erneuerung (Hrg. Gerlich/Glass/Serloth), Wien, 1996., str. 31-47.
 68. Nekoliko opaski o pojmu pravne države, Politička misao. 34 (1997), 4; 3 – 13.
 69. Zakazivanje demokracije. Politička misao.35 (1998), 1. str. 45 – 53.
 70. Legitimacija ustavne države između moralnog univerzalizma i nacionalno-demokratskog pluralizma,. Politička misao. 35 (1998), 3; 5-16.
 71. Ustav bez države, Politička misao 2000/3., str. 22-36.
 72. Je li država prema svojem najvišem određenju prošlost? Politička misao 2000/4., str. 12-25.
 73. Pravno politički spisi I. Kanta, Izbor, prijevod i predgovor Zvonko Posavec. Politička Kultura, Zagreb, 2000. str. 161.
 74. Die Entwicklung der kroatischen Verfassung, Technische Universität Dresden. Dresden 2000. str. 35. u: Dresdener Beiträge zur politischen Theorie und Ideengeschichte.
 75. Die Verfassung als kulturelle Erungenschaft. Archiv des öffentlichen Rechts. 124. Band, Heft 4. Dezember 2000. str. 56 – 76.
 76. O patriotizmu, domovini i nacionalizmu, Poltička misao 2001/2., str. 111 – 157.
 77. Skup – Ustav kao simbol i instrument, Plitička misao 2001/4., str. 51-53.
 78. Ustav kao kulturno postignuće, Politička misao 2001/4., str. 93 – 1003.
 79. Uz  raspraava o Budućnosti države , Politička misao 2/2002., str. 3-5.
 80. Nastanak, procvat i kraj države, Politička misao 2/2002., str. 7- 15.
 81. Promjena značenja teritorija u državnom i merđudržavnom pravu,Godišnjak Šipan 2003. Yearbook, Politička kultura, Zagreb 2004., str. 54 – 56.
 82. Uvodna napomena – John Rawls: liberalizam, pravednost i    vrijednosni pluralizam, Politička misao 2003/1., str. 3 – 5.
 83. Formiranje političkog jedinstva u modernom pluralističkom društvu, Politička misao 2003/1., str. 33 – 41.
 84. Političke stranke i javno dobro, u: I. Prpić: Država i političke stranke, Hrvatski pravni centar,  Zagreb 2004 str. 1 – 11.
 85. Javnost i demokracija, Politička misao,. 1, 2004., str. 3- 10.
 86. Rawls-Kant, Politička misao 3, 2004., str. 49 -64.
 87. Dileme međunarodnog prava: između nacionalizma i kozmopolitizma, Politička misao 4/2004., str. 113-121.
 88. Idealističke i realističke tendencije u međinarodnom pravu, Godišnjak 2004. Yearbook, Politička kultura, Zagreb 2004., str. 182 – 190.
 89. State-Constitution-Democracy: Specific Features of the European Union, Godišnjak 2005. Yearbook, Politička kultura, Zagreb 2005., str. 146 151.
 90. Dileme oko Europskog ustava, Anali hrvatsko politološko društvo 2005., Zagreb 2006., str. 121 – 128.
 91. Put prema Ustavnom ugovoru EU, Rad 495, HAZU, Zagreb 2006., str.7 – 30.
 92. Intervju s prof. dr. Peterom Häberleom, Politiöka misao 2/ 2006., str. 43 – 53.
 93. Coversationes Acadenicas cib Peter Häberle, Universidad National Autonoma de Mexico, 2006., str. 204.
 94. Sloboda i jednakost, HAZU, Zagreb  2007., str. 33 – 45.
 95. Liberalizam  i nacionalizam, HAZU, Zagreb 2007.,  str. 5 – 16.
 96. Država kao predmet socijalne i jurističke znanosti, HAZU, Država i uprava,  Zagreb 2008. str. 9 – 31.
 97. Aktualnost studija historijske znanosti za suvremenog čovjeka, HAZU, Zagreb 2008.,  str. 17 – 25.
 98. Sigurnost putem kooperacije, HAZU, Hrvatska država i uprava, Zagreb 2008., str. 67 – 75.
 99. Thomas Kuhn, Struktura znanstvenih revolucija, HAZU, Zagreb 2008.,  str. 13 – 25.
 100. Eseji o Europi Juergena Habermasa, Pogovor knjizii Eseji o Europi, Školska knjiga, Zagreb 2008., str. 328 – 339.
 101. Der moderne Staat, die europäische Kultur und die Europäische Union, Staat und Kultur bei Hegel, Hrsg. A. Arndt und J. Zovko, Akademie Verlag, Berlin 2010. S. 213.
 102. Prijeporni Rousseau, HAZU, Rousseau naš suvremenik, Zagreb 2011., atr. 11 – 23.
 103. Od Hanne Arendt do Aristotela, Politička misap 1/2011., str. 39 – 49.
 104. Neposredna ili prestavničkademokracija, HAZU, Zagreb 2011., str. 17 – 23.
 105. Prijepor demokratskog i konstitucionalnog principa, HAZU, Konstitucionalizacija demokratske politike, Zagreb 2014., str. 17- 25.
 106. Političko-pravni temelji Zapadne Europe, U knjizi:Europski projekt – smisao, dometi, perspektive. Zagreb 2016., str. 15 – 25.
 107. Proijeporni patriotizam, Zagreb 2016., Vijenac, broj 589.

