Horvat-Pintarić Vera, akademkinja

Preminuli članovi VII. Razred za likovne umjetnosti
Horvat-Pintarić Vera

Datum rođenja:

 • 07. ožujka 1926. u Sisku

Preminula:

 • 27. ožujka 2024. u Zagrebu

Horvat-Pintarić Vera, akademkinja

Preminuli članovi VII. Razred za likovne umjetnosti

Akademske titule:

 • akademkinja
 • doktor znanosti

Institucije:

 • redovita profesorica u miru – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član – Razred za likovne umjetnosti (18.05.2000. – 27.03.2024.)

Obavijest o smrti akademkinje Vere Horvat Pintarić

Životopis

 • Osnovna škola i gimnazija
 • 1951
  Diplomirala Povijest umjetnosti i klasičnu arheologiju na Odsjeku za Povijest umjetnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Drugi glavni predmet Opća i nacionalna povijest, pomoćni predmet  Engleski)
  Asistent, potom docent i redoviti profesor na istom Odsjeku od 1951 do 1999.
  Osnovala Katedru za vizualne komunikacije i design 1967
 • 1957
  Druga međunarodna nagrada za likovnu kritiku (dnevne novine ) na  Biennaleu u Veneciji
 • 1959
  obranila doktorsku disertaciju s naslovom Skulptura Francesca Robbe
 • 1960/61
  studijski boravak u Parizu kao stipendist Francuske vlade
  Specijalizacija Moderna i suvremena umjetnost
 • 1963
  Komesar jugoslavenske sekcije n Biennaleu mladih u Parizu
 • 1971
  u okviru emisije obrazovnog programa RTV Zagreb  inicirala urbano slikarstvo (J. Knifer: Osnovna škola u Vrapču, Boris Bućan:kuća u Savskoj, pločnik i kuća u Varšavskoj ulici u Zagrebu)
 • 1973
  inicirala Video art  u Zagrebu (Boris Bućan, Sanja Iveković, Dalibor Martinis, Goran Trbuljak) u okviru priprema za međunardnu manifestaciju Video Art,Trigon 73 ,Graz

Nagrade

 • 1957 – 2. međunarodna nagrada na Bijenalu u Veneciji
 • 2002 – Nagrada Grada Zagreba za knjigu “Svjedok u slici”
 • 2003. Državna nagrada za znanost za životno djelo iz područja humanističkih znanosti
 • 2004 – Nagrada za životno djelo
 • 2014. Red Danice hrvatske s likom “Rudjera Boškovića” za osobite zasluge u znanosti

Bibliografija

KNJIGE

 1. DUŠAN DŽAMONJA, Mala likovna biblioteka, Naprijed, Zagreb, 1960.
 2. SKULPTURA FRANCESCA ROBBE, (disertacija 1959.), Društvo historičara umjetnosti, Zagreb, 1961.
 3. TIZIAN – Galerija svetskog slikarstva, Izd. Jugoslavija, Beograd, 1964.
 4. GABRIJEL STUPICA, Mala likovna biblioteka, Naprijed, Zagreb, 1966.
 5. VJENCESLAV RICHTER, Grafički zavod Hrvatske, Zagreb, 1970.
 6. POLITISCHE KOMMUNIKATION DURCH DAS PLAKAT, Howach Verlag, Bonn Bad Godesberg, 1975. (zajedno s C. Hundhausen i F. Ronneberger)
 7. OD KIČA DO VJEČNOSTI, Biblioteka Pitanja, izd.CDD Zagreb, 1979.
 8. MIROSLAV KRALJEVIĆ, Globus, Zagreb, 1985.
 9. DUŠAN DŽAMONJA: Drawnings, Lannoo Ludion, Bruxelles, 1987.
 10. VIENNA 1900 THE ARCHITECTURE OF OTTO WAGNER, Studio Editions, London 1989., Dorset press, New York, 1989.
 11. SVJEDOK U SLICI – NOVE FIGURE ZA NOVE STVARNOSTI U ERI MODERNE, Matica Hrvatska, Zagreb, 2001.
 12. TRADICIJA I MODERNA Artis Historiae, Gliptoteka HAZU, 2009. S. 701
 13. KRITIKE I ESEJI (Izbor)  Artis Historiae, Gliptoteka HAZU, 2012, S. 560
 14. OD KIČA DO VJEČNOSTI, drugo, prošireno izdanje (u pripremi)

