Žic Fuchs Milena, akademkinja

Redoviti članovi V. Razred za filološke znanosti
Žic Fuchs Milena

Datum rođenja:

 • 1954.

Mjesto rođenja:

 • Zagreb

Adrese:

 • Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10000 Zagreb

Telefoni:

 • Razred za filološke znanosti HAZU +385 01 4895 170

E-mail adrese:

Žic Fuchs Milena, akademkinja

Redoviti članovi V. Razred za filološke znanosti

Akademske titule:

 • doktor znanosti
 • akademkinja

Institucije:

 • redovita profesorica u trajnom zvanju – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Funkcije u Akademiji:

 • članica Predsjedništva – Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (01.01.2015. – 31.12.2022.)
 • predsjednica Odbora – Odbor za međunarodnu suradnju (2012. – 2020.)

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član – Razred za filološke znanosti (20.05.2010. – …)
 • član suradnik – Razred za filološke znanosti (16.05.2002. – 20.05.2010.)

Životopis

Milena Žic Fuchs rođena je 1954. godine u Zagrebu. Školovala se u Londonu, New Yorku i Sydneyu. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu stekla 1977. diplomu profesora engleskog jezika i etnologije. Magistrirala 1982., a 1989. obranila doktorsku disertaciju pod naslovom Semantička analiza glagola kretanja u engleskom i hrvatskom književnom jeziku. Od 1978. radi na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao asistent, docent, izvanredni profesor, redoviti profesor, te redoviti profesor u trajnom zvanju.

Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu bila je pročelnicom Odsjeka za anglistiku od 1996. do 1998. godine, a predstojnicom Katedre za engleski jezik od 2002. do 2011. godine. Predaje kolegije SemantikaKognitivna lingvistika te seminare iz semantike, analize diskursa, sintakse i sociolingvistike. Od 2001. do 2004. na studiju Antropologije predavala je Kognitivnu lingvistiku, a na Fakultetu elektronike i računarstva kolegij Kognitivna znanost.

Na Doktorskom studiju lingvistike u Zagrebu predaje kolegije SemantikaKognitivna lingvistika i Američka lingvistika, te Pragmatika. Na Poslijediplomskom studiju prevođenja predavala kolegij Semantika i kognitivna lingvistika, a na Doktorskom studiju glotodidaktike predaje kolegij Kognitivna lingvistika, te na Doktorskom studiju Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu predaje Semantiku. Na Doktorskom studiju lingvistike u Osijeku predavala je kolegije Semantika i Strukturalizami kognitivna lingvistika.

Na Doktorskim studijima Lingvistike i Kognitivne znanosti na sveučilištu SUNY Buffallo, SAD u akademskoj godini 1995/1996 kao gost profesor na Fulbrightovoj stipendiji predavala European Structuralism vs. Cognitive Linguistics.

Objavila knjige Znanje o jeziku i znanje o svijetu 1991., Rječnik kratica (zajedno sa Stjepanom Babićem) 2007. te Kognitivna lingvistika i jezične strukture: engleski present perfect 2009., za koju je primila Državnu nagradu za znanost za 2011. godinu. Objavila radove iz semantike, kognitivne lingvistike, sociolingvistike, sintakse, analize diskursa, s posebnim osvrtom na utjecaj komunikacijskih tehnologija na hrvatski jezik (vidi stranicu Hrvatska znanstvena bibliografija – CROSBI).

Od 2005. godine uključuje se u rad Europske znanstvene zaklade (ESF). Od 2006. postaje članicom Jezgrene skupine, a od 2009. do 2012. predsjedava Stalnomu odboru za humanističke znanosti Europske znanstvene zaklade.

Od 2013. do 2015. godine predsjedava Scientific Review Group for the Humanities ESF-a. Članicom je mnogobrojnih znanstvenih savjetodavnih odbora te je u više navrata sudjelovala kao ekspert u tijelima Europske komisije.

Od 2008. godine Milena Žic Fuchs bila je članicom ERC-jevog (European Research Council) prosudbenog panela Advanced Grant SH4 “ The Human Mind and Its Complexity”, a u razdoblju od 2014. do 2015. godine predsjedavala je tim panelom.

Godine 2010. izabrana je u Hrvatsku akademiju znanosti i umjetnosti, a 2013. izabrana je u članstvo Academia Europaea (sjedište u Londonu). U okviru Academiae Europaeae aktivno sudjeluje u radu HERCULES Group (Higher Education Research and Culture in European Society).

Godine 2016. Milena Žic Fuchs imenovana je članicom High Level Group on Maximising Impact of EU Research and Innovation Programmes Europske komisije, kojom je predsjedavao President Emeritus Pascal Lamy.