Stručni radovi

 1. Carl Schmitt, Politička misao, 1/1989., str. 2-5.
 2. Novinarstvo u funkciji stvaranja političkog jedinstva, Politička misao, 1/1990., str. 143-149.
 3. Granice pluraliteta političke zajednice, Politička misao, 1/1991., str. 88-95.
 4. Prijatelj – neprijatelj, Leksikon temeljnih pojmova politike, Zagreb, 1990., str. 277-280.
 5. Pad vrijednosti demokracije u Aristotelovoj «Politici», Politička misao, 3/1989., str. 100-113.
 6. Put prema zajedničkoj Evropi, Politička misao, 1/1991., str. 3-6.
 7. Kršćansko-demokratska unija Njemačke, Politička misao, 4/1994., str. 70-79.
 8. Uski prostor političkog djelovanja, Politička misao, 2-3/1996., str. 3-8.
 9. Parlamentarna opozicija, Politička misao, 4/1995., str. 5-10.

Recenzije i prikazi

 1. F.W.J. Schelling: Sistem transcendentalnog idealizma, Naše teme, 10/1965.
 2. G.W.F. Hegel: Istorija filozofije I, II, III, Naše teme, 12/1965.
 3. G.W.F. Hegel: Osnovne crte filozofije prava, Naše teme, 5/1966.
 4. E. Weil: Hegel et l’Etat, Praxis, 3/1967.
 5. E. Bloch: Tubingenski uvod u filozofiju, Naše teme, 7/1967.
 6. V. Sutlić: Bit i suvremenost, Praxis, 1-2/1968.
 7. E. Fleischmann: La philosophie politique de Hegel, Praxis, 1-2/1968.
 8. J. Ritter: Hegel i francuska revolucija, Politička misao, 4/1967.
 9. H. Marcuse: Čovjek jedne dimenzije, Politička misao, 1/1969.
 10. Platon: Zakoni, Naše teme, 5/1975.
 11. M. Riedel (Hrsg.): Rehabilitierung der praktischen Philosophie, Band I, II, Verlag Ronbach, Freiburg, 1972/74., Politička misao, 4/1979.
 12. J. Ritter: Metaphysik und Politik, Suhrkamp Verlag, Frankfurt/M., 1969., Politička misao, 4/1979.
 13. G. Bien: Die Grundlegung der politischen Philosophie bei Aristoteles, Alber, Freiburg-Munchen, 1973., Politička misao, 4/1979.
 14. G. Bien (Hrsg.): Aristoteles, Nikomachische Ethik, Meiner, Hamburg, 1972., Politička misao, 4/1979.
 15. A. Muller: Autonome Theorien und Interessedenken, Steiner, Wiesbaden, 1971., Politička misao, 4/1979.
 16. Ada Babette Hentschke: Politik und Philosophie bei Platon und Aristoteles, Klostermann, Frankfurt, 1971., Politička misao, 4/1979.
 17. Martin Ganter: Mittel und Ziel der praktischen Philosophie des Aristotels, Symposforn 45, Alber, 18. Freiburg-Munchen, 1974., Politička misao, 4/1979.
 18. Zur Logik der Praxis, Alber, Freiburg-Munchen, 1971., Politička misao, 4/1979.

Prijevodi

 1. E. Weil: Hegel i država, Logos, Veselin Masleša, Sarajevo, 1968.
 2. E. Weil: Marx i filozofija prava, Naše teme, 6/1967.
 3. H.G. Gdamer: Moć uma, Politička misao, 3/1968.
 4. K.H. Volkmann-Schluck: Mogućnost i ugroženost slobode unutar demokratski ustrojenih formacija države i društva, Politička misao, 1-2/1973.
 5. Klaus von Beyme: Suvremene političke teorije, Stvarnost, Zagreb, 1977., str. 11-54.
 6. K.H. Volkmann-Schluck: Misli uz Platonova Državnika, Povijesno podrijetlo tradicionalnog određenja biti čovjeka, u knjizi: Platon: Državnik, Biblioteka politička misa, Zagreb, 1977., str. 93-104.
 7. K.H. Volkmann-Schluck: Suvremena zadaća filozofije (Bit tehnike u svjetlu Heideggerovog mišljenja), Politička misao, 4/1979.