Muić Goran, akademik

Redoviti članovi II. Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti
Muić Goran

Datum rođenja:

  • 7. 1o. 1969.

Mjesto rođenja:

  • Zagreb

Telefoni:

  • Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti HAZU: +385 01 4895 170

E-mail adrese:

Muić Goran, akademik

Redoviti članovi II. Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti

Akademske titule:

  • akademik (2018. – …)
  • doktor znanosti (1997. – …)

Institucije:

  • redoviti profesor u trajnom zvanju – PMF, Matematički odsjek, Sveučilišta u Zagrebu (2012. – …)
  • član – Academia Europaea (2016. – …)

Funkcije u Akademiji:

  • predsjednik – Odbor za suradnju s hrvatskim sveučilištima i znanstvenim institutima (03.07.2019. – …)

Članstvo u Akademiji:

  • redoviti član – Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti (10.05.2018. – …)

Životopis

GORAN MUIĆ rođen je 1969. godine u Zagrebu. Diplomirao je na studiju matematike na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1993., magistrirao 1996. i doktorirao 1997. godine. Od 1993. zaposlen je na Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, gdje sada radi kao redoviti profesor u trajnom zvanju (izabran 2012. godine).

U razdoblju 1997. – 2000. boravio je na specijalizaciji na Matematičkom odsjeku Sveučilišta države Utah (Department of Mathematics, University of Utah), u Salt Lake Cityju. Godine 2004. dobio je Nagradu Hrvatskog matematičkog društva mladom znanstveniku. Dobitnik je Humboldtove stipendije za znanstvenu suradnju na Humboldtovu sveučilištu u Berlinu, gdje je proveo jesenski semestar akademske godine 2005./2006. Dobivši prestižni Senior Research Fellowship u Beču, boravi na Institutu Erwin Schrödinger (Das Erwin-Schrödinger-Institut für Mathematische Physik) u Beču od listopada 2008. do veljače 2009. gdje se bavi istraživanjem i drži postdiplomsku nastavu.

Gostovao je na brojnim sveučilištima u SAD-u, Francuskoj, Japanu, Izraelu, Austriji, Mađarskoj, Hong Kongu, Indiji i Njemačkoj, prilikom kojih je održao brojna pozvana predavanja o svojim istraživanjima, neka u serijama od više predavanja. U lipnju 2008. održao je pozvano predavanje na ”4th Croatian Mathematical Congress” u Osijeku, a u lipnju 2012., održao je plenarno predavanje na ”5th Croatian Mathematical Congress” u Rijeci. Na Institutu Erwin Schrödinger u Beču organizirao je dva opsežna dvomjesečna programa (2009. i 2012.), koja su obuhvaćala sve važne smjerove istraživanja moderne teorije automorfnih formi, aritmetičke algebarske geometrije i reprezentacija, čiji su sudionici bili vodeći svjetski stručnjaci iz SAD-a, Francuske, Japana, Izraela, Austrije, Mađarske, Hong Konga, Indije, Njemačke i Hrvatske.

Za člana Akademije Europe (Academia Europaea) u sekciji za matematiku izabran je 2016. godine. Uz njega su tada u tu sekciju,  bili izabrani i ovi istaknuti  matematičari: profesor Michael Harris (Pariz, automorfne forme), profesor David Heath Brown (Ofxord, analitička teorija brojeva) i profesor Peter Schneider (Münster, teorija reprezentacija). Za redovitog člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti izabran je 2018. i član je Razreda za matematičke, fizičke i kemijske znanosti.

Akademik Goran Muić vrhunski je znanstvenik koji se bavi modernom teorijom automorfnih formi čiji je program razvoja formulirao profesor Robert Langlands (Princeton), dobitnik Abelove nagrade za 2018. godinu. Langlandsov program intenzivno se istražuje u najjačim svjetskim centrima i matematički je vrlo kompliciran, jer uključuje poznavanje raznorodnih matematičkih disciplina. Goran Muić izuzetno uspješno bavi se tom teorijom, u kojoj je dao iznimno vrijedne doprinose. Neki od njegovih rezultata odigrali su ključnu ulogu u uspostavi Langlandovih funktorijalnosti, koje su važne u modernoj teoriji automorfnih formi i Langlandsovu programu.

Njegovi su rezultati publicirani u vrhunskim matematičkim časopisima, od kojih izdvajamo vodeće matematičke časopise iz SAD-a American Mathematical Journal, Duke Mathematical Journal, International Mathematics Reseach Notices, Proceedings of American Mathematical Society i Transactions of American Mathematical Society, vodeći kanadski matematički časopis Canadian Journal of Mathematics, izraelski Israel Journal of Mathematics, nizozemski Compositio Mathematica, austrijski Monatshefte für mathematik te vodeće njemačke časopise Journal für die reine und angewandte Mathematik i Mathematische Annalen. Objavljivao je i u istaknutim međunarodnim matematičkim časopisima specijalizirane tematike kao što su Journal of Functional Analysis, Journal of Number Theory, International Journal of Number Theory, Journal of Algebra, Journal of Lie theory i Ramanujan Journal. Većina znanstvenih radova Gorana Muića su opsežni i on je jedini autor.

Akademik Goran Muić je na sveučilištima u Hrvatskoj inicirao razvoj više smjerova moderne teorije automorfnih formi i reprezentacija koji do sada nisu bili razvijeni te je uputio mlade matematičare u ta istraživanja. Od 2019., kao predsjednik Odbora za matematiku Razreda za matematičke, fizičke i kemijske znanosti, organizira predavanja istaknutih stranih i domaćih matematičara u HAZU te brine o razvoju matematičke znanosti i sveučilišne nastave matematike u Hrvatskoj. Kao predsjednik Odbora HAZU za odnose s hrvatskim sveučilištima i znanstvenim institutima promiče misiju Akademije kao krovne ustanove u Republici Hrvatskoj za znanstveni i umjetnički rad.