Kincl Branko, akademik

Redoviti članovi VII. Razred za likovne umjetnosti
Kincl Branko

Datum rođenja:

 • 03.04.1938.

Mjesto rođenja:

 • Zagreb

Adrese:

 • Ured: Kincl d.d. Vodnikova 4/1, 10000 Zagreb

Telefoni:

 • ured +385 01 6176 606
 • ured +385 01 6176 611
 • Razred za likovne umjetnosti HAZU +385 01 4895 169

E-mail adrese:

Kincl Branko, akademik

Redoviti članovi VII. Razred za likovne umjetnosti

Akademske titule:

 • akademik
 • professor emeritus

Institucije:

 • redoviti profesor u trajnom zvanju (u miru) – Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Funkcije u Akademiji:

 • predsjednik – Znanstveno vijeće za graditeljstvo, obnovu i razvoj (26.01.2011. – …)

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član – Razred za likovne umjetnosti (18.05.2006. – …)
 • član suradnik – Razred za likovne umjetnosti (17.05.1990. – 18.05.2006.)

Životopis

Obrazovanje

 • osnovnu školu i gimnaziju pohađao je u Zagrebu.
 • 1958. maturirao je na IV. gimnaziji u Zagrebu, Rooseveltov trg 4 i upisao I. godinu studija arhitekture
 • 1964. diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • 1964. – 1966. surađuje u atelieru arh. Vjenceslava Richtera na natječajnom projektu Nacionalne drame u Budimpešti, izložbi Sinturbanizma u Sao Paolo i dr.
 • 1966. – 1969. usavršava studij arhitekture u Majstorskoj radionici prof. Drage Galića radeći na temama javnih, zdravstvenih i sportskih objekata, sudjeluje na više arhitektonskih natječaja (Zagreb, Pula, Sarajevo, Skopje, Karlovac)
 • 1972-73. polaznik je tečaja iz poznavanja elektronskih računala i osnova programiranja u Sveučilišnom računskom centru u Zagrebu
 • 1974. polaže stručni ispit
 • 1974. sudionik je Međunarodne ljetne škole urbanizma u Ljubljani
 • 1978. – 1980. polaznik je postdiplomskog studija “Urbanizam i prostorno planiranje” na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U temama seminarskih radova obrađuje mogućnosti primjene socioloških istraživanja i participacije stanovnika u procesu urbanističkog projektiranja
 • 1989. na 269. sjednici Znanstveno-nastavnog vijeća Arhitektonskog fakulteta odobrilo je temu i sinopsis disertacijske radnje za stjecanje doktorata znanosti pod naslovom: “Prilog istraživanju arhitektonskih elemenata i oblika tipologije višestambenih zgrada u rekonstrukciji i izgradnji grada – na primjeru Zagreba”
 • 1996. predao radnu verziju disertacije na pregled i ocjenu
 • 2000. kreira vlastitu web stranicu  www.branko-kincl.com

Radni odnos

 • 1965. – 1974. radi u Urbanističkom zavodu grada Zagreba kao urbanist projektant.
 • 1974. – 1977. radi u Urbanističkom institutu SR Hrvatske kao samostalni urbanist-planer.
 • 1977. – 1979. radi na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u Zavodu za arhitekturu kao samostalni projektant i voditelj grupa, a tokom 1978., 1979. i 1980. vrši funkciju zamjenika predstojnika Zavoda.
 • 1979. na sjednici Znanstveno-nastavnog vijeća Arhitektonskog fakulteta izabran je u zvanje predavača na kolegijima Stambene zgrade IArhitektonsko projektiranje III, IV i V.
 • 1987. na sjednici Savjeta izabran je za predstojnika Zavoda za arhitekturu.
 • 1987. na sjednici Znanstveno-nastavnog vijeća Arhitektonskog fakulteta izabran je za voditelja Studijskog centra i Ljetne škole arhitekture u Motovunu.
 • 1988. na sjednici Savjeta Arhitektonskog fakulteta izabran je u zvanje izvanrednog profesora. Nastavlja raditi na kolegijima Stambene zgrade IIIArhitektonsko projektiranje III, IV i V.
 • 1991. na sjednici Znanstvenog vijeća Studija Designa izabran za nastavnika na kolegiju “Elementi arhitektonskog projektiranja”.
 • 1993. na sjednici Znanstveno-nastavnog vijeća Arhitektonskog fakulteta izabran je u zvanje redovitog profesora i radi na kolegijima Stambene zgrade IIIArhitektonsko projektiranje III, IV, V, VIII I IXDiplomski rad.
 • 1997. temeljem 21. člana statuta Sveučilišta u Zagrebu, imenuje se članom Vijeća međunarodnih središta hrvatskih sveučilišta
 • 1998. Osniva sa sinovima Kincl d.o.o.
 • 2001. na sjednici Znanstveno – nastavnog vijeća Arhitektonskog fakulteta izabran u trajno zvanje redovitog profesora
 • 2007. – 2012. kolegij “Stanovanje, strategije i urbane matrice, istraživanje kroz projekt” na doktorskom studiju “Arhitektura” na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • 2008. – 2015. radi u institutu IGH d.d. i savjetnik je direktora Instituta IGH d.d. za arhitekturu i urbanizam
 • 2009. član Znanstvenog vijeća Instituta IGH d.d.
 • 2011. – 2015. član Nadzornog odbora Instituta IGH d.d.
 • 2012. na svečanoj sjednici Senata Sveučilišta u Zagrebu 5. studenog 2012. Izabran u počasno zvanje i titulu professor emeritus

Rad u HAZU

 • 1990. na godišnjoj skupštini Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti izabran za člana suradnika.
 • 1995. izabran za člana Savjeta za graditeljstvo, obnovu i razvoj HAZU
 • 2000. na godišnjoj skupštini Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti potvrđen za člana suradnika.
 • 2006. na godišnjoj skupštini Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti izabran za redovitog člana.
 • 2007. Član Odbora za utvrđivanje postojanja djela koje nije u skladu s ugledom i dostojanstvom člana HAZU.
 • 2010. predsjedništvo HAZU-a imenuje ga članom muzejskog odbora Gliptoteke, 2010.
 • 2010. Zagreb, HAZU, Kabinet grafike, izložba: Branko Kincl; XYZ.
 • 2010. Split, HAZU, Kabinet grafike i Zavod za znanstveni i umjetnički rad, Split, izložba: Branko Kincl; XYZ.
 • 2011. Osijek, HAZU, Kabinet grafike, Gradska galerija Waldinger i Društvo arhitekata Osijeka, izložba: Branko Kincl;  XYZ, s predavanjem.
 • 2011. predsjedništvo HAZU imenuje ga predsjednikom Vijeća za graditeljstvo, obnovu i razvoj.
 • 2011. predsjedništvo HAZU i Hrvatski sabor na 23. sjednici održanoj 08.srpnja 2011., imenuje ga članom Upravnog vijeća Ureda za pronalaženje, obilježavanje i održavanje grobova žrtava komunističkih zločina nakon 2. svjetskog rata.
 • 2011. Kincl, Branko: Osvrt povodom znanstveno – stručnog skupa, HAZU Znanstveno – stručni skup Perspektive prostornog razvoja Republike Hrvatske, zbornik radova, Zagreb.
 • 2012. član stručnog savijeta projekta “Višenamjenski sustav uređenja, zaštite i korištenja rijeke Save I zaobalja od granica sa republikom Slovenijom do Siska.”
 • 2012. HAZU znanstveni skup Ocjena dosadašnjeg prometnog razvitka hrvatske i osnovne smjernice daljnjeg razvoja, Kincl, Branko: Sinergija prostornih I prometnih rješenja u urbanoj strategiji grada na primjeru Zagreba, Znanatveni članak, Zbornik radova, Zagreb.
 • 2012. Karlovac, HAZU, Kabinet grafike i Društvo arhitekata Karlovca, izložba: Branko Kincl; XYZ, s predavanjem.
 • 2013. HAZU znanstveno – stručne rasprava “Višenamjenski sustav uređenja, zaštite i korištenja rijeke Save I zaobalja od granica sa republikom Slovenijom do Siska.”, Branko Kincl organizator i voditelj, znanstveno-stručno predavanje: Sinergija energetskih, prostornih, prometnih i gopodarskih rješenja u strategiji višenamjenskog korištenja rijeke Save – od granice sa Slovenijom do Siska., lipanj 2013.
 • 2013. HAZU, Međunarodni znanstveni skup Zelenilo grada Zagreba, član Znanstvenog odbora I recenzent, Znanstveni članak Kincl. Branko: Zelenilo grada Zagreba / Umijeće disanja I oblikovanja Grada na primjeru Zagreba, Zbornik radova, str. 1-8 Zagreb, ožujak 2013.
 • 2014. Član odbor za utvrđivanje postojanja djela koje nije u skladu s ugledom i dostojanstvom člana HAZUa
 • 2015. Predsjedništvo HAZU ponovo ga imenuje predsjednikom Vijeća za graditeljstvo, obnovu i razvoj, siječanj 2015.
 • 2015. na redovnoj sjednici članova Razreda za likovne umjetnosti, izabran na mjesto predstavnika u Odboru za statut, veljača 2015.
 • 2015. Predsjedništvo HAZU imenuje ga članom Muzejskog odbora Hrvatskog muzeja arhitekture, travanj 2015.
 • 2016. Okrugli stol Kaznenopravna zaštita okoliša, HAZU, Zagreb, 1. ožujka 2016. (sudionik)
 • 2016. KINCL, BRANKO, Zaštita intelektualnog vlasništva, organizator Znanstveno vijeće za državnu Upravu, pravosuđe i vladavinu prava, predsjednik akademik Jakša Barbić, Znanstveni skup – Pravna zaštita intelektualnog vlasništva, HAZU, Zagreb, 18. ožujak 2016, prilog diskusiji
 • 2016. Predsjedništvo HAZU i Hrvatski sabor na sjednici održanoj 08.lipnja 2016., imenuje ga članom Povjerenstva za istraživanje, uređenje i održavanje vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i groblja poslijeratnog razdoblja.
 • 2016. KINCL, BRANKO, Arhitektonski prostor i današnji arhitektov trenutak stvaralaštva, organizator Znanstveno vijeće za državnu Upravu, pravosuđe i vladavinu prava, predsjednik akademik Jakša Barbić, Znanstveni skup – Pravna zaštita prostora, HAZU, Zagreb, 17. listopad 2016., znanstveni članak
 • 2016. predstavljanje monografije KINCL, nakladnik: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti  Kabinet grafike; tekstovi u monografiji: doc.dr.sc. Zlatko Karač, mr.sc. Alen Žunić, Iva Kobler dipl.pov.umj., dr.sc. Hela Vukadin-Dorgonja, Toni Bešlić dipl.ing.arh.; urednica monografije: mr.sc. Slavica Marković; recenzenti: akademik Andrija Mutnjaković, akademik Mladen Obad Šćitaroci; grafičko oblikovanje: Sensus Design Factory Zagreb; HAZU, studeni 2016.
 • 2016. izdana monografija KINCL u nakladi Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti Kabinet grafike; glavna urednica mr.sc Slavica Marković. Predstavljena monografija KINCL u knjižnici HAZU, tekstovi u monografiji: doc.dr.sc. Zlatko Karač, mr.sc. Alen Žunić, Iva Kobler dipl.pov.umj., dr.sc. Hela Vukadin-Dorgonja, Toni Bešlić dipl.ing.arh.; urednica monografije: mr.sc. Slavica Marković; recenzenti: akademik Andrija Mutnjaković, akademik Mladen Obad Šćitaroci; grafičko oblikovanje: Sensus Design Factory Zagreb, Zagreb, 24. studeni 2016.
 • 2016. Communication Arts Magazine, Typography Annual 2017 Award – Branko Kincl Monograph; Design Firm: Sensus Design Factory Zagreb; Art Director:Nedjeljko Špoljar; Designer: Nedjeljko Špoljar, Kristina Špoljar, Neda Šegović; Writers: Hela Vukadin-Doronjga, Toni Bešlič, Zlatko Karać, Alen Žunić, Iva Korbler, Editor: Slavica Marković; Project Manager: Boško Opalić; Client: Kabinet grafike HAZU/Branko Kincl. / Communication Arts Magazine, San Francisco
 • 2016. Nagrada Ranko Radović, nagrada za kritičko-teorijske tekstove o arhitekturi objavljene u prethodnoj kalendarskoj godini kao i u tekućoj godini do datuma dodele nagrade, i to za kritike, eseje, knjige, predavanja i pisanu reč uopšte; monografija KINCL – tekstovi u monografiji: doc.dr.sc. Zlatko Karač, mr.sc. Alen Žunić, Iva Kobler dipl.pov.umj., dr.sc. Hela Vukadin-Dorgonja, Toni Bešlić dipl.ing.arh.; urednica monografije: mr.sc. Slavica Marković; grafičko oblikovanje: Sensus Design Factory Zagreb.Nagradau dodjeljuje ULUPUDS – Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije
 • 2017. Design Annual 2018 – Graphis; GOLD award, category: print books – Branko Kincl Monograph; Design Firm: Sensus Design Factory Zagreb; Art Director:Nedjeljko Špoljar; Client: Kabinet grafike HAZU; Project Manager: Boško Opalić; Designer: Nedjeljko Špoljar, Kristina Špoljar; Writers: Hela Vukadin-Doronjga, Toni Bešlič, Zlatko Karać, Alen Žunić, Iva Korbler, Editor: Slavica Marković; Design Associate: Neda Šegović. / Graphis Magazine, New Yor
 • 2017. The Society of Typographic Arts Chicago, nagrada STA100 Design Firm: Sensus Design Factory Zagreb, Client Kabinet grafike HAZU, Art Director Nedjeljko Spoljar, Designer Nedjeljko Spoljar, Kristina Spoljar, Neda Segovic, Editor Slavica Markovic, Writer Zlatko Karac,Alen Zunic, Iva Koerbler, Hela Vukadin-Doronjga, Toni Beslic, Project Manager Bosko Opalic, Project Coordinator Branko Kincl
 • 2017. KINCL, BRANKO, Pravna zaštita zraka, organizator Znanstveno vijeće za državnu Upravu, pravosuđe i vladavinu prava,  predsjednik akademik Jakša Barbić, Znanstveni skup- Pravna zaštita zraka, HAZU, Zagreb, 26. siječnja 2017., prilog diskusiji
 • 2017. Međunarodni znanstveni skup: Valorizacija intermodalnoga logističkoga koridora Ploče – Mostar – Sarajevo – Vukovar (Srednji jadran – Podunavlje), HAZU, Zagreb, 25. travnja 2017. (sudionik)
 • 2017. HAZU ZA HRVATSKU- uoči otvorenja zagrebačke Zračne luke “Franjo Tuđman”, predstavljanje projekta novog putničkog terminala Zračne luke “Franjo Tuđman” autora Branka Kincla, Velimira Neidharta i Jure Radića u atriju palače HAZU u Zagrebu, 20.ožujka 2017., izložba sa predavanjem
 • 2017. Gospodarski razgovori o arhitekturi, rasprava u organizaciji Hrvatske gospodarske komore, Zagreb, 3. svibnja 2017. (sudionik)
 • 2017. KINCL, BRANKO: Zračna luka “Franjo Tuđman” – novi putnički terminal, 12. Dani Hrvatske komore inženjera građevinarstva – Seminar Jure Radića, Opatija, 8.-10. lipnja 2017. Znanstveni članak i predavanje
 • 2017. Predsjedništvo HAZU imenuje ga članom Odbora za podizanje spomenika geofizičaru Andriji Mohorovičiću
 • 2017. Radionica za pripremu javne rasprave Zagreb na Savi, organizator Društvo arhitekata Zagreb, 14. i 15. prosinca 2017. (sudionik Okruglog stola)
 • 2018. Predsjedništvo HAZU imenuje ga članom stalnog Odbora za utvrđivanje postojanja djela koje nije u skladu s ugledom i dostojanstvom člana HAZU
 • 2019. urednik Zbornika radova – Uređenje rijeke Save od granice s Republikom Slovenijom do grada Siska, HAZU Znanstveno vijeće za graditeljstvo, obnovu i razvoj, Zagreb
 • 2019. Imenovanje za predsjednika Znanstvenog vijeća za arhitekturu, urbanizam i uređenje prostora
 • 2020. Muzej arhitekture HAZU; izložba: Crtežom kroz sjećanja; autori izložbe: akademik Branko Kincl, doc. dr.sc. Borka Bobovec; sijećanj 2020.
 • 2020. član Odbora za obnovu zgrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, srpanj. 2020

Nagrade i počasti

 • 1983. dobitnik je godišnje republičke nagrade “Vladimir Nazor” za arhitekturu (interpolacija u središnjim gradskim zonama).
 • 1987. priznanje Urbanističkog zavoda grada Zagreba
 • 1991. Izvršno vijeće Skupštine grada Zagreba dodjeljuje nagradu 26. zagrebačkog salona za realizaciju Dom zdravlja Centar u Zagrebu.
 • 2001. Köln, Njemačka, međunarodna nagrada IOC / IAKS Award (International Olimpic Comitee / International Association for Sport and Leisure activities), Tenis centar sa dvoranom Tuškanac, Zagreb
 • 2001. specijalna nagrada “Regione del Veneto” za izvedeni projekt “Dvije višestambene zgrade za znanstvene novake u Borovju, Zagreb” na natječaju “Premio internazionale Dedalo Minosse alla committenza di architettura”, organiziranom od udruženja arhitekata ALA – Assoarchitetti, Vicenza, Italija.
 • 2002. Nagrada Grada Zagreba za arhitektonsko ostvarenje Zgrada predstavništva Tvornice duhana Rovinj u Osijeku
 • 2008. Spomen-medalje u znak zahvalnosti I priznanja za doprinos razvitku I napredku Sveučilišta u Zagrebu.
 • 2009. Idejno urbanističko – arhitektonsko rješenje za novi putnički terminal Zračne luke Zagreb, World Architectural Festival Barcelona, s V. Neidhardt i J. Radić, uži izbor u kategoriji natječaja
 • 2011. Priznanje za izvedeni projekt kompleksa tvorince u Kanfanaru, na natječaju “Premio internazionale Dedalo Minosse alla committenza di architettura”, organiziranom od udruženja arhitekata ALA – Assoarchitetti, Vicenza, Italija.
 • 2012. dobitnik nagrade udruženja Hrvatskih arhitekata “Viktor Kovačić” za životno djelo
 • 2013. Zahvalnica Arhitektonskog fakulteta na odabiru I dodjeli nagrade “Zdenko Strižić” za najbolji studentski project na kolegiju Radionica arhitektonskog projektiranja 1
 • 2013. Senat Sveučilišta dodjeljuje Medalju za doprinos razvoju Sveučilišta u Zagrebu
 • 2013. Izabran za počasnog člana društva Arhitekata grada Zagreba
 • 2017. dobitnik nagrade “Vladimir Nazor” za životno djelo, 19. lipnja 2017.
 • 2017. American Architecture Prize za Novi putnički terminal Međunarodne zračne luke Franjo Tuđman Zagreb
 • 2017. World Architecture Festival, prezentacija Novog putničkog terminala Međunarodne zračne luke Franjo Tuđman Zagreb u finalu, Berlin 16. studeni 2017.
 • 2017. WAN Awards, uži izbor u kategoriji arhitekture građevina za transport za Novi putnički terminal Međunarodne zračne luke Franjo Tuđman Zagreb
 • 2017. Hrvatska komora arhitekata- Medalja za arhitekturu- uži izbor, Novi putnički terminal Međunarodne zračne luke Franjo Tuđman Zagreb, Rovinj, travanj 2017.
 • 2017. Idea Tops Awards, nominacija u kategoriji Digital Architecture za Novi putnički terminal Međunarodne zračne luke Franjo Tuđman Zagreb, kolovoz 2017.

