Odbori HAZU

Odbore, koji mogu biti stalni ili privremeni, osniva Predsjedništvo HAZU kao svoja pomoćna tijela radi razmatranja određenih područja djelatnosti Akademije. Akademijini razredi mogu za rješavanje određenih pitanja iz svojeg djelokruga osnivati odbore.

Odbor za biološku fiziku i bioinformatiku

Predsjednik Odbora: akademik Vladimir Paar

Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti HAZU: +385 01 4895 170
E-mail: paar@hazu.hr


Plan rada Odbora za 2022. godinu

U okviru rada Odbora nastavit će se istraživanja simetrija i supersimetrija genetskog koda uz uvažavanje trostruke fizikalno-kemijske simetrije koja je u prvom koraku izražena našom fizikalno-kemijskom matricom “Ideal symmetry genetic code table” (ISGC). Planira se dodatno istraživanje i uključivanje nove zrcalne simetrije koja dosad nije razmatrana, a koja može voditi do otkrića Supersimetrijske tablice genetskog koda (SSyGC). To bi predstavljalo prvu
kompletnu supersimetrijsku tablicu genetskog koda, kao osnova za novi pogled na evoluciju genetskog koda i dosad nepoznato povezivanje genetskog koda i dvolančane DNA simetrije.
Nastavit će se intenzivni rad na primjeni našega kompjutorskog algoritma GRM/Alphasub za HOR-analizu prvih kompletnih genomskih sekvenci humanih kromozoma nedavno dobivenih u SAD “long-/ultralong-read” metodama, u prvom redu s ciljem identifikacije alfa stelitskih HOR-ova u području centromere. Također će se nastaviti komparativno istraživanje genoma modernog čovjeka, neandertalca i čimpanze i njihova evolucijskog procesa. Istraživat će se moguće globalne simetrije u strukturi genoma virusa Kovid-19.