Odbori HAZU

Odbore, koji mogu biti stalni ili privremeni, osniva Predsjedništvo HAZU kao svoja pomoćna tijela radi razmatranja određenih područja djelatnosti Akademije. Akademijini razredi mogu za rješavanje određenih pitanja iz svojeg djelokruga osnivati odbore.

Odbor za matematiku

Predsjednik Odbora: akademik Goran Muić

Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti HAZU: +385 01 4895 170
E-mail: gmuic@math.hr


Opći ciljevi rada Odbora za matematiku:

  • Strategija razvoja znanstvenog potencijala – prepoznavanje najuspješnijih istraživača, istraživačkih grupa i znanstvenih tema koje mogu osigurati veću prepoznatljivost/konkurentnost hrvatske matematičke znanosti u svijetu, posebno u segmentu međunarodne suradnje. Analiza postojećih istraživačkih područja, rezultata i predlaganje novih međunarodno konkurentnih istraživačkih područja i tema.
  • Strategija razvoja visokog obrazovanja u području matematike – identifikacija suvremenih znanstvenih postignuća i njihovo uključivanje u kurikule na diplomskoj i doktorskoj razini.
  • Promocija matematičkih znanosti i istraživanja u društvu – utvrđivanje i javno isticanje doprinosa i važnosti istraživanja u matematici u razvoju društva i gospodarstva s ciljem podizanja interesa za studij matematike na hrvatskim sveučilištima i poticanje znanstvenih istraživanja u matematici.

Članovi odbora:

1. Akademik Žarko Dadić
2. Akademik Andrej Dujella
3. Akademik Josip Pečarić
4. Akademik Marko Tadić
5. Prof. dr. sc. Hrvoje Kraljević
6. Prof. dr. sc. Ibrahim Aganović
7. Prof. dr. sc. Mirko Primc
8. Prof. dr. sc. Vladimir Volenec
9. Prof. dr. sc. Zoran Vondraček
10. Prof. dr. sc. Dražen Adamović, PMF, Zagreb
11. Prof. dr. sc. Dean Crnković, Odjel za matematiku, Rijeka
12. Prof. dr. sc. Zlatko Drmač, PMF, Zagreb
13. Prof. dr. sc. Neven Elezović, FER, Zagreb
14. Prof. dr. sc. Dijana Ilišević, PMF, Zagreb
15. Prof. dr. sc. Dragan Jukić, Odjel za matematiku, Osijek
16. Prof. dr. sc. Mario Krnić, FER, Zagreb
17. Prof. dr. sc. Eduard Marušić-Paloka, PMF, Zagreb
18. Prof. dr. sc. Vlasta Matijević, PMF, Split
19. Prof. dr. sc. Željka Milin Šipuš, PMF, Zagreb
20. Prof. dr. sc. Pavle Pandžić, PMF, Zagreb
21. Prof. dr.sc . Ivan Perić, PBF, Zagreb
22. Prof. dr. sc. Tibor Poganj, Pomorski fakultet, Rijeka
23. Prof. dr. sc. Rudolf Scitovski, Odjel za matematiku, Osijek
24. Prof. dr. sc. Ivan Slapničar, FESB, Split
25. Prof. dr. sc. Hrvoje Šikić, PMF, Zagreb
26. Prof. dr. sc. Josip Tambača, PMF, Zagreb