Odbori HAZU

Odbore, koji mogu biti stalni ili privremeni, osniva Predsjedništvo HAZU kao svoja pomoćna tijela radi razmatranja određenih područja djelatnosti Akademije. Akademijini razredi mogu za rješavanje određenih pitanja iz svojeg djelokruga osnivati odbore.

Odbor za kemiju

Predsjednik Odbora: akademik Ivo Piantanida

Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti HAZU: +385 01 4895 170
E-mail: pianta@irb.hr


Plan rada Odbora

U 2022. godini planira se nastaviti s održavanjem redovitih sjednica Odbora u pravilu svaka 2 mjeseca u živo ili elektroničkim putem u slučaju nepovoljnih okolnosti uzrokovanih pandemijom SARS-CoV-2 virusa na našem prostoru. Odbor treba nastaviti rad na razvoju web stranice i koncipiranju sveobuhvatne profesionalne baze kemičara, kemijskih inženjera i tehnologa s naglaskom na njihova područja ekspertnosti i kompetencija.

Odbor će u 2022. g. nastaviti s jednom od svojih najvažnijih aktivnosti, u mjeri u kojoj to dopuste epidemiološke okolnosti, a to je organizacija znanstvenih predavanja u HAZU, angažiranjem renomiranih hrvatskih znanstvenika te posebno uspješnih znanstvenika kemičara mlađe generacije koji rade na prestižnim znanstvenim institucijama u inozemstvu. U slučaju nepovoljnih epidemioloških okolnosti predavanja će se organizirati on line.

Na sjednicama Odbora nastavit će se s održavanjem ad hoc rasprava te po potrebi organizacijom okruglog stola ili savjetovanja o aktualnim pitanjima vezanim za daljnji razvoj kemijske znanosti, sveučilišnog obrazovanja u kemiji te kemijske i srodnih industrija u Hrvatskoj.

U 2022. planira se organizirati okrugli stol o mogućnostima zapošljavanja mladih diplomiranih inženjera kemije u Hrvatskoj pod naslovom „Budućnost mladih kemičara i kemijskih inženjera u Hrvatskoj. Ima li tu mjesta za mene“ koji nije bilo moguće realizirati 2021. zbog nepovoljnih epidemiološkoh okolnosti i značajnih oštećenja Akademijinih prostora u potresima.

Odbor planira 2022. organizirati raspravu o doprinosu kemijske znanosti modernim multidisciplinarnim istraživanjima i potaknuti osnivanje znanstveno-istraživačkih klastera u znanostima o životu (life sciences), znanosti o materijalima te bio- i nano-tehnologiji.

Odbor će nastaviti pratiti i poticati aktivnosti na osnivanju Komore kemijskih inženjera i tehnologa RH. Odbor će nastaviti plodonosnu suradnju s kemijskim strukovnim društvima, Hrvatskim kemijskim društvom (HKD) i Hrvatskim društvom kemijskih inženjera i tehnologa (HDKI) te kemijskim fakultetima hrvatskih sveučilišta.