Tomić Radoslav, akademik

Redoviti članovi VII. Razred za likovne umjetnosti
Tomić Radoslav

Datum rođenja:

  • 01.03.1957

Mjesto rođenja:

  • Split

Adrese:

  • Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10000 Zagreb

Telefoni:

  • Razred za likovne umjetnosti HAZU  +385 01 4895 169

E-mail adrese:

Tomić Radoslav, akademik

Redoviti članovi VII. Razred za likovne umjetnosti

Akademske titule:

  • doktor znanosti
  • akademik

Institucije:

  • viši znanstveni suradnik – Institut za povijest umjetnosti u Zagrebu
  • izvanredni profesor na Odjelu za povijest umjetnosti – Sveučilište u Zadru

Članstvo u Akademiji:

  • redoviti član – Razred za likovne umjetnosti (20.05.2010. – …)
  • član suradnik – Razred za likovne umjetnosti (20.05.2004. – 20.05.2010.)

Životopis

Radoslav Tomić povjesničar umjetnosti, rođen je 1957. u Splitu. Diplomirao povijest umjetnosti i komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1982. godine, magistrirao i obranio doktorsku disertaciju s temom Barokno kiparstvo u mramoru na području Dalmacije 1994. godine. Usavršavao se u Italiji, Njemačkoj i Austriji.

Od 1986. do 1997. godine radio kao konzervator u Splitu a od tada u Institutu za povijest umjetnosti u Zagrebu kao znanstveni savjetnik u trajnom zvanju. Od 1997. do 2104. predavao „Umjetnost baroka“ na Odjelu za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zadru, gdje je izabran u zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju. Predaje na Sveučilištu u Zagrebu i Splitu.

Autor brojnih knjiga, znanstvenih i stručnih radova objavljenih u zemlji i u inozemstvu. Sudjelovao na simpozijima i kongresima te kao predavač na sveučilištima u Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Italiji.

Sudjelovao u uređenju Zbirke crkvene umjetnosti župne crkve u Omišu, Sutivanu na Braču, Splitu i Muzeja crkvene umjetnosti u Kotoru.

Autor ili koauor izložbi (izbor): Umjetnost kasnog baroka u Splitu (Split, 1988.), Palma Mlađi-crteži i slike (Split, 1990.), 1000 godina hrvatske skulpture (Zagreb, 1991.), Hrvati: vjera, kultura, umjetnost (Vatikan, 1999.), Franjo Salghetti Drioli (Zadar, 2003.), Dominikanci u Hrvatskoj (Zagreb, 2008.-2009.), Zagovori sv. Tripunu. Umjetnička baština Kotorske biskupije. (Zagreb 2009.-2010.) i Milost susreta. Umjetnička baština Franjevačke provincije sv. Jeronima, (Zagreb, 2010.-2011.); Tizian Tintoretto Vernoese. Veliki slikari renesanse, (Zagreb, 2011), Sveto i profane slikarstvo talijanskog baroka u Hrvatskoj (Zagreb 2015.), Umjetnine iz privatnih zbirki Srednje Dalmacije (Split, 2016.), Vlaho Bukovac (Zagreb, 2018.).

Autor ili koautor brojnih knjiga među kojima se izdvajaju: Barokni oltaru i skulptura u Dalmaciji (1995.), Trogirska slikarska baština (1997.), Splitska slikarska baština (2002.), Slikar Giovanni Battista Augusti Pitteri u Dalmaciji (2002.), Umjetnička baština Zadarske nadbiskupije – Slikarstvo (Zadar 2006.), Umjetnička baština Zadarske nadbiskupije – Kiparstvo II“, (Zadar 2008.). Katedrala Gospe Velike u Dubrovniku (2014.), Vrboska i njezine znamenitosti (urednik i koautor; 2016.), Zborna crkva sv. Vlaha u Dubrovniku (koautor; 2017.).

Za knjigu „Umjetnička baština Zadarske nadbiskupije-Kiparstvo II“, (Zadar 2008.). dobio Godišnju nagradu Društva povjesničara umjetnosti za 2008. godinu.

Od 2010. je redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Razredu za likovne umjetnosti.