RASPRAVE

 1. NOVI PROBLEMI OKO ANDRIJE MEDULIĆA – Peristil 1/2, Zagreb, 1953 str..
 2. PITTURA JUGOSLAVA D’OGGI – La Biennale VII/35, Venezia, 1959. str.
 3. REALNOST I IMAGINACIJA U SUDBINI SLIKE – Likovna revija 4, Ljubljana, 1962 str..
 4. MATERIOLOGIJA I PROSTOR U SUVREMENOJ SKULPTURI – Čovjek i prostor br. 17, Zagreb, 1963. str.
 5. SUVREMENA JUGOSLAVENSKA UMJETNOST – Civilta delle macchine XII/3, str. 37-47, Roma, 1964.
 6. IKONIKA I OPTIKA MIROSLAVA ŠUTEJA – Umetnost br. 2, str. 81-89, Beograd, 1965.
 7. COMMUNICATIONS AND THE ARTS IN A SOCIALIST STATE: AN OVERWIEW OF YUGOSLAV TRENDS – Visions 65, World Congress on New Challenges to Human Communications. Ed. International Center for Communication Arts and Sciences, New York, str. 59-70, 1966.
 8. VIZUALNA KULTURA I PROBLEMI VIZUALNIH KOMUNIKACIJA – Praxis 4/6, Zagreb, 1966., str.  639-643..
 9. THE GRAPHIC ARTS IN YUGOSLAVIA – The Penrose Annual, str. 74-86, London, 1967.
  Isto: SINTEZA br. 7, Ljubljana, 1967.
 10. AVANGARDA OKTOBRA – Telegram 3. XI. 1967., Zagreb.
 11. O VIZUALNIM KOMUNIKACIJAMA U JUGOSLAVIJI – Bit international br. 4, Zagreb, 1969., str. 95-102.
  Isto: OBLIKOVANJE U JUGOSLAVIJI, SLUPUJ, Ljubljana, 1970.
  Isto: Galerija studentskog kulturnog centra, Beograd, 1971.
 12. OSLIKOVLJENA RIJEČ. THE WORD IMAGE – Bit international br. 5/6, Zagreb, 1969., str. 5-69.
 13. AUTOGESTIONE E PROMOZIONE DELLA CREATIVITA – u: Nuova ecologia. Programmazione territoriale come equilibrio di autogestioni nel sistema ecologico uomo-ambiente. Centro Pio Manzu, Rimini
  Isto: IDEOLOGIJA AVANGARDE I PRAKSA REVOLUCIJE – Književna smotra 5/6, Zagreb, 1970, str. 47-54.
 14. O ISTRAŽIVANJIMA U DANAŠNJICI I O DRUŠTVU SUTRAŠNJICE – Bit international br. 7, Zagreb, str. 11-18.
  Isto u knjizi: DIJALOG SA STROJEM – izdanje Galerija suvremene umjetnosti, Zagreb, 1971.
  Isto: RICERCHE D’OGGI E SOCIETA DI DOMANI – L’uomo e l’arte No. 8, Milano, 1972.
 15. DER MENSCH UND SEINE UMWELT – u zborniku Intermedia urbana, Trigon 1971., izdanje Neue Galerie, Graz, 1971. (bez paginacije 19 tipkanih stranica).
  Isto: ČOVJEK I NJEGOVA OKOLINA – Čovjek i prostor br. , Zagreb, 1972.
 16. UBER SYSTEME UND SYSTEMDENKEN – Katalog Trigon personale 4 Vjenceslav Richter, Plastiken Systeme Arhitektur. Neue Galerie Landesmuseum Joanneum, Graz, 1972., str. 5-18.
  Isto: O SISTEMU I SISTEMSKOM MIŠLJENJU, Čovjek i prostor br. 245/1973.
 17. SREDSTVO I POSREDNIŠTVO – MEDIUM AND MEDIATION – Bit international br. 8/9, Zagreb, 1972. str. 165-198.
  Isto: u knjizi: TELEVIZIJA DANAS – TELEVISION TODAY – Izdanje Bit international, Galerija suvremene umjetnosti, Zagreb, 1972.
 18. DAS POLITISHE PLAKAT – referat na simpoziju Wesen und Wirkungsweise des Plakats, 4/5. Februar Zurich, 1972. O političkom plakatu Mogućnosti br. 5/1974., str. 506-517.
  Objavljeno u: Medien und visuelle Kommunikation. Materialien fur die Sekundarstufe II/Arbeitstexte fur den Kunstunterricht. H.Schroedel Verlag, Munchen, 1980.
 19. CRITERI E FUNZIONE DELLA CRITICA TELEVISIVA, Atti del convegno ERI, Roma, 1973., str. 77-83.
 20. VIDEOKULTUR ODER ZURUCK ZU DEN QUELLEN, u Audiovisuelle Botschaften Trigon 73, Graz 1973. (bez paginacije, 19 tipkanih stranica)
  Isto: VIDEOKULTURA ILI POVRATAK IZVORIMA, Kultura br. 23, 1973, Beograd, str. 198-212.
 21. VISUELLES DESIGN IM FERNSEHEN, u Sehen und Hören – Design + Kommunikation, Koln 1974. str. 32-33.
  Isto: NOVA ELEKTRONSKA VIZUALNOST, 15 dana, broj 1-2, 1974., str. 18-12.
  Objavljeno u: Medien und visuelle Kommunikation. Materialien fur die Sekundarstufe II/Arbeitstexte fur den Kunstunterricht. H.Schroedel Verlag Munchen, 1980.
 22. AUTORSKI STRIP ZAGREBAČKE ŠKOLE, Mogućnosti br. 1, 1974., str. 1-23. Prvotno objavljen Radio Zagreb, treći program 21.1.1973.
  Isto: Kultura, br. 28, 1975, Beograd.
 23. WOZU DIENT DIE KUNST, u: Trigon 75/2, Dokumentation, Internationales Symposium Funktion der Kunst, Neue Galerie Graz, 1975, str.
 24. UBER DEN GLUCKLICHEN SISIPHOS, u. Trigon 77, Der Kreative prozess, izd. Neue Galerie, Graz, 1977.str.
  Isto: u: Nuova Rivista Europea, No 6. 1978, Italija.
  Isto: u: Start, br. 235, Zagreb, 1978.
 25. FAŠIZAM I KULTURA: postoji li nacistička umjetnost, Start br. 158, Zagreb, 1975.
  : Mitologija junaštva i praksa nasilja, Start br. 160, Zagreb, 1975.
  : Kič, politički kič i kičisti ideologije, Start br. 159, Zagreb, 1975.
  : Ideologijsko umorstvo slike, Start br. 161, Zagreb, 1975.
  (cca. 40 kartica)
  Isto u: Od kiča do vječnosti, Zagreb, 1979.
 26. DIE ZEIT DER UBERPRUFUNGEN, u: Identitat, alternative Identitat Gegenidentitat, Trigon 1975., Neue Galerie, Graz, 1975.str.
 27. 27.    PUTOKAZI MARGINALACA:
  Što su putokazi marginalaca?, Start, br. 186., 1976.
  Romantici iz podzemlja, Start br. 187., Zagreb, 1976.
  S onu stranu ogledala, Start br. 200., Zagreb, 1976.
  Isto: u: Od kiča do vječnosti, 1974.
 28. UBER DIE KRITIK, u Der kreative prozess, Biespiele und Gegenbeispiele, Trigon, 77, Neue Galerie, Graz, 1977.str.
 29. CRITICA E COMMUNICAZIONE, Critica O, Montecatini Terme, 1978. u: Teoria e pratica della critica, ed. Feltrinelli, Milano, 1979. str.
 30. OPIJELO ZA REVOLUCIJU, Start, br. 284, Zagreb, 1979. Izložba Pariz – Moskva, Pariz
 31. PSIHODRAMA JEDNE NACIJE, Start br. 267, Zagreb, 1979. Izložba Pariz – Berlin, Pariz
 32. REALIZAM IZ MALOG LAROUSSEA, Start br. 322, 23.5.1981. Izložba Les Realismes, 1919-1939, Pariz
 33. SVITANJE POVRH NIŠTAVILA, Start, br. 323, 6.6.1981. Izložba Les Realismes, 1919-1937, Pariz
 34. MRAČNA STRATEGIJE VEDRINE, Start, br. 324, 20.6.1981. Izložba Les Realismes, 1919-1939, Pariz
 35. PUTOVANJE NAKRAJ NOĆI,  Start, br. 324, 2.1.1981. Izložba Pariz – Pariz, 1937-1937, Pariz
 36. STVARANJE I RAZARANJE, Start, br. 339, 16.1.1982. Izložba Pariz-Pariz, 1937-1957, Pariz
 37. ANATOMIJA JEDNOG REMEK DJELA, (E. Manet), Start br. 388, 3.12.1983.
 38. DIE MACHT DES DECORUMS, tekst u katalogu Ivan Meštrović, Berlin, Zurich, Wien 1987., str. 11-15.
 39. KRIST I MINOTAUR, Republika br. 1-2, Zagreb 1991., str. 29-58.
 40. PROMETEJ MEĐU BARBARIMA,  Mogućnosti br. 5-6-7, Split 1992. str. 554-568.
 41. MELANKOLIJA ULICE, Mogućnosti br. 4/6, Split, 1994., str. 137-165.
  (39,40, i 41 u:Svjedok u slici 2001.)

