Obad Šćitaroci Mladen, akademik

Redoviti članovi VII. Razred za likovne umjetnosti
Obad Šćitaroci Mladen

Datum rođenja:

 • 01.01.1955.

Mjesto rođenja:

 • Cirkvena, Općina Sveti Ivan Žabno, Koprivničko-križevačka županija

Adrese:

 • Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10000 Zagreb

Telefoni:

 • Razred za likovne umjetnosti HAZU: +385 01 4895 169

E-mail adrese:

Obad Šćitaroci Mladen, akademik

Redoviti članovi VII. Razred za likovne umjetnosti

Akademske titule:

 • doktor znanosti
 • akademik

Institucije:

 • professor emeritus – Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (21.10.2021.)
 • redoviti profesor – Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (1980. – 2020.)
 • redoviti profesor – Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2005. – 2020.)

Funkcije u Akademiji:

 • tajnik – Razred za likovne umjetnosti (01.01.2019. – …)
 • član Predsjedništva – Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (01.01.2019. – …)
 • zamjenik predsjednika Odbora za imovinu HAZU (28.04.2019. – …)
 • zamjenik predsjednika Odbora za obnovu zgrada HAZU (01.07.2020. – …)
 • zamjenik predsjednika Radne skupine za pripremu i provedbu obnove zgrada HAZU (14.12.2020. – …)

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član – Razred za likovne umjetnosti (15.05.2014.– …)
 • član suradnik – Razred za likovne umjetnosti (18.05.2006. – 15.05.2014.)

Mladen Obad Šćitaroci (1955.), diplomirani je inženjer arhitekture, doktor tehničkih znanosti, znanstveni savjetnik, professor emeritus na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Katedra za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu. Osim na Arhitektonskom bio je nositelj kolegija na Šumarskom i Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nositelj je kolegija na poslijediplomskom doktorskom znanstvenom studiju Arhitektura i urbanizam Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Predavao je na poslijediplomskim studijima na Arhitektonskom i Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (od 1990. godine).

Diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1979.), magistarski znanstveni studij „Oblikovanje parkovnih i prirodnih rekreacijskih objekata“ završio je na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1986.), a disertaciju „Metodologija obnove povijesnih perivoja“ obranio je 1989. godine na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

U svojim istraživanjima, publiciranim i stručnim radovima primjenjuje interdisciplinarni pristup što je dijelom rezultat interdisciplinarne izobrazbe. U njegovim radovima i akademskom djelovanju isprepleću se urbanizam, prostorno planiranje, pejzažna arhitektura, arhitektura, povijest umjetnosti i zaštita kulturnoga naslijeđa. U sveučilišnoj nastavi uveo je nekoliko novih kolegija u diplomskoj i poslijediplomskoj nastavi na Arhitektonskom i Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Autor je (s Bojanom Bojanić Obad Šćitaroci) sedam knjiga od kojih su dvije prevedene na engleski i njemački jezik. Objavio je oko 200 radova, od toga stotinjak znanstvenih radova i pedesetak radova u inozemstvu. Povodom njegovih knjiga i radova objavljeno je približno 270 prikaza u časopisima, tisku, na radiju i televiziji, od toga pedesetak u inozemstvu. Autor ili koautor je oko 200 stručnih projekata – prostornih i urbanističkih planova, studija i projekata pejsažne arhitekture te idejnih arhitektonskih projekata. Brojni su projekti bili usko povezani s temama kulturnoga naslijeđa – urbanističkoga, graditeljskoga i pejsažnoga. U brojnim medijskim nastupima (tiskovine, radio i televizija) promicao je očuvanje, obnovu i revitalizaciju kulturno-povijesnog naslijeđa te održivo prostorno i urbanističko planiranje.

Voditelj je i recenzent znanstvenoistraživačkih projekata, recenzent brojnih znanstvenih članaka i knjiga. Kao istraživač sudjeluje u znanstvenoistraživačkim projektima od 1986. godine. Bio je voditelj (glavni istraživač) četiri hrvatska znanstvena projekta koji su se provodili na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od 2000. do 2018. godine. Glavni je urednik znanstvenog časopisa “Prostor” za arhitekturu i urbanizam (www.prostor.hr) od 2001. do 2013. godine. Bio je urednik knjiga i zbornika znanstveno-stručnih skupova.

