Dujella Andrej, akademik

Redoviti članovi II. Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti
Dujella Andrej

Datum rođenja:

 • 21.05.1966

Mjesto rođenja:

 • Pula

Adrese:

 • PMF, Matematički odsjek, Bijenička cesta 30, 10000 Zagreb

Telefoni:

 • Telefon, PMF – Matematički odsjek: +385 01 4605 780
 • Telefaks, PMF – Matematički odsjek: +385 01 4680 335
 • Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti HAZU: +385 01 4895 170

E-mail adrese:

Dujella Andrej, akademik

Redoviti članovi II. Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti

Akademske titule:

 • akademik (10.05.2012. – …)
 • doktor znanosti

Institucije:

 • redoviti profesor – PMF, Matematički odsjek Sveučilišta u Zagrebu

Funkcije u Akademiji:

 • tajnik – Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti (01.01.2015. – 31.12.2018.)
 • član Predsjedništva – Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (01.01.2015. – 31.12.2018.)

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član – Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti (10.05.2012. – …)

Životopis

Andrej Dujella rođen je 21. 5. 1966. u Puli. Osnovnu i srednju školu pohađao je u Novigradu Dalmatinskom i Zadru. Diplomirao je matematiku 1990., magistrirao 1993., a doktorirao 1996., sve na PMF- Matematičkom odjelu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1990. godine zaposlen je Matematičkom odjelu (sada Odsjeku) PMF-a u Zagrebu, gdje i danas radi kao redoviti profesor u trajnom zvanju.

Na dodiplomskom, preddiplomskom, diplomskom i doktorskom studiju na Sveučilištu u Zagrebu držao je predavanja iz 16 kolegija. Kao gostujući profesor držao je predavanja na doktorskom studiju na Technische Universität Graz (2001. godine), University of Debrecen (2007. godine) i Basque Center for Applied Mathematics Bilbao (2011. godine).  Bio je voditelj 13 doktorskih disertacija, 8 magistarskih i 191 diplomskog rada.

Član je Hrvatskog matematičkog društvaAmerican Mathematical SocietyThe Fibonacci Association i International Association for Cryptologic Research. Bio je voditelj niza domaćih  znanstvenoistraživačkih projekata, te suvoditelj bilateralnih hrvatsko-austrijskih, hrvatsko-francuskih i hrvatsko-mađarskih znanstvenih projekata. Bio je voditelj Zajedničkog sveučilišnog doktorskog studija matematike te izvršni i glavni urednik znanstvenog časopisa Glasnik matematički. Član je uredništava nekoliko međunarodnih znanstvenih časopisa, te glavni urednik časopisa Rad HAZU, Matematičke znanosti. Bio je predstojnik Zavoda za algebru i osnove matematike, član Matičnog odbora za polje matematika, te član Područnog znanstvenog vijeća za prirodne znanosti.

Glavno područje znanstvenog rada mu je teorija brojeva, posebno diofantske jednadžbe,  eliptičke krivulje, te primjena teorije brojeva u kriptografiji. Njegov glavni znanstveni doprinos vezan je uz teoriju Diofantovih m-torki, tj. skupova prirodnih ili racionalnih brojeva sa svojstvom da umnožak svaka dva njihova različita člana uvećan za 1 daje potpun kvadrat. Rezultate vezane uz racionalne Diofantove m-torke primijenio je na konstrukciju eliptičkih krivulja velikog ranga. Autor je 122 znanstvena i 16 stručnih radova, te 4 knjige. Održao je 54 priopćenja na međunarodnim znanstvenim skupovima, od toga 28 kao pozvani predavač. Bio je član organizacijskog, programskog ili znanstvenog odbora 22 međunarodna znanstvena skupa. Predavanja po pozivu održao je na sveučilištima i znanstvenim institutima u Bilbau, Budimpešti, Bursi, Debrecinu, Grazu, Istanbulu, Leobenu, Ljubljani, Moreliji, Mumbaiju (TIFR i IITB),  Osijeku, Saarbrückenu, Splitu, Strasbourgu, Tokiju i Zürichu (ETH).

Dobitnik je Nagrade Hrvatskog matematičkog društva mladom znanstveniku za istaknuti znanstveni doprinos u matematici 2000. godine, Nagrade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u Republici Hrvatskoj za 2003. godinu za područje prirodnih znanosti i matematike, Državne nagrade za znanost za 2006. godinu, te Nagrade „Andrija Mohorovičić“ Sveučilišta u Zagrebu za 2017. godinu. Dana 10.5.2012. izabran je za redovitog člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Od 1.1.2015. do 31.12.2018. bio je tajnik Razreda za matematičke, fizičke i kemijske znanosti te član Predsjedništva Akademije. Godine 2017. odlukom Senata Sveučilišta u Debrecinu, dobio je titulu počasnog doktora Sveučilišta u Debrecinu (Doctor Honoris Causa).

Za više podataka: osobna stranica