Odbori HAZU

Odbore, koji mogu biti stalni ili privremeni, osniva Predsjedništvo HAZU kao svoja pomoćna tijela radi razmatranja određenih područja djelatnosti Akademije. Akademijini razredi mogu za rješavanje određenih pitanja iz svojeg djelokruga osnivati odbore.

Odbor za fiziku

Predsjednik Odbora: akademik Milko Jakšić

Institut Ruđer Bošković: +385 01 468 0942
Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti HAZU: +385 01 4895 170
E-mail: Milko.Jaksic@irb.hr


Tijekom 2022. godine Odbor planira provesti sljedeće aktivnosti:

 • Organizacija predavanja u knjižnici HAZU, te drugim lokacijama:
  – Predavanja istaknutih hrvatskih fizičara iz inozemstva
  – Organizacija drugih predavanja istaknutih fizičara, te članova razreda u Zagrebu i drugim gradovima Hrvatske
 • Članovi odbora će nastaviti s izdavanjem tekstova o znanstvenim saznanjima u različitim granama fizike što uključuje i popularne tekstovi za MF list
 • Odbor će sudjelovati u radu istaknutih međunarodnih skupova koje organiziraju Hrvatski fizičari u Hrvatskoj
 • Odbor će po potrebi izdavati mišljenja o aktualnim temama iz područja fizike, a koje bi mogle biti od interesa za širu javnost

Odbor će također raditi na aktivnostima koje nisu ostvarene u 2021. zbog različitih razloga:

 • Organizacija okruglih stolova ili radionica o važnim temama vezanih uz razvoj znanstvenih istraživanja te obrazovanja iz područja fizike:
  – Organizacija okruglog stola u suradnji s novim društvom fizičara o padu interesa za studij fizike, te aktivnostima koje bi to mogle promijeniti
  – Organizacija okruglog stola o ulaganju u znanstvenoistraživačku infrastrukturu u sklopu sljedećeg investicijskog ciklusa EU
 • Provest će se diskusija o mogućnosti proširenja Odbora za fiziku, npr. sa članovima suradnicima, a sa ciljem jačanja vidljivosti Odbora za fiziku.

Odbor za fiziku osnovan je u listopadu 2019., a članovi su

 • akademik Milko Jakšić, predsjednik Odbora
 • akademik Vladimir Paar, član
 • akademik Goran Pichler, član
 • akademik Ivo Šlaus, član
 • akademik Dario Vretenar, član