Godine 2018. imenovana je u JRC (Joint Research Centre) High-Level Peer Group Europske komisije, tijelo Europske komisije čija je zadaća pružanje neovisnih znanstvenih mišljenja s ciljem potpore europskoj znanstvenoj politici.

Godine 2019. izabrana je u vrhovno tijelo ERC-a (Europsko istraživačko vijeće) za člana Znanstvenog vijeća te od 1. siječnja 2020. preuzima i tu dužnost. Godine 2022. izabrana je u predsjedništvo Academiae Europaeae te je postala predsjedavajućom Međunarodnog savjetodavnog odbora na Sveučilištu u Helsinkiju. Te iste godine započela je drugi mandat u Upravnom vijeću EASSH-a (European Alliance for the Social Science and Humanities).

Godine 2023. izabrana je u počasno zvanje professor emerita na Sveučilištu u Zagrebu, a na Filozofskom fakultetu joj je dodijeljena Povelja Filozofskog fakulteta.

 1. – počasno zvanje professor emerita, Sveučilište u Zagrebu

2023. – Povelja Filozofskog fakulteta u Zagrebu

2022. – članica Predsjedništva Academiae Europaeae

2022. – predsjedavajuća Međunarodnog savjetodavnog odbora na Sveučilištu u Helsinkiju

2022. – članica Upravnog vijeća EASSH-a (European Alliance for the Social Science and Humanities), drugi mandat

2020. – članica Savjetodavnog odbora UNA Europa (University Alliance Europa)

2020. –  članica Međunarodnog odbora u Institut für den Donauraum und Mitteleuropa pod vodstvom Erharda Buseka

2020. – članica Znanstvenog vijeća Europskog istraživačkog vijeća (European Research Council)

2020. – članica Upravnog Vijeća EASSH-a (European Alliance for the Social Science and Humanities)

2019. – članica Savjetodavnog odbora za NET4SOCIETY5

2018. članica Znanstvenog savjetodavnog odbora konferencije pod predsjedavanjem Republike Austrije Austrian EU Council Presidency Conference on ‘Impact of Social Sciences and Humanities for a European Research Agenda’

2018. članica Znanstvenog savjetodavnog odbora konferencije Flagship Conference Enhancing Long Term Sustainability and Opening Up RIs to Society and Industry, konferencija je održana u Sofiji, Bugarska

2018. – imenovana je u JRC (Joint Research Centre) High-Level Peer Group Europske komisije

2018. – članica Međunarodnog savjetodavnog odbora Sveučilišta u Helsinkiju

2017. – predsjednica Organizacijskog odbora konferencije Academiae Europaeae pod naslovom “Crossing over to the Future: Interdisciplinarity in Research and Higher Education”, održane u Stockholmu, svibanj 2017

2016. – 2017. članica High Level Group on Maximising Impact of EU Research and Innovation Programmes Europske komisije

2016. – 2017. članica Expert Group for the Interim Evaluation of H2020 on European Research Infrastructures, including e-Infrastructures Europske komisije

2016. – 2018. članica Znanstvenog savjetodavnog odbora za Research Infrastructure Project InRoad

2016. – 2018. članica Upravnog vijeća ESOF 2018. (Euroscience Open Forum) – Toulouse

2015. – članica Znanstvenog savjetodavnog odbora Europeane

2015. – članica Stručnog vijeća Konfucijeva instituta Sveučilišta u Zagrebu

2014. – 2015. članica Znanstvenog savjetodavnog odbora ERIH PLUS (NSD, Bergen)

2014. – članica Savjeta Sveučilišta u Zagrebu (potpredsjednica)

2014. – 2016. članica Upravnog vijeća ESOF 2016. (Euroscience Open Forum) – Manchester

2014. – 2017. članica Znanstvenog savjetodavnog tijela Fakulteta humanističkih i društvenih znanosti Sveučilišta u Helsinkiju

2014. – 2015. predsjedavajuća ERC-jevog prosudbenog panela Advanced Grant SH4 „The Human Mind and Its Complexity“

2014. – članica Radne skupine HERCULES (Higher Education Research and Culture in European Society), Academia Europaea

2013. – izabrana u članstvo Academia Europaea

2013. – 2015. članica Radne skupine ALLEA-e za društvene i humanističke znanosti i članica Znanstvenog savjetodavnog odbora ALLEA-e za SASSH (Survey and Analysis of Basic Research in SSH conducted at the European Academies of Sciences and Humanities)

2013. – 2015. predsjedavajuća Scientific Review Group for the Humanities, ESF

2013. – 2019. članica Znanstvenog savjetodavnog odbora NET4SOCIETY (Transational Cooperation among National Contact Points for Socioeconomic Sciences and Humanities)

2012. – 2020. predstavnica Hrvatske u Upravnom vijeću HERA projekata (Humanities in the European Research Area)