Nastavno-pedagoški rad

 • 1979. – 1988. u zvanju je predavača na Katedri za projektiranje. Izvodi nastavu na kolegiju Stambene zgrade I te organizira i vodi nastavu na kolegijima Arhitektonsko projektiranje III, IV, V i Arhitektonsko projektiranje II za VŠS.
 • 1979. voditelj je grupe studenata Arhitektonskog fakulteta na zadatku “Njivice” što ga Arhitektonski fakultet izlaže u Urbinu, u sklopu Internacionalnog laboratorija za arhitekturu i urbani design (ILAUD).
 • 1988. – 1993. u zvanju izvanrednog profesora na Katedri za projektiranja izvodi nastavu na kolegiju Stambene zgrade I te izvodi nastavu na kolegijima Arhitektonsko projektiranje III, IV, V i Arhitektonsko projektiranje II za VŠS.
 • 1991. – 1997. nositelj kolegija “Elementi arhitektonskog projektiranja” na Studiju Dizajna.
 • 1993. – 1995. predstojnik Katedre za arhitektonsko projektiranje.
 • 1993. u zvanju redovitog profesora na Katedri za projektiranje izvodi nastavu na kolegiju Stambene zgrade III te izvodi nastavu na kolegijima Arhitektonsko projektiranje III, IV, V i Arhitektonsko projektiranje II za VŠS.
 • 1993. – 2015.  izbornik studenske nagrade “Zdenko Strižić” za najbolju višestambenu zgradu, V. sem. i Radionica arhitektonskog projektiranja I
 • 1994. izvodi nastavu na kolegijima: Integralni rad, Diplomski rad.
 • 1999. dodijeljeno znanstveno – nastavno zvanje redoviti profesor – trajno
 • 2000. izabran za člana diplomske komisije
 • 2003. izabran za jednog od predsjednika diplomske komisije
 • 2003. – 2004.  poslijediplomski znanstveni studij Prostorno planiranje, urbanizam i parkovna arhitektura, predavanje: Promet gradskog centra na primjeru Zagreba
 • 2007. – 2010. kao gostujući profesor drži predavanja na kolegiju “Stambene zgrade” i “Zgrade za sport”, na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • 2012. Dodjela počasnog zvanja i titule professor emeritus
 • 1994. – 1995. student Zvonimir Prlić prof. Branka Kincla na kolegiju IX semestra “Integralni rad” za studiju “Interpolacija u povijesnoj jezgri Rovinja” nagrađen je Rektorovom nagradom
 • 2006. grupa studenata (Ana Breka, Maja Bručić i Eva Cotman) prof. Branka Kincla i doc. Alenke Delić na kolegiju IX semestra “Integralini rad” za studiju “Hipotetski modeli razvoja grada na primjeru Savske ulice u Zagrebu” nagrađena je Rektorovom nagradom
 • 2008. grupa studenata (Ante Nenadić, Boško Opalić i Morana Pap) prof. Branka Kincla i docent Alenka Delić na kolegiju IX semestra “Integralini rad” za studiju “Hipotetski modeli razvoja grada na potezu Heinzelova-Radnička-Domovinski most u Zagrebu” nagrađena je Rektorovom nagradom

Poslijediplomski studij “Arhitektura”

 • 2007. – 2012. nositelj kolegija “Stanovanje, strategije i urbane matrice, istraživanje kroz projekt” na doktorskom studiju “Arhitektura” na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
  Temeljne postavke istraživanja i rada sa postdiplomantima temelje se na spoznaji da evolucija u socijalnom ponašanju vodi prema novim konceptima pristupa suvremenom stanovanju i suvremenom rješavanju stambene jedinice i okoliša.
  Razvoj arhitektonskog okoliša možemo podijeliti u dva smjera, materijalni i nematerijalni. Materijalni arhitektonski okoliš je odraz održivog razvoja i otvorenog sustava temeljenog na željama i aspiracijama korisnika. Fleksibilnost, adaptabilnost i varijabilnost stambenog prostora su temeljne vrijednosne kategorije inženjersko – tehničkog smjera razmatranja stanovanja u budučnosti. Nematerijalni (spoznajno – emotivni) arhitektonski okoliš budućnosti ističe informacijsku tehnologiju virtualne stvarnosti kao jedan od ključnih elemenata metode rada, uz participaciju korisnika koja zahtjeva izučavanje projektantskih postupaka osnovanih na spoznaji o postojanju dvaju paralelnih svjetova virtualnog i realnog.
  Konkretno istraživanje je usmjereno prvenstveno na dva područja:
  1. Istraživanje novih (eksperimentalnih) prostornih sustava stanovanja budućnosti
  2. Istraživanje i analiza primjera stanovanja realiziranih nakon II. Svjetskog rata

Međunarodna ljetna škola arhitekture Motovun:

 • 1983. izvodi nastavu u Ljetnoj školi arhitekture u Motovunu.
 • 1986. Arhitektonska studija hotela “Kaštel” u Motovunu.
 • 1987. na sjednici Znanstveno-nastavnog vijeća Arhitektonskog fakulteta izabran je za voditelja Studijskog centra i Ljetne škole arhitekture u Motovunu.
 • 1987. Idejno arhitektonsko rješenje studentskog stanovanja u Motovunu.
 • 1987. – 2000. predstojnik Studijskog centra i voditelj Međunarodne ljetne škole arhitekture u Motovunu. Rukovodi cjelokupnim radom Centra i izvodi nastavu u Ljetnoj školi arhitekture. Teme: Tradicija i kreativnost; Motovun turistički, kongresni i festivalski grad; Zavičaj i zavičajnost na primjeru Motovuna, tokom tog perioda kroz nastavu je prošlo blizu 450 straih i domaćih studenata
 • 1993. Pojedinačna primjena kompjutora na specifičnim segmentima rada izrade dokumentacije i projektiranja.
 • 1995. Cjelokupna se nastava i praktičan rad izvode uz primjenu informacijskih tehnologija. Radi se na projektima obnove gradskog tkiva, povijesno zaštićenih aglomeracija. U tom smislu najznačajnija je primjena IT na istraživanju metoda projektiranja kroz virtualnu sliku grada, pojedinačnih arhitektonskih oblika, stvaranju digitalnog arhitektonskog ambijenta, virtualne stvarnosti. U radu međunarodne ljetne škole arhitekture sudjelovalo je niz inozemnih arhitekata: H. Richter, Venturi, B. Podrecca, Scot (USA), V. Naranchic (USA), A. Monaco, B. Gabbiani, G. Tombola, Lazarini, H. P. Glucker, G. Balestini, O. Kogoj, V. Ravnikar te niz nastavnika sa arhitektonskog fakulteta osnivači centra J. Jelovac, A. Mohorovičić, B. Milić te B. Kincl, V. Bedenko, A. Vulin, N. Filipović, I. Crnković, H. Auf Franić, N. Pollak, D. Kovačić, N. Fabijanić, A. Delić, Lj. Miščević, D. M. Vlahović te niz gostiju: B. Iskra, T. Dodić, Hrvatin, L. Debeljuh, L. Sošić, T. Radić, R. Raponja i likovnih umjetnika: E. Murtić, D. Džamonja, Gašparić-Gapa, M. Senečić i drugi. Ostvarena je suradnja s Geodetskim fakultetom, Građevinskim fakultetom, Filozofskim fakultetom, Akademijom za kazališnu umjetnost u Zagrebu te Istarskim narodnim kazalištem u Puli i Muzičkom omladinom u Grožnjanu. Sklopljen je ugovor na pet godina sa Sveučilištem u Padovi o sudjelovanju talijanskih studenata na međunarodnoj ljetnoj školi arhitekture te organizirana izložba studentskih radova sa posjetom i predavanjima nastavnika u Padovi. U dva je navrata obnavljana zgrada škole pribavljenim donacijama, a kompjutorsku opremu osigurali su Ministarstvo znanosti i Zavod za arhitekturu (grupa Kincl). Tokom tri godine u centru je organiziran rad devetog semestra na lokacijama: Rovinj, Poreč, Pazin, a na kraju svake godine održana je izložba studentskih radova u Galeriji Luka u Puli.
 • Predavanja u sklopu ljetne škole u Motovunu:

1983. Motovun Novo u starom
1988. – 2000. Motovun škola arhitekture I pretpostavke zajedničkog rada
1993. Projekti i realizacije stambenih zgrada 1976. – 86. sa osvrtom na način I metode rada
1994. Motovun turistički, kongresni I festivalski grad
1995. Uvodno predavanje I okrugli stol Zavičaj I zavičajnost
1995. Međunarodna suradnja Sveučilišta u Zagrebu, Izlaganja na Tribini Sveučilišta, O djelovanju Studijskog centra za arhitekturu u Motovunu
1996. Arhitektura i grad na primjeru Motovuna
Motovun festivalski grad i Istarsko narodno kazalište
1997. – 1998. Javni gradski prostori na primjeru Motovuna
1998. Teze za obnovu Istarskih gradova unutrašnjsti
Motovun nova gradska vrata
1999. Gradska matrica i CAD simulacija u obnovi grada na primjeru Motovuna
Studija podmorskog tunela Hrvatska (Savudrija) – Italija (Grado)
2000. Gradska matrica i javni gradski prostori na primjeru Motovuna
CAD simulacija u obnovi grada na primjeru komunalne palače
2001. Padova, Universita degli Studi di Padova, Dipartimento di Architettura, Urbanistica e Rilevamento, izložba: www.branko-kincl.com sa predavanjem
2001. Projekti i realizacije – tri nagrade, jedan stadion i jedan prijedlog (podmorski tunel Hrvatska – Italija)

 • 2001. Fakultetsko vijeće Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na redovnoj sjednici održanoj 04. prosinca 2001. ga imenuje u povjerenstvo za sanaciju zgrade Studijskog centra u Motovunu.
 • 2002. osniva sa doc. A. Delić virtualni laboratorij kdvlab – kincl-delić virtual laboratory, organiziran za studente V semestra. Po prvi puta proveden je eksperimentalni model izvođenja vježbi podržanih javnim Internet servisom. Studentima je pružena mogućnost izbora – uz konvencionalni rad kroz osobni kontakt, organiziran je dodatni rad u virtualnom okružju koristeći neke od  glavnih prednosti e-učenja – mogućnost fokusiranja na just-in-time učenje, odnosno, neovisno o vremenu i mjestu, u trenutku potrebe, i mogućnost on-demand instrukcija – instrukcije na zahtjev
 • 2002. osniva sa doc. A. Delić novi izborni predmet Virtualnost u stambenoj arhitekturi čiji značaj proizlazi iz činjenice da se radi o novim znanjima na kojima se temelji budući razvoj u svijetu, pa tako i arhitektura. Radi se o novom, specifičnom i veoma važnom području za arhitekturu koje je kod nas u ovome času još u fazi formiranja. Obzirom na značaj i dubinu mogućeg utjecaja IT na arhitektonski okoliš budućnosti, na način rada uz primjenu VR, potrebna je permanentna diskusija na fakultetu o temi virtualne arhitekture. Dikusija je poticaj za druga predavanja, izložbe, seminare… 2004. predmet preuzima doc. A. Delić

Znanstveno-istraživački rad

 • 1980. – 1986. u okviru znanstveno istraživačkog projekta 41 Arhitektonskog fakulteta, nosilac je istraživanja problemskog područja 41 C.1.1. Tipološke sheme organizacije naselja i stambenih zgrada na primjeru Zagreba. Voditelj istraživanja B. Kincl
 • 41 C.1.1.1. Sistematiziranje tipoloških i konstruktivnih karakteristika stambenih jedinica i zgrada društveno-usmjerene stambene izgradnje na primjeru Zagreba. Voditelj istraživanja B. Kincl
 • 41 C.1.1.1. Branko Kincl: Projekti i realizacije stambenih zgrada od 1976. do 1986.
  41 C.1.1.4. Analiza posebnih tipova stanovanja na primjerima individualne obiteljske izgradnje u Zagrebu, Voditelji istraživanja B. Kincl, suradnik R. WaldgoniVoditelj je istaživanja na zadacima koje Arhitektonski fakultet radi u suradnji s drugim institucijama:
 • 1982. “Standard stana”. Radna verzija. Arhitektonski fakultet, knjiga III, srpanj 1982. U okviru zadatka: Standard naselja, objekta i stana društveno-usmjerene izgradnje u Zagrebu za razdoblje 1981.-1985. Građevinski institut. Voditelj istraživanja B. Kincl
 • 1983. “Standard zgrade i stana”. Radna verzija. Arhitektonski fakultet, ožujak 1983. U okviru zadatka: Standardi za realizaciju programa društveno-usmjerene individualne stambene izgradnje u Zagrebu za razdoblje 1983. – 1990. Urbanistički zavod grada Zagreba Voditelji istraživanja B. Kincl i Ž. Plaščar, istraživač D. Juračić.
 • 1986. nastavlja rad na znanstveno-istraživačkom projektu 41 C:
  1.06.03.02.05. Analiza posebnih tipova stanovanja na primjerima individualne obiteljske izgradnje u Zagrebu. Voditelji istraživanja B. Kincl i N. Filipović.
  1.06.03.02.06. Relevantni primjeri interpolacija u donjogradskim blokovima u Zagrebu, u razdoblju 1900.-1987. Voditelj istraživanja B. Kincl, iztraživač D. Juračić.
 • 1987. Poglavlje 4, Tipologija stambenih objekata u okviru zadatka: Građevinska valorizacija i tipologija stambenih naselja Novi Retkovec GI, OOUR Fakultet građevinskih znanosti, Zavod za betonske i zidane konstrukcije, Zagreb. Voditelji istraživanja B. Kincl i D. Aničić
 • 1990. Istraživački projekt Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Arhitektonski aspekti sprečavanja nesreća u stambenim objektima. Istraživačka etapa: Stambeni traumatizam. Glavni istraživači akademik Drago Galić i akademik Velimir Neidhardt, istraživač B. Kincl.
 • 1991. Istraživački projekt Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu. 2-13-370 Prilog istraživanju arhitektonskih elemenata i oblika tipologije višestambenih zgrada u rekonstrukciji i izgradnji grada – na primjeru Zagreba. Glavni istraživač B. Kincl.
 • 1991 – 1995. Radi u svojstvu istraživača na znanstveno-istraživačkom projektu “Arhitektonski aspekti sprečavanja nesreća u stambenim objektima”, šifra 2-13-218, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Glavni istraživač V. Neidhardt, istraživač B. Kincl.
 • 1998. Radi na znanstveno-istraživačkom projektu, kratki naziv: ATIZ šifra 054014. Naziv teme: “Analiza posebnih tipova stanovanja na primjerima individualne obiteljske izgradnje u Zagrebu”, glavni istraživači B. Kincl i N. Filipović.