LIKOVNE KRITIKE

 1. BILJEŠKE UZ V. IZLOŽBU ULUH-a – Izvor III., br.1, Zagreb 1950.
 2. XXVI. BIENNALE U VENECIJI – Arhitektura IV., br. 4. Zagreb 1952.
 3. IZLOŽBA FRANCUSKOG SLIKARSTVA U MODERNOJ GALERIJI – Sveučilišni list. 15.05.1952., Zagreb
 4. SLIKARI BELGIJE – Krugovi br. 6, Zagreb 1953.
 5. SUVREMENO BELGIJSKO I HOLANDSKO SLIKARSTVO NA IZLOŽBI U STAROM PAVILJONU – Bulletin br. 3/4, Zagreb, 1953.
 6. OD JONGKINDA DO MONDRIANA – Naprijed 6.6.1953., Zagreb
 7. IZLOŽBA VAN GOGHA U AMSTERDAMU – Naprijed 16.10.1953., Zagreb
 8. SALON D’AUTOMNE(Paris) – Čovjek i prostor br.2, Zagreb 1954.
 9. ARHITEKT NEMOGUĆEG – Čovjek i prostor br. 7, Zagreb 1954.
 10. IZMEĐU MAŠTE I ZBILJE – Vjesnik 27.3.1954., Zagreb
 11. POGLED NA 28. BIENNALE U VENECIJI – Vjesnik 10.7.1956., Zagreb
 12. U PAVILJONIMA ITALIJE – Vjesnik 10.7.1956., Zagreb
 13. DELACROIX I NJEGOV ROMANTIZAM – Vjesnik 14.8.1956., Zagreb
 14. IZLOŽBA PIET MONDRIANA – Vjesnik 6.10.1956., Zagreb
 15. KORISNI SUSRETI – Vjesnik 14.10.1956., Zagreb
 16. IZLOŽBA OTONA GLIHE I ANTUNA MOTIKE U ZAGREBU – Naši razgledi, Ljubljana, 1957.
 17. XI. TRIENNALE U MILANU – Čovjek i prostor br. 66, Zagreb, 1957.
 18. U ATELIERU SANTOMASA – Umjetnost br. 4/5, Zagreb, 1957.
 19. SUVREMENO FRANCUSKO SLIKARSTVO – Umjetnost br. 6, Zagreb, 1958.
 20. MARTOVSKA LIKOVNA PANORAMA U ZAGREBU – Borba, mart 1958.
 21. SUVREMENA UMJETNOST NA 29.  BIENNALU U VENECIJI – Umjetnost br. 10, Zagreb, 1958.
 22. MRTVE PRIRODE EMANUELA VIDOVIĆA – Republika br. 1, Zagreb, 1959.
 23. U TRAGU NOVIH DIMENZIJA (O. GLIHA) – Republika br. 6, Zagreb, 1959.
 24. TOPOGRAFIJA IMAGINARNOG PEJSAŽA (JOSIP VANIŠTA) – Republika br.8, Zagreb 1959.
 25. UNA SCULTRICE JUGOSLAVA (O. JEVRIĆ) – Notizzie Arti figurative II/9, Torino, 1959.
  Isto: O SKULPTURI OLGE JEVRIĆ – Književnik br. 14, Zagreb, 1960.
 26. DIPINTI DI OTON GLIHA – Katalog izložbe, Galleria Notizzie, Torino, 1960.
 27. ZA NOVI OBLIK MATERIJE – Književnik br. 12, Zagreb, 1960.
 28. RAMBAUDI – Književnik br. 12, Zagreb 1960.
 29. SLIKARSTVO OTONA GLIHE – Katalog izložbe, GGSU, Zagreb, 1960.
 30. XXX. BIENNALE U VENECIJI – Telegram 16.7.1960., Zagreb.
 31. ORDAN PETLEVSKI – Politika 3.10.1960., Beograd
 32. IZVORI DVADESETOG STOLJEĆA, (Sources du XX me siecle, Paris)- Telegram 13.1.1961., Zagreb
 33. JAWLENSKI, NOLDE, FEININGER – Katalog izložbe, GGSU,  Zagreb, 1961.
 34. MILA KUMBATOVIĆ – Katalog izložbe, Zagreb, 1961.
 35. PRIZNANJE SUVREMENICIMA (JEAN DUBUFFET), (Paris) – Telegram 10.2.1961., Zagreb
 36. PLAVA FAZA PABLA PICASSA, (Paris) – Telegram 21.4.1961., Zagreb
 37. PROBLEMATIČNA NAIVNOST CARINIKA ROUSSEAUA, (Paris) – Telegram 17.3. 1961., Zagreb
 38. ISTAKNUTO MJESTO (PETLEVSKI U PARIZU), (Paris) – Telegram 3.3.1961., Zagreb
 39. MATISSOV RITAM, (Paris) -Telegram 12.5.1961., Zagreb
 40. MLAĐE GENERACIJE, (Paris) – Telegram 26.5.1961., Zagreb
 41. NA KRAJU SEZONE, (Paris) – Telegram 21.7.1961., Zagreb
 42. MIRO DANAS, (Paris) – TELEGRAM 21.8.1961., Zagreb
 43. MODA STIL I NAVIKE – Telegram 1.9.1961., Zagreb
 44. SUVREMENO AMERIČKO SLIKARSTVO – Telegram 1.12.1961., Zagreb
 45. JAWLENSKI, NOLDE, FEININGER – Telegram 17.9.1961., Zagreb
 46. GABRIJEL STUPICA – Telegram 2.3.1962., Zagreb
 47. O KIPARU STVARAOCU (D. DŽAMONJA) – Telegram 5.4.1962., Zagreb
 48. CRTAČ SVJETLA (GETULIO ALVIANI) – Telegram 8.6.1962., Zagreb