2012. – 2016. članica Conseil Scientifique de Réseau Francais des Instituts d’Études Avancées (RFIEA)

2012. – 2013. članica Ekspertne skupine Europske komisije za ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures)

2012. – 2019. članica Znanstvenog savjetodavnog odbora za znanost CLARIN-ERIC-a (Common Language Resources and Technology Infrastructure – European Research Infrastructure Consortium)

2012. – predsjednica Međunarodnog odbora Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

2012. –  članica Organizacijskog odbora konferencije Syntax of the World’s Languages V

2012. – članica Organizacijskog odbora The Embodied Foundations of Human Communicative Skills, Kopenhagen

2012. – predsjednica Programskog i organizacijskog odbora ESF Junior Summit Water: Unite and Divide. Interdisciplinary Approaches for A Sustainable Future

2012. –  Državna nagrada za znanost za 2011. godinu

2011. – član osnivač Jezgrene skupine EASSH-a (European Alliance for the Social Science and Humanities)

2011. – 2014. članica Odbora za dodjelu Spinozine nagrade

2011. organizirala i predsjedavala (zajedno s Ruedigerom Kleinom) sekciju Innovate the concept – the humanities and social innovation u sklopu konferencije Challenge Social Innovation, Beč

2010. – 2019. članica Upravnog vijeća MERIL-a (Mapping European Research Infrastructure Landscapes)

2009. – 2013. predsjedavajuća Stalnog odbora za humanističke znanosti Europske znanstvene zaklade (ESF)

2009. – 2013. predsjednica Područnog vijeća za humanističke znanosti

2009. – 2020. predstavnica Hrvatske u Upravnom vijeću HERA projekata (Humanities in the European Research Area)

2009. predsjednica Odbora za dodjelu Latsisove nagrade „The Human Mind, The Human Brain“

2008. – 2013. članica ERC-jevog prosudbenog panela Advanced Grant SH4 „The Human Mind and Its Complexity“

2005. – 2008. članica Stalnog odbora za humanističke znanosti ESF-a

2004. – 2009. članica Područnog vijeća za humanističke znanosti

2003. – 2011. članica Povjerenstva za dodjelu državnih nagrada iz područja humanističkih znanosti

2003. – 2009. članica Povjerenstva Ministarstva znanosti obrazovanja i športa za izdavačku djelatnost

2002. – 2011. predstojnica Katedre za engleski jezik

2000. – 2008. predsjednica organizacijskih odbora četiriju međunarodnih kognitivnolingvističkih konferencija održanih u Dubrovniku

1999. – 2000. Ministrica znanosti i tehnologije

1998. – 2002. članica Nacionalnog vijeća za znanost

1996. – 1998. pročelnica Odsjeka za anglistiku

1995. – 1996. gost-profesor na Sveučilištu SUNY Buffallo, SAD, Odsjek za lingvistiku, Doktorski studiji Lingvistike i Kognitivne znanosti

1994. – 1999. članica Vijeća za jezikoslovlje i hrvatski jezik pri MZT

1994. – 1995. predsjednica Vijeća za izdavačku djelatnost pri Ministarstvu znanosti i tehnologije

1991. – 1998. glavna urednica časopisa Suvremena lingvistika

1984. – 1985. Fulbrightov stipendist na Odsjeku za lingvistiku na sveučilištu UCLA

Projekti

 • Od 1991. do 1996. voditelj projekta br. 6-03-217 Načela organizacije leksika pri Zavodu za lingvistiku Filozofskoga fakulteta, Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske.
 • Od 1996. do 2001. voditelj znanstvenog projekta br. 130719 Semantička polja i sintaksa, Ministarstvo znanosti i tehnologije.
 • Od 2005. do 2007. voditelj projekta br. 0130547 Kognitivno lingvistička istraživanja hrvatskoga i engleskoga jezika, Ministarstvo znanosti i tehnologije.
 • Od 2007. do 2013. voditelj projekta br. 130-1301049-1047 Teorijska kognitivno-lingvistička istraživanja hrvatskoga i drugih jezika, Ministarstvo znanosti i tehnologije.

Časopisi

 • Članica savjetodavnog odbora časopisa Lingue e linguaggio od 2019. godine.
 • Članica uređivačkog odbora časopisa Lingue e linguaggio od 2012. do 2019. godine.
 • Članica uređivačkog odbora Jezikoslovlja od 2005. do 2018. godine.
 • Glavna urednica časopisa Suvremena lingvistika od 1991. do 1998.
 • Od 1978. do 1988. članica uredništva i tajnica časopisa Studia Romanica et Anglica Zagrebiensia.

Milena Žic Fuchs – Hrvatska znanstvena bibliografija CROSBI