Znanstveni i stručni članci

 • Kincl, Branko – Dakić, Slavko, Metodologija rada i struktura urbanističkih institucija i planiranje kompleksnih gradskih sistema, Čovjek i prostor, 247, Zagreb, 1973., str. 16-17 i 23.
 • Kincl, Branko, Kako ostvariti kontinuitet u radu (okrugli stol „OKA“ s temom  „Arhitekti o Južnom Zagrebu“), OKO, Zagreb,  10.04.1974., str.8.
 • Kincl, Branko, Kako stvaramo grad?, Večernji list, Zagreb, 22. i 23. 06. 1974., str.10.
 • Kincl, Branko, Sudjelovanje građana u procesu projektiranja (sa simpozija „Porodica i urbanizacija“), Žena, 5, Zagreb, 1975., str. 33-35.
 • Kincl, Branko, O Medvednici, Čovjek i prostor, 282, Zagreb, 1976., str. 11.
 • Kincl, Branko – Šegvić, Neven, Urbanističko-arhitektonski projekt „Njivice“, Čovjek i prostor, 309, Zagreb, 1978., str. 13-15.
 • Kincl, Branko, Urbanističko-prometni aspekti „Sjeverne tangente“, III knjiga simpozija „Promet u izvanrednim okolnostima“ – referati i diskusije, Zagreb, 1980., str. 201-202.
 • Kincl, Branko, Zagreb – Trnje, urbanistički projekt zone centra Njivice, Acta Architectonica,  Zavod za arhitekturu  Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,  1980.
 • Kincl, Branko, Izostanak kulturološkog pristupa (Pasinović, Antoaneta – Marinković, Franjo, Generalni prometni plan grada Zagreba – okrugli stol), Čovjek i prostor, 322, Zagreb, 1980., str. 12-13.
 • Kincl, Branko, Analiza vrijednosti stanova na lokacijama DUSI (s elementima za prijedlog Standarda stana), Znanstveno stručni skup Tehnologija u kvaliteti stanogradnje i stanovanja, Iskustva ’82, Zagreb, 1982.
 • Kincl, Branko, Studije i realizacije u povijesnim djelovima Zagreba, Arhitektura, 184-185, Zagreb, 1983., str. 99-106.
 • Kincl, Branko, Stambena kuća u Dubravi – Metoda, Čovjek i prostor, 358, Zagreb, 1983., str. 17-18.
 • Biondić, Ljerka – Kincl, Branko – Filipović, Nikola, Tipologija obiteljske kuće – prilozi analizi zagrebačke stanogradnje između dva rata, Arhitektura, 186-188, Zagreb, 1983.-1984., str. 78-85.
 • Kincl, Branko, Grad i kuća u bloku, Čovjek i prostor, 407, Zagreb, 1987., str. 15-18.
 • Kincl, Branko – Juračić, Dražen, Dom zdravlja „Centar“, Arhitektura, 204-207, Zagreb, 1988., str. 119-122.
 • Kincl, Branko, O djelovanju studijskog centra za arhitekturu u Motovunu, Sveučilišni vjesnik, 2-3, Zagreb, 1996., str. 54-55.
 • Kincl, Branko, Prijedlog trase podvodnog tunela Hrvatska (Savudrija) – Italija (Grado), u: Hrvatski prostor – temeljno nacionalno dobro (zbornik radova), Urbanistički institut Hrvatske, Zagreb, 1997., str. 82-86.
 • Kincl, Branko, Prijedlog trase podvodnog tunela Hrvatska (Savudrija) – Italija (Grado) – studija, u: Znanstveno-stručno savjetovanje s međunarodnim sudjelovanjem Mehanika stijena i tuneli (zbornik radova), Jašarević, Ibrahim – Hudec, Mladen – Vujec, Slavko (ur.), Građevinski fakultet i Rudarskogeološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1999., str. 229-234.
 • Kincl, Branko, Podmorski tunel Hrvatska – Italija, Bujština 2000., Umag, Matica Hrvatska Umag, 2000., str. 78-81.
 • Kincl, Branko, Fit for champions, Stadia – The International Review of Sports venue (posebno izdanje), 5, Dorking – Surrey, Velika Britanija, 2000., str. 27-29.
 • KINCL, BRANKO, Maksimir Stadium, Panstadia Inernational, 4, Castle Donington – Derbyshire – Velika Britanija, 2001., str.22-25.
 • Kincl, Branko, Pridonositi kulturi života i ambijenta u kojem živimo, TD magazin, 2/13, Rovinj, 2001., str.37.
 • Kincl, Branko – Delić, Alenka, IT and their influence on residential architecture – Influence of computer on the design process and the way the residential  buildings are used, u: XXIX IAHS, World Congress on Housing – Housing in Constant Evolution (zbornik radova – CD), Ljubljana, 2001.
 • Kincl, Branko – Delić, Alenka, Informacijske i komunikacijske tehnologije i njihov utjecaj na stambenu arhitekturu, Prostor, 2(24), Zagreb, 2002., str. 179-187.
 • Kincl, Branko – Delić, Alenka, Development of architectural environment (architectural whole), u: XXX IAHS, World Congress on Housing, Housing Construction – An Interdisciplinary Task (zbornik radova), Ural, Oktay  – Abrantes, Victor – Tadeu, Antonio (ur.), Wide Dreams – projectos Multimedia, Coimbra, 2002., str. 215-221.
 • Delić, Alenka – Kincl, Branko,  Housing of the Future – Research of New (Experimental) Spatial Systems, u: XXXI IAHS, World Congress on Housing – Housing Process & Product (zbornik radova – CD članak br. 241), Ural, Oktay – Adel, Hanna – Roger Bruno, Richard (ur.), Montreal, 2003.
 • Kincl, Branko – Delić, Alenka Virtual and Real Reality in Architectural Design, u: XXXI IAHS, World Congress on Housing – Housing Process & Product (zbornik radova – CD članak br. 240), Ural, Oktay – Adel, Hanna – Roger Bruno, Richard (ur.), Montreal, 2003.
 • Kincl, Branko – Delić, Alenka, Architecture of the Virtual in Housing, eCAADe 21 Digital Design (zbornik radova), Dokonal, Wolfgang – Hirschberg, Urs (ur.), Graz, 2003., str. 195-198.
 • Delić, Alenka – Kincl, Branko, Housing of the Future – Research of New (Experimental) Spatial Systems, International Journal for Housing Science and Its Applications, 1, Coral Gables, Florida, 2004., str. 80-87.
 • Delić, Alenka – Kincl, BrankoArchitectural design in the new media environment, u: 5th European Conference on Product and Process Modelling (zbornik radova – CD), Istanbul, Turska, 2004.
 • Delić, Alenka – Kincl, Branko, Intelligent and sustainable, u: XXXII IAHS, World Congress on Housing – Sustainability of the Housing Projects (zbornik radova – CD), Trento, Italija, 2004.
 • Kincl, Branko, Pomorski tunel Hrvatska – Italija?, Franina i Jurina, 51, Buzet, 2005., str. 227-229
 • Delić, Alenka – Kincl, Branko, Global and local in the housing of the future, u: XXXIII IAHS, World Congress on Housing -Transforming Housing Environments through Design (zbornik radova – CD), Pretoria, 2005.
 • Delić, Alenka – Kincl, Branko,  Hypothetical Model of Town Development and Real Reality in the Design Method, u: XXXIV IAHS, World Congress on Housing – Sustainable Housing Design (zbornik radova  – CD), Ural, Oktay – Lovino, Renato – Frattari, Antonio – Fascia, Flavia – Albatici, Rossano (ur.), Luciano Editore, Napulj, 2006.
 • Kralj, Stjepan; Kincl, Branko: Projektne karakteristike cestovnih tunela na sjevernoj tangenti grada Zagreba, Međunarodna radionica Suvremena dostignuća zaštite od požara u cestovnim tunelima (zbornik radova), Zagreb, 08. i 09. veljače 2007.
 • Kincl, Branko: Urbanističko-prometna studija sjeverne tangente, Stručni seminar o Zakonu o prostornom uređenju i gradnji i Zakonu o zaštiti okoliša, DGIZ, Zagreb, 2007.
 • Kincl, Branko, Arhitektura, arhitekti i arhitektonski prostor u javno-privatnom partnerstvu, Seminar javno-privatno partnerstvo (zbornik radova), Arhitektonski fakultet Zagreb, 2008., sr. 15-18.
 • Delić, Alenka – Kincl, Branko, World urbanization – new visions, u: The Sustainable city V – Urban Regeneration and Sustainability, Gospodini, A. – Brebbia, C.A. – Tiezzi, E. (ur.), WITpress, Boston, 2008., str. 399-409.
 • Kincl Branko; Delić Alenka: Hipotetski modeli razvoja grada na primjeru Zagreba, Konferencija Razvitak Zagreba, Zbornik radova konferencije; SECON HDGK, Zagreb, 1.-2. veljače 2008. Str. 491-500.
 • Kincl Branko; Stjepan Kralj; Nina Dakić: Prikaz studijskih rješenja “Sjeverne tangent” oko grada Zagreba, Konferencija Razvitak Zagreba, Zbornik radova konferencije; SECON HDGK, Zagreb, 1.-2. veljače 2008. Str. 325-336.
 • Kincl, Branko; Radić, Jure: Sinergija struktura i oblika u graditeljstvu II. Dani ovlaštenih inženjera građevinarstva, (pozvano predavanje,domaća recenzija,ppt prezentacija,znanstveni), Opatija, 2008.
 • KINCL, BRANKO, Zagreb Maksimir stadium, SB, 2, Pulheim, Njemačka, 2009., str. 18-19.
 • Radić, Jure; Kindij, Alex; Kincl, Branko: Most Bundek – prostorna čelicna konstrukcija.  II   Građevinar Časopis Hrvatskog saveza građevinskih inžienjera. 61 (2009), 9; 853-862 (Članak, stručni)
 • Čandrlić, Vinko – Kindij, Alex – Kincl, Branko, Most Bundek na dvije prometne razine, u: 2. Znanstveni kolokvij „Mostovi“, Sinergija tipologije i tehnologije nosivih struktura – spoznaja racionalnog osmišljavanja i izvrsnog ostvarivanja konstrukcija (zbornik radova), Čandrlić, Vinko – Radić, Jure (ur.), Brijunski otoci, 2010., str. 424-429.
 • Radić, Jure; Kušter, Marija; Kincl, Branko: Structural -Architectural Approach To Bridge Design II, Large Structures and Infrastructures for Environmentally Constrained and Urbanised Areas IIABSE-AIPC-IVBH; Majowiecki, Massimo (ur.).Venecija, 2010. 1-8. (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni).
 • Kincl, Branko, Osvrt povodom znanstveno-stručnog skupa, u: Znanstveno-stručni skup Perspektive prostornog razvoja Republike Hrvatske (zbornik radova), Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Savjet prostornog uređenja Republike Hrvatske – Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Zagreb, 2011., str. 90.
 • Radić, Jure; Kindij, Alex; Kincl, Branko: Designing a bridge, an airport and a sport stadium II STRUCTURES AND ARCHITECTURE I Cruz, Paulo J.S. (ur.). London: CRC Press-Taylor & Francis Group, 2011. 423-425 (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni).
 • Kincl, Branko, Sinergija prostornih i prometnih rješenja u urbanoj strategiji grada na primjeru Zagreba, u: Znanstveni skup Ocjena dosadašnjeg prometnog razvitka Hrvatske i osnovne smjernice daljnjeg razvoja (zbornik radova), Steiner, Sanja – Božičević, Josip – Bukljaš Skočibušić, Mihaela (ur.), Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2012., str. 1-9.
 • Kincl, Branko; Neidhardt, Velimir; Radic, Jure; Vlasić, Anđelko; Mujkanović, Nijaz: Konstrukcija novog putničkog terminala zagrebačkog aerodroma. II Građevinar. 64 (2012) , 6; 475-484 (Članak, stručni).
 • Kincl, Branko – Kralj, Stjepan, Underwater tunnel Croatia – Italy, u: Meditunnel Symposium on Tunneling in Mediterranean Region (izlaganje), Poreč, 2013.
 • Kincl, Branko, Tvornica duhana Rovinj u Kanfanaru – 2005., Art Bulletin, 63, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2013., str. 20-35.
 • Kincl, Branko, Sinergija energetskih, prostornih, prometnih i gospodarskih rješenja u strategiji višenamjenskog korištenja rijeke Save, 2. Savjetovanje o uređenju i višenamjenskom korištenju rijeke Save (izlaganje), SLAP – Društvo građevinskih inženjera Zagreba – Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Zagreb, 2013.
 • Kincl. Branko: Zelenilo grada Zagreba / Umijeće disanja I oblikovanja Grada na primjeru Zagreba, Međunarodni znanstveni skup Zelenilo grada Zagreba, Zbornik radova, str. 1-8, Zagreb, ožujak 2013.
 • Vezilić Strmo, Nikolina; Delić, Alenka; Kincl, Branko: Uzroci problema postojećeg stambenog fonda u Hrvatskoj. II Prostor: znanstveni časopis  za arhitekturu i urbanizam. 21 (2013), 2(46); 340-349 (pregledni rad, znanstveni).
 • Kincl, Branko – Matoš, Stipan, Strategy of development trends in the modern city – a green transport plan in case of Zagreb, u: CETRA 2014, 3rd International Conference on Road and Rail Infrastructure (zbornik radova), Lakušić, Stjepan (ur.), Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2014., str. 923-928.
 • Smokvina, Marina – Smode Cvitanović, Mojca  – Kincl, Branko, Influence of Croatian Urban Planners in Post-Colonial Africa – Urban Development Plan of Conakry – Guinea – 1963, u: Urban Planning in Sub-saharan Africa – Colonial and Post-colonial Planning Cultures, Nunes Silva, Carlos (ur.), Routledge, New York – London, 2015., str. 225-244.
 • Kincl, Branko – Delić, Alenka – Opalić, Boško, Suvremenost naslijeđene tipologije i morfologije stambenih zgrada / Cultural heritage — possibilities for spatial and economic development abstracts / Obad Šćitaroci, Mladen (ur.), Arhitektonski fakultet, Zagreb, 2015.
 • Kincl, Branko – Matoš, Stipan, Pedestrianisation and Parking Policy as a Solution towards Green Transport Plan: A Case Study of Zagreb, Journal of Civil Engineering and Architecture 9 (2015) 1079-1084, doi: 10.17265/1934-7359/2015.09.008, 2015.
 • Smokvina, Marina – Smode Cvitanović, Mojca  – Kincl, Branko, Maritime ports as polygons of new urbanity – Centroprojekt Zagreb design for naval base Homs, Libya 1976., Urban Planning in North Africa, Nunes Silva (ur.), Carlos, Ashgate, 2016.
 • Kincl, Branko, Zaštita intelektualnog vlasništva, Znanstveni skup – Pravna zaštita intelektualnog vlasništva, organizator Znanstveno vijeće za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava, predsjednik akademik Jakša Barbić, HAZU, Zagreb, 18. ožujak 2016. (prilog diskusiji)
 • Kincl, Branko, Arhitektonski prostor i današnji arhitektov trenutak stvaralaštva, Znanstveni skup – Pravna zaštita prostora, organizator Znanstveno vijeće za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava, predsjednik akademik Jakša Barbić, HAZU, Zagreb, 17. listopad 2016. (znanstveni članak i diskusija)
 • Kincl, Branko, Pravna zaštita zraka, Znanstveni skup – Pravna zaštita zraka, Okrugli stol, organizator Znanstveno vijeće za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava, predsjednik akademik Jakša Barbić, HAZU, Zagreb, 26. siječnja 2017. (prilog diskusiji)
 • Kincl, Branko – Neidhardt, Velimir, Novi putnički terminal Međunarodne zračne luke Franjo Tuđman u Zagrebu – nova vrata Hrvatske, Art Bulletin, 67, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2018., str. 6-67
 • Kincl, Branko, Sinergija energetskih, prostornih, prometnih i gospodarskih rješenja u strategiji višenamjenskog korištenja rijeke Save – od granice s Republikom Slovenijom do Siska, Uređenje rijeke Save od granice s republikom Slovenijom do grada Siska (zbornik radova), Kincl, Branko (ur.), Znanstveno vijeće za graditeljstvo, obnovu i razvoj, Hrvatska akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2019.