 49. ISTINISTOST I IGRA VRIJEDNOSTI (31. BIENNALE U VENECIJI) – Telegram 13.7.1962., Zagreb
 50. SADAŠNJOST ALBERTA GIACOMETTIJA (Biennale) – Telegram 7.9.1962., Zagreb
 51. IZVORNO SLIKARSTVO ORDANA PETLEVSKOG, Paris – Telegram 21.9.1962., Zagreb
 52. SMISAO RETROSPEKTIVA (O izložbi grupe Medulić) -Telegram 5.10.1962., Zagreb
 53. SUVREMENE LIKOVNE ALTERANTIVE (Aquila) – Telegram, 16.11.1962., Zagreb
 54. ANCIENT FORMS OF ART IN YUGOSLAVIA – Siderexport No 3, Genova, 1962.
 55. CONTEMPORARY ART IN YUGOSLAVIA – Siderexport No 3. Genova, 1962.
 56. PITTURA DI EMILIO VEDOVA – Papeles de Son Armanas, Specijalni monografski broj, lipanj-srpanj, Palma de Majorca, 1962.
 57. KENETH ARMITAGE – Katalog izložbe, GGSU, Zagreb, 1962.
 58. DUŠAN DŽAMONJA – Katalog izložbe. GGSU, Zagreb, 1962.
 59. GETULIO ALVIANI . Katalog izložbe, GGSU, Zagreb, 1962.
 60. PITTURA DI OTON GLIHA – Katalog Biennala u Veneciji, 1962.
 61. SLIKARSTVO ŠPANJOLSKE U FRANCUSKOJ, (Pariz) – Telegram  26.4.1963., Zagreb
 62. NOVA TRAŽENJA I NOVE MOGUĆNOSTI (SKULPTURA STEVANA LUKETIĆA) – Telegram 25.5.1963., Zagreb
 63. L’ABATTOIR DI AROYO E ALTRE PROTESTE ALLA BIENNALE DI PARIGI – Europa Letteraria 22-24, Roma, 1963.
 64. PEASANT ART ON YUGOSLAV FUNERAL STELES – Graphis No 108, Zurich, 1963.
 65. PARIŠKI FESTIVAL MLADIH, – Telegram 25.10.1963., Zagreb
 66. PITURA DI GABRIJEL STUPICA – Europa letteraria No 19, Roma, 1963.
  Isto: u Aspetti dell’arte contemporanea, Aquila, 1963.
 67. JEUNES ARTISTES YOUGOSLAVES – Katalog: IIIe Biennale de Paris, Paris, 1963.
 68. LA PEINTURE MEDIEVALE EN ISTRIE – Chefs-d’oeuvre de l’art No 50, Ed. Hachette, Paris, 1964.
 69. LA PIETA DI NEREZI – Chefs-d’oeuvre de l’art No 57, Ed. Hachette, Paris, 1964.
 70. L’INCONTRO PER SKOPJE DI J. KAŠTELAN E DI  E. MURTIĆ – Europa Letteraria No 31-32, Roma, 1964.
 71. BIENNALE U VENECIJI – Telegram 10.17.1964., Zagreb
 72. PADIGLIONI STRANIERI ALLA XXXII. BIENNALE DI VENEZIA – Europa Letteraria No 30, 31, 32, Roma, 1964.
 73. LA SCULPTURE DE D. DŽAMONJA – Chefs-d’oeuvre de l’art No 90, Ed. Hachette, Paris, 1964.
 74. LE PORTAL DE RADOVAN – Chefs-d’oeuvre de l’art No 88, Ed. Hachette, Paris, 1964.
 75. PIONNIERS ACTUELES DE LA PEINTURE YUGOSLAVE – Chefs-d’oeuvre de l’art No 52, Ed. Hachette, Paris, 1964.
 76. IVAN RABUZIN – Europa Letteraria No 26, Roma. 1964.
 77. LA RELIQUIA DI DŽAMONJA – Europa Letteraria No 28, Roma, 1964.
  Isto: Razlog 9-10, Zagreb, 1964.
 78. DODICI BIANCHI E NERI DI MIROSLAV ŠUTEJ – Katalog izložbe, Galleria del Deposito, Genova, 1964.
  Isto: MIROSLAV ŠUTEJ – Katalog Osam slikara, Umjetnička galerija, Dubrovnik, 1964.
 79. SKULPTURA OLGE JEVRIĆ – Katalog izložbe, GGSU, Zagreb, 1964.
 80. EUGENIO CARMI – Katalog izložbe, GGSU, Zagreb, 1964.
 81. DIE SCHMUCKOBJEKTE VON K. VICES VINCI – Katalog izložbe, Studio F, Ulm, 1964.
 82. LA SCULPTURE DE D. DŽAMONJA – Katalog VIII Biennale Sao Paolo, 1965.
 83. I DISEGNI DI OTON GLIHA – Katalog izložbe, Galleria del Deposito, Genova, 1965.
 84. SKULPTURE ŠIME VULASA – Katalog izložbe, GGSU, Zagreb, 1965.
 85. NAKIT K. VINCES VINCI – Katalog izložbe, MUO, Zagreb, 1965.
  Isto: Chefs-d’oeuvre del’art No 121, Hachette, Paris, 1965.
 86. SKULPTURA VOJINA BAKIĆA . Katalog izložbe, Muzej suvremene umetnosti, Beograd, 1965.
  Isto:Katalog izložbe, Ljubljana, 1965.
 87. MANUSCRITS ET MINIATURES EN YUGOSLAVIE – Chefs-d’oeuvre de l’art, No 96, Ed. Hachette, Paris, 1965.
