Odbori HAZU

Odbore, koji mogu biti stalni ili privremeni, osniva Predsjedništvo HAZU kao svoja pomoćna tijela radi razmatranja određenih područja djelatnosti Akademije. Akademijini razredi mogu za rješavanje određenih pitanja iz svojeg djelokruga osnivati odbore.

Odbor za onomastiku

Predsjednik Odbora: prof. dr. sc. Nikola Vuletić

Članovi Odbora: dr. sc. Branimir Brgles, prof. dr. sc. Dunja Brozović Rončević, dr. sc. Joža Horvat, dr. sc. Dubravka Ivšić Majić, dr. sc. Vesna Jakić-Cestarić, akademik Mislav Ježić, prof. dr. sc. Maslina Ljubičić, prof. dr. sc. Marina Marasović-Alujević, akademik Ranko Matasović, prof. dr. sc. Vladimir Skračić, dr. sc. Nada Vajs Vinja, dr. sc. Domagoj Vidović, prof. dr. sc. Nikola Vuletić, dr. sc. Vesna Zečević.

Odbor za onomastiku osnovan je 1958. pri Institutu za jezik JAZU (gdje je dotad djelovala Radna jedinica za onomastiku) kao hrvatska sastavnica Međuakademijskoga odbora za onomastiku SFRJ. Za pročelnika Odbora tada je izabran Mate Hraste, dopisni član JAZU i redoviti profesor na Filozofskome fakultetu u Zagrebu.
Članovi Odbora za onomastiku provode arhivska i terenska istraživanja imenske građe koju potom znanstvenim metodama obrađuju, a rezultate svojih istraživanja objavljuju u knjigama te radovima manjega opsega koji se publiciraju u domaćim i inozemnim onomastičkim i drugim znanstvenim časopisima. Izlaganjima vezanim uz onomastičku tematiku članovi Odbora sudjeluju na međunarodnim znanstvenim konferencijama u zemlji i inozemstvu.
Odbor za onomastiku zajedno s Odborom za etimologiju Razreda za filološke znanosti HAZU svake četiri godine organizira međunarodni znanstveni skup Skokovi etimološko-onomastički susreti. Posljednji skup, deveti u nizu, bio je u Čakovcu 2018.
Dio članova Odbora za onomastiku angažiran je oko izdavanja Folia onomastica Croatica, jedinoga hrvatskog onomastičkog časopisa, jedne od publikacija Razreda za filološke znanosti HAZU. U njemu domaći i inozemni onomastičari, ali i drugi znanstvenici, objavljuju znanstvene i stručne radove te prikaze radova iz područja hrvatske, slavenske i opće onomastike. Prvi broj časopisa tiskan je 1992. (kada je ugašen časopis Onomastica Jugoslavica). Dosad je objavljeno 29 brojeva. Časopis izlazi jednom godišnje u tiskanoj i elektroničkoj inačici. Potonja inačica dostupna je u Digitalnoj zbirci Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti DiZbi.HAZU te na HRČKU, portalu hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa. Časopis Folia onomastica Croatica kategoriziran je kao a1 časopis, a indeksira se u više međunarodnih baza podataka. Glavna je urednica časopisa prof. dr. sc. Anđela Frančić.