Planovi, studije, elaborati, osvrti, komentari, recenzije

 • 1971. GUP Grada Zagreba, Urbanistički zavod grada Zagreba, Branko Kincl – član autorske gupe; Zaštita spomenika kulture i gradskih cjelina, “makro zaštita” i elementi oblikovanja grada, str. 55-57
 • 1975. Kincl, Branko, Programiranje urbanog standarda, organizaciono-prostornih i funkcionalnih odnosa u stambenom naselju  – Urbana forma i prostorno-oblikovni odnosi u stambenom naselju, Zagreb
 • 1976. Centar Zagreba – Detaljni urbanistički plan, Urbanistički zavod grada Zagreba, Zagreb, Branko Kincl – autor i rukovodilac grupe
 • 1977. Provedbene mjere prometne politike u svrhu podizanja kvalitete centra grada Zagreba, Publikaciju izdala Skupština grada Zagreba, Odsjek za promet, Zagreb, svibanj 1976., Branko Kincl – član radne grupe, Rapo, Mirko – voditelj
 • 1977. Frankol, Josip – Kincl, Branko, Stručna ocjena studije „Fleksibilnost u stanovanju“ –  Tomislav Odak, Zagreb, (neobjavljeno)
 • 1978. Kincl, Branko – Juračić, Dražen – Bedenko, Vladimir – Madunić, Žarko, Uređenje Trga Republike, natječajni rad
 • 1978. Blok 18; Frankopanska – Varšavska – Gundulićeva – Trg maršala Tita, Zagreb – urbanistički uvjeti izgradnje i idejno arhitektonsko rješenje, Zavod za arhitekturu Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s Urbanističkim institutom SRH, Branko Kincl – Tomislav Bilić – autori i voditelji projekta
 • 1978. Gojanović, Darko – Pleško, Jonatan, Primjena računarske grafike za postupke prikaza građevinskih objekata, geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Branko Kincl – autor i voditelj, studija sjeverne tangente u Zagrebu
 • 1978. Mohorovičić, Andre, Sjeverna tangenta – urbanistička studija prometnog poteza, Urbanistički institut Hrvatske – Zavod za arhitekturu Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb, Branko Kincl – autor i voditelj studije
 • 1978. Bilić, Tomislav – Kincl, Branko, Sjeverna tangenta – urbanistička studija prometnog poteza, Urbanistički institut Hrvatske – Zavod za arhitekturu Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb
 • 1979. Urbanističko – arhitektonska studija centra Folnegovićevo naselje u Zagrebu, Zavod za arhitekturu Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Branko Kincl – autor i nositelj projekta
 • 1980. Kincl, Branko, Zagreb – Trnje,  urbanistički projekt zone centra Njivice,  Acta Architectonica,  Zavod za arhitekturu  Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 1980. Boston, MIT prezentacija projekta Klaka centar S1, S2, S3, korištenje SAR metode u projektiranju, prezentacija na kolegiju stanovanja prof. A. Habrakena
 • 1981. Kincl, Branko – Šegvić, Neven, Studija centralnog gradskog prostora Zagreba, Zagreb
 • 1983. Kincl, Branko – Juračić, Dražen, Dom zdravlja Centar (Studija bloka Runjaninova ulica – Vodnikova ulica – Crnatkova ulica – Savska cesta), Zagreb, natječajni rad, I. nagrada
 • 1986. Kincl, Branko, Projekt trase Sjeverne saobraćajnice u Zagrebu – predavanje na seminaru Građevinsko – tehničke mjere zaštite i izgradnja skloništa za zaštitu stanovništva i materijalnih dobara
 • 1983. Standard stana, zgrade i naselja u društveno usmjerenoj stambenoj izgradnji (knjiga1 – Standard naselja), Udružena samoupravna interesna zajednica stanovanja i komunalnih djelatnosti grada Zagreba, Zagreb, Branko Kincl – voditelj i koordinator.
 • 1984. Standard stana, zgrade i naselja u društveno usmjerenoj stambenoj izgradnji (knjiga 2 – Standard zgrade i stana), Udružena samoupravna interesna zajednica stanovanja i komunalnih djelatnosti grada Zagreba, Zagreb, Branko Kincl – voditelj i koordinator istraživanja.
 • 1991. YU EUROPAN 2 vrijednih 5 + 5, Branko Kincl – član Ocjenjivačkog suda, osvrt
 • 1992. Kincl, Branko – Filipović, Nikola, Centar Alpe-Adria, 12 prijedloga zagrebačkih arhitekata Zagrebu 1992. za Zagreb 1994., Silađin, Branko (ur.), Društvo arhitekata grada Zagreba, Zagreb
 • 1993. Kincl, Branko – Mudronja, Aneta, ”Savsko tromostovlje” Zagreb Košarkaška dvorana, urbanističko arhitektonska studija
 • 1995. Kincl, Branko, Prijedlog uređenja pješačke zone u Masarykovoj ulici, dopis Gradskom sekretarijatu za graditeljstvo, komunalne i stambene poslove, promet i veze, te Zavodu za planiranje i zaštitu okoliša Grada Zagreba, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za arhitekturu
 • 1997. Kincl, Branko – Filipović, N., Sportsko poslovni centar Zrinjevac-Rotor, Zagreb
 • 1997. Strižić Zdenko, O stanovanju – arhitektonsko projektiranje (ponovno izdanje), Udruženje hrvatskih arhitekata, Psefizma, Zagreb, Branko Kincl – predgovor
 • 1998. Stručna ocjena idejnog urbanističkog rješenja prometa u sklopu PUP-a Donji grad – Zagreb, Komisija za stručnu ocjenu provedbenog plana “Donji grad”, Zagreb, Branko Kincl – predsjednik komisije.
 • 1999. Kincl, Branko, Studija osvjetljenja tromostovlja u Zagrebu, prijedlog
 • 2000. Kincl, Branko, Prilog diskusiji o Generalnom urbanističkom planu Grada Zagreba i Prostornom planu Grada Zagreba, Zagreb, (zapisnici)
 • 2000. Kincl, Branko, Zapisnici sa sektorskih rasprava o prijedlozima prostornog plana grada Zagreba i Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba održanih u Gradskom zavodu za planiranje i zaštitu čovjekova okoliša
 • 2000. Kincl, Branko, Projekt rekonstrukcije stadiona Maksimir (deplijan), Zavod za arhitekturu Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb
 • 2000. Kincl, Branko, Komercijalno-distributivni centar Tvornice duhana Rovinj, (tekst)
 • 2002.- 2019. Kincl, Branko, Stadion Maksimir, Zagreb – povijest izgradnje i nadanja, Zavod za arhitekturu  – Arhitektonski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, svibanj 2010./ Kincl d.o.o., Zagreb, prosinac 2019.
 • 2003. Kincl, Branko, Studija turističke zone Monte Mulini u Rovinju, (tekst)
 • 2005. – 2006. BBC: Savska 2057 – grad budućnosti (Hipotetski modeli razvoja grada na primjeru Savske ulice u Zagrebu), Arhitektonsko – urbanistička radionica, Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet, akad. god. 2005./2006., Breka, Ana – Bručić, Maja -Cotman, Eva – studentice arhitekture, prof. Kincl, Branko, doc. dr.sc. Delić, Alenka – mentori
 • 2005. – 2006. Virtualna mreža – istraživanje novih (eksperimentalnih) prostornih sustava – metamorfoza fizičkog i virtualnog (”Slobodnomisleća arhitektura grada Zagreba”), Arhitektonsko – urbanistička radionica, Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet, akad. god. 2005./2006., Biščević, Cvijeta – studentica arhitekture, prof. Kincl, Branko, doc. dr.sc. Delić, Alenka – mentori
 • 2006. Urbanističko-prometna studija sjeverne tangente, Arhitektonski fakultet – Institut građevinarstva Hrvatske, Zagreb, Branko Kincl – autor i voditelj studije
 • 2006. Kincl, Branko, recenzija knjige Teufika Galijaševića, Mladena Jošića i Dragomira Vlahovića: Zgrade društveno poticane stanogradnje – realizacije 2003./2004., izdavač: Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb
 • 2007. Prostorno – prometna studija cestovno – željezničkog prometnog sustava šireg područja grada Zagreba, Kincl, Branko – autor i voditelj tima
 • 2007. Mišljenje o bloku Gundulićeva – Ilica – Preobraženska – Trg Petra Preradovića  – Varšavska, Zagreb, Branko Kincl – član povjerenstva Zavoda za zaštitu spomenika kulture, (prilog diskusiji)
 • 2007. kolegij “Stanovanje, strategije i urbane matrice, istraživanje kroz projekt” na doktorskom studiju “Arhitektura” na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Kincl, Branko – nositelj kolegija
 • 2007. Kincl, Branko, O projektu tvornice duhana u Kanfanaru
 • 2007. – 2008. Realno i virtualno u metodi arhitektonskog projektiranja na primjeru istočnog poslovnog centra u Zagrebu (Heinzelova ulica, Radnička ulica, most Domovinske zahvalnosti), Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet, Arhitektonsko – urbanistička radionica, akad. god. 2007./2008., Nenadić, Ante – Opalić, Boško – Pap, Morana, prof. Kincl, Branko, doc. dr.sc. Delić, Alenka – mentori
 • 2008. Kincl, Branko, Blokovska struktura Donjeg grada, komentar povodom diskusije u Društvu arhitekata Zagreb, Zagreb, (neobjavljeno).
 • 2008. Kincl Branko – Neidhardt, Velimir, natječajni tekst za novi terminal zračne luke Zagreb, Zagreb (izvještaj ocjenjivačkog suda 1007), prvonagrađeni rad
 • 2010. – 2019. Kincl, Branko, Stadion Maksimir – pregled građevinskih radova od 1912. do 2019., Zavod za arhitekturu  – Arhitektonski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, svibanj 2010./ Kincl d.o.o., Zagreb, prosinac 2019.
 • 2010. Kincl, Branko, O autorskim pravima, pismo Hrvatskoj komori arhitekata
 • 2012. Juras, Ivan, Smjernost arhitektonske kritike, vlastita naklada, Zagreb, Branko Kincl – osvrt, str. 152-154.
 • 2012. – 2016.Kincl, Branko, Prijedlog za ozelenjavanje Gundulićeve ulice, iz korespondencije o krajobraznom uređenju Gundulićeve ulice, od Varšavske ulice do Ilice
 • 2013. Mutnjaković, Andrija, Kinetička arhitektonika / Kinetic Architectonics, Zagreb, Branko Kincl – recenzija rukopisa, (neobjavljeno).
 • 2015. Mutnjaković, Andrija, Zavičajna arhitektura / Vernacular Architecture, Osijek, Branko Kincl – recenzija rukopisa
 • 2017. Kincl, Branko – Opalić, Boško, Projekt plana pješačkih zona Gradske četvrti Maksimir II. faza, Zagreb, ožujak 2017. (suradnik Stipan Matoš, dipl.ing. prometa)
 • 2017. Kincl, Branko, tekst i plakat za izložbu OMNIBUS Nevena Šegvića 19171002017, priredio Fabijanić, Nenad, Arhitektonski fakultet, Zagreb, ožujak 2017.
 • 2017. Kincl, Branko, Sjećanja na arhitekta Richtera, za monografiju arh. Richtera
 • 2017. Kincl, Branko, recenzija knjige Zorana Hebara: Revitalizacija prostora uz rijeku Savu, izdavači: Udruga Hrvatskih urbanista, Društvo građevinskih inženjera, Zoran Hebar, Zagreb 2017.
 • 2019. Sjećanje na Motovun, Kincl, Branko – predstojnik Studijskog centra Arhitektonskog fakulteta Zagreb i voditelj međunarodne Ljetne škole arhitekture u Motovunu, (1987. – 2000.), (neobjavljeno)

Primjena računala u urbanističko-arhitektonskom projektiranju

 • 1975. PUP Centar Zagreba- Prometni model i proračun opterećenja kolnog prometa (u suradnji s ing. T. Bilić). Objavljeno u publikaciji
 • 1981. Oblikovanje prometnog čvora Avenije hrvatske bratske zajednice i Avenije bratstva i jedinstva (u suradnji s IPZ). Objavljeno u Zborniku radova Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Niz A – Radovi – svezak br. 17: D. Gojanović i J. Pleško. Primjena računarske grafike za postupke prikaza građevinskih objekata, Zagreb, 1978.
 • 1982. Studija prometnog poteza “Sjeverna tangenta” (u suradnji s UI SRH). Objavljeno u Zborniku radova Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Niz A – Radovi – svezak br. 17: D. Gojanović i J. Pleško. Primjena računarske grafike za postupke prikaza građevinskih objekata, Zagreb, 1978.
 • 1983. Standard naselja, objekta i stana DUSI u Zagrebu, objavljeno u publikaciji
 • 1984. Idejno arhitektonsko rješenje Kvatenikovog trga – prostorna simulacija (u suradnji s R. Jeny i T. Budeč). Objavljeno u ČIP-u 3/1985/384, str. 32.
 • 1986. GUP Osijeka- Prometni model i proračun opterećenja kolnog prometa (u suradnji s ing. T. Bilić). Objavljeno u publikaciji.
 • 1987. Prostorne simulacije zgrada u ulici Filipa Grabovca i Bartola Kašića u Zagrebu.
 • 1988. Prostorne simulacije i animacija prostora kazališta II. scene HNK – zgrada destilerije Arko-Badel, Zagreb.
 • 1993. Kompjutorska obrada teh. dokumentacije bloka “Badel” – natječajni rad i prostorne simulacije bloka. Objavljeno u publikaciji.
 • 1994. Kao voditelj projektne grupe “Kincl” primjenjuje računalo u urbanističkom i arhitektonskom projektiranju. Strategija rada u grupi je proširiti korištenje tehnologije na sve faze projektiranja i unapređivanja kreativnog i tehničkog segmenta u izradi tehničke dokumentacije. Stupanj preciznosti u komunikaciji sa klijentima i konzultantima pojačan je kompjutorskom podrškom, ne samo preciznim nacrtima, već vizualizacijama (renderima) i trodimenzionalnim modelima. Grupa konstantno podupire nove metode i preoblikuje svoj rad. Iako karakteristike svakog projekta variraju, svi projekti dijele zajedničku filozofiju i pristup u korištenju novih tehnologija.
 • Filozofija je jednostavna: osigurati visoku kvalitetu projekata kroz vizualizacije u ranoj, konceptualnoj fazi ocijeniti realnost zahtjeva i ograničenja. Svaki nivo razvoja projekta moguće je trodimenzionalnim prikazima prezentirati investitorima, konzultantima i ostalim sudionicima u procesu projektiranja.
 • 1998. Sva računala projektne grupe “Kincl” su umrežena s mogućnošću neposredne komunikacije i razmjene podataka u digitalnom obliku sa sudionicima u procesu projektiranja, konzultantima i suradnicima, što je jedna od glavnih značajki rada.
  Digitalna suradnja posebno je došla do izražaja na velikim projektima kao što je maksimirski stadion. U projektu je sudjelovalo više dislociranih projektnih biroa i različitih timova, projektanata, grupa u zavodu i grupa na stadionu, WS Atkins u Oxfordu, konstruktera i instalatera koji su zajedno činili “integralni biro” korištenjem jedinstvene programske i strojne podrške.
 • 2002. Nastavlja se razvoj sustava “integralni biro” uvođenjem u rad jačih tehnologija i naprednijih softvera. Uz već konvencionalizirani način 3D prikaza projekti se prezentiraju u pokretnoj slici tehnologijom DVD-a.
 • 2015. Kincl d.o.o. opremljen je novom generacijom računala uz pomoć strukturnih i kohezijskog fonda EU u sklopu projekta “Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa”.

Članci o projektima Branka Kincla u stručnim časopisima

 • KARAČ, ZLATKO, Memento nestalom vremenu crtane arhitekture, uz izložbu Crtežom kroz sjećanja, ožujak 2020.
 • HOEY, CONOR, Aviation News (ARUP), Designing and delivering Zagreb Airport, November, 2017.
 • VRANČIĆ, TANJA – NADILO, BRANKO, Graditeljski iskorak u 21. stoljeće – gradnja međunarodne zračne luke u Zagrebu, Građevinar, 4, Zagreb, 2015., str. 369-386.
 • Zagreb airport – new passenger terminal, Atlas of the Unbuilt world (katalog izložbe), The Bartlett School of Architecture, London, 2013., str. 8.
 • Godišnja nagrada Viktor Kovačić za životno djelo, Čovjek i prostor, 698-699, Zagreb, 2012., str. 10-13.
 • Dedalo Minosse – 2010/2010 eight edition (katalog izložbe), Ala – Assoarchitetti – L’Arca – Region del Veneto, 2011., str. 158., (Branko Kincl – Tobacco Factory Kanfanar)
 • KÖRBLER, IVA, Branko Kincl – Modernist koji je povezao prošlost i budućnost, Kontura, 109 – 110, Zagreb, 2010., str. 68-71.
 • TENŽERA, MARINA, Arhitekt koji se ne boji budućnosti – Retrospektiva Branka Kincla u kabinetu grafike HAZU, Vjesnik, 26. i 27. lipanj 2010., str. 54-55.
 • ŽUNIĆ, ALEN, Koordinate arhitekture akademika Branka Kincla (prikaz knjige), Prostor, 2(40), Zagreb, 2010., str. 476-477.
 • Retail props up new Maksimir, Stadium & Arena Management, 3, Seven oaks – Kent, Velika Britanija, 2009., str.10.
 • BÜHLBECKER, JOHANNES, Zagreb Maksimir Stadium, Sportstättenbau und bäderanlagen – IAKS/IAKS magazine, 2/2009, sb 67 verlagsgesellschaft, Pulheim, 2009., str. 18-19
 • KALČIĆ, SILVA, Branko Kincl -Tvornica duhana Rovinj, Kanfanar, 2006., Kontura, 103, Zagreb, 2009., str. 60-63.
 • Kincl Ltd. New Passenger Terminal – Zagreb Airport, World architecture festival Barcelona, Barcelona, 2009.
 • GAJSKI KOVAČIĆ, NATAŠA, Virtualna šetnja Zagrebom budućnosti, Vjesnik, 14. i 15. lipnja 2008., str. 52. i 53.
 • OŽEGOVIĆ, NINA, Aerodrom Pleso – novi simbol Zagreba, Nacional 7/10, 2008., str 26.-29.
 • MIMICA, VEDRAN, Izlazi su jasno označeni, Oris, 54, Zagreb, 2008., str. 22-43.
 • Izvaci iz obrazloženja ocjenjivačkog suda, Čovjek i prostor – posebno izdanje: Natječaj: Novi putnički terminal Zračne luke Zagreb, 652-653, Zagreb, 2008., str. 4-9.
 • Flughafen Zagreb – Neues Passagierterminal, Wettbewerbe aktuell, 11, 2008., str. 35-36.
 • NODILO, BRANKO, Nova tvornica duhana u Kanfanaru, Građevinar, 2, Zagreb, 2006., str. 133-142.
 • RIMANIĆ, MIRJAN, Liftom u Motovun?, Franina i Jurina, 52, Buzet, 2006., str. 68-70.
 • KARAČ, ZLATKO, Novi članovi HAZU iz redova profesora Arhitektonskog fakulteta, Prostor, 2(32), Zagreb, 2006., str. 264.
 • BEŠLIĆ, TONI, Branko Kincl otvoren izazovima, Dom & Vrt, 5/6, Zagreb, 2005., str. 34-37.
 • Zagabria Maksimir – Croazia, Stadi del Mondo – sport & archittetura, Delprete, Stefano (ur.), Gribaudo, Savigliano, 2004., str. 190-193.
 • JOŠIĆ, MLADEN, O arhitekturi stanovanja (katalog izložbe), Udruženje hrvatskih arhitekata – Hrvatska komora arhitekata i građevinara, Zagreb, 2004., (Branko Kincl – Stanovi za znanstvene novake).
 • PAVLINIĆ, MIROSLAV, Branko Kincl – Kontekstu usprkos, Oris, 21, Zagreb, 2003., str. 28-35.
 • SIROTIĆ, GORDAN, Moderna drvena arhitektura, Kontura, 70, Zagreb, 2002., str. 100 – 101.
 • MAROEVIĆ, IVO, Branko Kincl – pravi zagrebački arhitekt, Kontura, 66, Zagreb, 2001., str. 63-65.
 • B., M., Uz poslovne i kulturni sadržaj, TD magazin, 2/13, Rovinj, 2001., str.32-34.
 • Tuškanac tennis centre, 47. IOC/IAKS award 2001, Roskam, Frieder (ur.), Köln, 2001., str. 67-68.
 • Two multiapartments buildings for the research fellows and young scientists, Premio internazionale Dedalo Minosse alla committenza di architettura, l’Arca, 161 (dodatak), 2001., str. 10.
 • Maksimir Stadium; Croatia, Stadium and Arena Managemet, 2, Kent – Velika Britanija, 2000., str. 44.
 • RIMANIĆ, MIRJAN, Izrađen kompjutorski model Motovuna, Glas Istre, 2. rujna 1999., str. 22.
 • VRANČIĆ, TANJA, Kvaliteata i mogućnost izbora – prijedlog trase podvodnog tunela Hrvatska (Savudrija) – Italija (Grado), Graditelj, 5, Zagreb, 1999., str. 28-30.
 • Milenijski bug, Zrinjevac – Rotor u Zagebu – Nikola Filipović i Branko Kincl, 538-539, Čovjek i prostor, Zagreb, 1999., str. 18-19.
 • Milenijski bug, Najkraća veza Hrvatske i Italije – Branko Kincl, 538-539, Čovjek i prostor, Zagreb, 1999., str. 20.
 • BULIĆ – MRKOBRAD, MARE, Najveći graditeljski pothvat u središtu Zagreba: Poslovni kompleks Centar Kaptol od 30 tisuća četvornih metara svojim će raskošnim sadržajima potpuno preobraziti grad!, Globus, 31. siječnja 1997., str. 54. i 55.
 • KINCL, BRANKO, Oblik novih ulica, XIX Triennale di Milano – Identitet i različitost – Hrvatska arhitektonska izložba (katalog izložbe), Begović, Miroslav (ur.), Hrvatski muzej arhitekture – HAZU, Zagreb, 1996.
 • BEŠLIĆ, TONI, Poznámky k Chorvatské architektuře, Architekt, 21, Prag, 1996., str. 26-27.
 • Centar Alpe-Adria – Filipović & Kincl, 12 prijedloga zagrebačkih arhitekata Zagrebu 1992. za Zagreb 1994., Silađin, Branko (ur.), Društvo arhitekata Grada Zagreba, Zagreb, 1992.
 • Neka bude Zagreb (katalog izložbe), Skupština Grada Zagreba, Zagreb, 1991., str. 62 – 63., (Nikola Filipović i Branko Kincl – Idejni projekt hotela Gradski podrum u Cesarčevoj ulici; Branko Kincl i Luka Kincl – Projekt pregradnje destilerije Arko za stalnu scenu drame HNK u Šubićevoj ulici)
 • ŠTRAUS, IVAN, Arhitektura Jugoslavije 1945 – 1990, Svjetlost, Sarajevo, 1991., (Branko Kincl i Dražen Juračić – Dom zdravlja Centar u Runjaninovoj ulici, Branko Kincl – Stambeni objekt u Petrovoj ulici, Branko Kincl – Stambena zgrada Klaka S1 u Grižanskoj ulici), str. 184-185, 188-190.
 • RUSAN, ANDRIJA, Neue Wege und Anregungen zur Architektur in Koatien, Architektur in Jugoslawien auf neuen Wegen, Karlsruhe, 1988., str.21-26.
 • KOLACIO, ZDENKO, Arhitektura s urbanističkom potkom, Arhitektura i urbanizam, 97, Beograd, 1985., str. 28-29.
 • Arhitektura u Hrvatskoj 1945-1985 (prikaz izložbe), Čovjek i prostor, 387, Zagreb, 1985., str.21-24.
 • MOHOROVIČIĆ, ANDRE, Studije centralnog gradskog prostora Trnja, Novog Zagreba i priobalja Save – Uvodna razmatranja o razvoju nove središnje osi grada Zagreba, Čovjek i prostor, 370, Zagreb, 1984., str. 6. i 22-24. (Studija 6 – Branko Kincl, Neven Šegvić)
 • K., L., Rezultati natječaja za Dom zdravlja „Centar“, Čovjek i prostor, 372, Zagreb, 1984., str.5.
 • KNEŽEVIĆ, GROZDAN, Kvaliteta kroz različitost, Čovjek i prostor, 373, Zagreb, 1984., str. 13-15.
 • Branko Kincl – nagrada Vladimir Nazor za arhitekturu 1983. (obrazloženje komisije), Čovjek i prostor, 379, Zagreb, 1984., str. 10-11.
 • ODAK, TOMISLAV, Stambena kuća u Dubravi – Realizacija, Čovjek i prostor, 358, Zagreb, 1983., str. 19.
 • Godišnja izložba arhitektonskih ostvarenja u SR Hrvatskoj, Čovjek i prostor, 366, Zagreb, 1983., str. 26-27., (Branko Kincl – Stambena zgrada S-1 u Zagrebu Grižanska ulica, Klaka centar u Zagrebu).
 • ZANIĆ NARDINI, JASNA, Na kiši bez kišobrana, Vjesnik, Zagreb, 19.11.1980., str.6.
 • ZANIĆ NARDINI, JASNA, Blokovi rastu iz Njivica, Vjesnik, Zagreb, 27.03. 1979.
 • ZANIĆ NARDINI, JASNA, Sam svoj urbanist, Vjesnik, Zagreb, 18.06.1978., str. 9
 • GOLIJANIN, GRUJO, Stambeno-poslovni objekt u Ulici braće Oreški 9, Zagreb – Ideje, prostori, oblici, OKO, Zagreb, 12. – 16.08.1976., str.13.
 • SIGETIĆ, M., Zašto povika na urbaniste – Glasna razmišljanja arhitekta Kincla, Večernji list, Zagreb, 06 i 07. 07. 1974., str.5.
 • SEKULIĆ GVOZDANOVIĆ, SENA, Majstorska radionica arhitekta Galića 1972., Čovjek i prostor, 234, Zagreb, 1972., str. 10-21. (prilozi: Branko Kincl, Rekreacioni centar Šmidhen u Samoboru i Branko Kincl, Kulturni centar u Skoplju)
 • Suvremena turistička arhitektura u Hrvatskoj (katalog izložbe), Galerija Forum, Zagreb, 1970., (Branko Kincl, Ines Filipović i Nikola Filipović – Idejni projekt Hotela „Gradski podrum“)
 • SEKULIĆ GVOZDANOVIĆ, SENA, Majstorska radionica profesora arhitekte Drage Galića u Zagrebu, Arhitektura i urbanizam, 59, Beograd, 1969., str. 27-33. (prilozi: Branko Kincl – Ines Filipović – Nikola Filipović, Gradski podrum; Branko Kincl, Kulturni centar Skoplja; Branko Kincl, Rekreativni centar Šmidhen)
 • PASINOVIĆ, ANTOANETA, Neke uvriježene slabosti specifične našoj arhitektonskoj situaciji i arhitektonskom životu u cjelini, Telegram, Zagreb, 1967., str. 5.