 88. ULUH 64 – Umetnost br. 1, Beograd, 1965.
 89. HOMMAGE PROŠLOSTI – Umetnost br. 1, Beograd, 1965
 90. TRI GENERACIJE U SADAŠNJOSTI – Umetnost br. 1, Beograd, 1965.
 91. SLIKE – OBJEKTI E. CARMIA – Umetnost br. 1, Beograd, 1965.
 92. SKULPTURA ZVONIMIRA LONČARIĆA, ANTE JAKIĆA I STEVANA LUKETIĆA – Umetnost br. 1, Beograd, 1965.
 93. ENGLEZI S XXXII. BIENNALA U VENECIJI – Umetnost br. 1, Beograd, 1965.
 94. IZLOŽBE U ZAGREBU, KRONIKA – Umetnost br. 2, Beograd, 1965.
 95. MINIATURE DI DUŠAN DŽAMONJA – Katalog izložbe, Galleria del Deposito, Genova, 1965.
 96. GRAFIČKI DESIGN IVANA PICELJA – Sinteza br. 3, Ljubljana, 1965.
 97. SPAZIO E CRONOLUMINODINAMISMO DI NICOLAS SCHOEFFER – La Biennale No 57/58, str. 18-24, Venezia, 1965.
  Isto: O MOGUĆOJ SOCIJALIZACIJI UMJETNOSTI – Umetnost br. 3/4, Beograd, 1965.
 98. SLIKARSTVO OTONA GLIHE – Katalog izložbe, Dubronik, 1965.
 99. STRUTTURE MODIFICABILI DI K. VICES VINCI – Katalog izložbe, Galleria del Deposito, Genova, 1966.
  Isto: VARIASSTRUKTUREN VON K. VICES VINCI – Katalog izložbe, Zurich, 1966.
 100. EUGENIO CARMI (PREDGOVOR MAPI GRAFIČKIH LISTOVA) – Ed. Prandstraller, Padova, 1966.
 101. DUŠAN DŽAMONJA’S MEMORIAL SCULPTURE – Quadrum No 20, str. 113-120, Bruxelles, 1966.
  Isto: Umetnost br. 8, Beograd, 1967.
 102. PICASSO 85 – Telegram 11.11.1966., Zagreb
  Isto: Annales de l’Institut Francais No 18/19 – 1966/67., Zagreb
 103. MIROSLAV ŠUTEJ – Katalog izložbe GGSU, Zagreb, 1966.
 104. POP – ART – ESTETIZACIJA POTROŠNOG – Telegram 8.4.1966., Zagreb
 105. DILEME I PROMAŠAJI . XXXIII. BIENNALE U VENECIJI – Telegram 8.7.1966., Zagreb
 106. VISION 65 – NOVI PODSTICAJI NA PODRUČJU MEĐULJUDSKIH KOMUNIKACIJA – Umetnost  br. 5, Beograd, 1966.
  Isto: VISION 65 – NUOVI ORIZZONTI NELLE COMMUNICAZIONI FRA GLI UOMINI – Lineastruttura No 1, Napoli, 1966.
 107. NE SAMO OTMJEN OBLIK, NEGO I FUNKCIJA (II. Biennale industrijskog oblikovanja u Ljubljani) – Telegram 29.7.1966., Zagreb
 108. DEVETA UMJETNOST I MASOVNA KULTURA – Telegram 9.6.1967., Zagreb
 109. O KINETIČKOJ UMJETNOSTI, – Telegram 15.9.1967., Zagreb
  U povodu izložbe Svjetlost i pokret,Paris
 110. THE LESS IS MORE (K. VICES VINCI) -Katalog izložbe Galleria del  Deposito, Genova, 1967.
 111. TABLEAUX – OBJETS DE MIROSLAV ŠUTEJ – Katalog izložbe Galerie Pauli, Laussane. 1967.
  Isto: Beograd, Moderna Galerija, 1967.
  Isto: Katalog Miroslav Šutej, Biennale di Venezia, 1968.
 112. SLIKA U JEDNADŽBI (u povodu izložbe Cybernetic Serendipity u Londonu), Telegram 4.10.1968., Zagreb
 113. LUMINOPLASTIKA ALEKSANDRA SRNECA – Katalog  Galerije Doma omladine, Beograd, 1968.
 114. PIONIR NOVE PLASTIČNOSTI (VICTOR VASARELY) – Telegram 10.5.1968.., Zagreb
 115. DEMOKRATIZACIJA UMJETNOSTI – Telegram 17.5.1968., Zagreb
 116. POL ART U VENECIJI (o policijskoj umjetnosti Biennalea) – Telegram 18.6.1968., Zagreb
 117. OTKRIVAČ SVJETLA (U povodu izložbe Augusta Rodina u Zagrebu) Telegram 12.7.1968., Zagreb
 118. PITTURA OGGETTO DI MIROSLAV ŠUTEJ – Katalog Galleria Cardazzo. luglio 1968., Venezia
  Isto: Katalog Galleria La Capella, Trieste, 1969.
 119. MIROSLAV ŠUTEJ – Katalog izložbe, Galerie Historial Nyon, 1969.
 120. SKULPTURA VOJINA BAKIĆA – Katalog izložbe, Sao Paolo, 1969.
 121. PROJEKTI ZA NOVU OKOLINU – Katalog J. R. Sotto, Galerija suvremene umjetnosti, Zagreb, 1970.
 122. LA PITTURA DI ARTURO BONFANTI (Uvodni tekst mape grafika) – Ed. Adelphi, Padova, 1970.
