Musić Svetozar, akademik

Redoviti članovi II. Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti
Musić Svetozar

Datum rođenja:

 • 1946

Mjesto rođenja:

 • Skoplje (Sjeverna Makedonija)

Adrese:

 • IRB, Zavod za kemiju materijala, Bijenička 54, 10000 Zagreb

Telefoni:

 • Institut Ruđer Bošković, Zavod za kemiju materijala: +385 01 4561 094
 • Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti HAZU: +385 01 4895 170

E-mail adrese:

Musić Svetozar, akademik

Redoviti članovi II. Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti

Akademske titule:

 • doktor znanosti
 • akademik

Institucije:

 • počasno znanstveno zvanje zaslužni znanstvenik – Institut Ruđer Bošković (2012. – …)
 • znanstveni savjetnik u trajnom zvanju – Institut Ruđer Bošković
 • predstojnik – IRB, Zavod za kemiju materijala (1996. – 2011.)

Funkcije u Akademiji:

 • član – Knjižnični odbor Akademijine Knjižnice ( 2022. – …)

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član – Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti (12.05.2016. – …)
 • član suradnik – Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti (20.05.2010. – 12.05.2016.)

Životopis

Svetozar Musić rođen je 1946. godine u Skoplju. Akademska zvanja stekao je na Kemijskom odsjeku PMF-a u Zagrebu. Radio je u Institutu “Ruđer Bošković” kao znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, gdje je bio predstojnik Zavoda za kemiju materijala. U zvanje emeritusa Instituta “Ruđer Bošković” izabran je  2012. godine.

Svetozar Musić bavi se istaživanjem  metalnih oksida, oksidna stakla i staklokeramike primjenom niza eksperimentalnih tehnika čime se postiže vrhunska karakterizacija uzoraka. Objavio je oko 300 znanstvenih radova u časopisima koji se navode u Current Contents. U jednom razdoblju bio je najproduktivniji hrvatski znanstvenik u području prirodnih znanosti.Njegovi znanstveni radovi citirani su oko 7500 puta. Velika većina tih radova osniva se na originalnim idejama autora, a dominantno su ostvareni u RH.

Veliki znanstveni program S. Musića bio je jedan od prvih po uspješnosti u RH u području prirodnih znanosti. Vodio je jaku istraživačku grupu prepoznatljivu u svijetu.  Tu istraživačku grupu opremio je vrhunskom instrumentacijom, kao što su pretražni elektronski mikroskop sa spektrometrom karakterističnog X-zračenja, rendgenski  difraktometar  i spekrometri FT-IR  i UV/Vis/NIR s itegriranom sferom. Uveo je tehniku Mossbauerove spektroskopije u RH.

S. Musić je bio mentor pri  izradi 18 doktorskih i magistarskih radova. Bio je ekspert Međunarodne agencije za atomsku energiju. Uspješno je organizirao  dvije vrhunske međunarodne spektroskopske konferencije  EUCMOS-2008 i ICAME-2013 , obadvije u Opatiji.

Za svoj rad dobio je Nagradu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za čijeg člana suradnika je izabran 2010., a za redovitog člana 2016. g. Akademik Musić je jedan od onih znastvenika koji se cijelom svojom djelatnošću zauzima za napredak znanosti u našoj sredini i općenito za prospritet Republike Hrvatske.

Bio je član programskih odbora i predsjedatelj niza međunarodnih skupova. U njegovu čast održan je pod pokroviteljstvom Razreda za  matematičke, fizičke I kemijske znanosti međunarodni  znanstveni skup Mediterranean Conference on the Application of the Mossbauer Effect (Zadar 2015). Poseban broj  objavio je časopis Croatica Chemica Acta, a povodu njegova 70. rođendana i 45 godina znanstvenog rada. Bio je član  saborskog Vijeća za nuklearnu sigurnost I član Povjerenstva za nuklearnu elektranu  “Krško”.  Također je bio ekspert za znanost o materijalima i sintetičku kemiju pri Europskom  istraživačkom vijeću (EU).