Intervjui

 • VRTARIĆ RENATA, Novi list, Motovun, Arhitektura u službi humanijeg življenja, 1993.
 • SIGETIĆ, MILAN, Natrag „među purice“, Vjesnik, Zagreb, 1974.
 • SIGETIĆ, MILAN, Zašto povika na urbaniste – Glasna razmišljanja arhitekta Kincla, Večernji list,  Zagreb, 06 i 07. 07. 1974., str.5.
 • Arhitektura je daleko više od dizajna – interview Branko Kincl, Čovjek i prostor, 528-529, Zagreb, 1998., str. 10-13.
 • MAROEVIĆ, IVO, Zagrebački arhitekt Branko Kincl – razgovor s dobitnikom prestižnih nagrada, Kontura, 72/73, Zagreb, 2002., str. 118-121.
 • CINDRIĆ, VELIMIR, Avangarda virtualne arhitekture – Intervju: Branko Kincl, Art Avant-garde, Adris grupa d.d., Rovinj, 2005., str. 8-15.
 • VLAŠIĆ, NATAŠA, Branko Kincl, arhitekt i glavni projektant TDR-ove tvornice u Kanfanaru, TDR iznimnu pažnju posvećuje arhitekturi, Metropolitan, 12, Zagreb, 2006., str. 56 – 60.
 • VLAŠIĆ, NATAŠA, Treba li sjeverna tangenta Zagrebu, Metropolitan, 16, Zagreb, 2007., str. 46-49.
 • VLAŠIĆ, NATAŠA, Intervju – Branko Kincl, arhitekt i pobjednik natječaja za idejno rješenje Arene, Arena – jedna i jedina, zagrebačka, Metropolitan, 16, Zagreb, 2007., str. 36-39.
 • SUTLIĆ, KORANA, Veliki broj stanova koji se prodaju trebalo bi srušiti ili adaptirati, Jutarnji list, Zagreb, str. 43. i 44.
 • DUNDOVIĆ, B. – ŽUNIĆ, A., Arhitektonski dijalozi 21/21/21, Dundović, Boris – Žunić, Alen (ur.), UPI 2M Plus – Studentski zbor Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2013., str. 74-81. (Branko Kincl – intervju)
 • TAŠEV, IVAN, Arhitektura treba etičke kriterije – Intervju: Branko Kincl, Godišnjak župe Sv. Blaža, 8, Zagreb, 2013., str. 50-53.
 • SILOBRČIĆ, DOBROSLAV, CIJENJENI ARHITEKT ‘U Zagrebu bi se dogodilo čudo čim bi izgradili samo jednu liniju metroa’ – Intervju: Branko Kincl, Magazin Jutarnji list Zagreb, listopad 2014., str. 62-63.
 • RAŠELJKA, ZEMUNOVIĆ, Memoari arhitekata koji upravo gradi novi zagrebački aerodrom – Intervju: Branko Kincl, Telegram, Zagreb, srpanj 2015., str. 2-5.
 • KORBLER, IVA, Arhitekt, urbanist i znanstvenik – Intervju: Branko Kincl, Nacional, Zagreb, ožujak 2016. str. 46-50.
 • TENŽERA, MARINA, Intervju – Branko Kincl – Arhitektura kozmopolitskog Zagreba, 7DNEVNO, Zagreb, listopad. 2016., str. 44-46.
 • BARBARIĆ, TINA, Intervju – Branko Kincl – Arhitektura nam je došla do najnižih razina i hitno joj treba vratiti dostojanstvo, EXPRESS, Zagreb, studeni 2016., str. 64-68.
 • SUTLIĆ, KORANA, Intervju – Branko Kincl: Svi moji projekti od rekonstrukcije Kulmerovih dvora do nove zračne luke, Jutarnji2, Zagreb, 2016., str. 35-36.
 • SUTLIĆ, KORANA, Intervju – Branko Kincl i Velimir Neidhardt: Kako smo sagradili Tuđmana, Globus, Zagreb, kolovoz 2016., str. 28-33.
 • SUTLIĆ, KORANA, Intervju – Mama Franco i djeca imaju dom, Jutarnji2, Zagreb, 6 veljače 2017. str 26.-27.
 • BOHUTINSKI, JOSIP, Intervju – Projektant Branko Kincl – Arhitekturom novog terminala saželi smo hrvatski identitet, Večernji list, Zagreb, 20. ožujak 2017. prilog Zračna luka Franjo Tuđman
 • SUTLIĆ, KORANA, Intervju – Branko Kincl i Velimir Neidhardt – Vizionari domaći arhitekti koji su osmislili aerodrom i pobjedili svjetske arhitektonske zvijezde, Jutarnji list Nova vrata hrvatske, Zagreb, 21 ožujak 2017. str 24.-26.
 • SUTLIĆ, KORANA,  Hoće li stambena tvrđava ugušiti Muzej suvremene umjetnosti, Globus, srpanj 2017., str 72. i 73.
 • BRATIĆ, ANDREJA, Sveučilišna bolnica- živo blato ili zlato hrvatskog zdravstva, Liječničke novine, br.162, Zagreb, rujan 2017., str. 18-25.
 • TAŠEV, IVAN, Izgradnja poticana profitom dovodi do uništenja prirodnih resursa, Glas koncila, br. 16, travanj 2018., str. 6. i 7

Putovanja

Bio je na stručnim i studijskim putovanjima u svim zemljama Europe te u Brazilu, Argentini, Japanu, Singapuru, Hong Kongu i Tajlandu. Organizirao je i vodio stručno studijsko putovanje u SAD s posjetom Sveučilištu Berkeley. Organizirao je i vodio studijsko putovanje u SAD predstavnika USIZ-a stanovanja Zagreba, Urbanističkog zavoda grada Zagreba i Arhitektonskog fakulteta u Washington D. C. (HUD), Boston (MIT), Baltimore, Columbia. Služi se ruskim i engleskim jezikom.

Rad u Urbanističkom zavodu grada Zagreba

Od 1965. do 1974. radi kao urbanist-projektant, posebno se baveći problematikom oblikovanja grada, zaštite spomeničke baštine, planiranja prometa, sve vezano za Zagreb, te metodologijom rada i organizacijom Urbanističkog zavoda grada Zagreba. Ističe se rad na generalnom planu grada Zagreba, detaljnom urbanističkom planu centra Zagreba te prometna dokumentacija za istočni i zapadni dio grada Zagreba, detaljni urbanistički plan centra naselja Volovčica te idejno urbanističko rješenje područja Trnja u Zagrebu.

Radio je na sljedećim većim zadacima:

 • Trnje – idejno urbanističko rješenje, član autorske grupe.
 • Generalni plan grada Zagreba- regionalni podaci, član autorske grupe.
 • Prometna dokumentacija za istočni i zapadni dio grada Zagreba, član autorske grupe.
 • Program uređenja zapadnog ulaza u grad Zagreb, član autorske grupe.
 • Program uređenja centra grada Zagreba, voditelj autorske grupe.
 • Studija lokacije podzemne garaže na Starčevićevom trgu, voditelj autorske grupe.
 • DUP, “Gračani, Zvečaj, Dolje”, član autorske grupe.
 • Idejna urbanistička studija proboja Ulice Ive Lole Ribara, voditelj autorske grupe.
 • Idejna urbanistička studija Trga oktobarske revolucije, voditelj autorske grupe.
 • DUP i urb. arh. studija centra “Volovčica”, voditelj autorske grupe.
 • GUP Zagreba, član autorske grupe.
 • DUP/PUP centra Zagreba, voditelj autorske grupe.

Rad u Urbanističkom institutu SR Hrvatske

Od 1974. do 1977. kao samostalni urbanist-planer nastavlja se baviti problematikom gradskih centara, industrijskih zona u gradovima, prometnog planiranja te organizacijom rada Urbanističkog instituta. Ističu se radovi na GUP-u Osijeka, PUP-u razvoja tvorničkog kompleksa Vuteks u Vukovaru te urbanistički projekt centra stambenog naselja Klaka u Zagrebu i urbanistički projekt stambenog naselja Njivice u Zagrebu.

Radio je na sljedećim većim zadacima:

 • GUP Osijeka, član autorske grupe.
 • Detaljno prometno rješenje područje Đakovština, voditelj autorske grupe.
 • Idejna urb. arh. studija skladišta “Chemcolor” u Zagrebu. Sa zavodom za zgradarstvo IGH u zagrebu, voditelj autorske grupe.
 • PUP tvorničkog kompleksa “Vuteks” u Vukovaru, voditelj autorske grupe.
 • Urbansitički projekt centra stambenog naselja “Klaka” u Zagrebu, voditelj autorske grupe.
 • PUP i urbanistički projekt I. etape naselja “Petri Skela” u Vukovaru, član autorske grupe.
 • Urbanistički projekt stambenog naselja “Njivice” u Zagrebu, voditelj autorske grupe.

Rad na Arhitektonskom fakultetu i Zavodu za arhitekturu Sveučilišta u Zagrebu

Od 1968. do 1977. kao vanjski stručni suradnik Zavoda za arhitekturu AF Sveučilišta u Zagrebu radi na nekoliko projekata stambenih zgrada u Zagrebu te na projektu hotela Gradski podrum.

Dolaskom na Arhitektonski fakultet osniva projektantsku grupu te od 1977.- 2008. radi kao samostalni projektant i voditelj grupe u okviru Zavoda za arhitekturu. Bavi se arhitektonskim projektiranjem, urbanističkim planiranjem te istraživanjem metoda integralnih procesa u projektiranju i uređenju gradova.

Tokom djelovanja u Zavodu za arhitekturu u grupi “Kincl” rukovodio je izradom blizu 150 zadataka najrazličitijeg sadržaja na kojima je projektantsku praksu obavilo više od 250 mladih arhitekata, a ostvarena je i suradnja s brojnim nastavnicima Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu: B. Radimiri, J. Frankol, A. Mohorovičić, M. Vodička, M. Maretić, B. Milić, N. Šegvić, N. Filipović, I. Juras, Lj. Biondić, V. Bedenko, D. Juračić, A. Delić, E. Šmidihen, N. Polak, B. Koružnjak, A. Homadovski, Lj. Miščević, S. Justić, R. Waldgoni i dr.

