Užarević Josip, akademik

Redoviti članovi VI. Razred za književnost
Užarević Josip

Datum rođenja:

  • 11.01.1953

Mjesto rođenja:

  • Gundinci (Slavonija)

Adrese:

  • : Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10000 Zagreb

Telefoni:

  • Razred za književnost HAZU: +385(01)4895169

E-mail adrese:

Užarević Josip, akademik

Redoviti članovi VI. Razred za književnost

Akademske titule:

  • akademik
  • doktor znanosti

Institucije:

  • redoviti profesor – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Članstvo u Akademiji:

  • redoviti član – Razred za književnost (15.05.2014. – …)

 

Životopis

Akademik Josip Užarević, redoviti profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu, rođen je 11. siječnja 1953. u Gundincima (Slavonija). Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1976. rusistiku i filozofiju te magistrirao temom o Borisu Pasternaku, a doktorsku disertaciju objavio je 1991. pod naslovom Kompozicija lirske pjesme, uz velik odjek u stručnim krugovima. Važne su također njegove knjige Književnost, jezik, paradoks (Osijek, 1990.), Između tropa i priče (Zagreb, 2002.) i Romantizam i pitanja modernog subjekta (Zagreb, 2008.) te osobito Književni minimalizam(Zagreb, 2012.). U tom posljednjem djelu autor se bavi najmanjim književnim oblicima, poput poslovica i viceva, ali punu pažnju posvećuje i pojavama kao što su grafiti, slavonski bećarac ili čak i psovka. Zahvaljujući svojoj filozofskoj naobrazbi, akademik Josip Užarević sjajno se nosi s najvećim pitanjima, pa njegove studije svagda odaju misaonu smionost i spremnost na duhovnu avanturu, povezanu s odgovornošću prema logici, tradiciji i pravilima struke. O književnosti on govori kao o pojavi koja nipošto nije vezana samo uz službene kanale komunikacije nego nastaje i živi praktički u svim sferama života, pa i neposredno utječe na suvremenoga čovjeka, a da on toga nije ni svjestan. Kao istraživač književnih fenomena, Josip Užarević pokazuje iznimnu sposobnost da zapazi relevantne pojave te invenciju i spremnost da te pojave analizira. A što je osobito važno, on posjeduje i vještinu da rezultate svojega istraživanja prenese svome čitatelju uvjerljivo i poticajno, pa čak i tako da taj čitatelj ima osjećaj da nije doznao nešto novo samo o stručnim pitanjima nego i o životu uopće.

Ta osobina čini akademika Josipa Užarevića ne samo omiljenim nastavnikom i vrijednim javnim radnikom nego ga stalno potiče na nova istraživanja i na suočavanje s novim izazovima.

Za više podataka: Osobna stranica