 123. MEANDAR KAO SISTEM – Katalog Julije Knifer, Galerija suvremene umjetnosti, Zagreb, 1970.
 124. DUŠAN DŽAMONJA – Katalog Mala Galerija, Ljubljana, 1971.
 125. SCHEDA SU ENZO MARI – L’uomo e l’arte No 2, Milano, 1971.
 126. ANTIMODA PO ŠUTEJU – mapa grafika, Zagreb, 1971.
 127. TUPKO DI NEDELJKO DRAGIĆ, Comics, Trimestrale di critica storia e informazione sul cartooning No 5, novembre 1972, Roma
  Isto: Nedeljko Dragić: Tupko, Prosvjeta, Bjelovar, 1986.
 128. EUGENIO CARMI, Conversazione a Premantura, katalog izložbe, Milano, 1973.
 129. DUŠAN DŽAMONJA, Skulpturen, Zeichnungen, Projekte 1963-1973. Kunstverein fur Rheinland und Westfallen, Dusseldorf, 1973.
  Isto: Rijksmuseum Kroller Muller, Otterlo, 1974.
  Isto: Europa letteraria e artistica 4-5, Roma,  1975.
  Isto: Galerie Alice Pauli, Laussanne, 1970.
  Isto: Muzejski prostor Zagreb, 1982.
 130. UMJETNOST I REVOLUCIJA, Studentski list, 2.2.1973.
 131. IMAGINI TRASFORMABILI DI MIROSLAV ŠUTEJ, katalog izložbe, Mestre 1974.
  Isto: Preobrazbene slike Miroslava Šuteja, Katalog Biennale grafike, Moderna galerija Ljubljana, bez paginacije, 1975.
 132. GDJE SU PRAVE POUKE (Polemika u povodu napada na Igora Mandića) Vjesnik 26.1.1974 Zagreb
 133. ALTERNATIVNO NOVINARSTVO, DNEVNIK ŠTO JE TO? Večernji list 14. i 15. prosinca 1974. (Gost urednik; gosti: Umberto Eco i Franz Ronneberger)
 134. OPERA DI JULIJE KNIFER, Galleria Cardazzo, Venezia, 1975.
 135. ANDRIJA MAUROVIĆ, Katalog Galerija Nova, Zagreb, 1976/77.
 136. JO KLEK – SEISSEL, Katalog Galerija Nova, Zagreb, 1978.: isti prošireni tekst u: U potrazi za izgubljenim Pafamom, Start br. 241, 1978. Eksplozivne 3C i tričarije, Start br. 242, 1978.
 137. VJENCESLAV RICHTER, predgovor u katalogu međunarodnog Biennala grafike, Ljubljana, 1979.
 138. REQUIEM ZA NOVE TENDENCIJE, u povodu istoimene izložbe u Milanu, Start br. 393., 11.2.1984.
 139. DOM PICASSOVE UMJETNOSTI, Start br. 436, 5.7.1985.
 140. OSAMLJENIK S MEDIJSKOM STRATEGIJOM (otvorenje Picassova muzeja u Parizu), Start br. 439, 13.7.1985.
 141. NI GUERNICA NI STALJINGRAD (Redakcijski naslov: PABLO PICASSO U VUKOVARU) Globus, 6.12.1991., Zagreb
  Isto: Republika 3-4, svibanj lipanj, 1992.
 142. RAT I ROCK KULTURA (Redakcijski naslov: KRVAVI KONCERT NA HRVATSKIM BOJIŠTIMA) Globus, 20.12.1991.
 143. UMJETNOST VELIKE NUŽDE (Redakcijski naslov) Documenta IX. u Kasselu, Globus, 7.8.1992.
 144. POVIJESNA POUKA IZ MUZEJA TIRANIJE (o izložbi radova s područja kulture u fašizmu, nacizmu i komunizmu, Beč, 1994.) Globus, 10.6.1994.
 145. JE LI LIKOVNA AVANGARDA SAMO MIT (osvrt na Biennale u Veneciji) Globus, 23.6.1995.
 146. PAUL CEZANNE U GRAND PALAISU (uz retrospektivu francuskog slikara u Parizu) Nacional, br. 1, Zagreb 1996.
 147. JOHANNES VERMEER IZ DELFTA (osvrt na izložbu u Haagu) Nacional, 14.6.1996.3
 148. KAKO IZ SMEĆA NASTAJE UMJETNOST o izložbi Trash art  Trento 1997. ULTRA MAGAZIN br. 1.  15. prosinac 1997.
 149. DORA MAAR PICASSOVA ŽENA KOJA PLAČE  (redakcijski naslov: Picassova Dora Maar Žena koja plače)  CICERO  br. 1.   studeni 1998.
 150. JACKSON POLLOCK AMERIČKI MIT CICERO br. 3. veljača 1999.
 151. HENRI MATISSE SLIKAR ARKADIJE CICERO br. 5.   travanj 1999.
 152. Zoran Mušić, nekrolog, Ljetopis  HAZU  2005 str.507-509.
 153. Miroslav Šutej, nekrolog, Ljetopis HAZU 2006 str.519-522.
 154. Vjenceslav Richter (1917 -2002), Globus 6. prosinca 2002.