 • 1987. – 1991. predstojnik je Zavoda za arhitekturu.
 • 1968. – 1970. Hotel “Gradski podrum”, Zagreb – idejni i glavni projekt. S arh. I. & N. Filipović.
 • 1976. – 1980. Stambeni objekt u Mlinarskoj ulici, Zagreb – idejni, glavni i izvedbeni projekt.
 • 1976. – 1981. Stambeni objekt u Zamenhoffovoj ulici, Zagreb – idejni, glavni i izvedbeni projekt.
 • 1976. – 1981. Stambeno-poslovni objekt u Ulici braće Oreški 9, Zagreb – idejni, glavni i izvedbeni projekt.
 • 1976. Provedbene mjere prometne politike u svrhu podizanja kvalitete centra grada Zagreba. Publikaciju izdala Skupština grada Zagreba, Odsjek za promet. Zagreb, svibanj 1976.
 • 1987. – 1991. predstojnik Zavoda za arhitekturu.
 • 1976. – 1978. Centar stambenog naselja “Njivice”, Zagreb – urb. projekt i idejno arh. Rješenje
 • 1977. Uvjeti uređenja prostora grupe obiteljskih kuća na Pantovčaku, Zagreb.
 • 1977. – 1981. Stambeno-poslovni objekt Klaka S1, Zagreb – idejni, glavni i izvedbeni projekt.
 • 1978. – 1979. PUP “Vinogradska”, Zagreb
 • 1978. – 1979. Centar stambenog naselja “Folnegovićevo”, Zagreb – urb. projekt i idejno arh. rješenje
 • 1978. Blok 18; Frankopanska-Varšavska-Gundulićeva-Trg maršala Tita, Zagreb -urb. uvjeti izgradnje i      idejno arh. rješenje. U suradnji s Urbanističkim institutom SRH
 • 1978. – 2000. Komparativna analiza lokacija za izgradnju Muzičke akademije u Zagrebu,
 • 1978. – 1983. Stambeno-poslovni objekt u Braće Oreški 7, Zagreb – idejni, glavni i izvedbeni projekt
 • 1978. – 1983. Stambeno-poslovni objekt Klaka S2, Zagreb – idejni, glavni i izvedbeni projekt
 • 1978. Sjeverna tangenta, Zagreb – studija prometnog poteza. U suradnji s Urbanističkim institutom SRH
 • 1978. – 1983. Stambeno-poslovni objekt Klaka S3, Zagreb – idejni, glavni i izvedbeni projekt, s prof. J. Frankol
 • 1978. – 1983. Stambeni objekt u Petrovoj 1, Zagreb – idejni, glavni i izvedbeni projekt
 • 1979. Centar za bolesti srca i krvnih žila, Zagreb, s prof. M. Maretić i prof. M. Vodička
 • 1979. Javna garaža u Mikloušićevoj, Zagreb – urb. uvjeti izgradnje i idejno arh. rješenje
 • 1979. Urbanističko-arhitektonska studija stambene grupe, Vrtlarska ul., Zagreb
 • 1979. Arhitektonska studija individualnih stambenih objekata uz potok Jelenovac, Zagreb
 • 1979. Tenis klub “Perjavica”, Zagreb – urb. arh. rješenje i glavni projekt
 • 1979. Studija mogućnosti izgradnje stambeno-poslovne zgrade, blok Podolje-Nad Lipom-Ilica-Vinogradska, Zagreb
 • 1979. Studija mogućnosti izgradnje, Medvedgradska ulica, Zagreb
 • 1979. Vinogradska 20 – idejno arhitektonsko rješenje stambene zgrade, Zagreb
 • 1979. – 1980. Bolnica “Dr. M. Stojanović”, Zagreb – studija razvoja
 • 1979. – 1983. Stambeno-poslovni objekt u Braće Oreški 5, Zagreb – idejni, glavni i izvedbeni projekt
 • 1979. – 1984. Stambeno-poslovni objekt na Trgu Vladka Mačeka 7, Zagreb – idejni, glavni i izvedbeni projekt
 • 1980. PUP Vlaić-brda, Novska, arh. studija izgradnje
 • 1980. Spomen obilježje SRH, Spomen park Kragujevac, idejni pejzažno-parkovni projekt. Autori: J. i S. Seissel i Vojin Bakić, voditelj autorske grupe arh. B. Kincl.
 • 1980. Urbanističko – arhitektonska studija bloka Ožegovićeva, Sermageva, ulica Trnskog, Zagreb, Idejno arhitektonsko rješenje stambene izgradnje
 • 1981. Stambeni objekt Vlaić-brdo S18, Novska – idejni, glavni i izvedbeni projekt
 • 1981. Studija stambene izgradnje Vlaić Brdo Novska sa idejnim rješenjem pasivnog i aktivnog solarnog sustava
 • 1982. Studija mogućnosti izgradnje stambeno-poslovne zgrade, blok Gupčeva zvijezda (Medveščak), Zagreb
 • 1984. Stambeno-poslovna zgrada So, Novska/Vlaić Brdo, idejni projekt
 • 1984.- 1988. Dom zdravlja općine Centar, Zagreb – idejni, glavni i izvedbeni projekt
 • 1984. Blok: Zvonimirova, Šubićeva, Tuškanova, Martićeva, Zagreb – idejno arh. rješenje I. faze
 • 1984. – 1986. Stambeno-poslovni objekt KC 1-6, Martićeva ul, Zagreb – idejni, glavni i izvedbeni projekt
 • 1984. – 1986. Stambeni objekti u ulici Filipa Grabovca K 2-1 i K 2-2, Zagreb – idejni, glavni i izvedbeni projekt
 • 1985. – 1987. Stambeno-poslovni objekt KC 1-3 u ulici Filipa Grabovca, Zagreb. Idejni projekt
 • 1985. -1987. Poslovno-garažni objekt s trafostanicom G i TS u ulici Filipa Grabovca, Zagreb. Idejni, glavni i izvedbeni projekt
 • 1986. PUP centra Partizanska Drežnica, s arh. M. Čanković
 • 1986. Idejna urbanističko-arhitektonska studija kompleks Kaštela u Motovunu i idejno arhitektonsko rješenje hotela “Kaštel”. U okviru Ljetne škole arhitekture Motovun
 • 1986. – 1987. Stan i stambene zgrade. Autorski rad u sklopu studije prema prvonagrađenom natječajnom radu “Žnjan-Split”. Studija modelskih blokova. Voditelj studije M. Hržić. Autori prvonagrađenog natječajnog rada urbanističkog rješenja “Žnjan-Dragovode”: mr. M. Hržić, D. Mance i prof. N. Šegvić. Idejno arhitektonsko rješenje stambeno-poslovne uglovnice u bloku VII. a. Žnjan, Split. S prof. N. Šegvić
 • 1986. – 1988. Stambeni objekti u ulici Bartola Kašića KC 1-4, KC 1-5, Zagreb – idejni, glavni i izvedbeni projekt
 • 1987. Idejni arhitektonski projekt školskog kompleksa u Novskoj: Osnovna škola s dvoranom i urbanističko rješenje
 • 1987. – 1988. Sportska dvorana “Riva”, Knin. Idejni, glavni i izvedbeni projekt, s arh. B. Koružnjak
 • 1987. – 1989. Idejna urbanističko-arhitektonska studija stambenog sklopa kuća u Motovunu i idejno arhitektonsko rješenje studentskog stanovanja. u okviru Ljetne škole arhitekture Motovun
 • 1988. – 1989. Idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje garaže “G1” u bloku: Šubićeva, Martićeva, ulica Bartola Kašića i Filipa Grabovca, Zagreb
 • 1988. Idejna arhitektonska rješenja pročelja zgrada u Vlaškoj ulici 62 i 64, Zagreb
 • 1988. Idejno urbanističko rješenje, s arhitektonskim rješenjem dvanaest stambenih objekata i centrom u produženoj Babonićevoj ulici, Zagreb
 • 1988. – 1990. Dogradnja 6. kata stambeno-poslovne zgrade KC 1-6 u ulici Bartola Kašića, Zagreb. Idejni, glavni i izvedbeni projekt
 • 1988. Studija četiri varijantna rješenja mirnodopske namjene skloništa u parku Kvaternikov trg, Zagreb
 • 1989. Novi ulaz u Botanički vrt i spomen obilježje, Runjaninova ulica, Zagreb. Idejni, glavni i izvedbeni projekt
 • 1989. Studija lokacije proizvodno-skladišnog prostora “Klub mode”, Zagreb
 • 1989. Idejno arhitektonsko rješenje motela “Šarena jezera”, Knin
 • 1989. Idejno rješenje i prijedlog uvjeta uređenja prostora za Petrovu 1, terasa i krovište, Zagreb
 • 1989. Studija programa hotela Gradski Podrum, s N. Filipović
 • 1989. Idejno arhitektonsko rješenje poslovne zgrade u Trnjanskoj ulici, Zagreb
 • 1989. Studija mogućnosti uređenja golf igrališta na prostoru parka oko jezera Bundek u Zagrebu
 • 1989. Idejno rješenje bloka Trg bana J. Jelačića-Cesarčeva-Jurišićeva -Kurelčeva, Zagreb.
 • 1990. Izmjena i dopuna PUP-a Kajzerica, Zagreb
 • 1990. Klub mode Špansko, Zagreb. Lokacijsko-programska studija, idejno rješenje, uvjeti uređenja prostora
 • 1990. Idejno rješenje hotela Gradski Podrum s N. Filipović
 • 1990. Zgrada “Kemikalije” – samoposluživanje s bistroom. Idejni projekt i program
 • 1990. SRC Baruničine livade, Okrugljak, Zagreb
 • 1990. Klub mode, proizvodno-skladišni i prodajni kompleks, Špansko, Zagreb
 • 1990. Klub mode, rekonstrukcija trgovačko-poslovne zgrade, Kurelčeva ulica, Zagreb
 • 1990. Zgrada Arko. Snimak postojećeg stanja, konzervatorska valorizacija, s V. Bedenko
 • 1990. Uređenje podruma “Kemikalije”, Zagreb. Idejni projekt, tehnička dokumentacija za dobivanje građevinske dozvole i izvođenje
 • 1990. – 1991. PUP područja Kajzerica, Zagreb
 • 1991. Blok Badel – druga scena drame HNK-a u Zagrebu, idejni projekt, s L. Kincl
 • 1991. Programsko arhitektonska studija bloka Trg bana J. Jelačića-Cesarčeva-Jurišićeva -Kurelčeva, Centar Alpe Adria, Zagreb, s prof. N. Filipović
 • 1991. Idejno prometno rješenje za PUP Donji grad, Zagreb. Član stručne grupe
 • 1991. – 1992. Studija mogućnosti uređenja prebendarskih kurija Nova Ves 3, 5, 7 i 9, Zagreb, s idejnim urbanističko-arhitektonskim rješenjem
 • 1992. – 1993.Motovun, studija novih gradskih vrata
 • 1992. Idejna arhitektonska studija “Astra” s programom višenamjenskog trgovačkog centra.
 • 1992. – 1993. Poslovna zgrada Kemikalije, Zagreb, idejno arhitektonsko rješenje i projekt unutrašnjeg uređenja
 • 1992. – 1993. Studija mogućnosti uređenja i izgradnje područja tromostovlja u Zagrebu s idejnim urbanističko-arhitektonskim rješenjem.
 • 1993 – ”Savsko tromostovlje” Zagreb Košarkaška dvorana, urbanističko arhitektonska studija
 • 1993. Arhitektonska studija trgovačko-poslovno-skladišnog centra na uglu Ilice i Vrapčanske ulice u Zagrebu
 • 1993. Skladišno poslovni kompleks “Ban”, Ilica k.č. 1479, Zagreb, s L. Kincl
 • 1994. Badel, unutrašnje uređenje upravne zgrade, Vlaška 116, Zagreb s L. Kincl
 • 1994. Stambeno-poslovna zgrada na uglu Selske i Zagorske ulice, Zagreb
 • 1994. – 1997. Kompleks mješovite namjene, Centar Kaptol, Zagreb
 • 1994. – 1995. Garažno-poslovna zgrada na uglu Kurelčeve i Vlaške, Zagreb, s N. Filipović
 • 1995. Ostakljenje terasa i oblikovanje pročelja hotela “Intercontinental”, Zagreb, prijedlog
 • 1996. Studija kompleksa podzemne mehaničke garaže na Langovom trgu, s L. Kincl
 • 1996. Stambeno-poslovna građevina SP1, Derenčinova-Vlaška ulica, Zagreb, s L. Kincl
 • 1996. Blok Jurišićeva-Kurelčeva-Cesarčeva-Trg bana Jelačića, Zagreb, trgovačko-poslovni centar Gradski podrum, s N. Filipović i T. Spychala
 • 1996. Sportski centar Šalata, Zagreb, s N. Filipović
 • 1996. Podmorski cestovni tunel Hrvatska (Savudrija) – Italija (Grado)
 • 1997. Paviljon “Destilerija” Badel na zagrebačkom velesajmu, Zagreb, s L. Kincl
 • 1997. Idejno arh. rješenje Centralne ljekarne i trgovačkog centra, Zagreb
 • 1997. Sportsko poslovni centar Zrinjevac-Rotor, Zagreb, s N. Filipović
 • 1997. Poslovna zgrada Hrvatskih šuma, Pepeljarka, Zagreb
 • 1997. Skupština grada Zagreba, unutrašnje uređenje aule, prijedlog
 • 1997. Predsjednički dvori, ulaz i galerija sa stubištem, Zagreb, s L. Kincl
 • 1997. – 2000. Stadion “Maksimir”, Zagreb, idejna studija i projektna dokumentacija za rekonstrukciju s natkrivanjem i pomičnim krovom, s N. Filipović i WS Atkins, Oxford, Velika Britanija
 • 1998. Specijalna škola Šestine, s L. Kincl
 • 1998.-1999. – Prostorna i urbanistička studija prostora ”Škrabe” Rovinj
 • 1999. Glavna tribina nogometnog stadiona Gabela, Gabela, idejni projekt
 • 1997. Sportski centar Svetice, Zagreb, s N. Filipović
 • 1999. Studija osvjetljenja tromostovlja u Zagrebu, prijedlog
 • 1999. – 2001. Obnova kompleksa dvorca “Kulmer”, Šestine, Zagreb, idejno rješenje, s L. Kincl i N. Ninić
 • 1999. – 2001. Komercijalno-distributivni centar Tvornice duhana Rovinj, Osijek, idejni, glavni i izvedbeni projekt, nagrada grada Zagreba za realizaciju
 • 2000. Milenium Croaticum, idejno rješenje sportskog objekta i atletskog stadiona, Zagreb, s L. Kincl
 • 2000. – 2002. Idejni i glavni projekt rekonstrukcije i adaptacije Hotel “Kaštel”, Motovun
 • 2001. – 2004. Projektna dokumentacija za dovršenje sjeverne i zapadne tribine sa okolišem, Stadion Maksimir
 • 2001. Arhitektonsko rješenje stambene grupe 2+1, Šestine, Zagreb
 • 2001. Stadion “Maksimir”, Zagreb, idejni, glavni I izvedbeni projekt okoliša sjeverne tribine, s N. Filipović
 • 2001. Tenis centar sa dvoranom Tuškanac, Zagreb, međunarodna nagrada IOC / IAKS Award (International Olimpic Comitee / International Association for Sport and Leisure activities), Köln, Njemačka
 • 2001. Dvije višestambene zgrade za znanstvene novake u Borovju, Zagreb – specijalna nagrada “Regione del Veneto” na natječaju “Premio internazionale Dedalo Minosse alla committenza di architettura” dodijeljena od ALA-Assoarchitetti, Vicenza, Italija
 • 2002. Idejna studija prostornog razvoja KBC Sestre Milosrdnice u Zagrebu
 • 2002. Idejna urbanističko-arhitektonska studija kompleks Kaštela u Motovunu i idejno arhitektonsko rješenje hotela “Kaštel”. U okviru Ljetne škole arhitekture Motovun
 • 2002.- 2004. Arhitektonsko rješenje sanacije i obnove objekta Žitnice u Jastrebarskom, s L. Kincl i N. Ninić
 • 2003. Idejno arhitektonska studija bloka, Patačićkina ulica, Zagreb
 • 2003. Idejno arhitektonska studija zatvorenog skijališta na Sljemenu, prijedlog
 • 2003. Stadion “Maksimir”, Zagreb, sjeverna tribina, projekt dovršenja izgradnje s N. Filipović
 • 2003. Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, arhitektonsko programska studija Biomedicinskog središta na Šalati u Zagrebu, s L. Kincl i N. Ninić
 • 2003. Idejno urbanističko rješenje Turističke zone Monte Mulini u Rovinju, s B. Iskra
 • 2003. Arhitektonska studija apartmanskog naselja Val Savija u Rovinju
 • 2003. – 2005. Centar za edukaciju, radnu terapiju i rehabilitaciju djece, mladeži i odraslih hrvatske udruge gluhoslijepih osoba “Dodir”, Jarun, Zagreb, idejni glavni i izvedbeni projekt, donacija zavoda za Arhitekturu, grupa Kincl
 • 2004. Idejno arhitektonsko rješenje rekonstrukcije Kurija Reiser, Mirnovec, Samobor
 • 2004. Interijer laboratorija Zgrade mikrobiologije Hrvatskog Zavoda za Javno zdravstvo, Zagreb, s L. Kincl i N. Ninić
 • 2004. Stadion “Maksimir”, Zagreb, zapadna tribina, projekt dovršenja izgradnje
 • 2004. – 2005. Stadion “Maksimir”, Zagreb, idejni, glavni I izvedbeni projekt okoliša zapadne tribine
 • 2005. Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, idejno arhitektonsko rješenje zgrade Dekanata, s L. Kincl i N. Ninić
 • 2005. Stadion “Maksimir” Zagreb, novo idejno arhitektonsko rješenje
 • 2005. Centar Draga, Šibenik idejna prostorno oblikovna arhitektonska studija
 • 2006. – 2007. Arhitektonska studija stadiona Maksimir za JPP, varijanta 1, Zagreb
 • 2006. Urbanističko – prometna studija Sjeverna tangenta s IGH, Zagreb
 • 2006. Idejno arhitektonsko-urbanističko rješenje Nogometni kompleks Kajzerica
 • 2007. Arhitektonska studija stadiona Maksimir za JPP, varijanta 2, Zagreb
 • 2007. Idejni, glavni I izvedbeni projekt obiteljske kuće ‘K’, Dunjevac, Zagreb
 • 2007. Idejna urbanističko-arhitektonska studija Sportski kamp Brestovac, prijedlog
 • 2007. Idejno arhitektonsko-urbanističko rješenje Atletskog kampa Svetice, s F. Vitas
 • 2007. – 2008. Prostorno-prometna studija cestovno-željezničkog prometnog sutava šireg područja grada Zagreba; Nositelj izrade studije IGH
 • 2008. Prometna studija Slavonske – Ljubljanske avenije – u sklopu Prostorno-prometne studije cestovno-željezničkog prometnog sutava šireg područja grada Zagreba

Ostali radovi

 • Od 1964. do 1966. surađuje na projektima arh. Vjenceslava Richtera.
  • Sinturbanizam – razrada za Biennale u Sao Paulu.
  • Internacionalni natječaj za objekt Nacionalnog dramskog kazališta u Budimpešti.
 • Od 1966. do 1973. je vanjski stručni suradnik Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Zagrebu. Radi na inventarizaciji (u paru sa povjesničarom umjetnosti B. Ukrainčekom) i valorizaciji objekata kulture u povijesnim jezgrama Zagreba, Krapine i Karlovca.
 • 1972. – 1973. član je komisije za stručnu ocjenu elaborata u regionalnom Zavodu za zaštitu spomenika kulture.
 • Od 1966. – 1969. usavršava studij arhitekture u Majstorskoj radionici prof. Drage Galića radeći na temama javnih, zdravstvenih i sportskih objekata, sudjeluje na više arhitektonskih natječaja
  • 1966. Hotel “Gradski podrum” s arh. I. & N. Filipović, I. nagrada.
  • 1967. Crkva u Dubovcu kod Karlovca s arh. I. & N. Filipović, II. nagrada.
  • 1967. Robna kuća u Puli s arh. I. & N. Filipović.
  • 1967.-68. Kompleks Kliničke bolnice u Sarajevu s I. & N. Filipović i Plavić.
  • 1968. Kompleks kulturnih institucija u Skopju.
  • 1968. Sportsko-rekreacijski kompleks “Šmidhen” kod Samobora

Rad u Kincl d.o.o.:

Sa sinovima Lukom, dipl. ing. arh. i Nikolom, dipl. iur. osniva Kincl d.o.o. 1998. godine.

Mladi sastav arhitekata, želja za znanjem i uspjehom te primjena naprednih kompjutorskih tehnologija temelj su uspješnosti rada i rješavanja projektantskih zadaća na preko 150 zadataka od kojih 15 obiteljskih kuća, 9 interijera, 5 adaptacija, 52 realizacije među kojima se ističu urbanističko i arhitektonsko rješenje kompleksa Tvornice duhana Rovinj u Kanfanaru, stadion u Maksimiru, više stambenih zgrada, nove zgrade terminala Zračne luke Zagreb, 62 arhitektonsko-urbanistička natječaja od kojih se istiću natječaj za Ban centar, Arenu Zagreb, Centar Draga u Šibeniku, međunarodni natječaj za novu zgradu terminala Zračne luke Zagreb  i drugi. Sudjeuije kao predavać na oko 10 predavanja tematike vezane za urbanizam i arhitekturu od kojih se posebno istiće tema rijeke Save, žaštite intelektualnog vlasništva i samog zakona unutar kojeg arhitekti djeluju.