Mentor je doktorandima, magistrantima, znanstvenim novacima, diplomantima i stranim stipendistima. Mentor je jedanaest obranjenih doktorskih disertacija i šest obranjenih magistarskih radova. U tijeku je mentor četiri doktorska istraživanja. Bio je mentor 10 znanstvenih novaka. Bio je član ili predsjednik povjerenstava za ocjenu i obranu disertacija i magistarskih radova. Nositelj je Modula Heritage na Poslijediplomskom doktorskom znanstvenom studiju Arhitektura i urbanizam (od 2018.).

Kao gost-predavač držao je predavanja u Italiji i Španjolskoj na poslijediplomskim studijima, a kao stipendist Talijanske vlade proveo je 1986. godine znanstveno i stručno usavršavanje u Rimu. Bio je polaznik arhitektonskog seminara „Andrea Palladio“ u Vicenzi (Italija). Aktivno je surađivao u nastavi Arhitektonskoga fakulteta Politehnike u Bariju (bio je komentor sedmorici diplomanata iz Barija te mentor dvojici talijanskih stipendista nakon diplomiranja).

Redovitije je član Akademije tehničkih znanosti Hrvatske (od 2005.). Odlukom Vlade Republike Hrvatske bio je član Savjeta prostornog uređenja Države (2004. do 2012.). Bio je ovlašteni arhitekt-urbanist i ovlašteni krajobrazni arhitekt. Posjeduje ovlaštenje za rad na kulturnim dobrima.


Aktivnosti u Akademiji:

 • član Znanstvenog vijeća za arhitekturu, urbanizam i uređenje prostora (25.09.2019. – )
 • član Znanstvenog vijeća za turizam i prostor (25.09.2019. – )
 • član Odbora za koordinaciju rada znanstvenoistraživačkih i muzejsko-galerijskih jedinica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (29.05.2019. – 29.05.2023.)
 • član Radne skupine za provedbu Projekta Slavonija, Baranja i Srijem Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, predstavnik HAZU (2019.)
 • član Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga zakona o spomen-obilježjima Domovinskoga rata, predstavnik HAZU, imenovanje ministra (2019.)
 • član Izvršnog odbora Odbora za obnovu  razvitak Arboretuma Trsteno (2018.-2022.)
 • član Radne skupine za analizu organizacije i strukture Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i tijela Akademije (2016.)
 • član Radne skupine za izradu Strateškoga plana razvoja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 2016.-2020. (2016.-2017.)
 • član Znanstvenog vijeća za obrazovanje i školstvo (2016.- 2017.)
 • član Povjerenstva za samoevaluaciju Akademije (2015.)
 • član Odbora za imovinu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (2015. – …)
 • član Organizacijskog odbora povodom obilježavanja 120 godina izgradnje Foruma Izidora Kršnjavoga (srednjoškolskoga sklopa u Klaićevoj, Pierottijevoj ulici i na Rooseveltovu trgu), imenovanje Uprave Akademije (2015.)
 • član Izvršnog odbora za obnovu i razvitak arboretuma Trsteno (2014. – 2018.)
 • član kulturologijskog segmenta Odbora za zaštitu dobara od nacionalnog interesa (koordinator za teme: kulturni krajolik, urbane kulturne cjeline, kultura građenja i kultura prostora) (2013. – …)
 • član Znanstvenog vijeća za graditeljstvo, obnovu i razvoj (2013. – 2019.)
 • član Znanstvenog vijeća za turizam (2008. – 2019.)
 • član Uredničkog odbora Razreda za likovne umjetnosti

Naobrazba:

 • Doktorat znanosti, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (1989.)
 • Usavršavanje u Italiji, stipendija Talijanske vlade, Accademia dei Lincei, Rim (1986.)
 • Poslijediplomski znansveni magistarski studij Oblikovanje parkovnih i prirodnih rekreacijskih objekata, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (1983.-1986.)
 • Međunarodni seminar L’Architettura di Andrea Palladio, Vicenza (1984.)
 • Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (1974.-1979.)
 • osnovna i srednja škola u Zagrebu (1962.-1974.)

Napredovanja na fakultetu/sveučilištu:

 • 1999.-2013. – predstojnik Katedre za urbanizam, prostorno planiranje i pejsažnu arhitekturu Arhitektonskog fakulteta
 • 2004. – redoviti profesor u trajnom zvanju
 • 1999. – redoviti profesor, znanstveni savjetnik
 • 1995. – izvanredni profesor, viši znanstveni suradnik
 • 1990. – docent
 • 1989. – doktorat znanosti, znanstveni suradnik
 • 1987. – sveučilišni asistent
 • 1986. – magisterij znanosti

Područja znanstvenog i stručnog djelovanja:

 • arhitektura, urbanizam, prostorno planiranje, pejsažna arhitektura
 • povijest urbanizma, arhitekture i pejsažne arhitekture
 • zaštita i obnova kulturnog (pejsažnog i graditeljskog) naslijeđa

Knjige (sveukupna naklada: 44.000 primjeraka):

 • Studija zaštite i prezentacijskog potencijala arheološkog nalazišta Kuzelin i bliskih arheoloških nalazišta / Študija zaščite in prezentacijskega potenciala arheološkega najdišča Kuzelin in bližnjih arheoiloških najdišč, 2015.; autori: Mladen Obad Šćitaroci, Marko Rukavina, Ksenija Petrić, Damir Fofić; Muzej Prigorja, Sesvete, Zagreb, urednica Morena Želja Želle, ISBN 978-953-7820-05-3. (projekt financiran sredstvima Europske unije)
 • Dvorac Golubovec u Donjoj Stubici – prostorno-konzervatorska studija revitalizacije i obnove dvorca, perivoja, perivojne šume i Vilinskih poljana, Zagreb: Šćitaroci, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2008., autori: Mladen i Bojana Šćitaroci, autori-suradnici: Ksenija Petrić, Mirna Bojić, Amalija Denich, Damir Krajnik, Vedran Ivanković i Nikša Božić
 • Stadtparks in der Österreichischen Monarchie 1765-1918 – Studien zur bürgerlichen Entwicklung des urbanen Grüns in Österreich, Ungarn, Kroatien, Slowenien und Krakau aus europäischer Perspektive, Wien-Köln-Weimar: Böhlau Verlag, 2007., autori: Wojciech Balus, Géza Hajós, Alenka Kolšek, Cordula Loidl-Reisch, Bojana Bojanić Obad Šćitaroci i Mladen Obad Šćitaroci, Jósef Sisa, Walter Krause
 • Gradski perivoji Hrvatske u 19. stoljeću – javna perivojna arhitektura hrvatskih gradova u europskom kontekstu, Zagreb: Šćitaroci, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2004. (knjiga nagrađena Nagradom HAZU), autori: Bojana i Mladen Šćitaroci
 • Vrbanićev perivoj u Karlovcu – studija zaštite i obnove, Zagreb: Šćitaroci, 2003., autori: Mladen i Bojana Šćitaroci
 • Manors and Gardens in Croatia – Slavonia from Zagreb to Vukovar, Zagreb: Šćitaroci, 2001. (promocija u Royal Institute of British Architects, London), autori: Mladen i Bojana Šćitaroci
 • Slawoniens Schlösser – von Zagreb bis Vukovar, Graz-Stuttgart: Leopold Stocker Verlag, 2000. (promocija u Beču i Grazu), autori: Mladen i Bojana Šćitaroci
 • Dvorci i perivoji u Slavoniji – od Zagreba do Iloka, Zagreb: Šćitaroci, 1998., autori: Mladen i Bojana Šćitaroci
 • Hrvatska parkovna baština – zaštita i obnova, Zagreb: Školska knjiga, 1992. (knjiga prihvaćena kao sveučilišni udžbenik)
 • Schlösser und Gärten des Kroatischen Zagorje, Zagreb: Školska knjiga, 1992./1994. (dva izdanja, promocija u Beču i Grazu)
 • Castles, Manors and Gardens of Croatian Zagorje, Zagreb: Školska knjiga, 1992./1993. (dva izdanja)
 • Dvorci i perivoji Hrvatskoga zagorja, Zagreb: Školska knjiga, 1991./1993./2004. (tri izdanja)
 • Perivoji i dvorci Hrvatskoga Zagorja, Zagreb: Školska knjiga, 1989./1990. (tri izdanja)

Uredničke knjige:

 • Cultural Urban Heritage – development, learning and landscape strategies, Cham: Springer Nature Switzerland AG, 2019., ISBN 978-3-030-10611-9, ISBN e-Book 978-3-030-10612-6, doi:10.1007/978-3-030-10612-6, urednici: Mladen Obad Šćitaroci, Bojana Bojanić Obad Šćitaroci i Mrđa, Ana.
 • Modeli revitalizacije i unaprjeđenja kulturnog naslijeđa – multidisciplinarni dialog, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2017., ISBN 978-953-8042-29-4 (tiskano izdanje), ISBN 978-953-8042-30-0 (e-izdanje). Glavni urednik: akademik Mladen Obad Šćitaroci.
 • Cultural Heritage – Possibilities for Spatial and Economic Development / Prostorne i razvojne mogućnosti kulturnog naslijeđa, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2015., ISBN 978-953-8042-10-2 (tiskano izdanje), ISBN 978-953-8042-11-9 (e-izdanje). Glavni urednik: akademik Mladen Obad Šćitaroci.
 • Dvorci i ljetnikovci – kulturno naslijeđe kao pokretač gospodarskog razvoja / Manors and Gardens – Cultural Heritage as a Generator of Economic Development, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2006., ISBN 953-6229-49-8. Glavni urednik: Mladen Obad Šćitaroci.
 • Suvremeno korištenje i kreativno upravljanje dvorcima, kurijama i ljetnikovcima / Contemporary Use and Creative Management of Manors, Castles and Villas, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2005., ISNB 953-6229-40-4 (zbornik radova), 953-6229-39-0 (zbornik sažetaka). Glavni urednik: Mladen Obad Šćitaroci.
 • Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1919./1920. – 1999./2000. – monografija u povodu 80 obljetnice naobrazbe arhitekata u Hrvatskoj, Zagreb: Arhitektonski fakultet, 2000., ISBN 953-6229-12-9. Glavni urednik: Mladen Obad Šćitaroci.

Znanstvenoistraživački projekti:

 • Heritage Urbanism – urban and spatial models for revival and enhancement of cultural heritage / Urbanizam naslijeđa – urbanistički i pristorni modeli za oživljavanje i unaprjeđenje kulturnoga naslijeđa» /HERU (2014.-2018.), voditelj projekta. Projekt je financirala Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ-2032), a provodio se na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • Urbanističko i pejsažno naslijeđe Hrvatske kao dio europske kulure (2007.-2013.), glavni istraživač
 • Urbanističko i perivojno naslijeđe Hrvatske kao dio europske kulture (2002.-2005.), glavni istraživač
 • Prostorno uređenje i zaštita okoliša Hrvatske (2000.-2002.), glavni istraživač
 • Villas, Stately Homes and Castles – compatible use, valorisation and creative management / Dvorci, kurije i burgovi – prihvatljiva suvremena namjena, vrjednovanje i kreativno upravljanje, EU projekt INTERREG IIIB CADSES (2003.-2006.), voditelj hrvatskog dijela projekta
 • Stadtparkanlagen in den Ländern der ehemaligen k.u.k. Monarchie / Gradski perivoji bivše k.u.k. Monarhije (1996.-1998.), voditelj za Hrvatsku i Sloveniju
 • UNESCO: Les espaces du baroque /Atlas svjetskog baroka – međuregionalni projekt (1992.-1993.), koordinator za Hrvatsku

Znanstveni rad (odabir):

 • Znanstveni članci – autor 100-tinjak znanstvenih radova, 30-ak u inozemstvu
 • Mentorstva doktorandima i magistrantima – 11 obranjenih disertacija, 6 obranjenih magistarskih radova, 4 disertacije u tijeku, 10 znanstvenih novaka; mentorstva na Arhitektonskom, Šumarskom i Filozofskom (povijest umjetnosti) fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • Redoviti član Akademije tehničkih znanosti Hrvatske (član od 1998., redoviti član od 2005.)
 • Glavni i odgovorni urednik (2001.-2013.) znanstvenog časopisa “Prostor” (jedini znanstveni časopis u Hrvatskoj za arhitekturu i urbanizam, 2007. uvršten u uglednu svjetsku znanstvenu bazu Arts and Humanities Citation Index, od tada je časopis svrstan u A grupu znanstvenih časopisa za znanstveno polje arhitektura i urbanizam)

Stručni rad (odabir):

 • Ovlašteni arhitekt urbanist i ovlašteni krajobrazni arhitekt; ovlašten za izradu projektne dokumentacije za kulturna dobra
 • Autor/koautor 200-tinjak stručnih elaborata – prostornih i urbanističkih planova, urbanističkih i pejsažnih studija, idejnih i izvedbenih projekata pejsažne arhitekture

Društvene i javne aktivnosti (odabir):

 • Član Povjerenstva za monitoring nad izradom Plana upravljanja zaštićenom spomeničkom cjelinom Grada Dubrovnika (2015.-2018., imenovanje gradonačelnika Grada Dubrovnika)
 • Član Savjeta prostornog uređenja Republike Hrvatske (2004.-2013., imenovanje Vlade RH)
 • Član Stručne radne skupine za izradu Urbanističko-arhitektonske i konzervatorske studije uređenja javnih prostora Gornjega grada u Zagrebu (2010.-…)
 • Član Područnog znanstvenog vijeća za tehničke znanosti (2005.-2013.)
 • Član stručno-savjetodavnog Povjerenstva za obnovu Dubrovnika (2000.-2014.)
 • Član Odbora za podjelu državnih nagrada za znanost za područje tehničkih znanosti (2000.-2004.)
 • Član povjerenstava Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode u Zagrebu (1996.-2013.)
 • Član Uredničkog odbora sveučilišnih izdanja Sveučilišta u Zagrebu (1995.-1997.)
 • Član Hrvatske nacionalne komisije za UNESCO (1993.-1998., imenovanje Vlade RH)

