Despot Branko, akademik

Redoviti članovi I. Razred za društvene znanosti
Despot Branko

Datum rođenja:

 • 06.07.1942

Mjesto rođenja:

 • Zagreb

Adrese:

 • Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10000 Zagreb

Telefoni:

 • Razred za društvene znanosti HAZU: +385 01 4895 169

E-mail adrese:

Despot Branko, akademik

Redoviti članovi I. Razred za društvene znanosti

Akademske titule:

 • akademik
 • doktor znanosti

Institucije:

 • redoviti profesor u trajnom zvanju – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (1997. – …)
 • dopisni član – Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (18.12.2012. – …)
 • professor emeritus – Sveučilište u Zagrebu (20.05.2014. – …)

Funkcije u Akademiji:

 • zamjenik tajnika – Razred za društvene znanosti
 • član – Knjižnični odbor Akademijine Knjižnice ( 2022. – …)

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član – Razred za društvene znanosti (20.05.2010. – …)

Životopis

Branko Despot rođen je 6. srpnja 1942. u Zagrebu. Studirao je filozofiju i grčki jezik na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1961-1965). Doktorirao je na istome Fakultetu 1975. godine obranivši disertaciju pod naslovom: Filozofiranje Vladimira Dvornikovića. 1968. izabran je za asistenta na Institutu za filozofiju Sveučilišta u Zagrebu, od 1969. do 1971., kao asistent-volonter, vodi proseminar iz grčke filozofije pri Katedri za povijest filozofije na matičnome Fakultetu, a 1971. izabran je za asistenta pri istoj katedri. 1978. izabran je za znanstvenog asistenta, 1979. za docenta, 1984. za profesora i znanstvenog savjetnika Godine. 1989. ponovno je izabran za redovnog profesora. 22. travnja 1997. izabran je u trajno znanstveno-nastavno zvanje redovitoga profesora u humanističkom znanstveno-nastavnom području; znanstveno polje: filozofija. Predstojnik je Katedre za povijest filozofije i dugogodišnji voditelj poslijediplomskog studija filozofije na Odsjeku (do 2005). Član je Društva hrvatskih književnika, HFD-a, hrvatskoga PEN-a, Matice hrvatske i Kluba hrvatskih humboldtovaca.

Težište istraživanja usmjerio je historijskim istraživanjima mogućnosti i karaktera filozofije u Hrvatskoj, o čemu raspravlja u svojim knjigama Filozofija Gjure Arnolda (1970.) i Filozofiranje Vladimira Dvornikovića (1975.), ali istodobno tematizira bît vremena suvremene povijesti. Početna istraživanja prikazana su u prvoj verziji knjige Vidokrug apsoluta (1972.). Posebnu pažnju posvećuje pitanju „metode“ i uvođenja u filozofiju. Na tu temu objavio je knjigu Uvod u filozofiju (1988.). Kako se jedan narod može obogatiti i osnažiti filozofijom, pokazuje on knjigom Filozofija? Filozofija u Hrvatskoj od osnutka Sveučilišta (2000.). Akademik Branko Despot nedvojbeno spada među najuglednije i najvažnije hrvatske filozofe, te se u povijesnim pregledima naše filozofije uvrštava među istaknute mislioce koji su ponikli i djelovali na tlu Hrvatske. Kao predavač Despot ima velikog uspjeha potičući s velikim entuzijazmom svoje slušače na filozofsko mišljenje. Njegove su zasluge za našu filozofsku kulturu neprocjenjive. Odgojio je niz vodećih hrvatskih i drugih stručnjaka za različita područja filozofije. Najvažniji doprinos akademika Branka Despota filozofiji i humanističkoj kulturi očituje se u njegovim knjigama (objavio je 13 knjiga, od kojih su neke doživjele više izdanja) i brojnim drugim publikacijama (više od stotinu znanstvenih i stručnih radova). Iznimno originalan filozof i produbljeni mislilac koji je dao velik doprinos rehabilitaciji autentične filozofije, utemeljene na klasičnim izvorima, ponajprije na grčkoj antici. Njegov opus pokazuje da duh filozofije kakav su razvili Anaksimandar, Heraklit, Parmenid, Platon i Aristotel ima još mnogo toga reći suvremenom čovjeku. Ne treba zaboraviti ni njegova istraživanja hrvatske filozofske baštine, koja su nezaobilazan dio svake povijesti hrvatske filozofije. Istaknuo se i kao prevoditelj filozofskih knjiga i tekstova s njemačkog i starogrčkog jezika.


Glavna djela (knjige)

 • Filozofija Gjure Arnolda, Biblioteka Kolo 7, Zagreb: Matica Hrvatska, 1970.
 • Vidokrug apsoluta, Prilog indiskutabilnoj diagnostici nihilizma, Zagreb: cekade, 1972. (drugo, dopunjeno, prošireno i zaokruženo izdanje, sveska prva,  Zagreb: cekade, 1989., Biblioteka Znaci (m.e.), 34
 • Filozofiranje Vladimira Dvornikovića, Institut za filozofiju u Zagrebu, 1975.
 • Filozofija kao sistem? HFD, Biblioteka Filozofska istraživanja 105, Zagreb 1999.
 • Logički fragmenti, Zagreb: cekade, 1977, Biblioteka Znaci (m.e.) 1
 • Filozofski dnevnik (1978-1982), Zagreb: cekade 1982., Biblioteka Znaci (m.e.), 13
 • Uvod u filozofiju, Zagreb: GHZ, 1988.
 • Vidokrug apsoluta, sveska druga, Zagreb: cekade, 1992., Biblioteka Znaci (m.e.), 35
 • Filozofiranje?, Zagreb: Demetra, 1995.
 • Filozofija kao sistem? Zagreb: HFD, 1995., Biblioteka Filozofska istraživanja, knj. 105
 • Filozofija?, Filozofija u Hrvatskoj od osnutka Sveučilišta, Demetra, Zagreb 2000.
 • Povijesno mišljenje? [izlaganje na simpoziju povodom osamdesetogodišnjice rođenja Vanje Sutlića, 2005]