 • 2001. Urbanističko i arhitektonsko rješenje kompleksa Tvornice duhana Rovinj, Istragrafike i Centralne praonice rublja u industrijskoj zoni Kanfanar
 • 2001. – 2002. Glavni I izvedbeni projekt obnove dvorca “Kulmer”
 • 2001. – 2007.  Idejni, glavni I izvedbeni projekt Tvornica duhana Rovinj, Kanfanar
 • 2002. Idejni projekt Istragrafika, Kanfanar
 • 2003. Idejni projekt Centralne praonice rublja, Kanfanar
 • 2006. – 2007. Idejni, glavni I izvedbeni projekt višestambene zgrade ‘Poljski put’
 • 2007. Idejni projekt  višestambene zgrade ‘Hruševečka’
 • 2008. Idejno rješenje stambenog naselja Lašćina, Zagreb
 • 2008. Interpolacija u staroj gradskoj jezgri Varaždina – idejni projekt
 • 2008. Apartmansko naselje sa tri obiteljske vile na lokaciji Zaostrog-Podaca – idejni projekt
 • 2008. Idejni projekt višestambene zgrade na Šestinskom vrhu u Zagrebu
 • 2008. Idejni projekt lovačkog dvorca na lokaciji Samarica
 • 2008.Idejno rješenje obiteljske kuće „Z“ Mikulići, Zagreb
 • 2008. – 2009.  Idejni, glavni i izvedbeni projekt kuće “H” u Buzetu
 • 2009.  Idejni projekt obiteljske kuće u ulici Dunjevac u Zagrebu
 • 2009. Idejni projekt obiteljske kuće “S” u Hercegovačkoj u Zagrebu
 • 2009. – 2012. Apartmansko naselje na otoku Murter
 • 2009. Idejni projekt obiteljske kuće “T” u Osoru
 • 2009.    Unutrašnje uređenje dnevno-noćnog bara 1094 Long u centru Cascade u Zagrebu
 • 2009. – 2010. Otok Male Orjule urbanističko-arhitektonska studija uređenja i obnove
 • 2009. – 2010. Novi putnički terminal zračne luke “Sergei Prokofieff” u Donecku, Ukrajina
 • 2009. – 2010. Interpolacija u centru Varaždina Galerija “V”, idejni, glavni i izvedbeni projekt
 • 2010. Studija racionalizacije Zračne luke Zagreb
 • 2010. Architectural feasibility study – Zagreb airport new passenger terminal
 • 2010. Architectural feasibility study – appendix – Zagreb airport new passenger terminal
 • 2010. Concession bidding project documents – Zagreb airport new passenger terminal
 • 2010. Višestambena građevina u Sesvetskom kraljevcu
 • 2010. Studija revitalizacije otoka Male Oruje
 • 2010. – 2011. Idejno rješnje administrativne zgrade aerodroma Tivat, Crna Gora
 • 2012. Sportsko rekreacijski centar NK Inter, Zaprešić, projekt
 • 2012. Idejno rješenje zatvaranja pročelja i krov sjeverne i zapadne tribine stadiona Maksimir
 • 2012. Projekt sanacije izvedenog stanja sjeverne tribine stadiona Maksimir
 • 2012. Izvedbeni projekt okoliša zapadne tribine, stadion Maksimir
 • 2012. Idejno rješenje crkve Sv.Nikole, Baška Voda
 • 2012. – 2013. Idejni i glavni projekt za Zračnu luku Zagreb; glavni projektant
 • 2012. – 2013. Adaptacija stana S1 i S2, Vinogradska 69, Zagreb
 • 2014. – 2015. Izvedbeni projekt za Zračnu luku Zagreb; glavni projektant
 • 2015. Idejno urbanističko rješenje “Airport city” Zračne luke Zagreb
 • 2015. Predsjednički dvori sa novim parkom, studija
 • 2015. – 2016. Idejni projekt hotela Zračne luke Zagreb
 • 2016. Zračna luka Zagreb hotel; idejno rješenje (autori Branko Kincl i Velimir Neidhardt)
 • 2016. Glavni projekt uređenja ulaznog prostora Doma zdravlja Zagreb – Centar
 • 2017. Idejno rješenje Kuća za mamu Franco, Kenija
 • 2017. Zgrada za najam automobila u sklopu Zračne luke Zagreb; idejni, glavni i izvedbeni projekt (autori Branko Kincl i Velimir Neidhardt)
 • 2017. zgrada Međunarodne zračne luke Zagreb, nastavak projektiranja (autori Branko Kincl i Velimir Neidhardt)
 • 2017. Glavni projekt kuće za odmor u Rovinju
 • 2018. Idejno rješenje hotela Zračne luke Zagreb (autori: Branko Kincl i Velimir Neidhardt)
 • 2018. Master plan – Airport City novog putničkog terminala Franjo Tuđman u Zagrebu (autori: Branko Kincl i Velimir Neidhardt)
 • 2019. Idejni projekt grobnice obitelji Kincl (autori: Branko Kincl i Zvonimir Kralj)
 • 2019. Stadion Maksimir – studija natkrivanja zapadne, sjeverne i istočne tribine
 • 2019. Idejni, glavni i izvedbeni projekt nove stambene građevine umjesto postojeće, Medvedgradska ulica, Zagreb ( autori: Branko Kincl, Ana Breka, Mirta Dropuljić)
 • 2019. Idejno arhitektonsko rješenje za bazenski kompleks Šemničke toplice  (autori: Branko Kincl i Ana Breka)

Obiteljske kuće

 • 1965. Kuća za odmor “K”, Selce.
 • 1973. Obiteljska kuća “B”, Hrvatsko Zagorje.
 • 1976. Kuća za odmor “B”, Hvar.
 • 1980. Kuća za odmor “P”, Hrvatsko Zagorje.
 • 1983. Kuća za odmor “R” kod Ivanić grada.
 • 1982. Kuća za odmor “V”, Šolta.
 • 1997. Obiteljska kuća “S”, Zagreb, Remete.
 • 1998. Obiteljska kuća “M”, sa salonom automobila, Zagreb.
 • 1998. Obiteljska kuća “T”, Zagreb
 • 2000. Kuća za odmor “K”, Rovinj.
 • 2007. Obiteljska kuća “K”, Zagreb
 • 2008. Obiteljska kuća “H”, Buzet
 • 2008. Obiteljska kuća „Z“ Mikulići, Zagreb
 • 2009. Obiteljska kuća “KZ”, Zagreb
 • 2009. Obteljska kuća “S”, Zagreb
 • 2009. Obiteljska kuća “T”, Osor

Interijeri

 • 1985. Interieur stana u Dugavama “K”, Zagreb.
 • 1985. Interieur stana “S” u Medulićevoj, Zagreb.
 • 1985. Interieur lokala “Pauk” u Braće Oreški, Zagreb.
 • 1986. Interieur lokala “Avis rent-a-car” u Braće Oreški, Zagreb.
 • 1989. Interieur stana “L” u Vinogradskoj, Zagreb.
 • 1992. Interieur lokala caffe “Kruna”, Novska.
 • 1990. Interieur “Nafclub”, Zagreb.
 • 1997.-99. Centralna ljekarna na Trgu bana J. Jelačića, Zagreb.
 • 2009.    Unutrašnje uređenje dnevno-noćnog bara 1094 Long u centru Cascade u Zagrebu

Realizacije

 • 1965. Grobnica obitelji “M” na zagrebačkom groblju Mirogoj.
 • 1965. – 1966. Kuća za odmor “K”, Selce.
 • 1971.  Adaptacija krovišta “K” u Vinogradskoj, Zagreb.
 • 1976. – 1980. Stambena zgrada u Mlinarskoj 14, Zagreb.
 • 1976. – 1981. Stambena zgrada u Zamenhoffoj 24, Zagreb.
 • 1976. – 1981. Stambeno -poslovna zgrada u Republike Austrije 9, Zagreb.
 • 1977. – 1981. Stambeno-poslovna zgrada Klaka S1, Zagreb.
 • 1978. – 1983. Stambeno-poslovna zgrada u Republike Austrije 7, Zagreb.
 • 1978. – 1983. Stambeno-poslovna zgrada Klaka S2, Zagreb.
 • 1978. – 1983. Stambeno-poslovna zgrada Klaka S3, Zagreb.
 • 1978. – 1983. Stambena zgrada Petrova 1, Zagreb.
 • 1979. – 1983. Stambeno-poslovna zgrada u Republike Austrije 5, Zagreb.
 • 1979. – 1984. Stambeno-poslovna zgrada na Trgu Vlatka Mačeka 7, Zagreb.
 • 1983. Kuća za odmor “R” kod Ivanić grada.
 • 1983. – 1984. Kuća za odmor “V”, Šolta.
 • 1984. – 1988. Dom zdravlja općine Centar, Zagreb, I. nagrada.
 • 1984. – 1986. Stambeno-poslovna zgrada u Martićevoj KC 1-6, Zagreb.
 • 1984. – 1986. Dječji vrtić u ulici Filipa Grabovca, Zagreb
 • 1984. – 1986. Stambena zgrada u ulici Filipa Grabovca K 2-1, Zagreb.
 • 1984. – 1986. Stambena zgrada u ulici Filipa Grabovca K 2-2, Zagreb.
 • 1985. Interieur stana u Dugavama za prof. “K”, Zagreb.
 • 1985. Interieur stana “S” u Medulićevoj, Zagreb.
 • 1985. Interieur lokala “Pauk” u Braće Oreški, Zagreb.
 • 1985. Interieur lokala “Avis rent-a car” u Braće Oreški, Zagreb.
 • 1985. Adaptacija krovišta “B” u Ulici Zelengaj, Zagreb.
 • 1985. – 1987. Stambeno-poslovna zgrada u ulici Filipa Grabovca KC 1-3, Zagreb.
 • 1985. – 1987. Poslovno-garažna zgrada G i TS u ulici Filipa Grabovca, Zagreb.
 • 1986. – 1988. Stambena zgrada u ulici Bartola Kašića KC 1-4, Zagreb.
 • 1986. – 1988. Stambena zgrada u ulici Bartola Kašića KC 1-5, Zagreb.
 • 1990. Restoran INA – NAFTAPLIN na Žitnjaku, Zagreb.
 • 1991. Interieur lokala “Nafclub”, Zagreb.
 • 1992. Interieur samoposluživanja sa bistroom “Tipico” u Savskoj ulici, Zagreb.
 • 1995. – 2001. Tenis kamp s dvoranom na Tuškancu, Zagreb, međunarodna nagrada IOC / IAKS Award, Köln, Njemačka
 • 1996. – 1998. Višestambena zgrada u Ogrizovićevoj ulici, Zagreb.
 • 1996. – 1999. Uređenja pješačke zone u dijelu Masarykove ulice, Zagreb.
 • 1997. – 1999. Dvije višestambene zgrade, stanovi za znanstvene novake, Borovje, Zagreb, specijalna nagrada “Regione del Veneto” za realizaciju na natječaju “Premio internazionale Dedalo Minosse alla committenza di architettura”, organiziranom od udruženja arhitekata ALA – Assoarchitetti, Vicenza, Italija.
 • 1994. – 1997. Kompleks mješovite namjene Centar Kaptol, Zagreb, s Plan d.d. ,Zagreb
 • 1998. Adaptacija vile “T”, Zagreb, Nazorova ulica
 • 1998. Adaptacija vile “N”, Zagreb, Davor
 • 1998. – 2001. Centralna ljekarna na Trgu bana J. Jelačića, Zagreb, djelomična realizacija
 • 1998. – 2001. Stadion Maksimir, Zagreb. Realizacija sjeverne i gornje zapadne tribine te adaptacija donje zapadne tribine
 • 1999. – 2001. Kuća za odmor “K”, Rovinj. U realizaciji.
 • 1999. – 2001. Komercijalno-distributivni centar Tvornice duhana Rovinj, Osijek, nagrada grada Zagreba za realizaciju
 • 2001. – 2006. dvorac “Kulmer” sa parkom
 • 2002. – rekonstrukcija i adaptacija Hotel “Kaštel”, Motovun
 • 2004. Stambene zgrade 2+1, Šestine, Zagreb
 • 2004.- 2007. Tvornica duhana Rovinj, Kanfanar
 • 2008. – 2012. Obiteljska kuća “H”, Buzet
 • 2009. – 2010. Obiteljska kuća u ulici Dunjevac, Zagreb
 • 2009. Adaptacija grobnice obitelji “MI”, Zagreb
 • 2011. Grobnica obitelji “R”, Samobor
 • 2011. Grobnica obitelji “L”, Zagreb
 • 2012. – 2013. Adaptacija stana S1 i S2, Vinogradska 69, Zagreb
 • 2013. – 2015. zgrada Međunarodne zračne luke Zagreb
 • 2016. Uređenja ulaznog prostora Doma zdravlja Zagreb – Centar
 • 2017. zgrada Međunarodne zračne luke Zagreb, realizacija
 • 2017. Ljetna kuhinja Matoš

Natječajni radovi

 • 1964. Omladinski dom “7 sekretara SKOJ-a” s Ž. Maček i B. Šaban.
 • 1966. Hotel “Gradski podrum” s I. & N. Filipović, I. nagrada.
 • 1967. Crkva u Dubovcu kod Karlovca s I. & N. Filipović, II. nagrada.
 • 1967. Robna kuća u Puli s I. & N. Filipović.
 • 1967.-68. Kompleks Kliničke bolnice u Sarajevu s I. & N. Filipović i Plavić.
 • 1968. Kompleks kulturnih institucija u Skopju.
 • 1968. Sportsko-rekreacijski kompleks “Šmidhen” kod Samobora s I. & N. Filipović.
 • 1969. Hotelsko-turistički kompleks “Badija” na otoku Badija kod Korčule. Autor: Lozica, autori suradnici: B. Kincl, I. & N. Filipović, I. nagrada.
 • 1973. Sportsko-rekreacijski kompleks “Brestovac” na Medvednici, s I. Tepeš.
 • 1973. Idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje “Dugave”, s I. Franić.
 • 1978. Uređenje Trga Republike, s V. Bedenko, D. Juračić, Ž. Madunić.
 • 1979. Nacionalna i sveučilišna biblioteka, s N. Šegvić i M. Begović.
 • 1981. Studija centralnog gradskog prostora. Pozivni natječaj, s N. Šegvić.
 • 1983. Dom zdravlja općine Centar, Zagreb. Pozivni i javni natječaj, s D. Juračić, I. nagrada.
 • 1984. Martinovka. Pozivni natječaj za urb. arh. rješenje prostora Miramarska, Proleterskih brigada, Elektrotehnički fakultet, Zagreb.
 • 1986. Sportski centar “Riva” u Kninu, s B. Koružnjak, I. nagrada.
 • 1986. Velika Gorica. Pozivni natječaj za urb. arh. rješenje stambene četvrti A i B.
 • 1989. Idejno urb.-arh. rješenje dijela stambenog naselja Kajzerica u Zagrebu, I.nagrada.
 • 1989. Zemun. Idejno urbanističko- arhitektonsko rješenje stambenog bloka A12.
 • 1990. Idejno arhitektonsko rješenje stambeno-poslovne zgrade Vrbik 3K1-1 ( I i II faza natječaja.), Zagreb.
 • 1991. – 1992. Blok Badel, idejna urb. arhitektonska studija 1, Zagreb, s N. Filipović, I nagrada
 • 1991. Idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje istočnog ulaza u Zagrebački velesajam, s N. Filipović i L. Kincl.
 • 1992. Idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje stambeno-poslovnog objekta na Iblerovom trgu, Zagreb, s N. Filipović.
 • 1992. Crkva Presvete krvi Isusove, Ludbreg, pozivni natječaj, s R. Somek
 • 1993. Blok Badel, idejno urb.-arhitektonska studija 2, pozivni natječaj, s N. Filipović i L. Kincl.
 • 1993. Poslovna zgrada u Ul. grada Vukovara 127, Zagreb, pozivni natječaj, s N. Filipović
 • 1993. Idejno urb.-arh. rješenje Autobusnog kolodvora, Osijek, s N. Filipović, II nagrada.
 • 1993. Internacionalni idejni urbanistički natječaj za Berlin- Spreeinsel, I faza, s N. Filipović i N. Trumić.
 • 1993. Poslovno-stambena zgrada na Novoj cesti, Zagreb, natječaj, s N. Filipović
 • 1993. Stambeno-poslovna zgrada na uglu Ilice i Vukasovićeve ulice, Zagreb, s N. Filipović.
 • 1993. Restoran zagrebačke pivovare, Zagreb, pozivni natječaj, s N. Filipović I. nagrada.
 • 1994. Hotelsko-trgovačko-poslovni centar Grozd, Đakovo, pozivni natječaj, s N. Filipović, II nagrada.
 • 1994. Poslovno-stambena zgrada, Iblerov trg, Zagreb, natječaj, s N. Filipović
 • 1994. Crkva i samostan Župe sv. Leopolda Mandića, zagrebačka Dubrava, pozivni natječaj,        s N. Filipović
 • 1994. Omiš – zona Priko, urbanističko-arhitektonsko rješenje, pozivni natječaj, s N. Filipović
 • 1994. Galerija TDR Rovinj, Rovinj, s B. Iskra
 • 1996. Kompleks stambeno-poslovne namjene, Croatia-Baterije d.d., pozivni natječaj,                      s N. Filipović
 • 1996. Blok Badel, Zagreb, idejna urb. arhitektonska studija 3, pozivni natječaj, s N. Filipović
 • 1996. Poslovna zgrada za komunalne potrebe grada Zagreba, pozivni natječaj, s N. Filipović
 • 1996. Policijska uprava Zagrebačka, MUP RH, Kruge, Zagreb, pozivni natječaj,                            s N. Filipović
 • 1997. Srce Novog Zagreba, arhitektonska studija, natječaj, s N. Filipović i L. Kincl
 • 1999. Stadion NK “Hrvatski dragovoljac”, Zagreb, idejno rješenje, pozivni natječaj, s L. Kincl
 • 2000. Trg domovinske zahvalnosti, urbanističko – arhitektonsko rješenje, s akademskim kiparom Petrom Barišićem
 • 2002. Idejno urbanističko rješenje poslovno kulturnog centra Eurodom Osijek , 3. nagrada
 • 2004. Idejno arhitektonsko – urbanističko rješenje Muzičke akademije, Zagreb
 • 2005. Idejno urbanističko – arhitektonsko rješenje za bazenski kompleks Svetice, Zagreb
 • 2006. Idejno arhitektonsko rješenje Rukometnog doma na Sveticama, Zagreb
 • 2006. Urbanističko – arhitektonsko rješenje Nogometnog kompleksa Kajzerica sa stadionom i dvoranom, Zagreb, pozivni natječaj
 • 2006. – 2007. Idejno arhitektonsko rješenje hotela Rovinj, Rovinj, I faza natječaja, jedna od devet jednakovrijednih nagrada.
 • 2007. Idejni projekt mosta Jarun, Zagreb s IPZ Zagreb, V. Prpić, 2. nagrada
 • 2007. Programsko i idejno rješenje gradskog parkirališta, Poreč
 • 2007. Idejno urbanističko – arhitektonsko rješenje polivalentne dvorane velikog kapaciteta „Arena Zagreb“, Zagreb, 1.nagrada
 • 2007. Idejno urbanističko – arhitektonsko rješenje „Ban centar“, Zagreb, 2. nagrada
 • 2008. Idejno arhitektonsko rješenje hotelsko-poslovne građevine Savska cesta, Zagreb, otkup
 • 2008. Idejni projekt mosta Bundek preko Save, Zagreb, s J. Radić, 1. nagrada
 • 2008. Idejno urbanističko – arhitektonsko rješenje gradskog stadiona “Zagreb” na Kajzerici, Zagreb, 2. nagrada
 • 2008. Idejno arhitektonsko rješenje stambeno-poslovnog kompleksa Jarun Panorama – “Zagrebački Boogie-Woogie”
 • 2008. Idejno urbanističko – arhitektonsko rješenje za zgradu novog putničkog terminala Zračne luke Zagreb, s V. Neidhardt i J. Radić, 1. nagrada na međunarodnom natječaju
 • 2009. gradski stadion Lapad, Dubrovnik
 • 2009. Urbanističko-arhitektonsko rješenje zone zdravstvenog turizma, Stubičke toplice
 • 2009. Urbanističko-arhitektonsko rješenje Centar Draga, Šibenik, 3. Nagrada
 • 2012. Idejno urbanističko- arhitektonsko rješenja Bloka Badel u Zagrebu
 • 2016. Natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja uređenja gradske Tržnice u Zadru, autori: Kincl Branko, Breka Ana, Ibrahimović Almir, Mustać Zrinka, Benković Ivana, Dropulić Mirta, Drviš Ivana, Selak Mihovil, 4. nagrada
 • 2016. Natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja uređenja trga maršala Tita i okolnih trgova u rovinju, autori: Kincl Branko, Breka Ana, Ibrahimović Almir, Mustać Zrinka, Benković Ivana, Dropulić Mirta, Drviš Ivana, Selak Mihovil
 • 2017.Natječaj za izradu idejnog urbanističko- arhitektonskog rješenja Doma fra Mladen Hrkać u Dubravi, Zagreb, autori: Kincl Branko, Breka Ana, Dropulić Mirta, Ibrahimović Almir, Benković Ivana
 • 2019. Natječaj za izradu idejnog urbanističko – arhitektonskog rješenja Imam Khomeini international airport Iranshahr Terminal u suradnji s Bonsar architects
 • 2019. Natječaj za izradu idejnog urbanističko – arhitektonsko rješenje putničkog terminala Zračne luke Zadar, autori: Kincl Branko, Velimir Neidhart, Breka Ana, Dropuljić Mirta