Međunarodne aktivnosti (odabir):

 • Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Dipartimento di Architettura – mentorstvo talijanskoj doktorandici (Anita Bianco) na istraživanju tijekom šestomjesečnog boravka na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (2019./2020.)
 • Università di Camerino, Architettura e Design “Eduardo Vittoria”, Ascoli Piceno (Italija) – mentorstvo talijanskom istraživaču (Flavio Stimilli) u sklopu znanstvenog projekta Heritage Urbanism (2015./2016.)
 • Član uredništva znanstvenog časopisa Ybl Journal of Built Environmental, Ybl Miklós Faculty of Architecture and Civil Engineering, Szent István University, Budapest (2013.-…)
 • Politecnico di Bari/Italia – komentorstvo 13 diplomskih radova (2002./2003., 2004./2005.); mentorstvo dvojici talijanskih istraživača (2004., 2005.)
 • Predavanja u inozemstvu – Španjolska (gostujući predavač na poslijediplomskim studijima:  1992. – Universidad Politecnica de Madrid, Universidad de la Laguna Tenerife; 1999. – Universidad internacional Menendez Pelayo de Espana, Santa Cruz de Tenerife); Italija (Milano 2007., Troina/Sicilija 1996., Palmanova 1988.); Velika Britanija (London 2002.); Austrija (Beč 1992., 1993., 2002.)
 • Izlaganja na znanstenim skupovima u Italiji (Bari, Firenze, Palmanova, Milano, Monza, Napoli, Udine, Venezia), Kini (Shanghai) i dr.; objava radova u zbornicima skupova i drugim sveučilišnim publikacijama
 • Objava tekstova o najvrjednijem hrvatskom perivojnom naslijeđu u uglednim svjetskim enciklopedijama (s Bojanom Bojanić Obad Šćitaroci): Encyclopedia of Gardens – History and Design, Chicago/London: Fitzroy Dearborn Publishers, 2001.; The Oxford Companion to the Garden, Oxford: Oxford University Press, 2006.

Nagrade i priznanja:

 • Državna nagrada za znanost za 2022. godinu, za životno djelo, za područje tehničkih znanosti
 • Nagrada “Fran Bošnjaković” Sveučilišta u Zagrebu za 2017. godinu za iznimne rezultate na polju znanstvene i stručne djelatnosti, za promicanje znanstvene discipline i struke te za osobit doprinos u prijenosu znanja i u odgoju mladih stručnjaka u području tehničkih znanosti (2017.)
 • Počasni član Hrvatskoga društvo krajobraznih arhitekata u znak priznanja i zahvale za doprinos u osnivanju i razvoju Hrvatskog društva krajobraznih arhitekata te izniman doprinos razvoju i promicanju krajobrazne arhitekture (2017.)
 •  Počasni član Društva arhitekata Zagreba zbog iznimnog doprinosa afirmaciji arhitektonske i perivojne baštine      kroz edukaciju i publicistiku (2015.)
 •  Povelja Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za osobit doprinos razvoju i promicanju šumarske struke u   Republici Hrvatskoj (2014.)
 •  Nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u Republici   Hrvatskoj za 2004. u području likovnih umjetnosti za knjigu Gradski perivoji Hrvatske u 19. stoljeću (s B. Bojanić   Obad Šćitaroci)
 •  Treća nagrada na natječaju za izradu Idejnog urbanističko-arhitektonskog i hortikulturnog rješenja Kazališnog   parka u Rijeci, 2003. (sa: B. Bojanić Obad Šćitaroci, N. Božić, D. Krajnik, V. Ivanković)
 •  Državna nagrada za znanost u 1998. godini za popularizaciju i promičbu znanosti
 •  Spomenica Domovinskoga rata 1990.-1992. (odluka Predsjednika Republike Hrvatske, 1994.)
 •  Povodom njegovih knjiga i radova objavljeno je približno 250 prikaza u časopisima, tisku, na radiju i televiziji,   pedesetak u inozemstvu

 

Za više podataka: http://www.scitaroci.hr/