Jedinice u sastavu HAZU

Znanstveni i umjetnički rad Akademije organizira se u njezinim razredima te znanstvenim i umjetničkim jedinicama.

Hrvatski muzej arhitekture

Voditelj: akademik Andrija Mutnjaković
Upraviteljica: izv. prof. dr. sc. Borka Bobovec

Ulica Ivana Gorana Kovačića 37, Zagreb
privremeno sjedište: Križanićeva ulica 3/III kat, 10000 Zagreb
Telefon: +385 01 4834 553
Telefon: +385 01 4834 551
E-mail: hmamuzej@hazu.hr


FACEBOOK STRANICA HRVATSKOG MUZEJA ARHITEKTURE

Hrvatski muzej arhitekture osnovan je 1995. proširenjem djelatnosti Kabineta za arhitekturu i urbanizam Razreda za likovne umjetnosti čija je bogata zbirka arhivalija postala inicijalna zbirka Muzeja.

Izv. prof. dr. sc. Borka Bobovec imenovana je upraviteljicom Hrvatskog muzeja arhitekture HAZU za novo mandatno razdoblje od četiri godine počevši od 01. ožujka 2022.

Akademik Andrija Mutnjaković imenovan je voditeljem Hrvatskoga muzeja arhitekture za novo mandatno razdoblje počevši od 26. veljače 2019. godine.

 

Hrvatski muzej arhitekture
Hrvatski muzej arhitekture, Zagreb

Muzej se sustavno bavi prikupljanjem, pohranom i istraživanjem relevantne dokumentacije i podataka iz povijesti hrvatske arhitekture. Poseban je naglasak na prikupljanju građe iz razdoblja moderne, to jest od kraja prošloga stoljeća do danas. U okviru pojedinih arhivskih cjelina čuvaju se nacrti mnogih arhitekata. Zbirka danas ima oko 18.000 komada različitih arhivalija: nacrta, crteža, modela, fotografija, dijapozitiva, korespondencije i ostalih dokumenata vezanih uz povijest hrvatske arhitekture. Sva građa koju Muzej čuva sustavno se informatički obrađuje i dostupna je svim istraživačima.

Dio izložbenog prostora
Dio izložbenog prostora Hrvatskog muzeja arhitekture

Muzej nema stalnoga postava, nego se organiziraju povremene izložbe kojima se muzejskoj publici predstavlja fundus Muzeja i relevantna arhitektonska produkcija pojedinih autora ili razdoblja. Muzej se isto tako bavi predstavljanjem suvremenoga arhitektonskoga stvaralaštva i razvijanjem kulture dijaloga unutar arhitektonske struke organizirajući tematske izložbe, tribine i njegujući nakladničku djelatnost.

Navigacija

Znanstvenoistraživačke jedinice

Muzeji - Galerije - Zbirke

Druge jedinice