Piantanida Ivo, akademik

Redoviti članovi II. Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti
Piantanida Ivo

Datum rođenja:

 • 05.09.1967.

Mjesto rođenja:

 • Zagreb

Adrese:

 • Institut Ruđer Bošković, Bijenička 54, Zagreb

Telefoni:

 • Institut Ruđer Bošković: +385 01 45 71 326
 • Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti HAZU: +385 01 4895 170

E-mail adrese:

Piantanida Ivo, akademik

Redoviti članovi II. Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti

Akademske titule:

 • doktor znanosti
 • akademik

Institucije:

 • Institut Ruđer Bošković

Funkcije u Akademiji:

 • Predsjednik Odbora za kemiju Razreda za matematičke, fizičke i kemijske znanosti (22.11.2022. – …)
 • zamjenik tajnika Razreda za matematičke, fizičke i kemijske znanosti (2023. – …)

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član – Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti (19.5.2022. – …)

Životopis

Ivo Piantanida, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju na Institutu Ruđer Bošković i naslovni redoviti profesor Sveučilišta u Rijeci, rođen je 1967. u Zagrebu. Diplomirao je 1993. na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu te se odmah zaposlio na Institutu Ruđer Bošković kao mlađi asistent. Magistrirao je 1997., nakon poslijediplomskog studija organske kemije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, te doktorirao 2001. na doktorskom studiju organske kemije Prirodoslovno matematičkog fakulteta u Zagrebu. Izabran je na radno mjesto znanstvenog suradnika na IRB-u 2003., višeg znanstvenog suradnika 2007. i znanstvenog savjetnika 2011. godine. Za znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju izabran je 2017. U razdoblju 1997. – 2001. usavršavao se u laboratoriju prof. dr. H.-J. Schneidera na Saarskom sveučilištu (Saarland University) u Saarbrückenu u okviru znanstvene suradnje između IRB-a i Saarskog sveučilišta.

Znanstveni opus akademika Piantanide sadrži 153 znanstvena rada koja su objavljena većinom u renomiranim i vrhunskim međunarodnim znanstvenim časopisima iz područja kemije i citirana više od 3.100 puta (h-indeks 30, prilog bibliografija). Znanstveni interes I. Piantanide usmjeren je prema studiju interakcija malih organskih molekula s biopolimerima, DNK, RNK i proteinima. Korištenjem niza različitih spektroskopskih i drugih metoda te analizom rezultata mjerenja moguće je odrediti načine konstante vezanja malih molekula na nukleinske kiseline (interkaliranje, vezanje u pukotinu, elektrostatsko vezanje), utvrditi selektivno vezanje na određene sekvencije ili posebne strukturne domene ili selektivno vezanje na dvolančane ili jednolančane domene i dr. Poznavanje načina vezanja važno je za biološku aktivnost ili razvoj dijagnostičkih (senzorskih) sustava. Do 1997. godine u Hrvatskoj nisu postojali razvijena metodologija, znanje i oprema potrebna za studij interakcija malih molekula s izoliranim prirodnim ili sintetskim DNK/RNK polimerima u biološki relevantnim uvjetima. Akademik Ivo Piantanida je izuzetno produktivan znanstvenik čiji su znanstveni rezultati međunarodno jasno prepoznati i izuzetno dobro citirani, a on je najproduktivniji i najcitiraniji znanstvenik kemičar mlađe i srednje generacije u Hrvatskoj. Nadalje, osim postignute izvrsnosti u znanstvenim istraživanjima, velik je njegov doprinos razvoju znanosti u Hrvatskoj koji se ogleda u pokretanju istraživanja koja prije nisu postojala kod nas te osnivanju laboratorija i njegovu opremanju do razine kojom postaje međunarodno prepoznatljiv centar posebnih znanja.

Ivo Piantanida CV

Ivo Piantanida – osobna stranica