Ostale knjige

 • Despot, Branko: Vidokrug apsoluta – prilog indiskutabilnoj diagnostici nihilizma, treće, prošireno i zaokruženo izdanje, Demetra, Zagreb: 2008.
 • Despot, Branko: Filozofijom kroz nefilozofiju, Demetra, Zagreb: 2010.
 • DESPOTOVA PREDAVANJA (1969-1971). Grčka filozofija. Platon. Priredio D. S., 570 str. Demetra, Zagreb: 2014.
 • DESPOTOVA PREDAVANJA (1971-1975). Heraklit i Demokrit. Descartes. Aristotelov spis O duši. Priredio D. S., 482 str, Demetra, Zagreb: 2016.
 • DESPOTOVA PREDAVANJA (1979-1980). Čovjek u grčkom filozofiranju. Tekst, autograf, CD predavanjâ. Priredio D. S., 522 str., Demetra, Zagreb: 2016.
 • DESPOTOVA PREDAVANJA (1975-1976). Zeta knjiga Metafizike. Platonovi Zakoni. Priredio D. S., 550 str. Demetra, Zagreb: 2018.
 • DESPOTOVA PREDAVANJA NA FPN (1982-1983). Filozofija politike. Filozofija religije. Priredio D. S., 342 str., Demetra, Zagreb: 2018.
 • DESPOTOVA PREDAVANJA (1985-1986). Ideja slobode u razdoblju njemačkog klasičnog idealizma. Priredio D. S., 572 str, Demetra, Zagreb: 2019.
 • DESPOTOVA PREDAVANJA (1991-1992). Grčka filozofija: Filozofija do Sokrata i Platon i Aristotel. Priredio D. S., 464 str., Demetra, Zagreb: 2019.
 • DESPOTOVA PREDAVANJA NA FPN (1976-1977). Filozofijska kritika metafizike i religije. Četiri predavanja o Epikuru. Priredio D. S., 362 str., Demetra, Zagreb: 2019.
 • DESPOTOVA PREDAVANJA (1980-1981). Dio prvi: Uvod u studij Platona. Priredio D.S., 415 str., Demetra, Zagreb: 2019.
 • DESPOTOVA PREDAVANJA (1980-1981). Dio drugi: Platon: Sofist. Priredio D. S., 365 str, Demetra, Zagreb: 2019.
 • DESPOTOVA PREDAVANJA (2015). Filozofijska teologija?, Parmenid. Priredio D. S. 438 str., Demetra, Zagreb: 2019.
 • DESPOTOVA PREDAVANJA (2005-2006): Proklo – Teološka početnica. Priredio D.S., 510 str., Demetra, Zagreb: 2019
 • DESPOTOVA TRI SEMINARA: Aristotel, Heraklit, Nietzsche (1979-1982). Priredio D.S., 606 str., Demetra, Zagreb: 2020.
 • DESPOTOVA PREDAVANJA: S Nietzscheom u nihilizmu (1986-1987). Priredio D.S., 490 str., Demetra, Zagreb: 2019.
 • DESPOTOVA PREDAVANJA (2003-2004). Nesporazumi suvremene filozofije. Priredio D. S., 450 str., Demetra, Zagreb: 2020.
 • DESPOTOVA PREDAVANJA (1990-1991). Schopenhauer i Wittgenstein. Priredio D. S., 378 str., Demetra, Zagreb: 2020.
 • SITNICE ILI MANJI RADOVI BRANKA DESPOTA, TOM I, Na svjetlo dana iznio D.S., 474 str., Demetra, Zagreb: 2019.
 • DESPOTOVI UVODI U FILOZOFIJU, TOM I (1981/82). Na svjetlo dana iznio D.S., 409 str., Demetra, Zagreb: 2019.
 • DESPOTOVI UVODI U FILOZOFIJU, TOM II (1982/83). Na svjetlo dana iznio D.S., 336 str., Demetra, Zagreb: 2019.
 • DESPOTOVI UVODI U FILOZOFIJU, TOM III (1983/84). Na svjetlo dana iznio D.S., 304 str., Demetra, Zagreb: 2019.
 • DESPOTOVI UVODI U FILOZOFIJU, TOM IV (1985/86). Na svjetlo dana iznio D.S., 244 str., Demetra, Zagreb: 2019.
 • DESPOTOVI UVODI U FILOZOFIJU, TOM XI (1993/94), Na svjetlo dana iznio D.S., 385 str., Demetra, Zagreb: 2020.
 • DESPOTOVI UVODI U FILOZOFIJU, TOM XIV (1996/97). Na svjetlo dana iznio D.S., 256 str., Demetra, Zagreb: 2020.
 • DESPOTOVI UVODI U FILOZOFIJU, TOM XIX (2002/03). Na svjetlo dana iznio D.S., 590 str., Demetra, Zagreb: 2020.