Odbori HAZU

Odbore, koji mogu biti stalni ili privremeni, osniva Predsjedništvo HAZU kao svoja pomoćna tijela radi razmatranja određenih područja djelatnosti Akademije. Akademijini razredi mogu za rješavanje određenih pitanja iz svojeg djelokruga osnivati odbore.

Odbor za krš

Predsjednik: akademik Ivan Gušić 

Zamjenik predsjednika, tajnik Razreda za prirodne znanosti: akademik Ferdo Bašić 

Tajnik Odbora: prof. dr. sc. Mladen Garašić, tel.: 098/ 283 657, e-mail: mgarasic@grad.hr

 

Glavaš Cetina

Glavaš Cetina

Članovi Odbora za krš:

 1. Akademik Mladen Juračić
 2. Akademik Goran Durn
 3. Dr. sc. Josip Terzić, HGI
 4. Prof. dr. sc. Sanja Gottstein, PMF, biol. Biološki odsjek PMF-a
 5. Prof. dr. sc. Sanja Faivre, PMF, geogr. Geografski odsjek PMF-a
 6. Prof. dr. sc. Dane Pejnović, PMF, geogr. Geografski odsjek PMF-a
 7. Prof. dr. sc. Masa Surić, Sveučilište u Zadru
 8. Dr. sc. Nada Horvatinčić, IRB Institut Ruđer Bošković
 9. Dr. sc. Vlado Topić, IJK i MK Split
 10. Dr. sc. Slavko Perica, IJK i MK Split
 11. Prof. dr. sc. Nikola Pernar, Šumarski fakultet, Zagreb
 12. Prof. dr. sc. Stjepan Husnjak, AGF, Zagreb

 

Sukladno zaključku 1. redovite sjednice Razreda za prirodne znanosti od 21. siječnja 2016. Predsjedništvo je potvrdilo prve članove obnovljenog Odbora za krš.

 

Morska spilja Cres

Morska spilja Cres

Povijest Odbora za krš

Već od 31. srpnja 1910. godine kada je na prijedlog akademika Dragutina Gorjanovića Krambergera utemeljen prvi “Odbor za istraživanje spilja” Akademija je pomagala aktivnosti Odbora u kojemu su sudjelovali najistaknutiji geolozi i članovi Akademije u tom vremenu (Josip Poljak, Ferdo Koch, Fran Tućan...). Nakon drugog svjetskog rata osnovan je 1955. g. Zavod za paleontologiju i geologiju kvartara aktivnošću akademika Marijana Salopeka, kojega su naslijedili akademici Milan Herak i Mirko Malez. U to vrijeme znatan je broj suradnika sudjelovao u radu Odbora (Stručni savjet za istraživanje krša). U razdoblju od 1957. do 1990. tiskano je 13 svezaka znanstvenog časopisa “Krš Jugoslavije – Carsus Iugoslaviae” koji je ostavio duboke pozitivne tragove pri objavljivanju radova iz područja istraživanja krša. Odbor je obnovljen Odlukom Predsjedništva na 2. redovitoj sjednici Predsjedništva HAZU od 25. siječnja 2012. Prihvaćen je prijedlog Razreda za prirodne znanosti da se obnovi rad Akademijinog Odbora za krš. Za predsjednika Odbora imenovan je akademik Ivan Gušić, a za tajnika prof. dr. sc. Mladen Garašić.

 

Kaverna u tunelu Sv. Rok

Kaverna u tunelu Sv. Rok

 

Brošura o Zavodu za paleontologiju i geologiju kvartara:

Brošura o Zavodu za paleontologiju i geologiju kvartara