REFERATI NA ZNANSTVENIM SIMPOZIJIMA

Svi navedeni referati, kojih je tema europska umjetnost ili problemi medija u svijetu, nastali su kao narudžba priređivača simpozija

 1. COMMUNICATIONS AND THE ARTS IN A SOCIALIST STATE – VISION 65, World congress on New Challenges to human Communications, listopad 1965. New Illinois University Carbondale, USA (Chairman R. Buckminster Fuller)
 2. O ISTRAŽIVANJIMA U DANAŠNJICI I O DRUŠTVU SUTRAŠNJICE uvodni referat na međunarodnom simpoziju Kompjuteri i vizualna istraživanja, Zagreb, 5. i 6. svibnja 1969.
 3. AUTOGESTIONE E PROMOZIONE DELLA CREATIVITA, referat na međunarodnom simpoziju: Nuova ecologia, programmazione territoriale come equilibrio di autogestioni nel sistema ecologico uomo ambiente, Rimini, 1970.
 4. DER MENSCH UND SEINE UMWELT, uvodni referat na međunarodnom simpoziju: Intermedia urbana, Trigon 1971., Graz
 5. DAS POLITISCHE PLAKAT, referat na međunarodnom simpoziju Wesen und Wirckungsweise des Plakats, Zurich, veljača 1972.
 6. IL TERRORE DELLA MEDIOCRITA’E LA CRITICA SOVVERSIVA, Convegno internazionale sulla critica televisiva, RAI, Torino, rujan 1972.
 7. VIDEOKULTUR ODER ZURUCK ZU DEN QUELLEN, uvodni referat na međunarodnom simpoziju Audiovisuelle Botschaften, Trigon 1973., Graz
 8. DAS POLITISCHE PLAKAT, uvodni referat na međunarodnom simpoziju Das plakat als Medium der Kommunikation, Museum Folkwang, 8.10.1974., Essen
 9. WOZU DIENT DIE KUNST,  uvodni referat na međunarodnom simpoziju Funktion der Kunst, Trigon 1975., Graz
 10. UBER DEN GLUKLICHEN SISIPHOS, uvodni referat na međunarodnom simpoziju: Der Kreative prozess, Trigon 1977., Graz
 11. CRITICA E COMMUNICAZIONE, referat na međunarodnom simpoziju Critica O (zero) Montecatini Terme, 1978.
 12. IDENTITA NELL’OPERA DEI FRATELLI BASALDELLA, simpozij Udine, listopad 1988.