Predavanja

 • Sudionik stručnog skupa UIH-a “Hrvatski prostor – temeljno nacionalno dobro”, tema predavanja “Podmorski prometni tunel Savudrija – Grado”, 2002.
 • Javni interes i nezavisna stručna participacija u urbanim transformacijama (s ogledom na blok Zagreb kina) za Društvo arhitekata Zagreba, Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske i Matice Hrvatske, Zagreb, veljača 2007.
 • Projektiranje i realizacija tvornice u Kanfanaru za članove Komore arhitekata i inženjera, Kanfanar, svibanj 2007.
 • Urbanističko-prometna studija prometnog poteza sjeverne tangente za članove Komore arhitekata i inženjera, Zagreb, listopad 2007.
 • Javno-privatno partnerstvo i arhitektura, za članove Komore arhitekata i inženjera, 2008.
 • Stručni seminar Društva građevinskih inženjera, tema predavanja “Urbanističko-prometna studija Sjeverne tangente u Zagrebu”, 2007.
 • Pecha Kucha, Nova zgrada putničkog terminala aerodroma Zagreb, za Savez građevinskih inženjera, Opatija, 2009.
 • Savjetovanje Filipović, Peta godišnja međunarodna konferencija o hrvatskom tržištu nekretnina, Arhitekt i arhitektonski prostor u stanovanju, Zagreb, 2009.
 • Predavač na Velikoj konferenciji Jutarnjeg lista Zagreb na Savi, Zagreb, prosinac 2018.
 • Sudjelovanje na konferenciji udruge SLAP Savjetovanje o slivu rijeke Save – Aktualna problematika, Zagreb, ožujak 2019.

Izložbe

 • 1970. Zagreb, Galerija Forum, Suvremena turistička arhitektura u Hrvatskoj
 • 1971. Zagreb, Gradska vijećnica, izložba Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba
 • 1972. Zagreb, I. G. Kovačića, izložba suradnika Majstorske radionice arhitekta Drage Galića
 • 1974. Zagreb, Gradska vijećnica, izložba Provedbenog urbanističkog plana – Centar Zagreba
 • 1975. Osijek, izložba Generalnog urbanističkog plana grada Osijeka
 • 1979. Zagreb, Umjetnički paviljon,14. zagrebački salon, Trg Republike; natječajni rad s V. Bedenko, D. Juračić, Ž. Madunić.
 • 1982. Zagreb, Starogradska vjećnica,17. zagrebački salon, Izvan konkurencije studija centralnog gradskog prostora Trnja, Novog Zagreba i priobalja Save; pozivni natječajni rad s N. Šegvić.
 • 1983. Zagreb, Društvo arhitekata, Godišnja izložba arhitektonskih ostvarenja u Hrvatskoj, Objekt Klaka S1.
 • 1984. Zagreb, Društvo arhitekata, Godišnja izložba arhitektonskih ostvarenja u Hrvatskoj, Objekti Klaka S2, Klaka S3, Braće Oreški 5, Braće Oreški 7 i Petrova 1.
 • 1985. Zagreb, Umjetnički paviljon, 20. zagrebački salon, Dom zdravlja Centar, objekti Drapšinov trg, Klaka S2 i Klaka S3.
 • 1985. Zagreb, Muzej za umjetnost i obrt, Arhitektura u Hrvatskoj 1945-1985, Rad 112: Petrova 1.
 • 1985. Beograd, Izložba Komunikacije ´85, Konkurs kao nada, Studija centralnog gradskog prostora Trnja, Novog Zagreba i priobalja Save; pozivni natječajni rad s N. Šegvić.
 • 1986. – 1999. Motovun, Godišnje izložbe radova Ljetne škole Motovun
 • 1987. Knin, Arhitektura i građevinarstvo u sportu. Sportska dvorana “Riva” u Kninu; s B. Koružnjak.
 • 1987. studeni, Knin, “Izložba sportskih objekata”, Tehnički muzej u Zagrebu: Sportska dvorana “Riva” u Kninu s B. Koružnjak
 • 1987. Zagreb, Gradska vijećnica, “Zagreb za Zagreb”, Berlin- Zagreb. Stambena zgrada u Petrovoj ulici.
 • 1987. Knin, Dom armije Knin, Sportska dvorana “Riva” u Kninu; s B. Koružnjak.
 • 1988. Zagreb, Društvo arhitekata, Godišnja izložba arhitektonskih ostvarenja u Hrvatskoj,Dom zdravlja Centar; s D. Juračić.
 • 1988. Zagreb, Umjetnički paviljon, 23. zagrebački salon, Sportska dvorana “Riva” u Kninu; s B. Koružnjak.
 • 1988. Zagreb, Galerija “Karas”, Andrija Rusan ZAGREB ah ZAGREB – arhitektura grada – osnove za obnovu urbane samosvjesti
 • 1991. Zagreb, Galerija A & B, Galerija Forum, 12 prijedloga zagrebačkih arhitekata Zagreba
 • 1991. Zagreb, Gradska vijećnica, “Neka bude Zagreb”, B. Kincl i N. Filipović: Hotel u Cesarčevoj ulici. B. Kincl i L. Kincl: Projekt destilerije Arko za drugu scenu drame HNK.
 • 1991. Zagreb, Gradska vijećnica, “Zagreb tak imam te rad”
 • 1991. Zagreb, 26. zagrebački salon
  • Dom zdravlja Centar u Zagrebu, B. Kincl i D. Juračić
  • Stambene zgrade KC 2-1, 2-2, 2-3 u ulici Filipa Grabovca u Zagrebu, B. Kincl
  • Stambeno-poslovne zgrade KC 1-4, 1-5, 1-6 u ulici Bartola Kašića u Zagrebu, B. Kincl
  • Adaptacija i rekonstrukcija destilerije Arko, II. scena drame HNK u Zagrebu, B. Kincl i L. Kincl.
  • Urbanističko-arhitektonsko rješenje stambenog naselja Kajzerica u Zagrebu, B. Kincl i suradnici
 • 1992. za Zagreb 1994., B. Kincl & N. Filipović Centar Alpe- Adria, Zagreb
 • 1996. Milano, XIX. Triennale di Milano – Pallazzo dell Arte, Hrvatska arhitektonska izložba “Identitet i različnost”: izbornik V. Neidhard
  • Stambeno-poslovne zgrade KC 1-4, 1-5, 1-6 u ulici Bartola Kašića u Zagrebu
 • 1997. Zagreb, Hrvatski muzej arhitekture Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
 • 1997. Canberra, Australija, Veleposlanstvo Republike Hrvatske
 • 1998. Beč, Wiener Planungswerkstatt
 • 1999. Piran, Obalna galerija Piran, Piranski dani arhitekture, izložba: “Dvije višestambene zgrade za znanstvene novake u Borovju, Zagreb”, selekcija hrvatske arhitekure, selektor B. Silađin
 • 1999. Zagreb, Florart, studija Zrinjevac – Rotor jugozapadni ulaz u grad i dvorana za više namjena
 • 2000. Barcelona, Stadia & Arena, izložba: stadion Maksimir, projekt rekonstrukcije s natkrivanjem, s W.S. Atkins, Oxford
 • 2000. Zagreb, Društvo arhitekata grada Zagreba: Projekt rekonstrukcije stadiona Maksimir, Zagreb sa okruglim stolom.
 • 2001. Cannes, Football EXPO: stadion Maksimir, projekt rekonstrukcije s natkrivanjem.
 • 2001. Zagreb,Galerija Gradska, izložba: www.branko-kincl.com
 • 2001. Padova, Universita degli Studi di Padova, Dipartimento di Architettura, Urbanistica e Rilevamento, izložba: www.branko-kincl.com sa predavanjem
 • 2001. Osijek, Gradska galerija Waldinger u organizaciji Društva arhitekata grada Osijeka:  izložba, www.branko-kincl.com s predavanjem
 • 2001. Pula, Galerija Luke u organizaciji Društva arhitekata grada Pule: izložba, www.branko-kincl.com s predavanjem
 • 2001. Vicenza, Basilica Palladiana, izložba: “Dvije višestambene zgrade za znanstvene novake u Borovju, Zagreb”, “Premio internazionale Dedalo Minosse alla committenza di architettura”.
 • 2001. Köln, izložba: IOC / IAKS Award (International Olimpic Comitee / International Association for Sport and Leisure activities), Tenis centar sa dvoranom Tuškanac, Zagreb
 • 2004. Rovinj, galerija Tvornice duhana Rovinj, izložba: projekta nove tvornice duhana u Kanfanaru
 • 2007. Piran, Obalna galerija Piran, Piranski dani arhitekutre, izložba: Tvornica duhana Rovinj – Kanfanar; selekcija hrvatske arhitekure, selektor B. Silađin
 • 2010.  Zagreb, Kabinet grafike HAZU, izložba: Branko Kincl; XYZ
 • 2010. Split, HAZU Kabinet grafike, Zagreb i Zavod za znanstveni i umjetnički rad, Split, izložba: Branko Kincl ; XYZ
 • 2011. Osijek, HAZU Kabinet grafike, Zagreb i Gradska galerija Waldinger u organizaciji Društva arhitekata grada Osijeka, izložba sa predavanjem: Branko Kincl;  XYZ
 • 2012. Karlovac, HAZU Kabinet grafike, Zagreb u organizaciji Društva arhitekata grada Karlovca, izložba sa predavanjem: Branko Kincl; XYZ
 • 2013. London, The Bartlett School of Architecture, Atlas of the Unbuilt World, u organizaciji The British Council, izložba maketa i plakat Zagreb Airport – New passanger terminal: Branko Kincl, Velimir Neidhardt, Jure Radić
 • 2017. uži izbor radova za izložbu Dedalo Minosse za Novi putnički terminal Međunarodne zračne luke Franjo Tuđman Zagreb, objavljeno u katalogu izložbe 2016/2017
 • 2017. Balkanski arhitektonski bijenale, izložba odabranih radova- Novi putnički terminal Međunarodne zračne luke Franjo Tuđman Zagreb, Beograd, prosinac 2017.
 • 2019. Balkanski arhitektonski bijenale, izložba odabranih radova- Novi putnički terminal Međunarodne zračne luke Imam Khomeini international airport Iranshahr Terminal u suradnji s Bonsar Architects, Beograd, listopad 2019.
 • 2019. Izložba radova redovitih članova Razreda za likovne umjetnosti i odabranih publikacija Razreda za umjetnost u povodu stote obljetnice osnutka Razreda za umjetnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
 • 2020. Muzej arhitekture HAZU; izložba: Crtežom kroz sjećanja; autori izložbe: akademik Branko Kincl, doc. dr.sc. Borka Bobovec; siječanj 2020.

Rad u stručnim i selekcijskim komisijama

 • 1972. – 1973. član komisije za stručnu ocjenu elaborata u Regionalnom zavodu za zaštitu spomenika kulture
 • 1974. 1975. i 1984. – 1991. član Selekcione komisije za dodjelu republičke nagra­de “Vladimir Nazor” za arhitekturu.
 • 1974. član Komisije za reviziju GUP-a Virovitica 1975-1977. 1975.- 1977. član Komisija za urbanizam općine črnomerec
 • 1976. Član Selekcione komisije Društva arhitekata na Zagrebačkom salonu
 • Član Komisije IV Skupštine grada Zagreba za stručnu ocjenu urbanističkih planova.
 • Od 1984.član Komisije IV Skupštine općine Medveščak za stručnu ocjenu planova prostornog uređenja.
 • Od 1984. Predsjednik Komisije IV Skupštine grada Zagreba za stručnu ocjenu uvjeta uređenja prostora.
 • 1988. Gradski komitet za prostorno uređenje, komunalne poslove. član Komi­sije za stručnu ocjenu prostornih planova.
 • 1989. Gradski komitet za promet i veze. Predsjednik Komisije za stručnu ocjenu Provedbenog urbanističkog plana “Donji grad”
 • 1989. Stručna komisija za ocjenu idejnog urbanističkog rješenja prometa u sklopu PUP-a Donji grad – Zagreb. Predsjednik komisije
 • 1993. Ministarstvo graditeljstva i Koprojekt, predsjednik Ocjenjivačkog suda za ocjenu projektne dokumentacije obiteljskih kuća i manjih višestambenih zgrada
 • 1995. Član povjerenstva Međunarodne suradnje Sveučilišnih centara
 • 1997. Na 13. izbornoj skupštini UHA-e izabran za člana Suda časti
 • 2004. Član komisije Hrvatskih autocesta za ocjenu arhitektonskih rješenja pratećih objekta uz autocestu

Član Ocjenjivačkog suda na:

 • Jugoslavenskom natječaju za urb.arh. rješenje stambenog naselja “Đuro Đaković” u Sarajevu.
 • Jugoslavenskom natječaju za urb.arh. rješenje naselja “Livade” u Izoli.
 • Republičkom natječaju za urb. rješenje dijela središta Splita.
 • Republičkom natječaju za urb.arh. rješenje stambenog naselja “Franjo Sertić” u Slavonskom Brodu.
 • Pozivnom natječaju za urb.arh. rješenje prostora omeđenog Savskom, Jukićevom, Kršnjavoga i Pierottievom ulicom u Zagrebu.
 • Pozivnom natječaju za idejno urb.arh. rješenje “Doma omladine” u Splitu.
 • Pozivnom natječaju za izradu urb.arh. dijela urbanističkog projekta za naselje “Vrbas” u Bugojnu.
 • Pozivnom natječaju za urb.arh. rješenje hotela na prostoru omeđenom Draškovićevom, Solovljevom i Trpimirovom ulicom u Zagrebu.
 • Pozivnom natječaju za stambeno-poslovni objekt u Ilici 212-214 u Zagrebu.
 • Europan 2 – međunarodni natječaj mladih arhitekata na temu “Živjeti u gradu”. Predsjednik ocjenjivačkog suda 1991.
 • Član povjerenstva za ocjenu natječajnih radova zgrade HNK u Mostaru 1997.
 • Član ocjenivačkog suda za ocjenu natječajnih radova idejno-urbanističkog rješenja fakulteta i sveučilišnih odjela Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku 2001.
 • Natječaj za Idejno urbanističko arhitektonsko rješenje Sportsko-rekreacijskog centra “CHROMOS” Savica u Zagrebu. Predsjednik ocjenjivačkog suda 2005.
 • Natječaj za Idejno urbanističko arhitektonsko rješenje Borovje za prostor južno od ulice 1. gardijske brigade Tigrovi u Zagrebu 2006.
 • Međunarodni arhitektonski natječaj “First Window – Alternatives to Traditional Airports”, ožujak 2020.

 

Članstva

 • Udruženje Hrvatskih Arhitekata
 • Društvo Arhitekata Zagreba
 • Društvo Urbanista Zagreba
 • 1970. – 1971. Član redakcije časopisa “ARHITEKTURA”
 • 1972. – 1976. član Upravnog odbora DAZ-a
 • 1974. – 1976. Član redakcije novina “Čovjek i prostor”
 • 1995. Član Matice hrvatske
 • 2000. Član IAHS – International Association for Housing Science, Miami
 • 2001. Član IAKS – International association for sports and leisure facilities
 • 2002. Član počasnog odbora međunarodne nagrade Dedalo Minosse za arhitekturu i izvedbu
 • 2015. Član i osnivač Odjela za arhitekturu Matice hrvatske

Donacije:

 • KBC Rebro, Klinika za urologiju
 • KBC Sestre Milosrdnice, programska studija razvoja bolničkog kompleksa u suradnji s akademikom Kusićem
 • Dodir, centar gluho slijepih osoba, projektna dokumentacija za izgradnju nove zgrade centra
 • SOS-dječje selo Hrvatska
 • Zaklada Ana Rukavina
 • Sufinancirao izdavanje više knjiga i humanitarnih organizacija
 • Obnova crkve sv. Blaža, Zagreb
 • Liječnička udruga Crveni nosovi
 • Izdavačka kuća umjetnika koji slikaju ustima i nogama d.o.o.
 • Zaklada za gradnju crkve u Zrinu