Odbori HAZU

Odbore, koji mogu biti stalni ili privremeni, osniva Predsjedništvo HAZU kao svoja pomoćna tijela radi razmatranja određenih područja djelatnosti Akademije. Akademijini razredi mogu za rješavanje određenih pitanja iz svojeg djelokruga osnivati odbore.

Odbor za kemiju

RAZREDA ZA MATEMATIČKE, FIZIČKE I KEMIJSKE ZNANOSTI

Odbor za kemiju Razreda za matematičke, fizičke i kemijske znanosti formiran je kao razredni odbor.

Predsjednik Odbora je akademik Mladen Žinić.

U 2018.-toj, aktivnosti Odbora za kemiju će se odvijati prema tentativnom Planu rada prezentiranom Razredu za matematičke fizičke i kemijske znanosti i uključuju: (i) organizaciju susreta sa osvajačima medalja na Kemijskoj olimpijadi 2018.-te god., (ii) organizaciju okruglog stola o suradnji kemijskih znanstvenih institucija i industrije; (iii) organizaciju okruglog stola o ulozi i važnosti kemije u multidisciplinarnim istraživanjima i osnivanju znanstveno-istraživačkih klastera u znanostima o životu (life sciences), znanosti o materijalima te bio- i nano-tehnologiji. Nastavit će se s organizacijom znanstvenih predavanja iz serije Suvremena Hrvatska kemija te predavanjima namijenjenim popularizaciji kemijske znanosti pod naslovom Uspjesi hrvatske kemije i kemijske/farmaceutske industrije. U planu je i organizacija okruglog stola s temom Uloga kemije u očuvanju okoliša. U 2018. god. Odbor za kemiju namjerava organizirati i raspravu o aktualnim pitanjima razvoja kemijske znanosti i industrije u RH.