TELEVIZIJA ZAGREB OBRAZOVNI PROGRAM

 • 1966 – 1967, Serija autorskih emisija o pristupu u umjetnosti
  1. Struktura slike
  2. Prostor, pokret i svjetlost u slici
  3. Volumen i prostor u skulpturi
  4. Mobilna plastika
  5. Grafički dizajn
  6. Tipografski dizajn
  7.   Barok u Hrvatskoj
 • 1970. – 1971. (autorske emisije)
  1. Kipari i slikari u razdoblju rata 1941 – 1945
  2. Arhitektura i Dizajn
  3. Spomenička plastika
  4. Urbano slikarstvo
 • 1973. (autorske emisije)
  1. Umjetnost i revolucija
  2. Nova figuracija masovnih medija
  3. Urbane intervencije
 • 1975 Od prošlosti k sadašnjosti, serija autorskih emisija o problemima moderne i suvremene umjetnosti
  1. Slikovna bjelina
  2. Prostorne četvorine
  3. Posvojenje prirode
  4. Gestovne akcije
  5. Posvojenje svakidašnjice
 • 1976. Lica, serija autorskih emisija o ljudskom licu u umjetnosti 20. stoljeća
  1. Ushićenost oblicima
  2. Analitička vizija
  3. Otkriće prolaznosti
  4. Poetika trivijalnog
 • 1977. Figure, serija autorskih  emisija o figuri u umjetnosti 20. stoljeća
  1. U sjeni simbola
  2. Prostorna ishodišta
  3. Patos pobunjenih
  4. Svjedoci snoviđenja
 • 1986. Portret slikara
  1. TV esej o Miroslavu Kraljeviću

SUDJELOVANJE U INTERDISCIPLINARNIM EMISIJAMA

 • 1968/69. RTV ZAGREB
  1. Secesija
  2. Ruski konstruktivizam
  3. Op art
  4. Pop art
  5. Psihodelička umjetnost
  6. “Trenutak spoznaje” Elitna i masovna kultura
 • 1975. RTV BEOGRAD

O problemima medijske  kulture “Reč po reč”

 • 1978/79. RTV BEOGRAD

Sudjelovanje u deset emisija “Muški i ženski rod”


SUDJELOVANJE U MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA I KOMISIJAMA

 • 1963-1970 član uprave galerije del Deposito, Genova
 • 1965-1969 član ICCASa centra za dizajn New York
 • 1969 član žirija za spomenik Matiji Gupcu
 • 1969-1970 član šesteročlane međunarodne istraživačke grupe za dizajn koja je izvršila snimak situacije na području dizajna proizvoda Gruppe 21 Hamburg (Selb/Bayen, Rosenthal, Wedgwood i drugih) i pripremila međunarodni natječaj  za Tisch 70 – Table 70, te izvršila procjenu rezultata.
 • 1969 – 1970 član natječajne komisije za vizualni identitet RTV Zagreb
 • 1969-1972 član interdisciplinarne grupe Gruppo B pri Centro internazionale ricerche sulle strutture ambientali Pio Manzu,Rimini
 • 1971 član žirija za spomenik na Petrovoj gori
 • 1972 član organizacijskog komiteta i žirija za dodjelu nagrade najvrednijoj studiji o stripu Salone internationale del Comics Lucca 1972.
 • 1972 član žirija televizijskog festivala Bled 72.
 •         član žirija nagrade SKOJ-a za kritiku
 • 1975 član međunarodne komisije za dodjeljivanje nagrada za plakat u povodu tridesetgodišnjice pobjede nad fašizmom, Varšava
 • 1979 član žirija za vizualni dizajn za Olimpijske igre u Sarajevu
 • 1985 član međunarodne komisije za ocjenu završnih diplomskih radnji studenata Ecole superieure d’Arts Grafiques ESAG, Paris
 • 1963-1977 član redakcije Europa letteraria Roma
 • 1978-1988 član redakcije Nuova rivista europea, Italia
 • 1968-1972 član redakcije Bit – international, izdavač Galerija suvremene umjetnosti Zagreb
 • Urednik dva dvobroja Bit international, Zagreb
 • Oslikovljena riječ, The Word Image br. 5/6, 1969.
 • Televizija danas, Television today br. 8/9 (posljednji broj), 1972.
 • objavljeno i kao zasebna knjiga: Televizija danas, Television today
 • član AICA-a
 • član Pen kluba