Jakšić Milko, akademik

Redoviti članovi II. Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti
Jakšić Milko

Datum rođenja:

 • 1958

Mjesto rođenja:

 • Požega

Adrese:

 • Institut Ruđer Bošković, Bijenička cesta 54, 10000 Zagreb

Telefoni:

 • Institut Ruđer Bošković: +385 01 468 0942
 • Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti HAZU: +385 01 4895 170

E-mail adrese:

Jakšić Milko, akademik

Redoviti članovi II. Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti

Akademske titule:

 • doktor znanosti
 • akademik

Institucije:

 • znanstveni savjetnik – Institut Ruđer Bošković
 • voditelj – Laboratorij za interakcije ionskih snopova u Zavodu za eksperimentalnu fiziku Instituta Ruđer Bošković

Funkcije u Akademiji:

 • voditelj – Zavod za znanstveni i umjetnički rad u Požegi (29.01.2021. – …)

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član – Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti (12.05.2016. – …)

Životopis

Milko Jakšić rođen je 1958. u Požegi. Godine 1982. diplomirao je fiziku, 1986. je magistrirao, a 1989. doktorirao na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Magistrirao je iz područja kozmičkog zračenja, a doktorirao na temi razvoja PIXE spektroskopije. Kao poslijedoktorand usavršavao se u primjenama nuklearne mikroskopije na Sveučilištu Oxford. Zaposlen je na Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu kao znanstveni suradnik 1994., kao viši znanstveni suradnik 1998. i kao znanstveni savjetnik od 2004. godine. Od 1997. voditelj je Laboratorija za interakcije ionskih snopova. Od postojećeg Tandem Van de Graaff akceleratora, nizom proširenja i poboljšanja, izgradio je najkompleksniju i najopremljeniju znanstvenoistraživačku infrastrukturu u Hrvatskoj. Voditelj je i istraživačke jedinice za fiziku i tehnologiju ionskih snopova nacionalnog Centra izvrsnosti za napredne materijale i senzore.

Područje njegova znanstvenog rada jest međudjelovanje ionskih snopova i tvari, razvoj i primjena metoda karakterizacije i modifikacije materijala ionskim snopovima, a inicirao je i niz interdisciplinskih istraživanja, od kojih se posebno ističu istraživanja predmeta kulturne baštine mikro-PIXE spektroskopijom. Autor je niza važnih otkrića i inovacija: razvoj i primjena teškoinske mikroprobe te IBIC (ion beam induced charge) metode za mikroskopsku karakterizaciju poluvodičkih detektora zračenja; razvoj prvih membranskih detektora proleta nabijenih čestica izrađenih od monokristalnog dijamanta (važno za razvitak hadronske terapije u medicini); te izgradnja 2010. godine tada trećeg na svijetu spektrometra masa s pobudom brzim teškim ionima. Rezultati su objavljeni u više od 230 znanstvenih članaka u najvažnijim međunarodnim časopisima. Član je izdavačkog odbora međunarodnog časopisa X-ray Spectrometry Journal. Međunarodni ugled ogleda se i u nizu dugogodišnjih znanstvenoistraživačkih suradnji, od kojih su najvažnije one sa Sveučilištem u Torinu, JAEA Takasaki, CEA Saclay te sveučilištima u Duisburgu i Kyotu. Održao je brojna pozvana predavanja na međunarodnim konferencijama te organizirao niz vrlo zapaženih međunarodnih znanstvenih skupova u Hrvatskoj.

Istaknut doprinos razvoju znanstvene instrumentacije i interdisciplinskim primjenama metoda zasnovanih na ionskim snopovima, uspostava akceleratorskog centra i unapređenje istraživačke infrastrukture, edukacija mladih znanstvenika i razvoj obrazovnih programa, novi kolegiji na doktorskom studiju fizike, osnivanje nove istraživačke grupe i unapređenje kvalitete istraživanja najvažnije su odlike rada i rezultati koji svrstavaju Milka Jakšića među najistaknutije eksperimentalne fizičare u Hrvatskoj.

Milko Jakšić – osobna stranica